Blog

Gamze Cizreli Biyografi

Gamze Cizreli 1968 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Doktor babasının görevi nedeniyle çocukluk yılları biraz Konya'da biraz Ankara'da geçmiştir. ODTÜ İşletme bölümünden mezun olmuştur. Üç yıl savunma sanayinde kurumsal bir hayat deneyimledikten...

Mahir Ünsal Eriş Biyografi

Okumak, yazmayı öğretmekten çok yazmaya heves eden insana haddini öğretir. Bu çok önemli bir şeydir. Mahir Ünsal Eriş, 1980'de Çanakkale'de doğmuştur. Bandırma'da büyümüştür. Arkeoloji ve tarih eğitimi almıştır. Çeşitli...

Nobel Ödüllü Yazarlar Kimlerdir?

2023 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Norveçli yazar Jon Fosse oldu. İsveç Akademisi tarafından yapılan açıklamada, “dile getirilemeyeni dile getiren yenilikçi oyunları ve düzyazıları” nedeniyle ödüle layık...

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir?

Mustafa Kemal Atatürk (1881, Selanik - 10 Kasım 1938, İstanbul), Türk Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Askeri dehası, devlet adamlığı ve yöneticilik alanında gösterdiği başarılar ile tüm dünyada saygıyla...

Mine Söğüt Kimdir?

Mine Söğüt (1968, İstanbul) roman, öykü, araştırma, biyografi, monografi ve söyleşi gibi türlerde birçok eser kaleme alan yazar ve gazetecidir. Son dönem Türk edebiyatının en ünlü isimlerindendir ve birçok eseri yurt dışında da ilgi...

Yılmaz Gruda Kimdir?

Yılmaz Gruda veya tam adıyla Ahmet Yılmaz Gruda (14 Temmuz 1930, İstanbul); şiir, roman, deneme, inceleme, tiyatro ve destan gibi türlerde telif eserleri olan, birçok tiyatro tercümesi yapmış Türk şair, oyun yazarı, çevirmen, tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Şule Gürbüz Kimdir?

Şule Gürbüz (1974, İstanbul); roman, şiir, hikaye, tiyatro, anlatı ve deneme gibi türlerde eserler kaleme alan yazar, hikaye yazarı, oyun yazarı, şair ve mekanik saat ustasıdır.

Ali Canip Yöntem Kimdir?

Ali Canip Yöntem (1887, İstanbul - 26 Ekim 1967, İstanbul); şiir, inceleme, biyografi, derleme ve antoloji gibi türlerde birçok eseri bulunan Türk şair, yazar, edebiyat tenkitçisi, öğretmen ve siyasetçidir. Milli Edebiyat akımının teorisyenlerindendir.

Yaşar Nabi Nayır Kimdir?

Yaşar Nabi Nayır (25 Aralık 1908, Üsküp - 15 Mart 1981, İstanbul); şiir, roman, hikâye, tiyatro, deneme, eleştiri, çeviri, biyografi, antoloji gibi tür ve alanlarda toplam otuzdan fazla eser yayımlamış Türk hikaye yazarı, şair, yazar ve yayıncıdır. Varlık dergisi...

Samih Rifat Kimdir?

Sâmih Rifat Bey (1874, İstanbul - 1932, Ankara); şiir, araştırma, deneme gibi türlerde toplam dört adet eseri yayımlanmış şair, yazar, dil bilimci, siyasetçi ve gazetecidir. Milli Mücadele’nin tanınmış hatiplerindendir. Sanatını Milli Mücadele yıllarında...

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir?

Ahmet Hikmet Müftüoğlu (3 Haziran 1870 İstanbul - 19 Mayıs 1927, İstanbul); şiir, hikaye ve roman gibi türlerde eserleri bulunan, çeviriler yapmış Türk şair, hikaye yazarı, roman yazarı, diplomat, öğretmen ve fikir adamıdır.

