Sıralama seçin
Toplam 37 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


Toplam 37 ürün görüntüleniyor.

Halide Edib Adıvar Kitapları Nelerdir?

Halide Edib Adıvar kitapları, çeşitli konular ile eski dönemde yaşanan olayların günümüzde de yaşanabilirliği açısından geniş bir kitlenin ilgisini çekmektedir. Adıvar’ın kaleminden dökülen eserler, geniş içeriği ve farklı duyguların yansıtılması sayesinde ilgi odağı olmaktadır. Halide Edib Adıvar kitapları, ciltli ya da ciltsiz olmak üzere iki farklı türde yayımlanmaktadır. Hayatın her alanına ait yazılan eserler bir bütün halinde basılarak okurların beğenisine sunulmaktadır. Kitabın türü, amacı ve konusunda değişiklik yaşanmasıyla beraber her kitabın konu olarak ortak bir noktası bulunmaktadır.  Halide Edib Adıvar kitapları Türkiye’de öncü kabul edilen, edebiyat alanında bir simge haline gelen eserlerdir. Halide Edib Adıvar’ın 30 adet eseri aşağıda listelenmiştir.

Halide Edib Adıvar’ın Kitaplarında İşlediği Konular Nelerdir?

Halide Edib Adıvar, genel olarak farklı konularda eserler ortaya koyan, birçok farklı noktaya deyinen ve bununla birlikte toplumsal konuları göz önünde bulunduran bir yazardır. Halide Edib Adıvar tarafından hassasiyetle kaleme alınan eserler, birçok farklı hayata ayna tutmaktadır. Halide Edib’in eserlerinde Anadolu yaşantısının zorluk ve mücadeleleri genel bir çerçevede gözler önüne serilmektedir. İşlediği konular ile dikkat çeken eserler, günümüzde hala büyük bir ilgi ile okunmaktadır. Eserlerinde toplumsal konuları ve kadınların hayat mücadelelerini ele alan Halide Edib Adıvar, yaşadığı dönemin olaylarınını yansıtan eserler kaleme almıştır. Halide Edib’in eserlerinde geçen başlıca temalar aşağıda listelenmiştir:

 • Aşk
 • Kadın Psikolojisi
 • Türkçülük
 • Milliyetçilik
 • Memleketçilik
 • Toplum
 • Töre
 • Anadolu İnsanı
 • Doğu – Batı Çelişkisi
 • Milli Mücadele 

Listelenmiş olan bu konu başlıkları, yazarın kitaplarında en çok işlediği konular arasındadır. Türkçülük, toplum, Anadolu insanı, Memleketçilik ve Milliyetçilik gibi konuların geçtiği kitapları okumak, milli duyguları uyandırmakta ve o zamanki Türkiye şartları hakkında bilgi edinmeyi sağlamaktadır.

Halide Edib Adıvar Kitap Önerileri Nelerdir?

Halide Edib Adıvar, 1884 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Milli edebiyatın en önemli romancılarından birisidir. İşgal sırasında Milli Mücadele’de aktif rol oynamış, özellikle de konuşma yaptığı Sultanahmet mitinginde ülkeyi işgaller konusunda hareket etmeye davet etmiştir. Bu konuşmalardan sonra idama mahkûm edilen Halide Edib Adıvar Milli Mücadele’ye katılmak için Anadolu'ya gitmiştir. Yazar, sivil olmasına rağmen bir savaş kahramanı olarak kabul edilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal ile birlikte cephede görev yapmış, savaş sırasında Anadolu Ajansı'nın kurulmasına yardım etmiş ve gazetecilik yapmıştır. Savaş sırasında yaptıklarından dolayı İstiklal Madalyası almıştır. Edebiyat hayatı 2. Meşrutiyetle başlayan Adıvar, 1908'de gazetelerde kadın hakları üzerine yazdığı yazılarıyla boy göstermeye başlamıştır. Çalışmalarında, kadının eğitimi ve toplumdaki yeri üzerinde durarak yazılarında kadın haklarını savunmuştur. Onun romanları, daha önce Türk roman ve hikâyelerinin arka planında kalan kadınları idealize etmektedir. Eserlerinde kadınlar hem ana karakter hem de güçlü kadınlara örnek karakterlerdir.

