kpss-lise-onlisans-kitaplari.jpg (112 KB)

KPSS Lise Önlisans Kitapları

Sıralama seçin
Toplam 150 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


1 2
Toplam 150 ürün görüntüleniyor.
1 2

KPSS Önlisans Nedir?

Açılımı Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak bilinen sınav, üniversitelerin iki yıllık olan bölümleri üzerinden mezun olan öğrencilerin sınav ile kamu ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kadro açıklarına atanmalarında etkili olan sınavdır. Bu sınav oturumu ÖSYM tarafından iki yıl aralıklarla gerçekleştirilmektedir. Sınav içeriği Genel Kültür ve Genel Yetenek alanları üzerinden oluşturulan sorular ile hazırlanmaktadır. Toplam olarak sınavın başlama ve bitiş saati 130 dakika sürmektedir. Önlisans  kitapları bu sınava girecek olan kişiler için düzenlenmekte olan kitaplardır. İçeriği isteğe göre farklılık gösterebilmektedir. Alanlara özel ya da konu anlatımlı olarak farklı kitaplar tercihe sunulmaktadır. Fakat genel olarak tüm konuların işlendiği kitaplar daha faydalı kitap türleri arasında bulunmaktadır. Tercih üzerine alan ayrılması eğitim gören kişilerin eksik olduğunu düşündüğü alanlara yönelik çalışmalarına daha çok önem vermesi gerektiğiyle alakalı olarak oluşturulmuştur. Sınav kitapları üzerinde pratik gerektiren derslere yönelmeyi hedef alınarak hazırlanmıştır. Soru çözümlerinin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi sonucunda olumlu oranların yakalanması mümkün hale gelecektir.

Önlisans Ders kitapları Hangi Alanlarda Olur?

Önlisans sınavı iki yıllık üniversite mezunlarının katılım sağlayabildiği bir sınavdır. 130 dakika içerisinde tamamlama zorunluluğu olan bu sınav, personel kadrolarına yerleşmek adına bir yarışma haline dönüşmektedir. Sınav alanında çok sayıda rakip olduğundan çalışmalara verilen önemin karşılığında kazanma şansı doğmaktadır. Eğitimler esnasında hızlı soru çözme üzerine pratik yapmak konulara hakim olmak kadar önemlidir. Sınavda yanıltıcı sorular ve cevaplar bulunmaktadır. İki alan üzerinde oluşturulmuş sorular ile kurulmuş bir sınav olarak beş ayrı ders konusu ile adayları karşılamaktadır.  Önlisans ders kitapları belirlenmiş olan bu alanlar ve bu alanların içerisinde bulunan ders konularını içeriğinde detaylı bir şekilde barındırmaktadır. Sınav içerisinde bulunan alanlar şunlardır;

 • Genel Yetenek Testi: Genel Yetenek Testi dersleri Matematik ve Türkçe derslerinden oluşmaktadır. Adaylara sınavda matematik ve Türkçe derslerinden 30’ar soru sorulmaktadır.
 • Genel Kültür Testi: Genel Kültür Testi dersleri Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel bilgiler derslerini kapsamaktadır. Sınav içerisinde adaylara 6 güncel bilgiler sorusu, 18 Coğrafya sorusu, 9 Vatandaşlık sorusu ve 25 Tarih sorusu olarak toplamda 60 soru sorulmaktadır.

Sıralamadaki alanlar ve bu alanların kapsamış olduğu derslere yönelik olarak kitaplar hazırlanmaktadır. Bazı kitaplar, interaktif eğitim imkanı da sunmaktadır. Bu kitaplardan cep telefonu veya tabletlere yüklenen uygulamayla konu anlatımı veya soru çözümü desteği almak mümkün olmaktadır. Bu tür kitapların oluşturulmasındaki amaç standart olarak bir çalışma yapısı oluşturmaktır. Aynı zamanda kurslar ya da farklı etkinlikler üzerinde bütçesel anlamda tasarrufu beraberinde getirmektedirler.

