genel-konular.jpg (259 KB)

Genel Konular

Sıralama seçin
Toplam 15104 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


Toplam 15104 ürün görüntüleniyor.

Genel Kültür Nedir?

Genel kültür, herhangi bir konu üzerinde bilgi sahibi olmak ve bilgi sahibi olduğu konuyu aynı zamanda yaşamaktır. Genel kültür kavram olarak iletişim tarzı, değerler veya herhangi bir kültürde bulunan özellikleri ifade etmektedir. Aynı zamanda, kültür ve iletişimin tüm kültürler için geçerli olan yönleriyle ilgilenen kültürlerarası iletişimi inceleme yöntemidir. Genel kültür kitapları ise hayatta bilinmesi gereken tüm temel bilgileri içermektedir. Bu kitaplar tarih, evrim, bilim, din, politika, beşeri bilimler, güncel olaylar, coğrafya ticaret ve tıp gibi konularda genel bir bakış açısı kazanmaya yardımcı olmaktadır. Kültür kavramını incelenecek olursa iki başlık altında toplamak mümkündür;

 • Maddi Kültür: Maddi açıdan bakıldığında kültür; binalar, giysiler, çok sayıda araç ve gereç örnek gösterilebilmektedir.
 • Manevi Kültür: Manevi olarak bakıldığında ise gelenekler, normlar, inançlar, düşünce biçimleri önemli etkenler olarak görülmektedir.

İki maddeyi etkileyen kavramlar kültür üzerinde değişime sebebiyet veren unsurları oluşturacaktır.

Genel Kültür Nasıl Geliştirilebilir?

Genel kültür bir toplumun, kültürün, medeniyetin, topluluğun veya bir ülkenin sosyal çıkarlarıyla ilgili herhangi özel konu hakkında bir dizi uzman tarafından iletilebilen değerler olarak da ifade edilebilmektedir. Basit ifadeyle genel kültür, akademik çalışmaların bir parçası olabilen veya olamayan insan yaşamanın her bilgisidir. Bu bilgiler sanat, keşif, oyun, siyaset, kültür, tıp, tarih gibi farklı alanlarda olabilmektedir. Dolayısıyla genel kültürün insan yaşamanın hemen hemen tüm yönlerini kapsadığı söylenebilmektedir. Genel kültür, bir öğrencinin akademik bilgisini iyi bir düzeye çıkarmasına yardımcı olabilmektedir. Devam eden veya geçmişteki olaylar hakkında doğru bilgiye sahip olan bir kişi, akademik müfredatın da bir parçası olan bazı temel gerçekler hakkında daha geniş bir bilgiye sahip olma eğilimindedir. Genel kültür ve güncel olaylar birbirleriyle ilişkilidir. Bugünün haberleri yarının kültürel bilgisine katkı sağlamaktadır. Genel kültürü geliştirmenin yolları aşağıda listelenmiştir:

 • Sosyalleşme: Arkadaş çevresi ve profesyonel bağlantılar ne kadar fazlaysa bilgi edinme kaynakları da o kadar fazla olmaktadır.
 • Not Almak: Yazmak, gerçekleri öğrenmenin ve akılda tutmanın en etkili yoludur. Güncel olaylar not alınarak, genel kültür seviyesi geliştirilebilmektedir.
 • Medya: Gazete veya haber programları başta olmak üzere bilgi ve eğlence programları da genel kültürün gelişimine etki sağlamaktadır.
 • Kitaplar: Genel kültürü geliştirmenin en etkili yoludur. Genel kültürün temel kaynaklarındandır. Okunacak olan kitaplar zengin içerikleri sayesinde okurlara genel kültürlerini arttırmaya yönelik bilgiler sunabilmektedir. Ancak bu konuda okuma alışkanlığını geliştirmek ve etkili okuma tekniklerini öğrenmek fayda sağlamaktadır.

Genel Kültürü Geliştiren Kitaplar Hangileridir?

