is-ve-ekonomi-kitaplari.jpg (83 KB)

Ekonomi Kitapları

Sırala
Toplam 9330 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


Toplam 9330 ürün görüntüleniyor.

Ekonomi Kitapları Nedir?

Ekonomi, çok geniş bir alanı kapsar ve ülkeler açısından en önemli uzmanlık alanlarından biridir. Hayatın her alanını etkileyen ekonomi insanların nasıl para kazanacağını, nasıl çalışacağını, nasıl harcama yapacağını belirlemektedir. Ekonomi ile ilgili büyük ve evrensel düşünceler, dünyayı şekillendirmektedir. Ekonomiyi doğru anlamak önemlidir çünkü; günlük yaşantıda insanların her anı ekonomiyle yakından ilişkilidir. Ekonomi hakkında bilgi edinme ve onu anlama noktasında ekonomi kitapları önemli bir yerde durmaktadır. Ekonomik sistemleri ve yapıları, bu kitaplar sayesinde daha iyi anlamak mümkündür. Kendi içinde de farklı kategorilere ayrılan ekonomi, oldukça geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Bu yüzden hangi ekonomi alanıyla ilgili bilgi edinmek isteniyorsa, o alanın kitaplarına yönelinmelidir. Bununla birlikte okuma yapacak kişilerin, kendi seviyelerine uygun kitapları tercih etmesi de önemlidir. Çünkü ekonomi, bazen okurlara karmaşık gelebilmekte ve anlama zorluğu oluşturabilmektedir. Bu nedenle okuyucuların düzeyine uygun kitaplardan başlayarak ekonomi okumaları yapması gerekmektedir. Pazarlamadan işletmeye, muhasebeden finansmana, satıştan iş dünyasına kadar farklı ve çok çeşitli ekonomi kitapları sunulmaktadır. Yani her okuyucuya ve ilgi alanına yönelik ekonomi kitapları bulunmaktadır.

Konuları ve içerikleri açısından çeşitlenen ekonomi kitapları, okurların kendi ilgi alanlarına ve öğrenmek istedikleri bilgiler için farklı segmentlere ayrılmaktadır. Borsa, finansal yönetim, yatırım, küresel ekonomi, iktisat gibi farklı konuları kapsayan eserlerin yanı sıra ekonominin farklı branşlarını tek bir çatı altında ele alan eserler de bulunmaktadır.

Ekonomi kitapları, genel okuyucu kitlesine hitap ettiği gibi okullarda ders kitabı olarak da tercih edilmektedir. Bu kitaplar genellikle daha çok teorik içerikli olmaktadır. Üniversite öğrencilerinin derslerde öğrendiklerini pekiştirmesini sağlamaktadır. Daha çok İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki bölümler için bu kitaplar kullanılmaktadır. Ekonomi ders kitapları, ekonominin farklı alanları için oldukça fazla seçenek sunmaktadır. Makro ekonomi, mikro ekonomi, ekonometri, iktisat gibi ders alanları için çeşitli ekonomi kitapları bulunmaktadır. Öğrencilerin ve akademisyenlerin yardım aldığı bu kitaplar, daha çok ileri düzey genel okuyuculara hitap etmektedir. Ekonomi hakkında detaylı bilgi öğrenmek ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen kişiler de ekonomi hakkındaki ders kitaplarından yararlanmaktadır.

Ekonomi Okumaya Yeni Başlayanlar İçin Kitap Önerileri Hangileridir?

Ekonomi oldukça kapsamlı ve zor bir alan olduğu için kademeli okuma yapmak gerekmektedir. Özellikle yeni okuma yapmaya başlayan kişilerin, ekonomi başlangıç kitapları tercih ederek ilerlemeleri gerekmektedir. Başlangıç seviyedeki okurlar için uygun ekonomi kitapları şunlardır:

 • Mahfi Eğilmez – Örneklerle Kolay Ekonomi: Ekonominin nasıl çalıştığı, temel ekonomik kavramların neler olduğu, hangi alanı nasıl etkilediği gibi konularda bilgi vermektedir. Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’in kaleminden çıkmıştır. Ekonomiyi en basit ve temel haliyle okuyuculara aktarmak ve herkesin ekonomiyi kolayca anlamasını sağlamak amacıyla yazılmıştır. Ekonomi hakkında söylenenler, tartışılanlar ve yorumları daha iyi anlamayı sağlamaktadır.
 • Henry Hazlitt – Tek Derste İktisat: İlk kez 1946 yılından yayımlanmıştır. İktisat ve ekonominin nasıl işlediğine dair oldukça kapsamlı bir anlatım sunmaktadır. Karmaşık olmayan anlatımı ile ekonomi ile ilgilenen herkes için iyi bir temel başlangıç seviye kitabıdır. Yazar, kitapta bazı tarihi örneklere de yer vermiştir. Asıl anlatılmak istenen ise günümüz dünyasında da geçerliliğini korumaktadır. Anlaşılması kolay bir kitap olduğundan ekonominin temellerini öğrenmek isteyenler tarafından tercih edilmektedir.
 • Joseph Stiglitz – Ekonomi 101: Yazar Joseph Stiglitz, ekonominin mutlaka bilinmesi gereken en önemli detaylarının karmaşık görüntüsüne son vermek amacıyla bu kitabı yazmıştır. Ekonomiyi basit bir dille okuyucuya anlatmaktadır. Ekonominin yanında finansın temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere de hitap etmektedir.
 • Robert H. Frank – Doğal İktisat: Ünlü ekonomist Robert H. Frank’ın kaleminden çıkmıştır. Günlük hayatta karşı karşıya kalınan ilginç olaylar ile ilgili sorulara, ekonomiyi kullanarak cevap vermiştir. Okuyucuları derin düşüncelere itmeyi hedeflemektedir. Ekonominin hayatın her alanında nasıl var olduğunu ve her şeyin nasıl ekonomiyle ilişkili olduğunu anlatmaktadır.
 • Mahfi Eğilmez – Ekonominin Temelleri: Ekonomi ile ilgilenen herkes için bir başucu kitabı niteliğindedir. Ekonominin temel dinamiklerini oluşturan kavramlar, kuramlar, endeksler, göstergeler ve çok daha fazlası hakkında bilgi vermektedir. Ekonominin temellerini anlama konusunda yardımcı olduğu gibi ekonomiyi yorumlama konusunda da katkı sağlamaktadır. Ekonomi giriş kitapları arasında en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır.
 • Milton Friedman – Kapitalizm ve Özgürlük: Dünya ekonomi sisteminin temellerini oluşturan sistemler arasında kapitalizm önemli bir yere sahiptir. Kapitalizmi anlamak bazen ekonomiyi de anlamayı sağlamaktadır. Yazar bu kitabında, kapitalizmin ekonomik ilerlemeye nasıl yön verdiğini anlatmıştır. Kapitalizmin faydaları ve bireysel ekonomik özgürlüğü desteklemedeki rolünü irdelemiştir.
 • Faruk Türkoğlu – Ekonomiyle İlgili Her Şey: Hisse senetlerinden yatırım fonlarına ve banka hesabınızdaki tasarruflara kadar ekonomi hakkında bilinmesi gereken temel bilgileri, verileri ve göstergeleri öğretmektedir.
 • Charles Wheelan – Çıplak Ekonomi: Ekonominin temellerini en yalın haliyle anlatır. Ekonomiye giriş seviyesindeki okurlar için uygundur. Anlaşılması zor ve sıkıcı kavramları, ilgi çekici bir şekilde anlatmıştır.
 • Temel Ekonomi: Dört önemli ekonomist James Gwartney, Tawni H. Ferrarini, Richard L. Stroup ve Dwight R. Lee tarafından kaleme alınmıştır. Serbest piyasaların temel ekonomik ilkeleri hakkında bilinmesi gerekenleri pratik ve etkili bir şekilde anlatır. Ekonomik güçlerin nasıl işlediği, hükümetlerin ekonomideki rolleri ve kişisel refah ilkeleri gibi konular kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Ekonomiye farklı bir perspektiften bakmayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

Üniversite Ekonomi Ders Kitapları Nelerdir?

