tarih-kitaplari.jpg (105 KB)

Tarih Kitapları

Sıralama seçin
Toplam 27503 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


Toplam 27503 ürün görüntüleniyor.

Tarih Nedir?

Tarih, sosyal bir bilim olarak bilinmektedir. Dünyada bugüne kadar birçok topluluk yaşamıştır. Birçok devlet kurulmuş, yıkılmıştır. Milattan öncesinde ve milattan sonrasından bu yana dünya üzerinde pek çok değişiklik yaşanmıştır. Tüm bu değişiklikleri tarih bilimi olmadan incelemek imkansızdır. Tarih bilimi, belirli bir zaman seçilerek o zamanın her türlü yönünün incelenmesini sağlamaktadır. Örnek verilecek olursa; İkinci Dünya Savaşı dönemini bugün tarih bilimi olmadan detaylarıyla araştırmak pek olası değildir. Tarihçiler, belirli belgeleri analiz etmektedir. O zamanlardan kalmış olan belgelerin analizleri oldukça önemlidir. Bu belgeler tarafsız ve o dönemin koşullarına göre değerlendirilmelidir. Böylece örnek olarak 2. Dünya savaşı tarih kitapları çok daha nesnel, kapsayıcı ve okuyucuya her türlü bilgiyi doğru bir şekilde aktaran kitaplar olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer bilimlerin aksine, tarih biliminde deney ve gözlem yöntemleri bulunmamaktadır.

Tarihi bir olay bir deneye konu edilememektedir. Çünkü tarihi olaylar sadece bir kez gerçekleşir ve tıpkı aynı şekilde, birebir olarak tekrarlanması mümkün değildir. Bu yüzden tarihi olaylar hakkındaki en doğru bilgiyi o zamandan kalma belgeler insanlara aktarmaktadır. Belirlenen dönemde inşa edilmiş olan yapılar, o dönemde orada yaşamış olan topluluğun mimari tercihleri hakkında bilgi verebilmektedir. Tarihçiler ise bunu analiz ederek belgelere dökemekte ve bu şekilde okuyuculara, tarih meraklılarına aktarmaktadır. Bunun dışında, tarihin bir önceki olaylara bakılmadan analiz edilmesi mümkün değildir. Her olay, bir başkasının nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden ince ve özenli bir çalışma yapılması gereklidir. Bu noktada tarih ile ilgili kitaplar okurlara istediğiniz bilgiyi vermektedir. Tarihi her açıdan anlamak ve kavramak için tarih konulu kitaplar en faydalısı olmaktadır.

Tarih Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

Tarih bilimi, toplulukların zaman içindeki değişimini incelemekte olan sosyal ve nesnel bir bilimdir. Bu toplulukları pek çok yönden inceleyebilmektedir. Siyasi açıdan veya teknolojik ve kültürel gelişmeler açısından incelenebilmektedir Tüm bunlar tarihi oluşturan parçalar olarak bilinmektedir. Hepsi bir araya geldiğinde bir zaman dilimi arasındaki gelişmeleri çok rahat bir şekilde analiz edebilmektedir. Tarih bilimi, belirli kurallar dahilinde belgeleri oluşturmaktadır. Nesnel bilgiler içeren bu bilim, o dönem hakkında daha gerçekçi ve kesin bilgiler edinmeyi sağlamaktadır. Tarih bilimi, belirli bir bölgeyi, belirli bir zaman dilimini, belirli bir alanı incelemektedir. Tarih kitapları arasından ne hakkında bilgi edinilmek istendiğine istinaden seçim gerçekleştirilebilmektedir.

Tarih Okumanın Faydaları Nelerdir?