Halide Edib Adıvar eserleri kapsamında öneri isteyenler için yazarın birçok kitabı listelenmektedir. Halide Edip Adıvar en iyi kitapları listesinde yer alan kitaplardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.,

 • Sinekli Bakkal: Halide Edib Adıvar’ın “Sinekli Bakkal” kitabı yetişkinlik döneminde yazdığı en önemli eserlerinden bir tanesidir. Yazar, “Sinekli Bakkal” adlı romanında kişisel konuların ötesine geçerek toplumsal sorunları ele almıştır. Sinekli Bakkal romanında öne çıkan isimler Soytarı ve Kızı’dır. Eserin İngilizce adı “Gölge Oyunu” şeklindedir. Roman, Türkçeye çevrildiğinde adı “Sinekli Bakkal” olarak değiştirilmiştir. Halide Edib’in çocukken Ramazan ayında Ahmet Ağa ile birlikte gördüğü Karagöz'ün eserin ana unsurunu oluşturmada rol oynadığı bilinmektedir. Yazar, romanda hem aileye hem de tüm sokağın yaşamına atıfta bulunmaktadır. Sinekli Bakkal Caddesi, İstanbul'un iç avlularından biridir. Bu mahalleyi diğer mahallelerden ayıran şey, farklı kültür, din, ırk ve sınıflardan insanların bir arada yaşama merkezi olmasıdır. Yazar; Sinekli Bakkal Sokağı’nı öznel anlamda İstanbul, genel olarak Osmanlı İmparatorluğu şeklinde ele almıştır.
 • Vurun Kahpeye: Vurun Kahpeye kitabı, Milli edebiyatın önemli isimlerinden Halide Edib Adıvar'ın ikinci romanıdır. Eser, 1923 yılı sonlarında Akşam gazetesinde tefrika edilmiş, 1926 yılında ise ilk kez kitap olarak yayımlanmıştır. 1949, 1964 ve 1973 yıllarında toplam üç kez beyaz perdeye uyarlanmış olan roman günümüzde hala okullarda okutulan ve sevilerek okunan romanlar arasında yer almaktadır. Kitap konusunu Millî Mücadele günlerinden almaktadır. Romanın başkarakteri olan Aliye, çocuklara ders verebilmek için köye giden idealist İstanbullu bir öğretmendir. Kitapta Aliye'nin Anadolu'ya gidişi ve bölgedeki Milli Mücadele düşüncesine katkı sağlaması ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra eser sayesinde bölge halkının Millî Mücadele’ye bakışı, Kuvâ-yi Milliye oluşumunu algılayışı, Osmanlı devlet mekanizması ve eski düzen karşıtları hakkında fikir sahibi olmak da mümkündür. Vurun Kahpeye kitabı, Halide Edib Adıvar'ın en bilinen eserlerindendir.
 • Ateşten Gömlek: Halide Edib Adıvar, “Ateşten Gömlek” kitabında İzmirli Ayşe üzerinden Anadolu'da önce çeteler üzerinden başlayan, daha sonrasında düzenli orduda devam eden ve zaferle sona eren Türk Kurtuluş Savaşı'nın öyküsünü anlatmaktadır. Ateşten Gömlek kitabının ismi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun aynı isimli eserinden gelmektedir. Halide Edib Adıvar, bu ismin hikayesini “Ateşten Gömlek adında bir Anadolu romanı yazmakta olduğunu söyledi. Ben de zihnimde bir Anadolu romanı tasarladığım için o kendi romanı bitirmeden bu isimde benim öyle bir roman yazacağımı söyledim.” sözleri ile anlatmıştır. Halide Edib, kitabının başında Yakup Kadri'ye yazdığı açık mektubunda olayı anlatır. Halide Edib Adıvar, anı kitapları arasında yer alan Türk'ün Ateşle İmtihanı’nda da bu konuya değinmiştir. Halide Edib Adıvar, biyografi kitabı içinde de bu konu ve diğer gelişmeleri açıkça anlatmaktadır.
 • Türk’ün Ateşle İmtihanı: Ateşten Gömlek eseri ile aynı konuya değinerek Kurtuluş Savaşı sırasında meydana gelen olaylara değinmektedir. Biyografi formunda olan bu kitap, Kurtuluş Savaşı’nda zor şartlar altında nasıl mücadele edildiği ve zaferin bu zorluklarla kazanıldığını anlatmaktadır.
 • Yeni Turan: Halide Edib Adıvar, “Yeni Turan” adlı romanında, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü geciktirmek, Türk devletini yeniden kurmak ve bunun için çareler aramak ile ilgili yeni fikirler önermektedir. Romanın yazarı Halide Edib Adıvar; yabancılaşma, değerlerin yozlaşması, eğitim ve sağlık gibi temaları bizzat işleyerek, sevgisi, kişinin kendi kişiliği, milli vicdan, ifadenin restorasyonu ve özgürleşmesi gibi temaları övmektedir. Böylece sadece ulusal sorunlarla değil kişisel duygu ve düşüncelerle de ilgilenmeye başlamıştır.

