Sıralama seçin
Toplam 64 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


Toplam 64 ürün görüntüleniyor.

Muhammet Emin Yıldırım Kimdir?

Yazar Muhammet Emin Yıldırım, 8 Mart 1973 yılında Erzurum ilinin Horasan ilçesinde doğmuştur. Lise de dahil olmak üzere tüm eğitim sürecini Erzurum’da tamamlamış olup 1989 yılında İstanbul’a taşınmıştır. Örgün olarak eğitim görmekteyken medreselerde Temel İslami ilimler ve Arapça dersleri görmüştür. 1999 yılında yazar Muhammet Emin Yıldırım 5 yıl süre ile Mısır’da İslami ilimler üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. 2010 yılında Siyer Vakfı’nı kurmuş ve bu vakıf üzerinden 10 temel ilkeye dayalı olarak kurmuş aynı zamanda bu vakıf içerisinde Hz. Muhammed’in (S.A.V.) daha iyi bilinmesi, tanınması, kavranması, anlaşılması ve yaşanması adına çalışmalar gerçekleştirmiştir.. Siyer projesinde yapılan hizmetleri daha yukarı çıkarabilmek için uluslararası Siyer Eğitim ve Araştırma Enstitüsünü kurmuştur. Türkiye başta gelmek üzere özel programlar üzerinde konuşmacı olarak görevler almaktadır. Alanı ile alakalı olarak TV ve Radyo programlarına katılarak Muhammet Emin Yıldırım Peygamberimizin hayatı ile ilgili bilgilendirici konuşmalar yapmaktadır. Siyer Vakfı’nın Siyer dersleri ve Samed medresesi Alemlere rahmet uluslararası kısa film yarışma projeleri üzerinde çalışmalar yaparak katkılarda bulunmaktadır. En Büyük Nimet Aile Serlevhası altında halka konferanslar vermektedir. Hz. Adem ve Hz. İsa arasında gelen tüm peygamberlerin hayatları hakkında bilgilendirici dersler vermektedir. Aile kurumlarını bilinçlendirme programları konuşmacısı olarak “Cennet Bizim Evimizde” programları ile destek sunmaktadır. Aynı zamanda Siyer Yayınları aracılığı ile ünlü yazar Muhammet Emin Yıldırım’ın 60’a yakın kitabı çıkmıştır. Nezahat Yıldırım ile evli ve 3 çocuğu bulunmaktadır.

Muhammet Emin Yıldırım’ın Katıldığı TV Programları Nelerdir?

Yazar Muhammet Emin Yıldırım, kurucusu olduğu Siyer TV ve benzeri birçok kanal üzerinde program, söyleşi ve konuşmalara konuk olmuştur. Aktif olarak görev almış olduğu Siyer Vakfı bünyesinde sunmuş olduğu sohbetleri ve vakfa ait internet platformları üzerinde de programlar hazırlamaktadır. İhtisası üzerine konuk olarak katıldığı 200’ün üzerinde TV ve Radyo programına katılmış ve takipçilerine sohbetler yayınlamıştır.

Tasavvuf Edebiyatı Nedir?

Muhammet Emin kitaplarında  tasavvuf edebiyatının etkisi görülmektedir. Tasavvuf edebiyatı, Allah, evren ve insan ilişkisini bir bütün içerisinde açıklamada bulunan, insan üzerinde tanrısal erdemlere yönelmesini amaçlayan dinsel ve aynı zamanda felsefi bir düşünce yapısıdır. Tasavvufun temelinde evrende tek bir varlığın var olduğu ve o tek olan varlığın dışında tüm varlıkların tek olarak kabul edilmekte olan varlığın yansıması olduğu görüşüne dayanmaktadır. O tek varlık ise Allah'tır. Diğer varlıklar yani görünmekte olan her şey Allah'ın türlü görüntüleri olarak kabul edilmektedir. Bu duruma tasavvuf üzerinde "vahdet-i vücud" ismi verilmektedir. Tasavvuf temelinde bulunan en önemli özelliklerinden birisi de ilahi gerçek boyutuna ulaşmanın özünde gerçek aşkın yer aldığıdır. Allah ile yakın olabilmenin yolları arasında yasaklar ya da korkular yer almamakla birlikte sadece aşkla ulaşabilmenin mümkün olduğu inancı ön plana çıkarılmaktadır.