Tarih öğreten kitaplar okumak birçok faydayı beraberinde getirmektedir. Tarih, tüm okullarda ders olarak verilen bir alandır. Uygarlıkların birbirleri ile etkileşimleri, dünyanın geçmişten bugüne izlediği yol ve bu noktaya nasıl geldiği gibi konularda okunarak bilgi edinilebilmektedir. Tarih okumanın faydaları aşağıda listelenmiştir:

 • Geçmişteki olaylar ve bugünkü olaylar arasında nedensellik kurmanız da tarih kitapları okuyarak mümkün hale gelmektedir. İki ülke arasında bugün halihazırda olan ilişkileri inceleyebilmek ve nedenlerini öğrenebilmek için geçmişte iki devlet arasında yaşanan olaylara ve bunun sonuçlarına bakmak gerekmektedir. Bu konularda tarih kitapları en iyi kaynaklar olmaktadır. Bu sayede olaylar arasında bağ kurulabilmekte ve bu olayların değerlendirmesi yapılabilmektedir.
 • Geçmişte yaşanan olaylar, o günün koşulları ile değerlendirilebilmektedir. Bu da araştırmalarda daha objektif hale gelmeyi sağlamaktadır. Tarih biliminin öncü temeli objektifliktir. Olan olayları incelerken herhangi bir yorum katılmamış hali ile okuyor olmak, olaylara objektif şekilde yaklaşmaya yardımcı olan unsurdur. Bu sayede daha sağlıklı, gerçekçi ve tarafsız değerlendirmeler yapmak mümkün olmaktadır.
 • Aynı zamanda tarih okumak, yaşanan coğrafya hakkında daha geniş bir bilgi birikimine sahip olmayı sağlamaktadır. Kendi toprağının geçmişi hakkında araştırma yapmak, şu an var olan ülkeler arasındaki ilişkilerde okurlara rehberlik edebilmektedir.
 • Tarihi biyografi kitapları okumanın da faydaları bulunmaktadır. Tarihte, insan birinci plandadır. İnsanın eylemleri yüksek oranda tarihi oluşturmuştur. Büyük olaylara imza atan insanlar bulunmaktadır. Bunlar devlet liderleri veya ilkleri başarmış bir insanlar olabilmektedir. Bu kişilerin eylemleri büyük trajedilere ya da büyük zaferlere insanları ulaştırmıştır. Her biyografi kitabında hem kültürel zenginlik artmakta hem de olayları analiz etme yeteneği gelişmektedir. Büyük işlere imza atmış olan liderlerin nasıl bu konuma geldikleri okunabilmekte ve okurlar kendisine bu kişileri rehber olarak edinebilmektedir.
 • Ayrıca trajedilere sebep olmuş insanların eylemlerini ve geçmişlerini inceleyerek psikolojik tahliller de gerçekleştirilebilmektedir. Tarih bilimi okurlara hem kültürel zenginlik katmakta hem de sosyal yaşantıda faydalı olabilen motivasyonu sağlamaktadır.

Bunların dışında empati yeteneği için de büyük fayda sunmaktadır. Tarihsel olayları zamanın koşullarında değerlendirerek o zamanda yaşıyor olan insanlar gibi düşünülebilmekte ve empati yeteneğini büyük oranda gelişebilmektedir.

Tarih Kitabı Türleri Nelerdir?

Tarih kitaplarının birçok alt türü bulunmaktadır. Bu türlerden bazıları aşağıda listelenmiştir:

 • Tarihi Seyahatname Kitapları: Seyahatnameler, gezi kitapları olarak bilinmektedir. Tarih araştırmalarında ve analizlerinde oldukça faydalıdır. Bir devlet hakkında bilgi edinmeye çalışırken o zamanın koşullarında ve o zamanda yaşayan insanların zihniyeti ile düşünülmesi gerekmektedir. Ancak seyahatname, tamamen bu insanlar tarafından kaleme alındığından araştırma konusunda kolaylık sağlamaktadır. Geziye çıkan insanlar bu gezileri esnasında birçok yer görmekte, buralarda konaklamakta ve kültürleri tecrübe etme şansı bulmaktadır. Öğrendikleri ve tecrübeledikleri bütün bu unsurları ise akılda kalması amacı ile not almaktadırlar. Tamamen görülen şeyler aktarılmıştır, herhangi bir kurgu bulunmamaktadır. Gezilen yerleri detaylı bir şekilde tasvir etmektedir. Bu sayede tarih araştırmaları gerçekleştirirken güvenilirliği yüksek olan kaynaklardır. Görselin yazıya aktarımı söz konusudur. Bu gezi yazıları örneklerinden en popüleri olan bilinen Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sidir. Sonrasında da edebiyatımızda bunun birçok örneği görülmektedir. Özellikle Osmanlı Devleti döneminde, halkın Avrupa’ya açılması sonrası bu bölgeler hakkındaki gezi yazıları çoğalmıştır. Kitaplaştırılmış olan örnekler olarak Cenap Şahabbettin’in Avrupa Mektupları adlı eseri de örnek verilebilmektedir.
 • Tarihi Biyografi Kitapları: Biyografi kitapları, tarihi öğrenebileceğiniz başka önemli bir kaynaktır. Tarihi olayları gerçekleştiren ana unsurlar, insanlardır. Bu önemli insanlar hakkında önemli bilgileri doğru bir şekilde edinilen kaynaklar biyografi kitaplarıdır. O dönem yazılan biyografi kitaplarında bazı müdahaleler gerçekleştirilmiş olabilmekte, ancak günümüzde geçmişteki insanlar hakkında yazılan biyografi kitapları çoğu olay belgeler ile gösterildiği için doğruluk payları yüksek kitaplardır. Bu biyografi kitaplarını okuyarak o dönem hakkında daha geniş bir bilgiye sahip olmak mümkündür. Bu tarihi olaylar gerçekleşirken bu kişilerin içerisinde bulundukları durumları analiz etmek kolay olmaktadır.
 • Otobiyografi Kitapları: Tarihi bir olayın baş mimarlarını tanımak için okuyabileceğiniz kitaplar biyografi kitaplarıdır. Ancak bu noktada farklı bir tür daha ortaya çıkmaktadır. Bu da otobiyografik kitaplardır. Otobiyografik kitaplar, kahramanların kendi ağızlarından yazılmış olan hayat hikayeleri olarak bilinmektedir. Bu yüzden de objektifliği konusunda çekinceler yaşanabilmektedir. Keyfi olarak okuma gerçekleştiren herkes tarihi okumak için oldukça yararlı olan bu kaynaklardan faydalanabilmektedir.
 • Tarih Ders Kitapları: Tarih hakkında araştırma yapmak için nereden başlayacağınızı bilmeyen ama yine bu alana karşı bir ilgi duyan herkes ders kitapları olarak kullanılan genel tarih kitaplarını tercih edebilmektedir. Tarih başlangıç kitapları olarak bilinen bu kitaplar, genel olarak tüm dünya tarihini ele almaktadır. Olayları detayına inmeksizin öğretmekte ve tarih bilgisini zengin bir hale getirmeke olan bu kitaplar okuması keyifli eserlerdir. Bunun haricinde detaylı olarak yazılmış okul ders kitapları da mevcuttur. Bu kitaplar genelde üniversite eğitiminde tarih ile ilgili dersler için de kullanılmaktadır. Buna örnek olarak Fahir Armaoğlu’nun Yüzyıl Siyasi Tarihi ve 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi kitapları verilebilir. Bunun dışında dünya tarihinden ziyade belirli coğrafyaların, devletlerin tarihlerini yüzeysel olarak anlatan kitaplar da bulunmaktadır. Eğer tüm detaylarıyla öğrenmek isteniyorsa kaynak kitap olarak tercih edilebilecek eserler bulunmaktadır. Buna örnek olarak Osmanlı Tarihi için Halil İnalcık’ın Devlet-i Aliyye adlı eseri verilebilmektedir. Tarih ders kitapları dünyadaki birçok uygarlık ve devlet için çeşitlenebilmektedir.

Tarih Kitaplarının Alanları Nelerdir?

Her tarih kitabı, farklı bir konu açısından tarihi ele alabilir. Spesifik alanlar mevcuttur ve bu alanda yapılmış olan araştırmalar bu kitaplara konu olabilmektedir. Bu spesifik alanlar aşağıda listelenmiştir:

 • Antik Çağ Kitapları: Antik çağlar, insanlık hakkında düzenli bilgiye ilk defa ulaşılan zamanları da içerisinde bulundurmaktadır. O dönemlerde ortaya çıkan destanlar, mimari yapılar gibi unsurlar kitaplara aktarılmıştır. Özellikle Roma, Anadolu ve Mezopotamya hakkında bilgilere bu kitaplar ile ulaşılabilmektedir. Antik Çağ’da işlerin nasıl işlediğini, o zamanlarda farklı coğrafyalarda insanların düşünme şekli, tarzı görülebilmektedir. Destanlar ile birlikte bu toplulukların ne gibi kültürel değerleri olduğuna dair bilgi sahibi olunabilmektedir. Antik Çağ kitapları ile bu tür bilgilere ulaşabilmeniz mümkündür.
 • Milletler Tarihi Kitapları: Bugüne kadar dünya üstünde birçok millet varolmuştur. Her milletin oluşma, gelişme ve yıkıldı ise yıkılma hikayesi bulunmaktadır. Dünya üzerindeki birçok millet için bu konuda araştırmalar yapılmıştır. Günümüzde dünya üzerinde varolan milletler hakkında araştırma yapmak için bu kitaplar oldukça uygun olacaktır. Bunun dışında eğer geçmişte yaşamış olan ve varlığını sürdürmüyor olan milletler hakkında araştırma yapmak yine eski dönem kaynaklarına dayanarak yapılmış olan araştırmalar kitap haline getirilmiştir. Bu kitaplardan faydalanmak mümkündür. Belirli coğrafyalar için yüzeysel anlatıma sahip olan milletler tarihi kitapları da mevcuttur. Türkiye coğrafyasında geçmişte yaşamış olan milletleri genel olarak ele alan tarih kitapları ile, yüzlerce yıl geriye bir yolculuk yapılabilmekte ve coğrafyaların geçmişi öğrenilebilmektedir. Aynı şekilde diğer kıtalar ve bölgeler için de bu geçerli olmaktadır.
 • Osmanlı Tarihi Kitapları: Osmanlı Devleti, bulunduğu coğrafyada dünyanın büyük bir kısmına yayılmış olan birçok etnik kökeni içinde barındıran bir devlettir. Anadolu’ya yerleştikleri andan itibaren coğrafyaya yayılmaya başlamışlar ve birçok fetih hareketi gerçekleştirmişlerdir. Bu yüzden tarih kitapları Osmanlı konusunda oldukça çeşitlidir. Birçok padişah ve bu padişahların gerçekleştirmiş olduğu fetihler, eylemler bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet gibi padişahların hayatlarını ve yaptıklarını özel olarak anlatan birçok kitap bulunmaktadır. Bu durum diğer padişahlar için de geçerlidir. Ayrıca genel olarak Osmanlı tarihini anlatan, tüm padişahların dönemlerini kapsayan ciltler de mevcuttur. Bunları okuyarak dönemler hakkında genel bilgiye sahip olmak mümkündür. Osmanlı tarihi hakkında okumak isteyenler için Halil İnalcık, İlber Ortaylı gibi isimler ideal olmaktadır. Bunun dışında Osmanlı içerisinde bulunan devlet kurumlarını tek tek inceleyen eserler de bulunmaktadır. Osmanlı’da eğitim, askeri düzen gibi unsurları ve bunların gerçekleştiği kurumlar da bu eserlerde incelenebilmektedir
 • Cumhuriyet Tarihi Kitapları: Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti kurmadan önce yaptığı hazırlıklar, bu esnada yaşanan olaylar, Cumhuriyet kurulduktan sonraki kısa dönem gibi olayları bu kitaplarda detaylı şekilde işlenmektedir. Yakın tarih olarak Türkiye’yi bu eserlerde incelemek mümkündür. Geçmişten günümüze yönetimde olmuş olan insanları incelenebilmekte, olaylar gözden geçirilebilmektedir. Aynı zamanda Cumhuriyet’in kuruluş dönemini genç nesillere aktarmaya faydalı olan tarih kitapları çocuklar için de baskılar bulundurmaktadır. Bu kitaplar ile basit bir dille ve görseller yardımıyla çocuklara tarihi anlatabilmek mümkün hale gelmektedir.
 • Kıtalar Tarihi Kitapları: Dünya üzerinde bulunan her kıtanın kendine özgü bir tarihi bulunmaktadır. Avrupa Kıtası, Asya Kıtası gibi bölgelerin ülke ülke tarihlerini bu kitaplar ile incelenebilmektedir. Dünya tarihinden ziyade bir alana yoğunlaşmak istiyorsanız bu kategori sizler için doğru bir seçim olabilmektedir. Örneğin; Asya kıtası hakkında inceleme yapmak istenirse öncelikle hangi zaman dilimi hakkında bu araştırmayı gerçekleştireceği hakkında karar vermek daha spesifik bir kitap bulmayı sağlayabilmektedir. Bunun dışında belirli bir kıtanın askeri düzeni ya da dünden bugüne eğitim şekilleri veya kültürleri gibi alanlarda da seçim yapılabilmektedir. İsterseniz genel bilgilerle bu bölgeleri anlatan kitaplar da tercih edilebilmektedir.
 • Tarihi Kurgu Romanları: Tarih kitapları dendiğinde bu kategori altına sadece araştırma yazıları ve kesin bilgiler bulunduran kitaplar girmemektedir. Aynı zamanda kurgusal olan tarihi romanları da bu kategori altında bulunabilmektedir. Bu romanların diğer romanlardan ayrılan özelliği, tarihi olaylardan ve tarihi kişiliklerden referanslar bulundurmasıdır. Bu bilgiler her zaman gerçeği yansıtmayabilmektedir. Bu eserlerde tarihi olaylara kurgusal hale getirilmiş olduğu için içerik değişiklik göstermektedir. Örnek olarak tarihi romantik kitaplar Bu kitaplar, baş rollerde o dönemde bulunan önemli şahısları bulundurabilmektedir. Burada dönemin özellikleri tasvir edilmekte ve kişinin özel yaşamı ele alınmaktadır. Bunun dışında o dönemi tüm gerçekleriyle yansıtan ancak karakterlerinin tamamen kurgu olduğu kitaplar da bulunmaktadır. Karakterlerin görünüşlerini hayal gücüne bırakmak isteyenler ve kitabın sadece dönemin özelliklerini taşıyor olmasını tercih edenler için bu tür kitaplar uygun olmaktadır. Gerçek kişilikler veya kurgu kişilikler arasından tercih yapılabilmektedir. Tarih hikaye kitapları burada büyük bir seçim yelpazesi sunmaktadırr. Bunun dışında çocuklar için de bu türler tercih edebilmektedir. Önemli şahsiyetlerin dönemlerinde gerçekleştirdiklerini hikayeleştirerek anlatan bu kitaplar, çocukların tarihi öğrenmesinde oldukça faydalı olmaktadır. Tarih kitapları roman halinde veya kısa öykü halinde bulunabilmektedir. İstenilen veya ilgi duyulan alana göre bu türler arasından tercih gerçekleştirilebilmektedir.