Halide Edib Adıvar’ın Kadın Psikolojisi İlişkisi Nedir?

Halide Edib Adıvar, bir yazar olarak kadınların sorunlarına ve toplumun kadına bakış açısına odaklanmıştır. Osmanlı toplumunun alaturka/geleneksel kadınlarını “tez” olarak adlandırmakta, Batılı kadınları ise “antitez” olarak adlandırmaktadır. Avrupa ve Amerika'yı iyi bilen ve birçok Batılı kadınla arkadaşlık etme fırsatı bulan Halide Edib Adıvar, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki tür "antitez" örneği de vermektedir.

Halide Edib Adıvar’ın çoğu romanında eleştiri kapsamında konu edinilen Avrupalı alafranga kadınlara karşı tutumu, yaşadığı dönemde Anadolu'da sahip olduğu kadınların izlenimi ile daha da sertleşmiştir.

Geleneksel bir Türk kadını, Batılı kadının pozitif modelini örnek alarak Batı kültürünün değerlerini taklitten uzak bir yaklaşımla değerlendirip içselleştirdiğinde, yazarın idealize ettiği bir "yeni kadın" modeli ile karşılaşılmaktadır. Güçlü ve sosyal duyarlı "yeni kadın", yazarın okurlara rol model olarak sunduğu bir karaktere sahip olacak ve Doğu ile Batıyı birleştirerek Türkiye'nin daha çok benimsediği bir role sahip olacaktır.

Halide Edib Adıvar’ın Düşünce Yapısı Nasıldır?

Kadının aile içindeki konumu, evliliğe yönelik beklentileri ve eşleriyle yaşadıkları sorunlar, sosyolojik olarak değerlendirilen kimlik yönelim bozukluğu, çatışma ve insan psikolojisindeki bölünmelerin durumunun aile kurumuna dayandığı görülmektedir. Kadınların çevrelerindeki insanlara, milletlerine veya ülkelerine karşı sorumluluk duygusu ve bu değerlere bağlılığı da Halide Edib Adıvar’ın kadınlara işaret ettiği tezdir ve idealize ettiği tüm kadınların bu özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Öncelikle, kadınların eğilimlerini ve geleneksel olarak alafranga veya idealize edilmiş kadın formlarından hangisiyle ilişki kurduklarını ortaya koyan belirli veriler onların kıyafetleridir. Yazar, inkâr ettiği ya da model olarak gösterdiği kadının kıyafetine de bazı anlamlar yüklemektedir. Ancak edebi hayatı boyunca toplumdaki değişiklikleri dikkate alan Halide Edib Adıvar, idealize ettiği giyim tarzını bazı açılardan değiştirmiştir.