En İyi Önlisans  Kitapları Nelerdir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı üzerinde hazırlık büyük bir önem taşımaktadır. Geniş kapsamlı bir sınav olarak alan ve dersleri açısından geniş bir alandan sorular yöneltilmektedir. Aynı zamanda 120 soru karşılığında 130 dakika süre verilmektedir. Durum böyle olduğundan kaynaklı olarak adaylar sınav zamanı öncesinde en iyi önlisans  kitapları araştırmaları yapmaktadırlar. 3 ayrı sistemde adaylara sunulabilen önlisans kitapları tek kitap içerisinde bütün alanları kaplayarak toplu eğitim hizmeti içerebilmektedirler. Adayın tercihine göre ders ve içerik türünün seçilebilmesi adına ayrılması gerçekleştirilmekte olan bu kitaplar aynı zamanda konu ve derslere yönelik olarak tek içerik kapsayacak şekilde basılarak adayların tercihine sunulabilmektedirler. Bir başka yayınlama yöntemi ise set halinde oluşturulan  test kitaplarıdır. Set halinde yayınlanan kitaplar tüm konuları ele almaktadırlar. Birden çok adet kapsamakta ancak konu olarak içeriğinde tüm alanları detaylı bir şekilde işlemektedirler. Konulara hakimiyet test çözme ve kitaplarda bulunan kaynakların tümüyle ilgilenmeden geçmektedir. Kitaplardaki konuları Genel Yetenek konuları ve Genel Kültür konuları olarak iki alana ayırmak mümkündür. Aşağıda bu kitaplarla ilgili birkaç örnek listelenmiştir:

Genel Yetenek Sınavı Dersleri Nelerdir?

Genel Yetenek kitabı konu olarak Matematik ve Türkçe derslerini içerisinde barındırmaktadır. Matematik dersi özellikle birçok aday tarafından zorlanılan bir ders olarak kabul edilmektedir. Ancak detaylı konu anlatımları ve biraz pratik ile kolayca çözülmesi mümkün olan bir ders türüdür. Türkçe dersi en çok detay gerektiren, yanıltıcı sorular ve uzun başlıklı sorular bölümünü oluşturmakta olan bir ders türüdür. Bol miktarda test çözümü ve hızlı okuma tekniği sonucunda başarılı bir ortalama alınabilecek dersler arasında yer almaktadır. Bu alanın dersleri aşağıda listelenmiştir.

Türkçe Dersi: Türkçe dersi konularında 11 adet konu başlığından oluşmaktadır. Ancak eğitim setleri ya da eğitim kitapları içerisinde en çok çıkan konular baz alınarak başlıklara ayrılmıştır. Bu sayede hedef belirlemesi yapılarak doğru çalışma sergilenmesi mümkün hale getirilmiştir. Türkçe dersi konularına ait olan başlıklar ve derslerin özellikleri şöyledir;

 • Sözel Mantık: Okuduğunu anlama, yorum yapma ve akıl yürütme becerilerini ölçmektedir.
 • Anlatım Bozuklukları: Türkçeyi doğru kullanma yeteneğini ölçen anlamsal ve yapısal bozukluklarla ilgili değerlendirme yapmaktadır.
 • Cümle Bilgisi: Yüklemin türü, ögelerin dizilişi ve cümlelerin yapısı bu dersin konulardır.
 • Sözcük Türleri: Bu konuda KPSS’de sıfat, zamir, zarf, edat ve bağlaç konularından sorular sorulmaktadır.
 • Yapı Bilgisi:Kök, ek, gövde ve kelimelerin yapısı bu konu başlığında işlenmektedir.
 • Yazım Kuralları: İmla hataları ve kelimelerin yazılışları sorgulanmaktadır.
 • Noktalama İşaretleri: Noktalama işaretlerinin görevleri ve kullanıldığı yerler bu dersin konusudur.
 • Paragrafta Anlam:Okuduğunu anlama konusunda adayların başarısını ölçmektedir.
 • Sözcükte Anlam: Gerçek anlam ve yakın anlam gibi konular bu başlık altında incelenmektedir.
 • Cümlede Anlam: Okuduğunu anlama yeteneğini test yönelik bir derstir.Anlamca en yakın cümle gibi sorular adaylara sorulmaktadır.
 • Ses Bilgisi: Sesler, ses olayları ve ünlü uyumları bu konu başlığında incelenmektedir.

