Sıralama seçin
Toplam 51 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


Toplam 51 ürün görüntüleniyor.

Mustafa Kutlu Kitapları

Kitap, uzun yıllardır insan hayatında bulunan çeşitli bilgi ve hikayeleri içeriğinde bulunduran genelde ciltli ancak ciltsiz olarak da basılması mümkün olan yapıtların tümü olarak bilinmektedir. Araştırılması gerekli olan konulara bağlı olarak tür ve içerik olarak ayrılabilme özelliği kullanılıp okuma yöntemi sayesinde çok sayıda bilgi edinilebilmektedir. Bilgi akışı adına büyük bir role sahip olan kitaplar uzun araştırma ve deneyimlere dayalı bilgiler içerdiğinden güvenilir ayrıntılara sahiptirler. Yazılı bilgi diye isimlendirebilecek olduğumuz kitaplar çeşitli türlere dayalı olarak bilinçli bir şekilde yazarlar tarafından oluşturulur. Mustafa Kutlu kitapları türlerine göre 3 farklı alanda yazılmış kitaplardır. Bu derlemeler aşağıda listelenmiştir.

 • Öykü – Hikaye
 • Deneme – İnceleme
 • Çocuk kitabı

Türlerine yönelik yazılar olduğunu gözlemlemek mümkündür. Ünlü yazar Mustafa Kutlu yazmış olduğu hikayelerinde genelleme olarak insanların yaşadıklarını ele alarak öyküler oluşturmaktadır. Anadolu insanına yönelik hikayeleri eserlerinde konu almaktadır.

Mustafa Kutlu Kitaplarında Hangi Konulara Değinmektedir?

Öykü ve deneme yazarı olan Mustafa Kutlu, 1974 yılında öğretmenlik hayatına son vererek Dergah Yayınları bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisinin yayın müdürlüğü görevini üstlenerek 3.ciltten sonrasının tüm yapılması gerekenlerini üstlenerek büyük bir çaba göstermiştir. 1979 – 1982 yıllarında Mustafa Kutlu’ya ait olan ilk hikayeler Fikir ve Sanatta Hareket Dergisinde yayınlanmıştır. Bu ve bu gibi birçok yerde eserlerine yer verilen yazar Mustafa Kutlu kitaplarında köy ve kasabalarda yaşamakta olan insanların gündelik endişelerine dikkat çekmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı bünyesinde hikaye ve öykü türü olarak bilinmekte olan eserleri ile ün kazanmıştır. Yazarın imzasının bulunduğu birçok eser hikaye türünde oluşturulmuş ve okurlara yansıtılmıştır.

Mustafa Kutlu’nun Tüm Kitapları Nelerdir?

1945 doğumlu Mustafa Kutlu, hikaye ve öykü kitaplarıyla tanınmaktadır. Hikayelerin tamamı modern zamanda geçmektedir. Hikayelerinde romantik akımının etkileriyle yazılmış maceraların yanı sıra Anadolu’yu anlatmaktadır. Mustafa Kutlu tüm kitapları ele alındığında Türk edebiyatında yeri büyük olan uzun hikaye tarzı ile bilinmektedir. Hikayenin tanımı, tarihi bilgileri ve özellikleri gibi detayları şöyle açıklamak mümkündür;