Muhammet Emin Yıldırım Kitapları Nelerdir?

Genel bilgiler topluluğunun basılı ya da el yazılı kâğıt yaprakları ile ciltli ya da ciltsiz olarak bir araya getirilmiş biçimine kitap tanımlaması denilmiştir. Kitaplar içerik olarak ve kapsadıkları alan olarak türlere ayrılabilmektedirler. Genel açıdan bakılacak olursa çok fazla sayıda kitap türü bulunmaktadır. Kitap türlerine örnek olarak şu sıralama uygun olacaktır;

 • Anı kitapları: Edebiyat alanında kullanılmakta olan en yaygın türlerden biri olarak bilinmektedir. Bu tür içerisinde verilmekte olan eserlerin çok değişik alanlarda olması eser üzerinde sınır çizme imkânını zorlaştırır. Bu nedenle anıların önde gelen özellikleri arasında yazarının hayatından belli bir dönemi alması ve çok sonrasında yazıya dökmesi gelmektedir.
 • Romanlar: Genel olarak yaşanmış veya yaşanabilecek türde olayların, insan ilişkilerinin ve insan psikolojisinin uzun uzun yer ve zaman bağlamında kalarak anlatıldığı düz yazı şeklindeki edebi eser türlerine roman denmektedir.
 • Hikaye kitapları: Roman türü eserlere benzer tür olduğundan sebep hikayelerde yaşanmış ya da yaşanması mümkün olabilecek olayları ele almaktadırlar. Ancak romanlarda olduğu gibi uzun bir anlatıma sahip değildirler.
 • Gezi kitapları: Yazarın gezip gördüğü yerler hakkında bilgi içeren metinler oluşturması, kültür, gelenek, coğrafi özellik, insanların içerisinde bulunduğu yaşam biçimini edebi bir üslup ile yazıya dökmesi sonucunda oluşan kitap türlerine gezi kitapları denmektedir.
 • Şiir kitapları: Şiir, duygu, hayal ve düşünce bakımından bir düzen içerisinde kalarak etkileyici bir dil ile mısralara yansıtılarak okurlara aktarılmasıdır. Bu yazılardan oluşan kitaplar ise şiir kitapları olarak tanımlanmaktadırlar.
 • Biyografi kitapları: Yaşamış olan kişi tarafından değil de o kişi ile ilgili olarak araştırmalar yapmakta olan, bilgi ve belgelere ulaşabilen veya yazılmak istenen kişinin yaşamına yakından tanıklık etmiş kişiler tarafından kaleme alınan eserler biyografi kitapları olarak bilinmektedirler.
 • Din kitapları: Din ile ilgili olarak bilinmesi gereken doğru veya yanlış yapılmakta olan şeyler gibi konuları işlemekte olan kitap türleri Din kitapları olarak bilinmektedirler.
 • Bilgi kitapları: Çeşitli konular üzerinde yapılan araştırma ve çözümlemeler ile destekli bilgi paylaşımı yapılmak üzere oluşturulmuş eserlere bilgi kitapları denilmektedir.
 • Çocuk kitapları: Çocuklar üzerinde faydalı gelişim sağlamak ve bunun yanı sıra düşüncelerini geliştirmek adına konulara değinmekte olan kitap türleri çocuk kitapları olarak isimlendirilmektedirler.

Muhammet Emin Yıldırım Yazdığı Kitap Türleri Nelerdir?