Matematik: Önlisans Matematik dersinin kapsamış olduğu 20 konu başlığı bulunmaktadır bu başlıklar içerisinde temel matematik kavramları etraflıca işlenmiş ve sorulara dönüştürülmüştür. Ders içeriğinde bulunan ana başlıklı konular şöyledir.

 • Matematik ile İlgili Temel Kavramlar: Negatif ve pozitif sayılar, çift ve tek sayılar, sayı kümeleri ve işlemlerin özellikleri bu konu başlığında incelenmektedir.
 • Sayılar: Doğal sayılar, sayılarla yapılan işlemler bu dersin konusudur.
 • Bölme ve Bölünebilme Kuralları: Bölme işlemlerinin özellikleri, bölen, bölünen kavramları işlenmektedir.
 • Asal Çarpanlara Ayırma: Asal çarpanlarına ayırmanın kuralları ve püf noktaları incelenmektedir.
 • EBOB EKOK: Bölünebilme konusunun devamı niteliğindedir. EBOB ve EKOK kullanılarak işlem yapmak, problem çözmek anlatılmaktadır.
 • Birinci Dereceden Denklemler: Denklem konusunun en temelidir.
 • Rasyonel Sayılar: Rasyonel sayılara örnekler verilmekte ve rasyonel sayılarla işlemler anlatılmaktadır.
 • Eşitsizlikler: Eşitsiz kavramı açıklanmaktadır. Eşitsizlikle işlemler çözülmektedir.
 • Mutlak Değer: Mutlak değer kavramı açıklanmakta ve mutlak değer hesaplama yöntemleri anlatılmaktadır.
 • Üslü Sayılar: Tüm üslü sayılarda işlemler gösterilmektedir.
 • Çarpanlara Ayırma: Asal çarpanlara ayırma ve EBOB EKOK konularının devamı niteliğidir.
 • Köklü Sayılar: Köklü sayı kavramı, sayıların kökünü hesaplama, köklü sayılarla dört işlem bu dersin konularıdır.
 • Oran Orantı: Oran orantı işlemleri anlatılmaktadır.
 • Problemler: Bir önceki konuların problemlerde kullanılması anlatılmaktadır.
 • Kümeler: Bileşim ve fark gibi işlemler yapılmaktadır.
 • Fonksiyon: Fonksiyon kavramı incelenmektedir. Önceki konuların devamı niteliğindedir.
 • Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık: Permütasyon, kombinasyon ve olasılıkla ilgili işlemler çözülmektedir.
 • Modüler Aritmetik: Tam sayılarda modüler aritmetik metodu anlatılmaktadır.
 • Tablo ve Grafikler: Tablo ve grafikleri yorumlama becerisi ölçülmektedir.
 • Sayısal Mantık: Sayısal yorum yeteneği ölçülmektedir.

Genel Yetenek alanının ayrıldığı alan ve konuları bu şekilde sıralamak mümkündür. Hazırlık kitapları tamamen müfredata uygun olarak hazırlanmaktadır. Bu sebeple sınavda test edilen tüm konular kitaplarda da detaylı şekilde işlenmektedir. Bunun yanı sıra test kitaplarında da tüm konularda tarama testlerine yer verilmektedir. Test kitapları, var olan tüm soru tiplerini görmeyi ve her soruya göre farklı çözüm teknikleri geliştirmeye katkı sağlamaktadır. Bazı kitaplarda soru çözümlerinin püf noktaları, kısa yolları ve formülleri hap bilgi olarak adaylara sunulmaktadır.

Genel Kültür Hangi Dersleri İçerir?