 • Insanların doğa karşısında vermiş oldukları tepkilerin, kendi aralarında gelişen ilişkilerin, savaşların, göçlerin, afetlerin söz ve duygular ile harmanlanarak ifade edilmesi şekline hikaye ismi verildiği gözlemlenmektedir.
 • Arapça dili üzerinden ve kök olarak “ hakaye ” kökünden türemekte olan hikaye sözcüğü anlatma anlamı taşımaktadır.
 • Türkçe dilinde İslamiyet’ten sonra eklenmiş olan bir anlatım şeklidir.
 • Genel olarak tanımı ile hikaye anlamlandırıldığında, olmuş veya olması mümkün olayların yazılı ve sözlü olarak anlatılma şekli olduğu bilinmektedir.
 • Hikayeler, gerçek ya da hayal ürünü olan bir olayı en kısa şekilde anlatmakta olan türdür. Ancak hikayeler yaşanmış, yaşanabilir veya hayal ürünü olan olayların kurgulayarak anlatılmasında öncü türlerdir. İnsanların hikayeye karşı bu kadar ilgi duymasındaki sebep ise merak etme faktörü olarak bilinmektedir. Hikaye anlatıcıları bu merak duygusunu anlatım süresi boyunca korumayı hedeflerler. Vaka zinciri olarak isimlendirilmekte olan olayları anlatmakta olan hikayenin vaka dışında yapısal olarak farklı unsurları da bulunmaktadır. Olayların anlatımı doğrultusunda varlıkların bulunması gerekmekte yani bir nevi şahıs kadrosuna ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Hikayede amaç; olayların gelişimi değildir. Olay üzerinde anlam ve değer barındıran insanların hayatını anlatmaktır.
 • Hikayede belli bir zaman dilimine ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Hikaye bir anlatım olarak kabul edildiğinden bir anlatıcısı olması gerekmektedir. Sözlü dönemlere ait hikaye anlatıcısı, canlı olarak karşısında bulunan dinleyici kitlesine olayı aktarmaktadr.
 • Yazılı dönemlerin hikayelerinde, anlatıcı yerinde kurgusal anlatıcı bulunmaktadır. Böylece hikayenin ana fikrini oluşturan temel unsurlar tamamlanarak hikaye için tanımlanan süreç oluşturulmuş olacaktır.

Sonuç olarak hikaye baz alındığında belli bir zaman ve aynı zamanda mekan içerisinde belirli şahısların yaşadığı olay ve durumları anlatmakta olan edebi bir form olarak bilinmektedir. Hikayenin genel olarak kısa oluşu sade bir olay örgüsü üzerinden oluşturulması yaşanan bir olayda ya da durum üzerinde yoğun bir etki uyandırma özelliğinin yanı sıra az sayıda karakter ile anlatıma müsait olmasıyla roman veya diğer edebi form türlerinden ayrılmaktadır. Öykü ve deneme yazarı Mustafa Kutlu’nun kaleminden günümüze uzanmış hikaye türüne dayalı eserleri ve sırası ile yayınlanma tarihleri ise şöyledir;

 • Ortadaki Adam – 1970
 • Gönül İşi – 1974
 • Yokuşa Akan Sular – 1979
 • Yoksulluk İçimizde – 1981
 • Ya Tahammül Ya Sefer – 1983
 • Bu Böyledir – 1987
 • Sır – 1990
 • Arka kapak Yazıları – 1995
 • Hüzün ve Tesadüf –1999
 • Uzun Hikâye – 2000
 • Beyhude Ömrüm – 2001
 • Mavi Kuş – 2002
 • Tufandan Önce – 2003
 • Rüzgarlı Pazar – 2004
 • Chef – 2005
 • Menekşeli Mektup – 2006
 • Kapıları Açmak – 2007
 • Huzursuz Bacak – 2008
 • Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı – 2009
 • Zafer yahut Hiç – 2010
 • Hayat Güzeldir – 2011
 • Anadolu Yakası – 2012
 • Sıradışı Bir Ödül Töreni – 2013
 • Nur – 2014
 • Trende Bir Keman – 2015
 • Hesap Günü – 2015
 • İyiler Ölmez – 2016
 • Tarla Kuşunun Sesi – 2017
 • Sevincini Bulmak – 2018

Bütünüyle hikaye türüne dayanmakta olan eserleri yukarıda sıralanmıştır. Ancak Yazar, deneme ve inceleme türleri üzerinde de birkaç çalışma oluşturmuş ve okurlarına sunmuştur. Bu çalışmalar aşağıda listelenmiştir:

 • Deneme: Şehir Mektupları – 1995, Akasya ve Mandolin – 1999, Yoksulluk Kitabı – 2004
 • İnceleme: Sait Faik'in Hikaye Dünyası – 1968, Sabahattin Ali – 1972

Birçok alanda karşılaşılması mümkün olan deneme türü anlam olarak, yazarın herhangi bir konu üzerinde duygularını, düşüncelerini, fikirlerini ve görüşlerini okurlara aktarmayı amaçlayarak kesin hükümlere yer vermemek şartı ile samimi bir dil kullanımı ile kaleme aldığı edebi metinler olarak bilinmektedir. Deneme olarak ele alınan tür yazıların genel özellikleri arasında ise şu özellikler bulunmaktadır;

 • Herhangi bir kanının ispatlama gereği duyulmayan yazarın kendi seçtiği bir konu üzerinde istediği şekilde deneme yazısı yazabildiği görülmektedi
 • Yazar nazarında okurlarına aktarmak istediği fikir bilimsellikten kesin olarak uzaktır.
 • Herhangi bir amaç gütmeksizin aktarılmak istenen konu etkileyici bir üslupla anlatılmaktadır.
 • Toplum ve insanlık üzerinden oluşturulmakta olan her konu deneme yazısı olabilme potansiyeline sahip olarak bilinmektedir.
 • Deneme türü yazılarda önem arz eden olay asla bir sonuca ulaşmak olmamıştır. Deneme yazılarının inandırıcılığı adına kanıtlar, ispatlar ya da belgeler sunulmamakta olup tamamen yazarın samimiyetiyle oluşturulmaktadır.
 • Anlatılmakta olan konu yazar tarafında kendi kendine konuşma yapar gibi okurlar ile buluşturulmaktadır.
 • Makale tarzına yakın bir düşünce planlı yazılır. Ancak makaleler gibi uzun değil daha kısa bir şekilde oluşturulmaktadırlar.
 • Deneme yazılarından duygu, düşünce ve fikirler her zaman ön sıralarda yer almaktadırlar.

Mustafa Kutlu En İyi Kitapları Nelerdir?

Bütün yazarların yaptığı gibi ünlü yazar Mustafa Kutlu’da okurlarına gerek örnekler veren gerekse rehberlik eden hikayelere dayalı yapıtlar bırakmayı hedeflemiş ve hedeflediğini başarmış bir yazardır. Yazarın 40’ın üzerinde kitabı bulunmaktadır. Gerek düşünce yapısı gerekse de akıcı dili ve anlatım tarzı ile okurlarının beğenisini kazanmıştır. Aynı zamanda Mustafa Kutlu hikaye kitaplarında gizem öğelerine de yer vermektedir. Denemelerinde ise farklı konulardaki kendi kişisel düşünceleri ön planda tutulmaktadır. Ünlü yazar Mustafa Kutlu en iyi kitapları arasında yer almakta olan 5 kitabı aşağıda sıralanmıştır;

Uzun Hikaye

Ünlü yazar Mustafa Kutlu, hikaye kitapları arasında en çok ilgi gören türlerindendir. İlk baskısı olarak 2000 yılında Dergah Yayınları tarafından” Uzun Hikaye”  basılmıştır. Eser, 115 sayfadan oluşmakta olan bu kitap, tür olarak hikaye türü içerisinde yer almaktadır. Hikayede en çok dikkat çeken olay ise hikayenin anlatılışı ve kaleme dökülmüş haliyle sinema dünyasında dahi ilham yaratmış olmasıdır. Hikayede 1940’lı yıllarda Ali isminde bir karakterin göç etmesiyle başlamış bir hikayeden bahsedilmektedir. Anne karakterinin öldüğü sonrasında baba ve oğulun yapmış oldukları yolculuklar ele alınmış ve göçebe hayattan bahsedilmiştir.

Uzun Hikaye Karakterleri

Hikayenin içerisinde ana karakter olarak tanımlanabilecek üç isim bulunmaktadır. Bu isimler ise aşağıda listelenmiştir.