Kültür üzerine bilgi edinmek için çeşitli yollar izlenebilmektedir. İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan kültür kavramı gündelik olarak hayata yansıtılmaktadır. Belgesel izlemek, günlük olarak bülten takip etmek, radyo dinlemek, tiyatro veya sinemaya gitmek, çeşitli araştırmalar yapmak insanların genel kültürlerini zenginleştirmesi yönünde etkili olmaktadır  . Genel kültür gelişiminde kitaplar önemli bir yardımcı kaynaktır. Kitaplar birçok konu üzerinde bilgilendirici özelliğe sahiptir. Genel kültür geliştirici kitaplar denildiğinde çok sayıda tür ve çok sayıda kitap ismi akla gelmektedir. Ancak öneriler arasında bulunan seçenekleri şöyle sıralamak mümkündür;

 • Dünya Edebiyatı: Modern dünya edebiyatı yazarların, anavatanların ve sınırların ötesindedir. Farklı kültürlerden bilgiler edinmenin en kolay yolunu sunmaktadır. Dünya edebiyatına ait eserler, ünü ülke sınırlarının dışına çıkan kitapları ifade etmektedir. Bu kitaplar sadece ülke kültürü ile değil, sosyal yaşamla, insanların iç dünyasıyla ilgili bilgiler vermektedir.
 • Türk Edebiyatı: Türk edebiyatı eserleri, geçmişi, modern dünyadaki farklı yaşamları, farklı yazım stillerini tanımanın en etkili yollarından birisidir. Özellikle geçmiş döneme ait eserler, ilgili dönemin sosyal yaşantısı hakkında bilgiler vermektedir.
 • Tarih: Geçmiş ve milli duygular hakkında okurlarını bilinçlendirmektedir. Geçmişten bugüne süreç ve olaylar hakkında içgörü geliştirmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda tarih, geçmişte yaşanan hatalardan ders çıkarmak için iyi kaynaklar sunmaktadır. Okurların geçmiş olaylardan ilham almasını sağlamaktadır. Tüm bunlarla birlikte uygarlıkların tarihi ile karşılaştırmalı içgörü sağlamaktadır. Siyaset, politika gibi kavramları da bu kitaplarla pekiştirmek mümkündür.
 • Felsefe: Felsefe; bilgi, gerçek, erdem, varlık, adalet, güzellik, akıl ve dil gibi konularla bağlantılı kişisel sorunlara ilişkin yapılan çalışmalardır. Felsefeyi “düşünce sanatı” şeklinde tanımlamak da mümkündür. Yunanca, bilgelik sevgisi, hikmet arayışı anlamlarına gelmektedir. Akıl yürütme yeteneğinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Argümanların ardındaki varsayımların daha iyi değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bunlarla birlikte sorgulama becerisinin ve bakış açısının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Olasılıkları daha iyi değerlendirmek, eleştirel düşünme becerisini geliştirmek açısından da fayda sunmaktadır.
 • Tıp: Beynin işleyişi, davranışlar, fizyoloji, beslenme, anne ve çocuk sağlığı gibi birçok konuda bilgi sunmaktadır. Okurları daha sağlıklı yaşamaya teşvik etmektedir. Sağlık konusunda genel bilgiler sunmakta ve bu bilgilerin hayata nasıl uyarlanacağına dair öneriler içermektedir. Fizyolojinin daha iyi tanınması ve davranışların nasıl şekillendiğine dair özellikler modern tıp genel kültür kitaplarının özel konuları arasında yer almaktadır. Bilgiler, ilginç deney ve deneyimlerle okurlara aktarılmaktadır.
 • Psikoloji: Ruh bilimi şeklinde de adlandırılmaktadır. Davranışı ve zihni inceleyen bir bilimdir. Kapsamı oldukça geniş olan bir bilim dalıdır..Psikoloji kitapları doğru kararlar vermeye, alışkanlıkları kontrol etmeye, daha fazla odaklanmaya, üretken olmaya teşvik etmektedir. Başarıya giden adımlardaki motivasyonun güçlenmesine katkı sağlamaktadır. İnsan psikolojisi hakkında detaylı bilgileriyle insanları daha iyi anlamaya yardımcı olmaktadır. Duygusal zorluklarla başa çıkma ve empati yeteneğinin gelişmesine, iletişim problemlerinin aşılmasına katkı sağlamaktadır.
 • Modern Bilim Kitapları: Bilim ve teknolojideki yenilikleri ve gelişmeleri bu kitaplardan öğrenmek mümkündür. Disiplin alanlarına göre ayrılan kitaplarda ilgili bilim dalındaki tüm gelişmeler akademik dile çok fazla yer verilmeden bu kitaplarda işlenmektedir. Gelişmelerin aşamaları, testler ve deneyler, çözüme giden yollar bu kitaplarda anlatılmaktadır. Bu kitaplar fizik, kimya, robotlar, yapay zeka, bilgisayar teknolojileri, makineler, enerji gibi konularda yazılmaktadır. Ayrıca bu eserlerde otomobiller, elektrik enerjisi, rüzgar enerjisi gibi alt dallara da ayrılan özel kitaplar bulunmaktadır. Kitapların çoğu bilim adamları veya modern araştırmacılar tarafından yazılmaktadır.

