RUS.jpg (144 KB)

Rus Edebiyatı

Sıralama seçin
Toplam 1149 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


1 2 3 4 ... 7 ... 12
Toplam 1149 ürün görüntüleniyor.
1 2 3 4 ... 7 ... 12

Rus Edebiyatı Kitapları Nelerdir?

Rus edebiyatı kitapları, 11. yüzyılda Rusların Hıristiyanlığı benimsemesinden sonra başlamıştır. Rus edebiyatında öykü türünde başarılı örnekler ilk olarak 18. yüzyıldan sonra kaleme alınmaya başlanmıştır. Sentimentalist akımın önemli temsilcileri arasında sayılan Nikolay Mihayloviç Karamzin, Batılı ölçütlerde uzun öyküler yazmıştır. 19. yüzyılda Rus edebiyatında Batı edebiyatına entegrasyon tamamlanmıştır. Rus edebiyatında epik şiirin önemli örnekleri Puşkin tarafından verilmiştir. Kantemir ve Lomonosov şiir alanında, Krilov fabl türünde, Fonvizin ise komedya türünde önemli eserler vermiştir. Rus edebiyatı denildiğinde akla gelen en önemli eserler şunlardır:

 • Suç ve Ceza: Rodion Romanoviç Raskolnikov isimli bir gencin işlediği çifte cinayet sonrası yaşananlar konu alınmıştır. Bu genç, bir taraftan hukuk eğitimi görürken diğer taraftan da yoksulluk içinde hayatını devam ettirmektedir. Yoksulluk sebebiyle tefeciyle uğraşmak zorunda kalan Raskolnikov, tefeci kadını öldürmek istemiştir. Rus edebiyatı klasikleri arasında sayılan bu eser Dostoyevski tarafından yazılmıştır.
 • Oblomov: Oblomov, yıkılmak üzere olan toplumsal bir düzenin, Rus aristokrat sınıfının çocuğudur. Topraklarını terk ederek büyük şehre gitmiştir ve devlet memuru olmuştur. Ancak toprak ağalığını içinden atamamıştır. Disiplinli bir hayatın ona göre olmadığını anlamıştır. İvan Aleksandroviç Gonçarov tarafından kaleme alınmıştır.
 • Anna Karenina: Rus edebiyatı en iyi romanları arasında sayılan bu eserin sahibi Lev Tolstoy’dur. Eserde, 1870’lerin Rusya şartlarında üst sınıf kişiler arasında yaşanan birbirinden bağımsız iki aşk hikâyesi anlatmaktadır. Olaylar, Moskova ve Saint-Petersburg'un yazlık malikanelerinde geçmektedir.

Rus edebiyatı kitapları, dönemin şartlarına perde aralamaktadır. Rus edebiyatına ait kitapları okuyan okurlar, dönemin toplumsal düzeni ve karmaşası hakkında fikir sahibi olmaktadır. Rus edebiyatı kitaplarında aşk teması sıklıkla kullanılmıştır ve farklı akımlardan yararlanılmıştır.

Klasik Rus Edebiyatı Eserleri Nelerdir?

Rus edebiyatı denildiğinde okurların aklına gelen bazı kitaplar vardır. Bu klasik eserler, tüm Rus edebiyatı okunması gereken kitaplar listelerinde yer almaktadır. Klasik Rus edebiyatı eserleri arasında şu eserler yer almaktadır:

 • Babalar ve Oğullar: Kitapta, geçen yüzyılın Rusya’sının toplumsal-siyasal görünümüne yer verilmiştir. Dönemin geleneksel-bireysel savaşı açıkça gözler önüne serilmiştir. Eserin isminde de belirtildiği gibi babalar kuşağı, ataerkil toplumun değişmez sağtöre inancını; oğullar ise törelerle mücadeleyi temsil etmektedir. Romanın başkarakterleri Nikolay Petroviç, Arkadiy ve Katya’dır. Kitabın yazarı ise Ivan Sergeyeviç Turgenyev'dir.
 • İnsan Neyle Yaşar?: Eser, Lev Nikolayeviç Tolstoy tarafından kaleme alınmıştır. Yazar, eserlerinde insan sevgisi ve inanç konularını işlemiştir. Bu eserinde de gerçek hayatı yansıtan tablolara yer vererek yeni bir ahlak anlayışından bahsetmiştir. Kitap 6 kısa hikâyeden oluşmaktadır. İnsanın hayattaki var olma sebebi, ahlak, sevgi, erdemlilik, aza tamah etme gibi konular ele alınmıştır.
 • Kumarbaz: En iyi Rus edebiyatı kitapları arasında bulunan bu eser, Dostoyevski’nin bizzat mücadele ettiği kumar alışkanlığını konu edinmiştir. Eserde parasızlık ve kumar düşkünlüğünü anlatılmaktadır. Başarılı kara mizah örneklerinden birisi olan Kumarbaz, yazarın kendi kumar borcunu ödemek için kısa sürede yazdığı bir eserdir.
 • Ölü Canlar: Eser, 19. yüzyıl Rus insanlarını eleştirir niteliktedir. Eserde yer alan sahtekârlıklar, dönemin yaşantısından etkilenilerek kurgulanmıştır. Yazar, gerçekçi bir dil kullanarak ülkesindeki bayağılık ve ruhsal boşluğu anlatmıştır. Eser, döneminde eleştiri oklarına hedef olmuştur. Romanın ana kahramanı olan Pavel İvanovich Chichikov, dolandırıcı ve maceraperest bir karakterdir. İnsanlar tarafından sevilir ve güvenilir. Chichikov, Rusya’da kasabaları dolaşarak köle köylüleri satın almaktadır. Ancak aldığı köylüler çalışır durumda değildir. Eser, Nikolay Vasilyeviç Gogol tarafından kaleme alınmıştır.
 • Sefiller: Rus edebiyatı romanları arasında en çok sevilen eserlerden birisi “Sefiller” isimli romandır. Romanda, Jean Valjean karakteri üzerinden, kötü bir adamın kürek mahkumu olarak iyi bir adama dönüşmesi anlatılmıştır. On dokuz sene kürek mahkumu olan Jean Valjean, hapisten çıktıktan sonra normal hayatına dönmeye çalışmış ancak toplum tarafından dışlanmış ve zorlu zamanlar yaşamıştır. Ona iyi davranan tek kişi piskopos olmuştur. Ancak Jean Valjean, piskoposun evine girerek onun gümüş yemek takımlarını almıştır. Buna rağmen piskopos onu polisin elinden kurtarmış ve gümüş şamdan hediye etmiştir. Yaşanan bu olaylardan sonra Jean Valjean’ın hayatı değişmiştir. Eserin yazarı ise Victor Hugo'dur.
 • Budala: Eser, ünlü Rus yazar Dostoyevski’ye aittir.Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'nin en önemli eserlerinden biri olan "Budala " 1868 ve 1869 yıllarında Russki Vestnik dergisinde tefrika edilmiştir. Dostoyevski bu eserinde insan ruhunun labirentini çılgınlık, tutku ve hastalık prizmasında kırılan görüntüsüyle sergilemiştir. Kitapta sara hastası olan genç bir erkeğin dürüst yaşama felsefesini benimseyerek yaşamaya çalışmasındaki zorluklar anlatılmıştır. Toplumun iki yüzlü sistemi eleştirilerek böyle bir dünyada dürüst olmanın budala olmak anlamına geldiği vurgulanmıştır Eserde, gerilimin hakim olduğu psikolojik öğeler bulunmaktadır. Romanın başkarakteri ise Prens Lev Nikolayeviç Mişkin’dir.

Rus edebiyatı okurlarının başucundan eksik etmediği bu kitaplar, Rus edebiyatı ünlü eserleri arasında yer almaktadır. Bu eserlerin bu kadar çok sevilmesinde farklı hikâyelere sahip olmaları etkili olmuştur. Yazarların eserlerinde eleştiriye sıklıkla yer vermeleri sayesinde dönemin Rusyası hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Yazarlar, romanlarında iyi ve kötü yanlarıyla eleştiri yapmıştır. Rus edebiyatı eserleri, farklı akımlara ev sahipliği yapmıştır. Bu akımlar arasında: Romantizm, realizm, sembolizm ve sürrealizm bulunmaktadır. Puşkin’in şiirlerinde romantizm, Gogol’un “Ölü Canlar” romanında, Palto öyküsünde ve Müfettiş oyununda realizmin etkileri görülmektedir.