Ünlü yazar Muhammet Emin Yıldırım yazdığı kitap türleri ile dikkat çeken bir yazardır. Yazar tasavvuf edebiyatının etkisiyle dini temele dayanan, bilgi veren roman ve hikayeler yazmıştır. Tamamen iyilik amacı ile bilgilendirmelere vurgu yapan yazar insanlık adına gelişen problemlerin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Yazdığı kitap türleri ve çeşitlerine örnek verecek olursak;

Yazar hayatını İslam dinini yaymak ve bunu yaparken İslamiyeti okurlarına anlatmak istemiştir. Bu nedenle oluşturmuş olduğu 60’a yakın kitabı ile yüz yüze sohbet edemediği okurları için kitaplar yazarak onlara da ulaşmayı hedeflemektedir. İslam Dini içerisinde her derdin bir devası bulunduğuna inanmakta olan yazar Muhammet Emin Yıldırım yazdığı kitaplar ile insanların gönüllerinde huzuru bulmalarına odaklı eserler oluşturmaktadır.

Muhammet Emin Yıldırım’ın Tüm Yazdığı Kitaplar Nelerdir?

Uzun zamandır hayatını ilim dağıtmak için adayan yazar Muhammet Emin Yıldırım çeşitli kitaplar ile okurlarını aydınlatmayı hedeflemektedir. Yazarın yazdığı kitapları şöyle sıralamak mümkündür;

 • İnsani İlişkilerde İlahi Ölçü
 • Efendimiz’in Havarisi ve İhlas Abidesi Zübeyr B. Avvam
 • 101 Cevapla Kur’an Nedir?
 • Efendimiz’i Sahabe Gibi Sevmek
 • Eminü'l-Ümme - Ümmetin Emini Ebu Ubeyde B. Cerrah (r.a.)
 • Sahabe İklimi
 • Sahabeyi Nasıl Anlamalıyız?
 • Abdullah Olmak
 • Görev ve Yetkileri Açısından Hz. Peygamber
 • Asr-ı Saadet'te Ticaret ve Tüccar Sahabiler

İnsan İlişkilerinde İlahi Ölçü Kitabının Özellikleri Nelerdir?

Muhammet Emin Yıldırım tarafından yazılmış olan 248 sayfalık bir kitaptır. Tür olarak ise İslam ve Kültür içerikli kitap türüdür. 2016 yılında basılmış olan bu kitap insanoğlunun varlığının başından bugüne yapması gerekenlerden bahsetmektedir. İnsanoğlu var olduğu günden itibaren Allah'ın birleştirilmesi üzerine emir buyurduğu bağları korumak zorundadır. Bunlar insanın diğer varlıklarla ve kendi ile kurması gereken bağlardır ve dört başlık altında incelenebilmektedir;

 • İnsanın kendi nefsi ile ilişkisi: İnsan üzerinde yaratılmış olan üç önemli şeyden birisi olarak bilinmekte olan nefs, insanı dini alanda zor duruma düşürmek isteyen bir düşman gibi betimlenmektedir. Bu nedenle insan üzerinde yaratılan bu üç şey içerisinde ilişki olarak en hassas duruma sahip olan şey nefstir.
 • İnsanın Allah ile olan ilişkisi: Bir kişi ile Allah arasında başka bir varlık bulunamaz. Bu nedenle Allah ile insan iletişiminde bulunan asıl amacın, kişilerin Allah ile doğrudan iletişim kurmasını öğütlemektedir.
 • İnsanın eşya (evren) ile ilişkisi: Bu dev evren üzerinde varoluşun kesin olarak açıklamasını merak eden, kendi şahsının varlık amacı ve anlamını sorgulayan, gelecek kuşak canlılar için nasıl bir dünya bırakılacak olduğuna dair sorumluluk bilincini üstlenmekte olan bütün insanlar için insan-evren ilişkisi oluşmaktadır. Evrende bulunan yerimiz, rolümüz ve sorumluluğumuz üzerinde düşünce kazanmak ihtiyaç ve hatta bir görev gibi gözlemlenmektedir. Bu konu bilim adamlarından tutunda felsefecilere ilahiyatçılardan günübirlik biyolojik ihtiyaçların giderilmesi üzerine insani konular üzerinde vakit ayırarak düşünme yetisi olan her insanın ortak olarak ilgi alanını oluşturmaktadır.
 • İnsanın insan ile olan ilişkisi: Yaratılmışlar arasında yer almakta olan insanın farklı bir insan ile arasında ki sohbet, muhabbet ve davranışlar bütününü oluşturmaktadır.

