tyt-kitaplari.jpg (69 KB)

TYT Kitapları

Sıralama seçin
Toplam 3892 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


Toplam 3892 ürün görüntüleniyor.

TYT ve AYT Nedir?

TYT ve AYT yükseköğretime geçiş sınavlarıdır. Üniversite okumak çoğu gencin hedefidir. Bu hedefe ulaşmak için sıkı çalışma gerekmektedir. Bireyin Lise hayatını bitirdikten sonra yükseköğretime geçmesi için TYT ve AYT sınavlarına girmeleri şarttır. Eğitim sistemi gün geçtikte yenilenen ve güncellenen bir sistemdir. TYT ve AYT sınavlarından önce YKS ve LYS sınavları yapılmıştır. Aynı mantıkta fakat farklı isimlerdedir. Bu sınavlar ile öğrencinin düşünsel gücünü, mantıklı ve akıl yürüterek sonuca ilerlemesi amaçlanmıştır. TYT’nin açılımı Temel Yeterlilik Testi, AYT ise Alan Yeterlilik Testi olarak geçmektedir. Açılımlarından da ne amaçlandığı kolayca anlaşılmaktadır. Temel yeterlilik testi birinci oturum sınav olup, öğrencilerin temel yeteneğini ve mantığını kullanabileceği bir sınav türüdür. Alan Yeterlilik Sınavı ise ikinci ve son oturum olup, öğrencilerin yetenekli ve hakim oldukları kendi alanlarında ortaya koyduğu başarı sınavıdır. Bu alanlar 3 gruba ayrılmaktadır:

 • Sözel: Sadece sözelden başarı sağlayan, Edebiyat, Tarih ve Felsefe gibi alanlarda bilgili kişilerin alandır.
 • Sayısal: Sayısal odaklı Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde başarılı kişilerin tercih ettiği alandır.
 • Eşit Ağırlık: Hem sayısal hem de sözelden eşit şekilde bilgi sahibi olan kişilerin alanıdır.

Bu alanlar meslek gruplarına göre de ayrılmaktadır. Mesleklerin uzman olduğu ve bilinmesi gereken alanları konu almıştır. Öğrencilerin ilerlemek istedikleri bölüme göre bu alanlar çok büyük önem taşımaktadır. Önceden bir hedef belirlemek önemlidir. Hem belirlenen alana göre çalışmalar yapabilmek hem de daha rahat hedefe ulaşabilmek için önemli bir noktadır. Bu sebeple alana göre kitap tercihleri yapılmalıdır. AYT ve TYT kitapları test, konu anlatımlı ve deneme olarak farklı çeşitlerde bulunmaktadır. İhtiyaca ve seviyeye uygun birçok yayınevine ait kitaplar vardır. Yayınevlerine göre de tercihler yapabilmektedir. Farklı yayınevlerine ait TYT ve AYT kitap seçenekleri ile hedefe ulaşmak kolaylaşmaktadır. TYT ve AYT Arasındaki Fark Nedir?

TYT ve AYT günümüzde uygulanan sınav geçiş sistemidir. Güncellenen bu sistem ile öğrenci, tercih edeceği yükseköğretime ve alana göre yönelme imkanı sunmuştur. TYT’nin açılımı Temel Yeterlilik Testi, AYT ise Alan Yeterlilik Testi olarak geçmektedir. TYT ve AYT iki ayrı sınav sistemidir. Temel yeterlilik testi birinci oturum sınav olup, öğrencilerin temel yeteneğini ve mantığını kullanabileceği bir sınav türüdür. Alan Yeterlilik Sınavı ise ikinci ve son oturum olup, öğrencilerin yetenekli ve hakim oldukları kendi alanlarında ortaya koyduğu başarı sınavıdır. İkisi arasında belli başlı farklar vardır. Bu farkları aşağıda listelenmiştir

 • Birinci oturum Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) olmaktadır.
 • Temel Yeterlilik Testi öğrencilerin temel bilgilerini ve akıl yürütme becerilerini kullanabildiği bir sınav türüdür.
 • Temelde olan ve en çok bilinmesi gerek Türkçe ve Matematik dersleri ağırlık olarak bulunmaktadır.
 • TYT sınavında Matematik 40 soru, Türkçe 40 soru, Fen Bilimleri 20, Sosyal Bilimleri dersinden de 20 soru ile toplamda 120 soru bulunmaktadır.
 • TYT sınav süresi 135 dakikadır.
 • Alan Yeterlilik Sınavı öğrencilerin yetenekli ve hakim oldukları kendi alanlarında ortaya koyduğu başarı sınavıdır.
 • Alan Yeterlilik Sınavı ikinci oturum olmaktadır.
 • AYT sınavında Matematik 40 soru, Türkçe 40 soru Fen Bilimleri 40, Sosyal bilimleri dersinden de 40 soru ile toplamda 160 soru bulunmaktadır.
 • AYT sınav süresi 180 dakikadır.
 • TYT 150 baraj puanını geçmiş olan öğrencilerin ikinci oturum olan AYT sınavına girmelerini sağlamaktadır.
 • AYT 180 baraj üstü lisans tercihi yapabilmektedir.
 • Genel puan toplamında AYT %60, TYT ise %40’ını etkilemektedir.