Genel Kültür alanında tarih, coğrafya ve vatandaşlık dersi soruları yer almaktadır. Bununla birlikte gündelik hayatta, popüler kültürden ve yeni gelişmelerden hazırlanan bir soru bölümü bulunmaktadır. Bu alan çözülmesi istenilen toplam 60 soru bulunacaktır. Süre ile bir yarışma hali sergilenen bu sınav içerisinde, panik olmak ya da yanılgıya düşmek; sınav anında yaşanabilecek aksaklıklara sebep olabilmektedir.  Sakin ve bir o kadar hızlı bir yöntem ile soruların okunması ve cevaplanması gerekmektedir. Bu alan içerisinde bulunan konu ve bu konuların ayrıldığı başlıkları ise şöyle sıralamak mümkündür;

Tarih Dersi: Önlisans  sınavında Tarih dersi 9 ana başlık üzerinde toplanmaktadır. Türk tarihini ele almakta olan bu alanda içerisinde tarih konusu üzerinden adaylara 27 soru yöneltilmektedir. Tarih alanında bulunan ana başlıklar şöyledir;

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk-İslam Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Coğrafya Dersi: Türkiye coğrafyasını ele almaktadır. Yanıltıcı soru tekniği fazlasıyla kullanılmakta olan bu sınavda konu ya da alan fark etmeksizin yanıltma sorusu ile karşılaşılması olağandır. Genel olarak ele alınacak olursa Coğrafya konuları 8 ana başlık altında toplanmaktadır. Bu başlıklar ise şöyledir;

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
 • Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası

Vatandaşlık Dersi: Vatandaşlık dersini kapsayan konular genel olarak ülke ile ilgili bilgiler olmaktadır. Türkiye bazında sorular sorulmaktadır. Bu nedenle de ders içeriği Türkiye bazında işlenmektedir. Vatandaşlık konularının sıralaması da şu şekildedir;

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
 • Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
 • 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku

Güncel Bilgiler: Güncel bilgiler konusunu kapsayan sorular ise ülke genelinde gelişen güncel haberler ile ilgili olabilmektedir. Fakat dünya geneli sorularında yer aldığı bir alan olarak zorlayıcı soruların çıkabileceğini de hesaplamak gerekmektedir. Bu soru kapsamlı bir soru türü olduğundan değişkenlik gösterebileceği gibi aynı zamanda zorlayıcı bir soru haline bürünebilmektedir. Bu alanda hazırlanan kitaplar, en yeni gelişmeleri ve güncel olayları adaylara kısa bilgiler halinde aktarmaktadır. Bazı kitaplar akılda kalması açısından hatırlamayı teşvik edecek görsellerle hazırlanmaktadır. Bazı kitaplarda da akılda kalması için bilgiler, kodlama tekniği gibi çeşitli yöntemlerle adaylara sunulmaktadır.

Önlisans Hazırlık Kitapları Nelerdir?

Devlet güvencesi altında çalışma planları yapan adayların öncelikli olarak  sınavına girerek belirli bir not ortalaması tutturmaları gerekmektedir. Belirlenen barajın altında kalan adayların kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru yapması kabul edilmemektedir. Aynı zamanda yüksek puan, rakiplerin de önüne geçmeyi sağlamaktadır. Uzun yıllar, bu sınav üzerine kitaplar hazırlamış olan çeşitli yayınevleri mevcuttur. Bu yayınevlerinin basmış olduğu önlisans  hazırlık kitapları ile hazırlanarak başarılı bir not alabilmesi mümkündür. Kitaplarda konu anlatımı, tarama testleri ve deneme sınavları bulunmaktadır.

Önlisans Test Kitaplarının Faydaları Nelerdir?

Türkçe alanı içerisinde adaylara yönlendirilen sorular uzun ve yanılma payı yüksek olan sorular şeklinde hazırlanmaktadır. Bu nedenle sınava hazırlanırken soruları okuyup anlama süresini oldukça minimuma düşürmek gerekmektedir.

Önlisans  İçin Kitap Önerileri Nelerdir?

500 bini aşkım adayın katıldığı sınavda adayları zorlayan sorular yer almaktadır. Adaylara konu anlatımlı kitaplardan konuları çalışmaları, tarama testlerinden öğrenilen konuları pekiştirmeleri ve tüm soru tiplerini görmeleri önerilmektedir. Aynı zamanda deneme sınavı kitaplarıyla sınava girmeden önce adayların süre tutarak kendilerini test etmeleri ve eksik kaldıkları noktaları belirlemeleri tavsiye edilmektedir.

Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.