sosyoloji-kitaplari.jpg (244 KB)

Sosyoloji Kitapları

Sıralama seçin
Toplam 6176 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


Toplam 6176 ürün görüntüleniyor.

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji, toplum bilimi anlamına gelen ve insanlar arası iletişimi inceleyen bir bilim dalıdır. İnsanların toplum içinde birbirine olan yaklaşımları, araştırmalar sonucunda bilimsel veriler halinde ortaya koyulabilmektedir. Sosyolojinin temel ilgi alanları: Sosyal işleyiş, insanları etkileyen olaylar, toplumda sosyal ilişki kalıpları ve sosyal düzendir.

Sosyoloji bölümü okuyan öğrenciler, sosyologlar ve toplum bilimine ilgi duyan herkes sosyoloji kitapları okumaktadır. Sosyoloji konusunda ders kitabı niteliğinde kitaplar olduğu gibi, öğretici ve roman tarzında kitaplar da bulunmaktadır. Herkese hitap eden kitapların yanında akademik dille yazılan sosyoloji kitapları da vardır. Bu bilim dalına ilgi duyan, sosyal düzenler ve sosyal ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes tarafından okunabilmektedir.

Sosyoloji Kitaplarının Konuları Nelerdir?

Sosyoloji, psikoloji bölümündeki öğrencilerin ilgi odağı olan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenler için pek çok kitap bulunmaktadır. Sosyoloji kitapları, yaşanılan çağı anlamaya yardımcı olmaktadır. O dönemin insanlarını tanımak, toplumun kültürel yapısını anlamak için okunması gereken kitaplar bulunmaktadır.

İnsan etkileşimine odaklanan bilim dalı, insanı toplum içerisinde ayrı olarak incelemektedir. İlişkileri ve sosyal ilişkilerin bütününü sorgulayan araştırmalar, kişileri etkileyen durumları, sosyal yapı ve grupları inceleyerek çevreyi dönüştürmek için yapılması gerekenleri anlatır. Sosyoloji hakkındaki kitapların genel olarak işlediği konular şunlardır:

 • Çevre
 • Toplum
 • Birey
 • İnsan ilişkileri
 • Davranış
 • Toplumsal kurumlar
 • Sosyal yapılar
 • Sosyal düzen

Yeni Başlayanlar İçin Sosyoloji Kitabı Tavsiyeleri Nelerdir?

Sosyoloji okumaya yeni başlayacak olanlar için sade bir dille yazılan, toplumu ve yaşantıları özetleyen kitaplar bulunmaktadır. Sosyoloji ilgilileri için en başta önerilen kitaplar şu şekildedir:

 • Kardeşini Doğurmak: Büşra Sanay’a ait olan eser, Türkiye’deki ensest gerçeğini anlatmaktadır. Görmezden gelinen ensest ilişkileri, çocukların en yakınlarıyla yaşamak zorunda kaldığı cinselliği ve bu durumun görünmeyenleri anlatmaktadır. Pek çok kesimden ve meslekten insanın ensest tabusuna değinilmiştir.
 • Hapishanenin Doğuşu: Michel Foucault’a ait olan eser, hapishanenin tanımını yaparak modern düzende insanların yaşantısını konu almaktadır. İktidara karşı kişiselleştirme ve daha pek çok önemli sorun anlatılmıştır.
 • Çağdaş Sosyoloji Kuramları: Sosyoloji kuramını öğrenmek isteyenler ve sosyolojinin bugünkü durumunu sorgulayanlar için hazırlanan bir kitaptır. Modern sosyoloji kuramlarını farklı düşünürlerin bakış açılarıyla yorumlamıştır.
 • Tüketim Toplumu: Jean Baudrillard’a ait olan eser, toplum içindeki insanların gerçek ve sahte ihtiyaçlarını, tüketim toplumu içerisindeki bireyin ayrıcalıklarını ve prestijini ortaya koymaktadır.
 • Bu Ülke: Cemil Meriç’in yazdığı kitap, Türk insanını anlatmaktadır. Dil, tarih ve edebiyattan beslenen yazar, kitabında sosyolojik olguları işlemiştir.
 • Toplumun McDonaldlaştırılması: George Ritzer’e ait olan eser, çağdaş toplum yaşamındaki değişimleri incelemektedir. Sosyolog olan yazar, toplumun tüketime karşı meyillerini sosyolojik bakış açısıyla ele almaktadır.
 • İntihar: Emile Durkheim’a ait olan eser, toplumsal ilişkileri ve ölümü sosyolojik bakış açısıyla konu edinmektedir.
 • Gösteri Toplumu: Guy Debord’un yazdığı eser, çağın ruhunu ve gösteri toplumunun anlamını anlatmaktadır. Gösteri egemenliğinin toplumdaki tanımını ve bürokratik iktidarı konu almaktadır.
 • Şarkiyatçılık: Edward W. Said’in yazdığı kitap, Filistinli bir Hristiyan baba ile Lübnanlı Hristiyan bir annenin çocuğu olan Said’i anlatmaktadır. Roman türündeki kitap, sosyolojik incelemeler yaparak çağın insanını anlamayı kolaylaştırmıştır. Kitapta Şarkiyatçılığa ve şarkiyatçılığın ortaya çıkışına değinilmektedir.

Listelenen sosyoloji başlangıç kitapları ile sosyolojiye ilk adım atılarak, bu alanda bilgi birikimi artırılabilmektedir.

Sosyoloji Kitap Tavsiyeleri Nelerdir?

Sosyoloji kitapları öneri ve okur yorumları incelendiği zaman, bu alanda önerilen eserlerin sayısının fazla olduğu görülmektedir. Toplumdaki cinsiyet, ikili ilişkiler, davranışlar ve tabular sosyoloji kitaplarının ana konusunu oluşturmaktadır. Sosyoloji öğrencisi, sosyolog veya sosyoloji meraklıları için pek çok kitap tavsiye edilmektedir. Bunlar şu şekilde listelenebilmektedir:

 • Masallar ve Toplumsal Cinsiyet: Melek Özlem Sezer’e ait olan eser, bir analiz kitabı niteliğindedir. Toplumdaki bakış açılarının masallara nasıl yansıdığı, toplumsal cinsiyet kavramı ve altında yatan kodlar kitabın ana temasını oluşturmaktadır.
 • Vitrinde Yaşamak: Nurdan Gürbilek’e ait olan eser, 1980’lerin kültürel iklimini anlatmaktadır. Türk edebiyatı eleştirmeni olan yazar, 80’lerde Türkiye’de yaşanmış olan değişimi konu almıştır.
 • Sosyolojik Düşünmek: Sosyolojinin anlamı, işlevi ve karşıtlıkları üzerine yazılan bir kitaptır. Sosyoloji hakkındaki temel kavramları öğrenmek ve sosyolojik düşünmek isteyenlere önerilmektedir.
 • Yüzyıl İçin 21 Ders : Yuval Noah Harari’nin eseri 336 sayfadan oluşmaktadır. Tarih araştırma ve inceleme kitabının içerisinde bilgisayarlar, robotlar, insanları etkileyen durumlar ve daha fazlası anlatılmaktadır.
 • Milletin Mimarisi : Bülent Batumana ait olan eser 312 sayfadan oluşmaktadır. İslam ve siyaset ilişkisini konu alarak İslam dünyasındaki kent çeşitliliğini anlatmaktadır.
 • Demokrasinin Sosyolojisi: Ali Yaşar Sarıbaya ait olan eser 280 sayfadan oluşmaktadır. Demokrasi kavramını Türkiye çerçevesinde incelemiş ve bu alandaki tartışmaların ötesine geçmiştir.
 • Sosyoloji Tarihi: 174 sayfadan oluşan eser, tarihi bir sosyoloji kitabıdır. Sosyolojik düşüncenin ortaya çıkışını ve anlamlandırma sürecini incelemektedir.
 • Kitle ve İktidar: 528 sayfadan oluşan siyaset sosyolojisi kitabı, kitle eylemlerinin ve politik mücadelelerinin üzerine yazılmıştır.
 • Rousseau ve Toplum Sözleşmesi : Sosyoloji ders kitapları önerilerinde yer alan genel bir sosyoloji kitabıdır. Sosyal düzeni ve hukukun bireylerden üstünlüğünü konu almıştır..
 • Kültür ve Toplum: Raymond William tarafından yazılan eser ilk kez 1958’de basılmıştır ve 501 sayfadan oluşmaktadır. Belli bir dönemi sosyolojik açıdan incelemek için okunması önerilen bir kitaplardandır.
 • Anlamaktan Yoruldum: 72 sayfadan oluşan eser, düşünce kitapları arasında yer almaktadır. Fernando Pessoa’ya ait olan eser, anlamak üzerine yazılmıştır.
 • İnsan Nedir? : Felsefe ve sosyoloji kitabı olan bu eser, denemelerden oluşmaktadır. İnsanın varlığı üzerine anlama çabasıyla yazılmıştır.
 • Sosyoloji: Ciltli ve 579 sayfadan oluşan eser, akademik bir kitaptır. Kitap bilimsel bir üslupla yazılmıştır. Teori ve kavramlar, sosyologların toplumsal incelemeleri ve yaşama yön veren ilkeler anlatılmıştır.
 • Sosyoloji ( Kavramlar- Kurumlar- Kuramlar): Ünal Şentürk’ün yazdığı eser, ders kitabı niteliğinde bir sosyoloji kitabıdır. Kuram ve kavramlarla toplumsal ve bilimsel gelişmeleri, hareketliliği ve demografik dönüşümü konu almıştır.
 • Sosyoloji Başlangıç Okumaları: Kitap içerisinde başlıca sosyoloji nedir, kültür ve toplum ilişkisi, değişen dünya, toplumsal etkileşim, toplumsal cinsiyet, beden sosyolojisi, aile, suç ve çapkınlık, ırk, etnik, göç, yoksulluk, refah gibi konular ele alınmaktadır.
 • Sosyoloji Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş: Anthony Giddens’e ait olan eser, bugünün sosyolojisine bilimsel açıdan yaklaşmış ve çok boyutlu olarak ele almıştır.
 • Sosyolojide Metod: Sosyoloji giriş kitapları arasında yer alan eser, araştırma ve incelemeler sonucunda hazırlanmıştır. İnsanın bilen, gören bir varlık olduğu ve fiziki gerçekleri kitabın konusunu oluşturmaktadır.

Sosyoloji Ders Kitabı Tavsiyeleri Nelerdir?

Bilimsel açıklama ve verilerin yer aldığı kitaplar, sosyoloji ve psikoloji gibi bölümlerin öğrencileri tarafından okunmaktadır. Sosyolojiyi temellendiren ders kitapları ve bu nitelikteki diğer kitaplar şu şekilde listelenebilmektedir:

 • Sosyolojik Düşünmek: Zygmunt Bauman’ın eseri, sosyolojik düşünme ve postmodernlik üzerine yazılmıştır. Sosyoloji ve psikoloji gibi bölümlerin öğrencileri için tavsiye edilmektedir. Sosyolojinin anlamı, işlevi ve yaklaşımlar kitabın ana konusu olmuşturmaktadır.
 • Sosyal Bilimleri Açın: Gulbekian Komisyonu tarafından yayımlanan kitap, yeniden yapılanmayı ve sosyal bilimlerin uygulamalarını nesnel bir çerçevede anlatmaktadır. Geçmişteki uygulamalarla bugünün mantığını karşılaştırmıştır.
 • Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: Yuval Noah Harari’nin meşhur eseri, insanın geçmişten bugüne kadar geçirdiği evreleri, toplumsal çizgide anlatmaktadır. Eser, devrimlerle beraber insanın hangi noktaya geldiğini bilimsel bir bakış açısıyla anlatmıştır.
 • Tüfek, Mikrop ve Çelik: Joreo Diamond’a ait olan eser, Amerikalıların Avrupa’yı neden keşfedemediği ve Avrupalıların neden Amerika’yı keşfettiği üzerine yazılmıştır. Bilimsel bir üslupla yazılan eser, bilimsel açıklamalar ve verilere yer vermektedir.
 • 1984: George Orwell’ın ünlü eseri bireyin özgür düşüncesinin yok oluşunu ve makineleşen dünyayı konu almaktadır. Kitapta anarşi, kaos ve otoriter toplumun insana etkileri anlatılmaktadır.
 • Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla: Leo Huberman’ın eseri tarihi ve ekonomi teorisini açıklamaktadır. Toplumların ekonomik yapıları, fikir ve eylemleri, ilişkileri ve değişimleri kitaba konu olmuştur.
 • Küreselleşme-Toplumsal Sonuçları: Bauman’a ait eser, küreselleşme sonunda meydana gelen dengesizlikleri ve sınıfsal yapıları konu almaktadır. Kitapta, içine kapanan toplumlar, küresel yerellikler ve siyaset- iktidar ilişkileri yer almaktadır.
 • Karakter Aşınması: Richard Sennett’e ait olan eser, kapitalizmin kişilik üzerine olan etkilerini anlatmaktadır. Başarısızlıklar, rutinler, monotonluk ve modern emek gibi bazı kavramlar açıklanmaktadır.
 • Şeffaflık Toplumu: Byung Chul Han’a ait olan eser, toplumu farklı şekillerde ele almaktadır. Bilimsel bir üslupla yazılan eser, genelinde toplumu oluşturan şeffaflığı anlatmıştır.
 • Felsefeye Giriş: Felsefe, psikoloji ve sosyoloji gibi birbirine yakın olan bölümlerdeki öğrenciler için yazılan kitap, bilimsel bakış açısına sahiptir. Prof. Dr. Ahmet Arslan’a ait olan eser, felsefenin temelini oluşturan soruları ve toplumların düşünce yapılarını konu almaktadır.
 • Retrotopya: Zygmunt Bauman’a ait olan eser, yaşadığı çağdaki sosyal toplumu anlatmaktadır. Hükümetleri, değerleri ve narsistik anlayışları konu alan bir eserdir.
 • Ego Analizi ve Kitle Psikolojisi: Freud’a ait eser kitle psikolojisinin toplumdaki yerini konu almaktadır. Egoyu ve egonun sosyolojideki yerini bilimsel psikolojik bakış açısıyla anlatmıştır. Sosyoloji ve psikoloji arasındaki ortak konular kitapta farklı bir bakış açısıyla anlatılmaktadır.
 • Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu: Erving Gofman tarafından yazılan eser, günlük yaşam pratiklerini, sınıflandırmalarını ve sosyal deneyleri konu almaktadır.

Sosyoloji Okuma Kitabı Tavsiyeleri Nelerdir?

Sosyoloji okuma kitapları ile sosyoloji okumalarına başlanarak sosyoloji öğrenimi için ilk adım atılmaktadır. Sosyoloji üzerine kitaplar yazan pek çok düşünür, sosyolog ve bilim insanı bulunmaktadır. Okuma kitapları farklı türlerde olmakla beraber okurların anlama seviyesine uygun olacak şekilde sınıflandırılmıştır. Sosyoloji okuma kitabı tavsiyeleri aşağıda listelenmiştir.