Ekonomi ile ilgili bölümlerde okuyanlar için oldukça fazla ders kitabı bulunmaktadır. Üniversite ekonomi kitapları farklı derslere yardımcı olmayı hedeflemektedir. Listelenebilecek kitaplar şunlardır:

 • Dr. Zekai Özdemir, Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Birol Mercan – Mikro İktisadi Analiz: Toplamda 5 ana bölümden oluşmaktadır. Geleneksel alternatifli bir metot izlenerek hazırlanmıştır. Ayrıca grafiklerle de desteklenmiştir.
 • Fikret Şenses – İktisada Giriş: İktisada giriş dersine yardımcı bir kaynaktır. Geleneksel-alışılagelmiş olanlara eleştirel bir bakış açısı geliştirip genişleterek, iktisadın bütün dalları hakkında geniş bir bakış açısı sunmaktadır.
 • Ivan T. Berend – 20. Yüzyıl Avrupa İktisat Tarihi: Krizleri, devrimleri, savaşları ve kusursuz teknolojik başarılarıyla tam bir “aşırılıklar çağı” olan 20. yüzyılı, Avrupa’daki çeşitli iktisadi rejimlerin yükseliş ve düşüş süreçleri üzerinden incelemektedir. İktisat tarihini siyasi tarihle iç içe bir şekilde anlatmıştır.
 • Dr. Kurban Ünlüönen, Doç. Dr. Ahmet Tayfun – Ekonomiye Giriş: İktisat bölümleri haricinde okutulan genel ekonomi, ekonomiye giriş ve ekonomi gibi derslere kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Toplam 14 bölümden oluşur ve öğrencilere temel ekonomi bilgilerini basit bir dille anlatmayı hedeflemiştir. Her bölüm başında o bölümün amaçları verilmiş; bölüm sonlarına ise konuların anlaşılıp anlaşılmadığını ölçmek amacıyla değerlendirme soruları ve çoktan seçmeli sorular konulmuştur.
 • Gülçin Güreşçi Pehlivan , Utku Utkulu – Ekonomik Entegrasyon ve Büyüme: Fiziki sermaye, insan sermayesi ve bilgi teknolojisi; ekonomik entegrasyonun büyüme etkisi üzerinde büyük önem taşımaktadır. Kitap, bu faktörler çerçevesinde entegrasyonun büyüme etkisini hem teorik hem de ampirik açıdan incelemiştir. Avrupa Birliği ve Ekonomik Entegrasyon ve büyüme dersleri alan lisans ve yüksek lisans öğrencileri için yardımcı bir kitap niteliğindedir.
 • Cem Somel – Makroiktisada Giriş: Merkez ülke deneyimleri üzerine kurulu kuramlar ile birlikte çevre ülkelere özgü makroiktisadi sorunlara da değinmektedir. Kitap, makroiktisat kuramlarını sunarken kuramcıların siyasi nedenleri ve uygulanan politikaların toplumsal etkileri üzerinde de durmaktadır. Makro ekonomi kitapları arasında akademisyenler tarafından öğrencilere en çok önerilen kitaplardandır.

İktisat Tarihi ile İlgili Kitaplar Nelerdir?

Ekonomiyi anlamak için ekonominin tarihini de bilmek gerekmektedir. Ekonominin hangi dönemlerde hangi koşullardan geçtiği, günümüzdeki durumunu etkilemektedir. Bu yüzden hem ülke hem de dünya ekonomisi üzerine oldukça fazla kitap yazılmıştır. En iyi ekonomi tarihi kitapları şu şekilde listelenmiştir:

 • Mesud Küçükkalay – Dünya İktisat Tarihi: İktisat öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. İktisadın dünyadaki gelişimini aktarır. İktisat Tarihi Bilimi Üzerine adlı ilk bölümden sonra, dönem dönem iktisat ele alınmıştır.
 • Gökhan Oruç Önalan - İktisadi Düşünce Tarihi: Geçmişten günümüze iktisadi ekollerin neler olduğu, önemli makro iktisadi başlıklar hakkında öne sürdükleri bakış açıları ve nasıl bir seyir izledikleri anlatılmıştır. Makro iktisat dersleri ve kamu kurum giriş dersleri için mantıksal bir bütünlük sağlamaktadır.
 • Alessandro Marzo Magno – Paranın İcadı; Finans İtalyanca Konuşurken: Paranın kalbinin attığı ve finans sisteminin kökenlerinin dayandığı Ortaçağ ve Rönesans İtalya’sına odaklanmıştır. Tüccar ve zanaatkarların ortaya çıkmasıyla meydana gelen değişim, yükselişler ve iflaslar, tefeciliğin serüveni, tüccarların bankere evrilişi gibi finans dünyasına dair temel bilgiler verilmiştir.
 • Tevfik Güran – İktisat Tarihi: Toplumların tarih boyunca ekonomik açından çabalarken hangi teknolojilerden yararlandığı, ne tür siyasal, sosyal ve ekonomik kurumlar oluşturduğu ve bu yapısal özelliklerinde zaman içinde ne gibi değişimlerin ortaya çıktığı, ekonomik performanslarını nasıl etkilediği gibi sorulara yanıt vermektedir. Ayrıca eşitsiz iktisadi gelişmenin kaynaklarını anlatır.
 • Dr. Suna Korkmaz – Emek Sermaye ve Paranın Zaman İçinde Değişimi: Ekonomi için önemli olan emek, sermaye ve paranın zaman içinde nasıl bir süreç izlediği anlatılmış ve günümüze kadar geldiği nokta makro bakış açısı ile ele alınarak incelenmiştir. İktisat okullarının bu ekonomik unsurları nasıl değerlendirdikleri de ayrı ayrı irdelenmiştir. Yeni başlayanlar için ekonomi kitapları arasındadır; ekonomiyi anlamak için tarih okumaları yapmak önemlidir.

Yatırımcılar İçin Finans Kitapları Önerileri Hangileridir?

Ekonomi ile çok yakından ilişkili olan finans, özellikle yatırımcıların ilgisini çeken bir alandır. Finans; ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkili bir şekilde kullanılmasını ifade etmektedir. Kişilerin ya da kurumların maddi kazanç saplamaları, yatırım yapmaları ve zamanı gelince bu yatırımları değerlendirmeleridir. Ekonomi finans kitapları, yatırımcıların daha fazla kazanç sağlamalarına ve etkili bir yönetim konusunda bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktadır. Finans okumaları yapmak isteyenler için bazı kitap önerileri aşağıda verilmiştir:

 • Benjamin Graham – Akıllı Yatırımcı: Yatırımın en önemli liderleri arasında bulunan Graham, bu kitabında her yatırımcının kullanabileceği, zamanla test edilmiş ilkeleri aktarmıştır. Yatırımcılıkla spekülasyonun farkını anlatır, varlıkların doğru değer ve fiyatlarını güvenilir şekilde bilmenizi sağlar, doğru zaman ve koşullarda alım-satım yapmanın ilkelerini öğretir.
 • Philip Fisher – Sıradan Hisseler Sıradışı Kârlar: Ünlü finans analisti Fisher bu kitabında, yatırımcılara bir işletmenin kalitesini ve kâr elde etme becerisini analiz etmeyi öğretir.
 • Robert T. Kiyosaki – Zengin Baba Yoksul Baba: Teknolojinin, robotların ve küresel bir ekonominin kuralları değiştirdiği bir dünyada, zengin olmak için yüksek gelirin olması gerektiği efsanesine karşı çıkarak çürütür. Aktif yatırım yapmanın yüksek maaş almaktan önemli olduğunu vurgular ve işletme sahiplerinin ve yatırımcıların keyfini sürdüğü vergi avantajlarını öğretir. Çocuklara paraya dair öğretilmesi gerekenler üzerinde durur; böylece günümüz dünyasının zorlukları ve fırsatlarına hazırlanarak zengin bir yaşama sahip olabilmesini sağlamaktadır.
 • Mahfi Eğilmez – Küresel Finans Krizi: Küresel krizi anlamak ve Türkiye ekonomisini yorumlamak için okunmaktadır. Yaşanan küresel krizi tüm yansımalarıyla ortaya koymaktadır. Türkiye’nin krizden nasıl etkileyeceği, bir daha kriz yaşanmaması için neler yapılması gerektiği, krizde kişilerin ve işletmelerin alması gereken tedbirlerin neler olduğunu açıklamıştır.
 • Eugene F. Brigham, Joel F. Houston – Finansal Yönetimin Temelleri: Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede ders kitabı olarak okutulmaktadır. Finans yönetiminin 6 temel konusunu 17 bölümde incelemiştir. Temel finans kavramlarından başlayarak temel finans politikaları olan; finanslama politikası, yatırım politikası, temettü politikası ile işletme sermayesi yönetimi konularına değinmiştir.