Kadın konulu Halide Edip Adıvar romanları aşağıda listelenmiştir:

 • Handan: Halide Edib Adıvar, bu eseri ile evlilik ve aşk konularını ele almaktadır. Farklı duyguların yansıtıldığı bu eser, İngiliz terbiyesiyle yetişmiş Handan’ın Hüsnü Paşa ile evliliğinde ortaya çıkan mutsuzluğunu ifade etmektedir. Handan, evliliğinde oluşan huzursuzluğu ile sağlık açısından kötü bir duruma gitmekte ve bununla birlikte bilinç kaybı gibi hastalıklar yaşamaktadır.
 • Seviye Talip: Halide Edib Adıvar’ın feminist romanlarındandır. 1910 yılında İstanbul’da yayımlanmıştır. Halide Edib'in tüm romanlarında olduğu gibi “Seviye Talip” romanında da anlatıcı erkektir. Roman, Fahir'in Meşrutiyet'in ilanından sonra yaratmak istediği modern kadın geleneğinin standartlarına sıkı sıkıya bağlı, ancak başarısız olan bir eşi, başka bir kadına yerleştirme girişimidir. Romanda, Meşrutiyet döneminde kadının bakış açısı ve kurgusu üzerinden iki farklı kadın karakter bulunmaktadır. Biri çocuklarını eğitebilen, yeni nesil yetiştirebilen ve değişen topluma uyum sağlayabilen bir kadın olan Macide, diğeri bedenini özgürce seçebildiği için dik duran Seviye’dir.
 • Kalp Ağrısı: Halide Edib Adıvar’ın “Kalp Ağrısı” isimli kitabı, aşk romanları arasında yer almaktadır. Halide Edib’in bilinen en duygusal romanların birisi olma özelliğini taşımaktadır. Eserin içeriğinde, iki yakın kız arkadaşın aynı adama aşık oluşu ve arkadaşından dolayı bu aşktan vazgeçişi konu edilmiştir. Romanın kahramanı Zeyno’nun gözünden anlatım yapılmaktadır. Zeyno kendi hikayesini babasına anlattığı esnada eser başlamaktadır ve Zeyno bu hikayesine “Kalp Ağrısı” ismini vermiştir.
 • Zeyno’nun Oğlu: Halide Edib Adıvar, bu eserinde Anadolu’daki feodal düzenin kökenlerine değinmektedir. Eserde farklı kültürler ifade edilmekte, Kürt olan Zeyno çeşitli isyanlar ile ortaya konulmaktadır. Bu eser Halide Edib Adıvar’ın “Kalp Ağrısı” eserinin devamı niteliğindedir. 

Tüm romanlarında kadın eğitimini sorgulayan yazar, eğitimci yönünü ve deneyimini kullanarak kadın eğitiminde mükemmel bir anlayış sergilemeye çalış. Doğu ve Batı'nın kültürel değerlerinin eğitimde sentezlenmesi gerektiğine inanan Halide Edib, eğitimin artırılmasının ve tüm sosyal sınıflardan öğrencilerin bu fırsattan yararlanabilmesi gerekliliğine inanmaktadır. Yazarın romanlarının en önemli amaçlarından biri, yaygın bir yanlışlık olarak kabul edilen kız çocuklarının eğitiminin gereksiz ve hatta kabul edilemez olduğu görüşünü değiştirmektir. Halide Edib Adıvar, geniş bir yelpaze içerisinden seçtiği kadın tiplerini olumlu ve olumsuz yönleriyle de sunarak her kesimden kadının örnek alabileceği bir model sunmaya çalışmaktadır. Kısacası yazar, modernleşme ve batılılaşma deneyimini eserlerinde kadın karakterler ve hayatları üzerinden yansıtmış, romanlarıyla topluma ışık tutmuştur.

Halide Edib Adıvar’ın Anıları Nelerdir?