Rus Edebiyatında Öne Çıkan Aşk Kitapları Nelerdir?

Rus edebiyatı eserlerinde genel olarak dönem eleştirisi, sivri dil ve dinsel ögeler yer almaktadır. Fakat eserlerde sıklıkla ele alınan temalardan bir diğeri de aşktır. Rus edebiyatı aşk kitapları arasında örnek gösterilebilecek bazı eserler aşağıda listelenmiştir:

 • Yeraltından Notlar: 1864 yılında Vremya dergisinde yayımlanan “Yeraltından Notlar”, gerçek hayattan kendini soyutlayan bir kişinin iç çatışmalarını konu almaktadır. Eserde, Yeraltı Adamı’nın devlet memuru olarak yaşadığı tekdüze günler, yanında hiçbir zaman rahat olamadığı arkadaşları ve hayattaki mutlak yalnızlığı işlenmiştir.
 • Yüzbaşının Kızı: Eser, Puşkin tarafından yazılmıştır. 1833-1836 yılları arasında yazılan eserde, Yemelyan Pugaçov ayaklanması sırasında Rus bir subayla, görev yaptığı kale komutanı yüzbaşının kızı arasındaki aşkı anlatmaktadır.
 • Rudin İlk Aşk İlkbahar Selleri: Dimitri Sanin, yirmi iki yaşında hayattan bıkmış bir adam olarak Avrupa turuna çıkmıştır. Turda genç ve güzel bir kadın olan Gemma ile tanışmıştır. Gemma, Sanin’in iyiliklerinden ve naif biri olmasından çok etkilenmiştir. Gemma, Sanin için nişanlısından ayrılmıştır ancak o kalbini başka birisine kaptırmıştır. Otuz yıl sonra gençlik aşkını hatırlayan Sanin, radikal bir karar almış ve bütün hayatını değiştirecek bir adım atmıştır.
 • Beyaz Geceler: Kitapta yalnız bir adamın iç dünyası anlatılmaktadır. Yazar, kendini insanlardan soyutlamıştır ve sekiz yıldır aynı şehirde yaşamasına rağmen arkadaşı yoktur. Hayalci bir kimliğe sahiptir. Hikâyede ise bu yalnız adam genç bir kadınla tanışmış ve onunla arkadaş olmuştur.
 • Doktor Jivago: Roman, Rusya’da 1917 Ekim Devrimi ve sonrasında meydana gelen Rus İç Savaşı sırasında yaşananları ele almaktadır. Eser, adını kahramanı şair ve doktor olan Yuri Jivago’dan almıştır. Romanın arka planında siyasi çalkantılar yer alırken ön planında iki kadın arasında kalan sadakat ve ihtiras arasında bocalayan, savaş sebebiyle oradan oraya sürüklenen şair bir tıp doktorunun dramı vardır. Eseri kaleme alan yazar ise Boris Pasternak'tır.

Tutkulu aşk hikâyeleriyle okurları tarafından sevilen bu kahramanlar, tüm zamanların en sevilen karakterleri arasında yer almaktadır.

20. yüzyıl Rus Edebiyatı Kitapları Nelerdir?

Her kesimden insanın severek okuduğu klasik Rus edebiyatı kitapları, kullanılan dil sebebiyle çok sevilmektedir. Heyecanla okunan bu klasikler, konularıyla okurlarını farklı bir dünyaya götürmektedir. Farklı dünyalar ve kişilerin yer aldığı 20. yüzyıl Rus edebiyatı kitaplarına şu eserler örnek verilebilmektedir:

 • Ana: Yazar bu eserini Amerika’da sürgündeyken yazmıştır. Eserde Rus Devrimi öncesi Rus işçi sınıfının sefil yaşamı anlatılmaktadır. Kitap, sosyalist gerçekçilik akımının ilk örnekleri arasında yer almaktadır. Kitabın ana karakteri olan Pelage yani Ana, sürekli dayak atan kocasının vefat etmesiyle birlikte oğluyla baş başa kalmıştır. Daha sonra oğlunun, evi kitapla doldurmaya başladığını ve değiştiğini fark eden Peage, sosyalizm ile tanışmıştır.
 • Usta ve Margarita: Kitapta biri 1930’ların Moskova’sında, diğeri ise eski Kudüs’te geçen iki ayrı hikâye anlatılmaktadır. Romanda 1930’lu yıllarda Moskova’da sıcak bir bahar günü gün batımına yakın saatlerde Şeytan, iyi giyimli ve yabancı görünümlü bir beyefendi kılığında şehre inmiş ve kendini kara büyü uzmanı Profesör Woland olarak tanıtmıştır. Bu geliş sonrasında Sovyet başkentini kasıp kavuran bir dizi esrarengiz ve tekinsiz olay gerçekleşmiştir. Stalin rejiminin en karanlık günlerinde kaleme alınmış olan "Usta ve Margarita" Sovyet yaşam tarzına yönelik keskin bir hiciv, dinsel bir alegori, komik bir fantezi ve dokunaklı bir aşk öyküsüdür. Kitabın yazarı ise Mihail Afanasyeviç Bulgakov'dur.
 • Ve Çeliğe Su Verildi: Kitapta, Pavel Korgaçin’in Sovyetler ile sosyalist mücadelesi ve bu mücadele sırasında nasıl çelikleştiği konusu işlenmiştir. Eserin ana fikri son ana kadar vazgeçmemek, ölüm çok yakın olsa da bir şekilde hayata ve insanlara tutunmaktır. Kitabın yazarı ise Nikolay Alekseyeviç Ostrovskiy'
 1. yüzyıl Rus edebiyatının önemli temsilcileri arasında Mayakovski de yer almaktadır. Şiirde Pasternak; hikâye ve romanda ise Zoşçenko dikkat çeken isimler arasındadır.

Rus Edebiyatının Önemli Yazarları Kimlerdir?

Devrimler, savaşlar gibi birçok önemli olaya ev sahipliği yapan Rusya, tarihi ile dikkat çekmektedir. Bu topraklarda yetişmiş ve yaşamış olan yazarlar, eserlerinde Rus toplumunu ve siyasetini ayrıntılı bir biçimde işlemiştir. Fyodor Dostoyevski, Lev Tolstoy, İvan Turgenyev, Nikolay Vasilyeviç Gogol, Maksim Gorki, Anton Çehov, İvan Gonçarov, Aleksandr Puşkin, Mihail Şoholov ve Mayakovski önemli Rus yazarlar arasında yer almaktadır. Önemli Rus yazarlar arasında bulunan Lev Tolstoy’un bazı eserleri şu şekildedir:

 • Savaş ve Barış: Dünyanın en önemli romanları arasında sayılan bu eser Rus edebiyatı dünya klasikleri arasında yer almaktadır ve Napolyon Savaşları olarak bilinen Rus-Fransız savaşları konusunu işlemektedir. Eserde beş yüze yakın karakter yer almaktadır. Yazar, bu eserinde Rusya’da bulunan farklı kesimlerden insanların hayatını ve geleneklerini irdelemektedir. Eserde, çekişmeli bir savaşın anlatılmasının haricinde saray hayatı ve saray insanlarının bulundukları konumlar üzerinde de durulmuştur. Savaş, Rusya-Fransa arasındaki bitmeyen vahşet durumunu; Barış ise kişiler arasında yaşanan aşkı temsil etmektedir.
 • Efendi ile Uşağı: Bu eserde, yazarın farklı dönemlerde kaleme aldığı üç önemli hikâye bulunmaktadır. Hikâyelerin hepsinde kar yağması önemli detaylardan biridir. Tipi’de ölüm korkusu, hayatta kalmak ve hatırlamak işlenirken, Polikuşka’da köy hayatı işlenmektedir. Son hikâyede ise insanların birbirlerine ihtiyaçlarının olması, eşitlik ve kendini keşfetmek üzerinde durulmaktadır.
 • Hacı Murat: Tolstoy’un ölümünden sonra yayımlanan romanıdır. Yazar bu eserini Kırım Savaşı izlenimleri sonrasında yazmıştır. Yazar, Şeyh Şamil’in gözde komutanlarından birisi olan Hacı Murat’ı anlatmıştır. Hacı Murat, bir askeri plan gereği Ruslara teslim olmuş ve anlaşmış numarası yapmıştır. Eserde, bu askerin Ruslarla olan mücadelesi ve askeri yönü işlenmiştir.
 • Kazaklar: Romanda kendine hayatında yeni bir sayfa açan Rus aristokratın Kazak kültürüyle tanışması ve bir Kazak kızına aşık olması işlenmektedir. Ülkelerinden kopuk, kendi kültürleri içinde yaşayan Kazakların hayatı, savaşçı olma sebepleri ve neden böyle yaşadıkları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Önemli Rus yazarlardan olan İvan Sergeyeviç Turgenyev ise şu eserleri ile dikkat çekmiştir:

 • Duman: Toprak köleliğinin kaldırıldığı 1861 reformlarının sonrasında belirsizlik, şüphe ve umutsuzluk dumanında olan Rus toplumsal hayatı işlenmektedir. Karakterlerin karakterlerine yönelik sivri eleştirilerin olması yazarın eleştiri oklarına maruz kalmasına sebep olmuştur.
 • Hayaletler: Yazarın Hayaletler ve Yeter adlı öyküleri kişisel izler barındırmaktadır. Öykülerin ikisi de fantastik ve melankoliktir. Ayrıca Schopenhauer felsefesini yansıtmaktadır.
 • Mumu: Yazarın kısa öyküleri arasında bulunan eser, Moskova sokaklarında Yazarın toprak köleliğine olan tepkisini dile getirmektedir. Rus toplumunun yeni bir hayata duyduğu özlem anlatılmaktadır.
 • Arefesinde: Bulgar bir devrimciye aşık olan Yelena Stahova’nın hikâyesidir. Konusunu gerçek olaylardan alan eserin Ivan Sergeyeviç Turgenyev’in ustalığını yansıttığı düşünülmektedir. Eserde, Rusya’ya okumaya gelen genç bir Bulgar erkekle bir genç kızın aşkı anlatılmaktadır.

Rus yazarlar ve kitapları, dönemin şartlarını gözler önüne serdiği için okurlar açısından aydınlatıcı niteliğe sahiptir. Yazarların eserlerinde toplumun durumunu işlemesi, siyasi yönlerini ele alması, aşk temasını kullanması çok yönlü bir edebiyat oluşmasına neden olmuştur.

Rus Edebiyatının Önemli Eserleri Nelerdir?

Rus edebiyatının Batı edebiyatına entegrasyon süreci 1689’lu yıllarda başlarına denk gelmektedir. Farklı türlerde önemli eserlere imza atılan bu coğrafyada dönemin şartlarına uygun olarak çeşitli akımlar benimsenmiştir. Rus edebiyatında verilen bazı önemli eserler şunlardır:

 • Karamazov Kardeşler: Eser, Dostoyevski’nin en önemli romanlarından bir tanesidir. İki yıla yakın bir sürede yazılan eserin dili oldukça ağırdır. Romanın başkahramanları arasında bulunan Dimitri Karamazov, günah işlemeyi durduramayan ancak bu günahların kendisinde meydana getirdiği değişim sayesinde kurtuluşa eren birisidir. İvan ise Tanrı’ya inanmaz ve Tanrı’nın olmadığı bir dünyada her şeyin mübah olduğunu düşünmektedir. Alyoşa ise iman insanıdır.
 • Vişne Bahçesi: Eser, çağdaş tiyatronun öncülerinden olan Anton Çehov tarafından yazılmıştır. Eserde, çöken aristokrasi ve zenginleşen orta sınıfa dair gözlem ve yorumlar yer almaktadır. Eser, adını kitapta geçen elde tutulmak istenen sonunda çok kazanç getirdiği için kesilen vişne bahçesinden almıştır. Vişne bahçesi metafora dönüştürülmüştür. Buna bağlı olarak bahçenin kesilmesi yaşanan toplumsal değişimi temsil etmektedir.
 • Ve Durgun Akardı Don: Eser, Don bölgesindeki Kazakların destanıdır. Kazak asıllı olan Gregor Melekof, 1. Dünya Savaşı öncesinde gençlik dönemini anlatmaktadır. Eserde başkahramanın gençlik döneminden başlayarak bütün hayatı, Rus Devrimi ve o dönemdeki toplumun sosyal ve politik duruşu okura yansıtılmak istenmektedir.

Önemli yazarlar tarafından yazılan eserler, döneminde ve sonrasında büyük ilgi görmüştür.

Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.