Efendimiz’in Havarisi ve İhlas Abidesi Zübeyr B. Avvam Kitabının Özellikleri Nelerdir?

Muhammet Emin Yıldırım’a ait olan 142 sayfalık İslam ve kişiler türünde yazılmış ve basılmış bir kitaptır. 2011 yılında basılmış okurlarına sunulmuştur. Zübeyr B. Avvam’dan konu alınan kitap hayatı ile ilgili bilgiler vermektedir. Muhammet Emin Yıldırım kitabı olan Efendimiz’in Havarisi ve İhlas Abidesi Zübeyr B. Avvam Kitabı Zübeyr B. Avvam zatından konu almaktadır. Yazar kitabında;

‘’O Efendimiz'in lisanı ile "havarim" diye ilan edilendir.’’ der.

Muhammet Emin Yıldırım’ a ait bu kitabın içeriğinde Zübeyr B Avvam ana karakter olarak isimlendirilmiştir. Yanında isimleri geçen karakterler ise şöyledir.

 • Saffiye
 • Hamza
 • Hatice
 • Ebu Bekir
 • Efendimiz (S.A.S) Muhammed Mustafa

101 Cevapla Kur’an Nedir Kitabının Özellikleri Nelerdir?

2016 tarihli basılmış olan yazarı Muhammet Emin Yıldırım olan kitaptır. 432 sayfadan oluşmakta olan bu kitap, Kur’an içeriklerinin mucizeleri ve ilahiyat içeriği ile ilgili bilgi vermekte olan bir kitaptır. Genel olarak sorgulanmakta olan sorular ve bu soruların detaylı cevaplarını okurlara aktarmaktadır.

Kuran-ı Kerim’in faziletleri üzerine sorgu olunmaz olunan her sorguya bir cevap mutlak olarak vardır.

Efendimiz’i Sahabe Gibi Sevmek Kitabının Özellikleri Nelerdir?

Muhammet Emin Yıldırım yazarına ait bir kitaptır. 198 sayfadan oluşmaktadır. Tür olarak Tasavvuf içerikli bir kitap olarak Siyer Yayınları tarafından basılmış bir kitaptır.

Sahabe İklimi Kitabının Özellikleri Nelerdir?

2017 yılı basımlış kitap kısa sürede okurlarına ulaşmış aynı zamanda çok sevilmiş bir kitaptır. Yazarının Muhammet Emin Yıldırım olduğu 493 sayfalık bir kitap olarak okurlarına sunulmaktadır. Tamamında Kuran-ı Kerim’de Hz. Peygamberden bahsedilirken istisnai olarak ifadelerden biri kullanılmıştır.

Muhammet Emin Yıldırım’a Benzer Yazarlar Kimlerdir?

Yazar Muhammet Emin Yıldırım Türk edebiyatı üzerinde Tasavvuf ve dini konular türünde eserler oluşturmuş bir yazardır. Bu eserleri dışında ilgilenmiş olduğu birçok konu bulunmakta olan yazar genel olarak hayatını bu alan üzerine yoğunlaşmış olarak geçirmektedir. Okurlar tarafından merak ile takip edilmekte olan bu tür kitapların konularına benzer olarak eser üretmekte olan yazarlar bulunmaktadır. Bu yazarlara örnek olarak şu sıralamayı oluşturmak mümkündür;

Abdülbaki Gölpınarlı Türk edebiyatı içerisinde tarih, tasavvuf ve edebiyat türü ile ilgilenmekte olan ve bu ilgili olduğu konular üzerinde büyük bir başarı göstermiş olan bir yazardır. Ne kadar edebiyat tarihçisi olduğu üzerinde savunmalar bulunsa da tasavvuf tarihi ve Mevlevilik araştırmalarında uzman isim olarak kabul edilmekte olan bir yazardır. Mevlana, Yunus Emre ve Fuzuli gibi Türk Edebiyatı’nın önemli mutasavvıf ve edebiyatçıları hakkında oluşturmuş olduğu çalışmaları ve yazmış olduğu eserleri ile bu alanda tercümeleri ve yazmış olduğu şiirleri gözlemlenmektedir.