Genel kültür ile alakalı soruların geniş bir alandan oluştuğunu göz ardı etmemek gerektiği gibi olası sınavlar için hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü özellikle KPSS sınavına genel kültür adı altında bir soru topluluğu ile karşılaşılması kaçınılmazdır.

Genel Kültür Artıran Kitaplar Nelerdir?

Genel kültürü artıran kitaplar sıralaması içerisinde çok sayıda seçenek bulunmaktadır. Bu kitapların içine Türk edebiyatı ve dünya edebiyatı da bir o kadar büyük önem taşımaktadır. Çünkü her insan tarafından bilinmesi gereken ya da öğrenilmesi gereken gelenek ve görenekler vardır. Kültür alanı üzerinde etkili faktörler olarak tabir edilen bu faktörlerin herkes tarafından bilinmesi hem güzel bir yaşam standardına ulaşmayı hem de bilgili toplumların var olmasını sağlamaktadır. Genel bir kültür seviyesini ele alan bu kitaplar ekstra bilgi dışında karşılaşılacak sınavlar için sorulabilecek soruları da kapsamaktadırlar. Bilgi içerikleri ve sağlayacakları katkılar göz önünde bulundurularak sıralanabilecek kitaplar ve türleri şöyledir;

Tarih Kitapları:

Dünya Edebiyatı Kitapları:

Türk Edebiyatı Kitapları:

Felsefe Kitapları:

Tıp Kitapları:

Psikoloji Kitapları:

Genel Kültür İçin Kitaplar Nelerdir?

Özel olarak KPSS için düzenlenen genel kültür soruları, adaylar üzerinde yoğun bir stres yaratabilmektedir. Sınava giriş seviyesi üzerinden KPSS ortaöğretim genel kültür kitapları faydalı sonuçlar vermekte olan kitap türleridir. Konu, soru ve cevap şeklinde bir çalışma seçeneği sunan bu kitaplar sayesinde başarı elde edilmesi mümkün bir hale dönüşmektedir. Günümüz şartlarında sadece sınava odaklı olmamak kaydı ile kişisel gelişim bakımından da genel kültürün önemi büyüktür. Kapsamış olduğu detaylar doğrultusunda bulunan bölge ve dünya hakkında bilgi sahibi olmak birçok alanda başarı elde edilmesi konusunda fayda sağlamaya yarayacaktır. Genel kültür için kitaplar denildiğinde ise başlanması gereken bir çizgi mutlaka bulunacaktır. İlk etap için okunması tavsiye edilen ve en çok tercih edilen kitaplar bulunmaktadır. Bu kitaplar okur ve okuyacak kişi nazarında büyük etkiler yaratmaktadır. Yaratmış olduğu etkilerden birisi olumsuz sonuç ile karşılaşmaktır. Bu nedenle kitap içeriği, kitap yorumları ve kitap tavsiyeleri önemli bir yere sahiptir. Ilımlı yorumlar ve kesin önerilerin çoğunluğu kitabın kullanıcı tarafında yarattığı etkiyi yansıtmaktadır ve böylelikle kitaplar üzerinde kolay karar verebilmek için bir garanti oluşmaktadır. Herkes tarafından fayda görülen başarılarından bahsedilen kitaplar daha fazla ilgi görmekle birlikte daha fazla okura ulaşmaktadır. Aşağıda bazı kitaplar listelenmiştir:

 • Kültür: Yazar Terry Eagleton tarafından kaleme alınmış bu kitap siyaset, araştırma ve inceleme türünde bir kitaptır. Yayınlanma tarihi 2019 olan eser, yayınlanmasının ardından en çok tercih edilen kitaplardan biri haline gelmiştir. 152 sayfadan oluşmakta olup ulaşılması son derece kolay bir kitaptır. Genel kültür bilgisi üzerine bilgi eklemek isteyen okurların tercih ettiği hatta tercih etmek dışında tavsiye ettiği bu kitap mutlaka okunması gereken kitaplar arasında gelmektedir.152 sayfalık okurlarını yormayacak bir dil ile kaleme alınan “Kültür “kitabı Terry Eagleton tarafından kaleme alınmıştır. Konu olarak siyasetten araştırma ve incelemeleri ele almaktadır. Sömürgecilik ve antropolojiyi detaylıca ele aldığı gibi sanayi Avrupa’sına kadar uzanan konuları kapsamaktadır. İçeriğinde sınırlandırma yapılmayan kitap üzerinde Almanya’nın romantiklerinden Britanya işçi sınıflarına kadar konu bulunmaktadır. Etraflıca İrlandalı devrimciler, jakobenler, 11 Eylül ve kültür endüstrisine kadar konu alınmıştır. Genel kültür gelişimi için büyük  öneme sahiptir.
 • 50 Fizik Fikri: Joanne Baker tarafından yazılmış bir kitaptır. 208 sayfalık bu kitap 2008 yılında yayımlanmıştır. Genel olarak fizik üzerine en detaylı bilgi topluluğunu oluşturmakta olan bir kitap türü ortaya çıkmıştır. İçerisinde en ünlü fizikçilerin hayatlarından da kesitlerin yer verildiği “50 Fizik Fikri” kitabı genel kültür bilgi gelişimi için bulunamayacak bir imkan tanımaktadır. Fizik konusunu bilmeyen kişiler tarafından karışık bulunması, içerisinde bulunan bilgiler ile alakalı olaraklıdır. Ancak “50 Fizik Fikir” kitabı sunmuş olduğu bilgiler içerisinde anlaşılmayacak bir dil kullanmamıştır. Bütün okurların rahatça okuyup idrak edebileceği bir dil ile yormadan anlatım sağlanmış olan bu kitap ile tüm detaylara ulaşılabilmektedir. Fizik konusu üzerinde anlaşılmaz olanlar konusunda ileri adım atabilmek adına öneriler arasında bulunan bir kitaptır.
 • Mitoloji 101: 2016 yılında yayımlanan 256 sayfalık bu kitap, Kathleen Sears isimli yazara aittir. Mitoloji meraklılarında büyük bir merak uyandıran kitap içeriğinde yeni başlayan bir okur için karmaşık olmayan bilgiler ile mitolojiye giriş imkanı sunmaktadır. İçerik ve konu olarak Truva savaşından, Perseus’un Medusa’yı öldürmüş olduğu öykülere kadar tüm bilgiler bulunmaktadır. Eski Yunan ve Roma mitolojilerinin ve aynı zamanda klasik çağ yazarlarına dair kısaca bilgilerinin de yer almış olduğu bir kitaptır.

Genel Kültür Kitaplarını Okumanın Faydaları Nelerdir?

Öğrenme sistemi üzerinde en iyi, en kolay ve en kalıcı yöntem okumaktan geçmektedir. Okuyan ve araştıran kişiler bilgi sahibi olan kişilerdir. Bilgi ise insanı geliştiren kültürel bakımdan zenginleştiren bir kaynaktır. Bu nedenle çok sayıda kitap okumak her zaman kazandıracak bir eylem olarak bilinmelidir. Aşağıda genel kültür kitaplarının özellikleri ve faydaları listelenmiştir:

 • Genel kültür kitapları, sosyolojik, toplumsal ve bilimsel kavramları pekiştirmeye yardımcı olmaktadır.
 • Dünya siyaseti, spor, ünlüler, anıtlar, kişilikler, ilginç bilim deneyleri gibi konularda bilgiler vermektedir.
 • İnsanları tanıma ve insanların iç dünyasını daha iyi anlayabilme ile ilgili rehberlik etmektedir.
 • Davranış bilimleri ile ilgili olan kitaplar, insanlarla iletişimin kolaylaşmasına katkı sağlamaktadır.
 • Güçlü bir dil hakimiyeti edinmeye katkı sağlamaktadır.
 • Güçlü dil hakimiyeti, güncel olaylar hakkında edinilen bilgi ile birleştiğinde akıcı konuşma da güçlenmektedir.
 • Çok yönlü temel düşünme yapısına sahip olmayı sağlamaktadır.
 • Farklı konularda özel bilgiler içeren kitaplar algı, bilgi ve iletişim becerilerini geliştirmektedir.
 • Yaratıcı ve nesnel düşünme metodunu kavramaya yardımcı olmaktadır.
 • Öğrencilere genel bilgi olimpiyatlarında fayda sağlamaktadır.
 • Farklı kültürler ve topluluk hakkında bilgi sahip olmaya katkı sağlamaktadır. Bu durum da farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurmaya teşvik etmektedir.
Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.