Listelenen okuma kitapları, yeni başlayan veya sosyolojiye ilgi duyan herkese önerilen kitaplardır. Kitaplar, sosyoloji ve felsefeyle bağlantılıdır. Kitapların konuları ve yaklaşımları birbiriyle bağlantılı olmakla beraber yazım dilleri de sadedir.

Sosyoloji Kitap Setleri Nelerdir?

Benzer konulardaki kitaplar set halinde satışa sunulmaktadır. Sosyoloji kitap seti içerisinde toplum, birey, disiplin, psikoloji davranış gibi konularda pek çok eser bulunmaktadır.

Sosyoloji Bölümündeki Öğrenciler İçin Kitap Tavsiyeleri Nelerdir?

Üniversitelerin sosyoloji bölümünde okuyan öğrencilerin genel kültürünü, bilgi düzeyini artırmak; sınavlarda başarılı olmasını sağlamak, sosyolojik bakış açısı kazandırmak amacıyla yazılan ders kitabı niteliğinde pek çok eser bulunmaktadır. Eserler, konu olarak birbirine benzemekte ve sosyolojiyi bilimsel bir bakış açısıyla yorumlamaktadır. Psikoloji ve sosyoloji alanında çalışan bilim insanları tarafından da yazılan sosyoloji bölümü kitapları bulunmaktadır. Bu kitaplar şöyle sıralanabilmektedir:

Sosyoloji hakkında kitaplar okumak isteyenler için oluşturulan bu liste farklı tarzda birçok kitap içermektedir.

Sosyolojiye Giriş Kitapları Nelerdir?

Sosyoloji konulu kitaplar arasında giriş niteliğinde olanlar aşağıda listelenmiştir.

Sosyoloji Tarihi Kitapları Nelerdir?

Sosyoloji tarihi kitapları, sosyolojinin geçmişten bugüne kadar geçirdiği aşamaları konu almaktadır. Tarihi açıdan sosyolojinin gelişimini izlemek isteyenlere tavsiye edilebilecek kitaplardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

Sosyolojinin Kuruluşuna Eşlik Eden Kitaplar

Sosyolojinin kuruluşuna eşlik eden kitaplar, sosyoloji alanında kendini geliştiren düşünür, sosyolog ve bilim insanlarının yazdığı bilimsel kitaplardır. Bu kitaplardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

Sosyoloji Teorileri Üzerine Yazılan Kitaplar Nelerdir?

Modern sosyoloji kuramları üzerine yazılar yazan, kuramları açıklayan pek çok yazar bulunmaktadır. Eserler teorik olarak felsefeyi ele almaktadır. Sosyoloji teorileri üzerine yazılan kitaplardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

Sosyolojik Yöntem ve Araştırma Kitapları Nelerdir?

Sosyolojik yöntemler ve araştırmalar üzerine yazılan kitaplara sosyolojik yöntem ve araştırma kitapları denilmektedir. İnceleme, araştırma kitapları hem sosyoloji öğrencileri hem de sosyologlar tarafından okunmaktadır.

Türk Sosyolojisi Üzerine Yazılan Kitaplar Nelerdir?

Sosyoloji kaynak kitaplar okunarak bu alanda bilimsel veriler elde edilebilmektedir. Kendini sosyolojik çalışmalarla geliştirmek isteyenler için ve Türkiye alanında çalışmak isteyenler için bazı kitaplar bulunmaktadır. Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Taha Parla, Kemal Karpat, Erol Güngör, Şerif Mardin, Ali Bayramoğlu, Nilüfer Göle gibi ünlü isimler tarafından yazılan kitaplardan bazıları aşağıda listelenmiştir:

Listelenen kitaplar sosyoloji tarihi, sosyoloji gelişimi, kurucu isimleri, sosyoloji teorileri, yöntem ve araştırmaları ile Türk sosyolojisi gibi konularda yazılmıştır. Genel olarak ders niteliğinde olan eserler, bilimsel üslupla kaleme alınmıştır.

Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.