Tarih Kitapları Tavsiyeleri Nelerdir?

Tarih kitapları tavsiyelerinde pek çok seçenek bulunmaktadır. Tarihi konuları tüm gerçeklik ve tarihleri ile birlikte öğrenmek için tarih araştırma kitapları uygun olmaktadır. Türk coğrafyası ve Türkler hakkında bilgi edinmek için ise tarih kitapları Türk devletinin geçmişi konusunda oldukça çeşitlendirilmiştir. Aşağıdaki tavsiye edilen bazı eserler listelenmiştir:

 • Türkler’in Anadolu’ya maceraları ve devamı hakkında bilgi edinmek için İlber Ortaylı’nın Türklerin Tarihi isimli eserini okunabilmektedir.
 • Dünyanın dünden bugüne oluşumu ve dünyadaki değişimler hakkında okumak isteyenler için genel hatlarıyla bunları anlatan kitaplar da mevcuttur. Yuval Noah Harari’nin eseri olan Hayvanlardan Tanrılara Sapiens iyi kaynaklardan birisidir.
 • Osmanlı kuruluş dönemini sanatsal bir dille anlatan bir kitap olan Tarık Buğra’dan Osmancık da okuyabileceğiniz kitaplar arasındadır.
 • Tarih hakkında okumak istiyor ancak edebi ve sanatsal dil barındıran kitaplara Sandy Tolan’dan Limon Ağacı örnek verilebilmektedir.
Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.