Halide Edib Adıvar, Milli Mücadele'den bu yana en popüler yazarlardandır. Eserlerinde başkarakter olarak kadınları seçmektedir. Halide Edib Adıvar’ın eserleri toplumsal bir kimliğe de sahiptir. Halide Edib Adıvar, çoğu eserinde anlatı türünü benimsemiştir. Eserlerinde genellikle kadın meselelerini ele almış, eğitilmiş kadının toplumdaki yerini aramış ve, Millî Mücadele dönemini anlatmıştır.  Halide Edib Adıvar'ın anı türünde eserleri de vardır. Cumhuriyet dönemi yazarlarından olan Halide Edib Adıvar'ın anı türündeki 2 adet kitabı aşağıda listelenmiştir.

 • Türkün Ateşle İmtihanı: Halide Edib Adıvar'ın Türk Kurtuluş Savaşı ve yakın tarihinin bir portresini yazdığı anılarından oluşan eserdir.
 • Mor Salkımlı Ev: Halide Edib Adıvar'ın çocukluk günlerinden 1918 yılına kadar yaşadıklarını anlattığı anı kitabıdır. Yazarın kaleme aldığı ilk anı kitabıdır. Kitap 1955 tarihinde Yeni İstanbul Gazetesi'nde tefrika edilmiştir. Kitap olarak basılması ise 1963 yılında gerçekleşmiştir. Halide Edib Adıvar'ın ölümünden hemen önce kitap olarak yayımlanmış eserlerdendir. Bu kitabın içinde yer alan anıların geçtiği tarihleri anlatan bir diğer anı kitabı "Memoirs of Halide Edip" İngilizce olarak yayımlanmıştır. Mor Salkımlı Ev kitabı ile öz bakımından benzerlik taşısa da aynısı değildir. Halide Edib Adıvar bu durumu Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı kitabının önsözünde belirtmiştir.

Günümüzde Can Yayınları tarafından yayımlanmakta olan “Mor Salkımlı Ev” 341 sayfadan oluşmaktadır. Selim İleri kitap için "Mor Salkımlı Ev, yakın tarihimizin ruh iklimini anlamak, kavramak ve o iklimde yaşamak açısından eşsiz bir anı kitabıdır. Burada Halide Edib, kendi çocukluğunu, yetişme yıllarını, ilk yazılarını, ilk evliliğini, eşinden ayrılışını, Milli Mücadele`ye hangi sebeplerle başlandığını kaleme getirirken; bir yandan da imparatorluğun son dönem peyzajını çizer." sözlerini yazmıştır.

Halide Edib Adıvar’ın Sanat Hayatı Nasıldır?

Halide Edib Adıvar, eserlerinde gerek toplumsal gerek bireysel konuları ele almaktadır. CHP Sanat Mükafatı Roman Ödülü almış olan yazarın bilinen başka bir edebiyat ödülü yoktur. Eserlerinde ele aldığı çeşitli temalarla okuyucu karşısına çıkmaktadır. Halide Edib'in eserleri üç dönemde toplanabilmektedir. Birinci döneminde, “Seviye Talip”, “Handan” ve “Kalp Ağrısı” gibi daha bireysel temaları ve kadın psikolojisini araştırdığı eserler yer almaktadır. Psikolojik analizler özellikle bu döneme ait eserlerde görülmektedir. İkinci dönem Milli Mücadele yıllarını işlediği “Ateşten Gömlek” ve “Vurun Kahpeye” gibi eserlerini yazdığı dönemdir. Bu dönem eserlerinde milli duygular ön plandadır.  Üçüncü dönem ise Milli Mücadele sonrasında toplumsal ve sosyal konulara yöneldiği ve bu anlayışla “Sinekli Bakkal”, “Tatarcık” ve “Sonsuz Panayır” gibi romanları kaleme aldığı dönemdir.

Halide Edib Adıvar, Türkiye'de Avrupa ülkelerinde bulunmayan kadın erkek arkadaşlığının iyi bir zeminini bulmuştur. Eserlerin bir diğer ortak noktası da yasak aşk maceraları temasıdır. Bu yasak aşk temasında kadın ve erkek kahramanlar çevrelerindeki belirli kişilerle iç ve dış çatışmalar yaşamaktadır.

Daha fazla bilgi