Aka Gündüz Kimdir?

Aka Gündüz ya da Enis Avni Akagündüz (1885, Manastır - 8 Kasım 1958, Ankara); şiir, tiyatro, hikaye, roman, mizah, hiciv gibi birçok edebi türde toplam 40’tan fazla eseri bulunan Türk şair, hikaye yazarı, roman yazarı, tiyatro yazarı, gazeteci ve...

Şemseddin Sâmi Kimdir?

Şemseddin Sami (1 Haziran 1850, Fraşer - 1 Temmuz 1904, İstanbul); roman, tiyatro, sözlük, ansiklopedi ve çeviri gibi alanlarda toplam kırktan fazla eseri olan roman yazarı, tiyatro yazarı, çevirmen, gazeteci, sözlükçü ve dil bilginidir. Çok...

Orhan Şaik Gökyay Kimdir?

Orhan Şaik Gökyay (16 Temmuz 1902, İnebolu - 2 Aralık 1994); şiirleri, çevirileri ve başta tarih, edebiyat ve folklor olmak üzere birçok konuda araştırma, eleştiri ve incelemeleri olan dil, tarih ve edebiyat araştırmacısı, şair, öğretmendir. 1991 yılında devlet...

Abdullah Cevdet Kimdir?

Abdullah Cevdet ya da Abdullah Cevdet Karlıdağ (9 Eylül 1869, Arapkir, Malatya - 29 Kasım 1932, İstanbul); şiir, çeviri, fikir yazıları, eğitim ve felsefe alanında kırktan fazla telif, otuza yakın tercüme eseri bulunan şair, gazeteci, çevirmen, siyasetçi,...

Rıza Tevfik Bölükbaşı Kimdir?

Rıza Tevfik Bölükbaşı (1869, Cisr-i Mustafa Paşa – 31 Aralık 1949, İstanbul) felsefe, dil, sosyoloji, folklor, tasavvuf, eğitim, politika ve sanat gibi birçok alanda faaliyet göstermiş, "feylesof" lakabıyla bilinen Türk şair, edebiyatçı, filozof,...

Mehmet Emin Yurdakul Kimdir?

Mehmet Emin Yurdakul (13 Mayıs 1869, İstanbul - 14 Ocak 1944, İstanbul) "Türk Şairi", "Millî Şair" diye anılan ve düzyazıları da olan Türk şair, yazar, bürokrat ve siyasetçidir. Edebiyatımızda Türkçülüğü başlatan, memleketçi...

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu ya da asıl ismiyle Ali Bedrettin (1911, Giresun - 21 Eylül 1975, İstanbul); şiir, deneme, gezi yazısı ve monografi gibi türlerde toplam 30'dan fazla eserleri olan Türk şair, yazar, ressam ve akademisyendir. Dünyaca ünlü bir ressam olan...

Ahmet Muhip Dıranas Kimdir?

Ahmet Muhip Dıranas (1909, İstanbul - 21 Haziran 1980, Ankara); şiir, köşe yazısı, deneme, oyun, çeviri, uyarlama ve inceleme türlerinde eser vermiş Türk şair, yazar, gazeteci ve yöneticidir.

Ahmet Oktay Kimdir?

Ahmet Oktay ya da tam adıyla Ahmet Oktay Börtecene (21 Ocak 1933, Ankara - 3 Mart 2016, İstanbul); başta şiir olmak üzere inceleme-araştırma, eleştiri, deneme, edebiyat tarihi, hatıra, günlük ve tiyatro türlerinde toplam 40'tan fazla eser kaleme almış Türk şair,...

Cevdet Kudret Kimdir?

Cevdet Kudret ya da tam adıyla Süleyman Cevdet Kudret (7 Şubat 1907, İstanbul - 10 Temmuz 1992, İstanbul); şiir, öykü, roman, deneme, derleme, inceleme, tiyatro gibi türlerde birçok eser yazmış şair, hikaye yazarı, roman yazarı, tiyatro ve deneme yazarı, dilci,...