Süleyman Şah Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olarak görev almakta olan Prof. Dr. Cihan Okuyucu, Mevlana Konuşuyor isimli kitabında “Mevlana ve büyük bir insanlık panoraması olan Mesnevi’yi tanımak, kendi kendimizi tanımak, kendi iç portremize ayna tutmaktır. O parlak ayna 7 asırdır, 7 kıtada elden ele dolaşıyor ve bizi bu uzun ve mukaddes yolculuğa çağırıyor. O halde sevgili okuyucu, biz de bu çağlar üstü sese kulak verelim. O konuşsun biz dinleyelim.” demektedir.

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç’ın tasavvuf üzerine birçok çalışması bulunmaktadır. Bu kitabı İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde 2002 – 2008 yılları arası devam etmiş Tasavvuf derslerine katılmakta olan bazı dostlarının tutmuş oldukları notlar ve bant çözümleri üzerinden hazırlanmıştır. Mahmut Erol Kılıç tasavvufu tarif ederken bir bilgi olmadığı ancak bir düşünce tarzı, bir usul, bir metot olduğu konusunu savunmaktadır. Ancak bu metodun izlenmesi durumunda bilgiye ulaşılabileceğini söylemektedir.

20 yıl boyunca kimya öğretmenliği yapmış olan Cemalnur Sargut tüm hayatı boyunca tasavvufa ilgi duymuştur. Tasavvuf ile ilgili olarak Kenan Rıfai, Samiha Ayverdi ve annesi Meşkure Sargut tarafından eğitim almıştır. Bunun dışında Türk Kadınları Kültür Derneği’nin İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Tasavvuf düşünce olarak kişi ve toplumların ortak dili olabileceği inana sahip Cemannur Sargut her kesimden kişilere uluslararası sempozyum düzenlemektedir. Aynı zamanda bu kişiler için eserler oluşturmaktadır. Yazar Cemalnur Sargut Aşktan Dinle ismini verdiği kitabı maiyetinde Mevlana’nın Mesnevi isimli eserinden feyz alarak nefs, cömertlik, kibir, gösteriş, aşk, edep gibi insanın gelişiminde büyük bir role sahip pozitif ve negatif kavramların içerisinde gizlenen manaları anlatmaktadır.

Sertarik Mesnevihan Şefik Can yanında yıllarca yardımcılık yapmış olan Hayat Nur Artıran, Mevlana Celaleddin Rumi ve eserleri üzerine yaptığı çalışmalar ve yazdığı eserlerle de tanınmakta olan bir yazardır. Tasavvuf üzerine çok sayıda eseri bulunmaktadır. Bu kitaplardan bir tanesi Aşk Bir Davaya Benzer kitabıdır.

Dr. Faik Özdengül Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve hemen ardından da Fizyoloji Anabilim dalında doktora yapmıştır. Oluşturduğu kitapları ile Rumi Terapi ismi altında Mesnevi öğretisiyle ruhsal terapi grup çalışmaları da düzenlemiştir Mesnevi’nin psikoterapi işine yarayacağına ve Mesnevi eğitiminin bir ders kitabı maiyetinde sunulmasının ruh sağlığı açısından öneminin büyüklüğüne dikkat çekmekte olan Dr. Faik Özdengül Rumi ve Aşkın Terapi adlı kitabında buna dikkati çekmektedir. Ortada bulunan bu disiplinli olaya Aşkın Terapi ismi verildiğini söylemektedir. Yazar Rumi ve Aşkın Terapi kitabında Mesnevi’yi okuyarak hayata ve insanlara pozitif bakılabileceğini savunmaktadır. Savunmuş olduğu bu konuyu ise yine Mesnevi’den örnekler vererek okurlarına sunmaktadır.

Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.