 • Ali: İstanbul’a göç eden genç bir adam karakteridir.
 • Münire: İstanbul’da Ali’nin aşık olduğu kadın karakteridir.
 • Mustafa: Onaylanmayacak olan bir ilişki sonrasında Ali ve Münire’nin dünyaya getirdikleri çocuk karakteridir.

Ali göç ettiği İstanbul’da Münire ile karşılaşarak aşık olur. Ali ve Münire onaylanmayacak bir aşk yüzünden kaçmak zorunda kalırlar. Anne, baba ve oğul üzerinden bir yaşam sıkıntısı kaleme dökülmektedir.

Ya Tahammül Ya Sefer

Ya Tahammül Ya Sefer kitabı, ünlü yazar Mustafa Kutlu’nun yerli romanlar türünde bulunan bir kitabıdır. 1997 yılında, 124 sayfa olarak yayımlanmıştır. Yayına girdiği günden itibaren okurlar tarafından ilgi odağı olmayı başarmıştır. Her alanda isminden söz ettirmekte olan bu kitap okurların en çok tercih ettikleri ve öneri olarak gösterdikleri Mustafa Kutlu kitapları arasında yer almaktadır.

Ya Tahammül Ya Sefer Konusu

124 sayfalık bir eser olarak Mustafa Kutlu kitabı olan Ya Tahammül Ya Sefer isimli bu hikayenin konusu insanların içerisinde var olan iki çatışmayı konu olarak ele almıştır. Aslında insanlara yönelik bir açıklamayı da içeriğinde bulundurmaktadır. Her insanın içinde kendi kendilerini sorguya çektikleri bir alan olduğu ve yine dışlarında ise yürütmeleri, sürdürmeleri gereken bir davaları olduğu belirtilmiştir. İçe dönük verilen savaşta insanın kendine etmiş olduğu eziyet normal olarak sürdürülen yaşamda ise kazanılarak ilerlenmesi gereken sebepler anlatılmaktadır.

Ya Tahammül Ya Sefer Karakterleri

Eser, detaylı ve derin bir konu üzerinden yürümekte olan hikaye geniş bir kadroya hakimdir. Ancak hikaye içerisinde sürekli olarak isimleri zikredilen belirli kişiler bulunmaktadır. Bu kişileri şöyle sıralamak mümkündür;

 • Asım Bey
 • Kerim
 • İlhan
 • Murat
 • Fethanet Hanım
 • Nalân
 • Cevat
 • Yunus Bey
 • Neslihan
 • Veysel
 • Hüseyin Avni
 • Hüsnü Efendi
 • Ayhan Bey
 • Eleni
 • Nazım Usta

Mavi Kuş

Mavi Kuş kitabı, 2011 yılında Dergah Yayınları tarafından okurları ile buluşturulmuştur. Kitap türü olarak Edebiyat Hikaye (öykü) türünde içeriktir. Her yapıtında olduğu gibi Mustafa Kutlu “Mavi Kuş” kitabında yine insanların yaşadıklarıyla ilgili içeriklere değinmiştir. 211 sayfalık bir içerik ile anlatılabilecek en güzel olaylar anlatılmış ve bu sayede okurların ilgisini toplamayı başarmıştır. Her hikayesinde olduğu gibi katmış olduğu anlatım farkı ve hikayelerin akıcılığını okurlarına bu kitabı ile sergilemiştir. Önerilen kitapları arasında bulunan Mavi Kuş kitabı çok sayıda kişinin başına gelenlerden derlenmiş bir kitaptır.

Mavi Kuş Konusu

Mustafa Kutlu tarafından oluşturulan bu kitapta konu olarak insanlık adına birtakım öneriler sunulmuştur. Mavi kuş ile tren yolculuklarında başlarına gelmiş olan ilginç olayları ele alan bir hikaye kaleme alınmıştır. Hedeflenen amaç doğrultusunda gayret gereklidir. Gayret ederken verilen taviz vazgeçmeyi peşinden getirdiği gibi amaca ulaşma yolunda büyük bir engel oluşturduğu vurgulanmıştır.