Behçet Kemal Çağlar Kimdir?

Behçet Kemal Çağlar (23 Temmuz 1908 - 24 Ekim 1969); şiir, destan, tiyatro, inceleme, antoloji, gezi, anı ve biyografi gibi türlerde birçok eser yazmış Türk şair, yazar, siyasetçi ve mühendistir. Hocası Faruk Nafiz Çamlıbel ile beraber 10. Yıl...

Cahit Külebi Kimdir?

Cahit Külebi ya da asıl adıyla Mahmut Cahit (9 Ocak 1917, Tokat - 20 Haziran 1997, Ankara); şiir, anı ve çeviri türünde eserleri bulunan, Cumhuriyet Dönemi'nde özgün üslubuyla yazdığı şiirleriyle tanınan, eserleri İngilizce ve Fransızca dahil olmak...

Demirtaş Ceyhun Kimdir?

Demirtaş Ceyhun (1934, Adana - 29 Temmuz 2009, İstanbul); Cumhuriyet Dönemi’nde roman, öykü, çocuk kitabı, araştırma, inceleme, deneme, gezi yazısı ve anı türlerinde toplam 30'dan fazla eser yazmış Türk hikaye yazarı, romancı, yazar, araştırmacı ve mimardır.

Özdemir Nutku Kimdir?

Özdemir Nutku (12 Ocak 1931, İstanbul - 8 Kasım 2019, İzmir); şiir, araştırma, antoloji, tiyatro, eleştiri ve çeviri türünde toplam 100'den fazla eseri bulunan Türk tiyatro bilimci, oyuncu, yazar, şair, senarist, çevirmen, eleştirmen, dramaturg ve...

Orhan Duru Kimdir?

Orhan Duru ya da tam adıyla Mehmet Orhan Duru (18 Aralık 1933, İstanbul - 25 Ocak 2009 İstanbul), Cumhuriyet Dönemi'nde öykü, deneme, çeviri ve tiyatro uyarlaması gibi farklı türlerde toplam 20'den fazla eser yazmış Türk hikaye yazarı, yazar, çevirmen,...

Tahsin Yücel Kimdir?

Tahsin Yücel (17 Şubat 1933, Kahramanmaraş - 22 Ocak 2016, İstanbul); roman, öykü, deneme, eleştiri ve inceleme gibi türlerde toplam 30'dan fazla eser yayımlamış Türk hikaye yazarı, romancı, akademisyen, çevirmen, eleştirmen ve denemecidir. Eserleri Arapça,...

Falih Rıfkı Atay Kimdir?

Falih Rıfkı Atay (26 Aralık 1894, İstanbul - 20 Mart 1971, İstanbul); anı, gezi yazısı, fıkra, inceleme ve monografi gibi türlerde toplam 30'dan fazla eser yazmış Türk yazar, gazeteci ve siyasetçidir. Şiir yazmaya ilgi duyduğu ilk gençlik yıllarında Tabişgahi Lâhuti...

Salah Birsel Kimdir?

Salah Birsel ya da asıl adıyla Ahmet Selâhaddin (14 Kasım 1919, Bandırma, Balıkesir - 10 Mart 1999, İstanbul), şiir, deneme, roman, günlük, gezi, biyografi ve inceleme türlerinde toplam 50'den fazla eser yayımlamış Türk şair, deneme yazarı, roman yazarı, yayıncı ve...

Fazıl Hüsnü Dağlarca Kimdir?

Fazıl Hüsnü Dağlarca (26 Ağustos 1914, İstanbul - 15 Ekim 2008, İstanbul); şiir ve destan gibi türlerde toplam 100’den fazla eser kaleme almış Türk şair, asker ve yayıncıdır. Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en uzun soluklu, en kuvvetli ve en verimli...
1 2 3 .... 14 15 16
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.