Finans okuması yapmak isteyen yatırımcılar borsa hakkında da kitaplar tercih etmektedir. Ekonomi borsa kitapları, dünyada finansın durumunu anlamak için önemlidir.

En Çok Okunan Ekonomi Politikası Kitapları Nelerdir?

İktisat politikası, devletlerin veya uluslararası kuruluşların vergi seviyeleri, devlet bütçeleri, para arzı ve faiz oranları, işgücü piyasası, ulusal mülkiyet ve ekonomik müdahaleleri gibi diğer birçok alanı belirleyen sistemleri kapsayan bir politikadır.

 • Mahfi Eğilmez, Dr. Ercan Kumcu - Ekonomi Politikası / Teori ve Türkiye Uygulaması: 2002 yılında ilk defa yayımlanan bu kitap, oldukça fazla kez basılmış ve üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Mesleklere giriş sınavlarında temel soru kitabı olarak baz alınmıştır. Ekonomiyi öğrenmek isteyenler tarafından da tercih edilmiştir.
 • Nikitin – Ekonomi Politik: İlkel komünal üretim tarzından kapitalizme gelene kadar üretim ilişkilerinin tüm aşamalarını incelemiştir. Kapitalist üretim tarzında tekel öncesi kapitalizmin, meta üretiminin, sermaye-artı değer ve ücretin, sermaye birikiminin, artı değerin kara dönüşmesinin ve sömürücü gruplar arasında dağılımının, tekelci kapitalizmin, emperyalizmin ve bunalımının tek tek üzerinde durmuştur.
 • Jacques Gouverneur – Kapitalist Ekonominin Temelleri Çağdaş Kapitalizmin Marksist Ekonomik Tahliline Giriş: Marksist ekonomik teoriyi en açık ve yalın biçimde anlatarak kapitalist toplumun çağımızdaki gerçekleri çözümlenmesinde, Marksist ekonomik yaklaşımın sergilediği zenginliği aktarmaktadır.
 • John Perkins - Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları Set: Yazarın ekonomik tetikçiler adını verdiği yüksek ücretli profesyoneller hakkında pek çok gerçek yer almaktadır. İlk kitap, tüm dünyada büyük ilgi uyandırmıştır ve ardından devam kitapları çıkmıştır. Güncel ekonomi kitapları arasında yer almaktadır. Set içinde yer alan kitaplar şunlardır:
 • Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları 1 - Yeni Dünya Düzeni
 • Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları 2 - Şirketokrasi Ve Ondan Kurtulmanın Yolu
 • Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları 3 - Küresel Kriz ve Büyük Resim
 • Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları 4 – Kafes
 • Bir Ekonomik Tetikçinin Yeni İtirafları

Ekonomi Kitapları Fiyatları Nasıldır?

Ekonomi kategorisinde oldukça fazla kitap bulunmaktadır. Farklı alanları kapsayan ekonomi, oldukça geniş bir kitleye hitap etmektedir. Geçmişten günümüze pek çok yazar, kitaplarında ekonominin farklı alt dallarını ele almıştır. Okuma kitaplarının yanı sıra ders kitapları da bulunmaktadır. Ekonomi kitaplarının fiyatları da bu çeşitlilikten dolayı oldukça değişkendir. Okullarda kullanılan genel ekonomi kitapları fiyatları hangi dersi içerdiğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İlk sınıflarda tercih edilen temel kitaplar daha uygun fiyatlıyken, son sınıflar için kullanılan kitaplar daha yüksek fiyatlara sahip olabilmektedir. Aynı zamanda ekonomi ders kitapları, okuma kitaplarına nazaran daha yüksek fiyatlıdır. Kitapların hangi yayınevinden çıktığı da fiyatı etkilemektedir. Yayınevleri farklı fiyat politikalarına, üretim koşullarına sahiptir; bu nedenle kitapları farklı fiyatlarda sunmaktadır. Kitabın kalınlığı yani sayfa sayısı da fiyat üzerinde etkili olmaktadır.

Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.