Mavi Kuş Karakterleri

Mavi kuş kitabının karakterleri aşağıda listelenmiştir:

 • Deli Kenan
 • Avcı Bilal
 • Doktor Yahya
 • Muavin Seyfi
 • Öğretmen Murat ve Eşi Neşe
 • Kemal
 • Beşir Ağa
 • Adil Usta
 • Nazım
 • Köylü ve Hasta Karısı
 • Gül
 • John ve Elizabeth
 • Erol
 • Koto Bayram
 • Timur
 • Hancı ve Karısı

Sıralamada bulunan karakterler hikaye içerisinde sıkça isminden bahsedilen isimlerdendir. Ana karakteri Deli Kenan olmak üzere sıralamada bulunan tüm isimlerin macerası kitapta yer almaktadır. Ancak hikaye içerisinde Mavi Kuş isminden de bahsedilmektedir.

Yoksulluk İçimizde

Mustafa Kutlu’nun eserleri arasında bulunan 16. baskı olarak 2014 tarihinde basılan 104 sayfalık bir yapıttır. Kitabın içinde bulunduğu tür hikaye olarak değerlendirilmektedir. Türk hikaye kültürüne katmış olduğu ayrıcalık sayesinde dikkatleri üzerine toplamayı başaran yazar Mustafa Kutlu, eseri okurlar tarafından çok beğenilmiş hikaye türlerini içermektedir.

Yoksulluk İçimizde Konusu

Ünlü yazar Mustafa Kutlu tarafından kaleme alınmış olan bu yapıt konu olarak aynı devlet dairesi içerisinde çalışan iki kişi arasında geçen aşkı ele almaktadır. Aşka edilen ihanetin nedeni olarak zenginliği öne çıkarmaktadır. Hikayede anlatılmak istenen konu zenginliğin herhangi bir mal ile olmadığı aksine zenginliğin insanın iç dünyasında bulunduğudur.

Yoksulluk İçimizde Karakterleri

Asıl aşkın Hakk’ı bilmek olduğunu ve onun yolunda yürümenin asıl aşkın yolunda yürümek olduğunu hikayeye yansıtmış olan yazar Mustafa Kutlu hikayeyi iki isim üzerinden anlatmıştır. Bu isimler ise şöyledir;

 • Engin
 • Süheyla

İyiler Ölmez

Mustafa Kutlu kitapları arasında içerik olarak hikaye türüne dahil olan “ İyiler Ölmez “ kitabıdır. 2016 yılında basılan bu hikaye kitabı 152 sayfalık bir kitaptır. Dergah Yayınları tarafından oluşturulan bir basım ile okurlara sunulmuştur.

İyiler Ölmez konusu

Anadolu’da gerçekleşen bir hikayeyi ele almış olan bu kitabın konusu 4 ayrı kişinin yollarının kesişmesini anlatmaktadır. Genel olarak incelendiğinde konu olarak merhameti ve karşılık beklemeden iyilik yapmayı hikayede bulmak mümkündür. Daha da ötesinde yardımlaşmanın ne kadar büyük bir anlama sahip olduğu anlatılmak istenmiştir.

İyiler Ölmez Karakterleri

Ana karakterleri olarak 5 kişinin ismine sıkça rastlanmaktadır. Yazar tüm hikayesini rastgele denk düşen 5 kişi üzerinden yorumlamış ve kaleme almıştır. Birbirine kader vasıtası ile ya da artık şansta demenin mümkün olduğu bir sebep ile rastgelen 5 kişinin isimleri şöyledir:

 • Ressam Sıtkı
 • Marangoz Fakir Civan
 • Fotoğrafçı Sarhoş Mustafa
 • Doktor Atalay
 • Kahveci Hacı Kadir
Daha fazla bilgi