TYT puanı üzerinden önlisans tercihi de yapılabilmektedir. Önlisans ve lisans üniversiteler vardır. TYT puanı üzerinden tercih yapanlar 2 yıllık bölüm tercihi yapabilmektedir. AYT puanı üzerinden tercih yapanlar ise 4 yıllık yani lisans tercih edilmektedir. TYT bölümünde alan bulunmamaktadır. AYT’de sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanları üzerinden lisans tercihleri yapılmaktadır. TYT üzerinden alan sınırlaması yoktur. TYT ve AYT kitapları da bu alanlara göre hazırlanmaktadır. Seçilen alana göre kitap tercihi yapılabilmektedir.

TYT - AYT Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

Dünya genelinde eğitim sistemi her yıl yenilenip, güncellenmektedir. Eğitim sisteminde lise ve üniversite geçişlerinde belli sınavların karşılığında alım yapılmaktadır. Eğitim, hayat ve geleceğin önemli bir unsurudur. İleride bir meslek sahibi olabilme veya iş hayatına başarılı olmanın yolu eğitimden geçmektir. Uzun bir eğitim sürecinden geçtikten sonra ve aynı zamanda yüksek başarı elde edildiği takdirde hedeflere ulaşmak daha kolay olmaktadır. Sadece meslek sahibi olmak değil daha bilgili ve daha bilinçli yaşamaya da imkan tanımaktadır. Eğitim hayatının en önemli noktalarından biri de üniversiteye geçiş sınavlarıdır. Geçmişten günümüze bu sınav çeşitli güncellemelere uğramıştır. Günümüzde öğrencinin akıl yürütebilme, mantık kullanabilme ve daha yaratıcı düşünmesi öncelik olmuştur. Daha net bilimsel ve teknik ifadeler dışında kendi yeteneğini ve kendi becerisini ortaya koyabilmenin önemi de vurgulanmıştır. TYT ve AYT, üniversite geçiş sınavlarıdır. TYT ve AYT günümüzde uygulanan sınav geçiş sistemidir. Güncellenen bu sistem ile öğrenci, tercih edeceği yükseköğretime ve alana göre yönelme imkanı sunmuştur. TYT ve AYT iki ayrı sınav sistemidir. İkisi arasında belli başlı farklar vardır. Farklı yükseköğretim alanlara göre gruplandırma yapılarak, bireyin yeteneğini ve becerisini ölçme hedeflenmiştir. Farklı kategorilerde ve yayınlarda TYT - AYT kitap seçenekleri bulunmaktadır. Daha detaylı ve daha anlaşılır hazırlanan birçok AYT kitapları mevcuttur. Lise süreci ve üniversiteye hazırlık aşamasında adaylara oldukça yardımı dokunacak pek çok kaynağı bulunabilmektedir.

TYT ve AYT Kitap Seçenekleri Nelerdir?

TYT ve AYT kitapları farklı alanlara göre hazırlanmıştır. İlk oturum olan TYT Matematik ve Türkçe ağırlıklı olmaktadır. Türkçe içeriğinde birçok paragraf soruları vardır. Sadece paragraf sorularının bulunduğu kitap seçenekleri de mevcuttur. Türkçe’de bulunan soruların dağılımında 40 soru içerisinden 25 paragraf sorusu bulunmaktadır. Paragraf TYT için büyük önem taşımaktadır. Ve paragraf soruları ile puanı yükseltmek çok daha kolay bir durumdur. Paragraf daha çok mantık ve dikkat gerektiren soru türleridir. Yapılan araştırmalara göre günde en az 20 veya 30 paragraf sorusu çözülmelidir. Hem pratiklik kazanmak hem de süreyle daha kolay başa çıkabilmek için günlük paragraf sayılarınızı arttırmak tavsiye edilmektedir. Birçok yayınevine ait paragraf soru bankası vardır. Taktiklerle soru bankası adayların daha tecrübeli ve daha pratik soru çözmesine yardımcı olmaktadır. Onun dışında Matematik soru bankası ve hazırlık kitapları da vardır. Matematik TYT ve AYT olarak farklı gruplandırmalara ayrılmaktadır. AYT Matematik TYT’ye göre daha ileri seviyelidir. Daha bilimsel ve daha teknik gerektiren konular içermektedir. Farklı yayınevlerine ait TYT ve AYT Matematik kitaplarını bulmanız mümkündür. Fen bilimleri de her iki oturum içinde bulunmaktadır. AYT, TYT alanlarına göre daha ileri seviyeli ve daha teknik bilgi gerektiren konular içermektedir. Bu alanda derslerin de yol ayrımı bulunmaktadır. Belli bir seviyeye göre konu dağılımları yapılmaktadır. Fen Bilimleri Biyoloji, Kimya ve Fizik dersleri olarak ayrılmaktadır. Her bölümleri için ayrı kitap seçenekleri vardır. Birçok AYT test kitapları bulunabilmektedir. TYT ve AYT kitaplarında çok tercih edilen yayınevlerini aşağıda listelenmiştir:

AYT Hazırlık Kitapları Nelerdir?

Bütün AYT derslerine ait hazırlık kitapları mevcuttur. Hazırlık kitapları daha detaylı ve daha net anlatım yapılan kitaplardır. Hazırlık kitapları planlamada başlanması gereken ilk kitaplar olmaktadır. Kitaplar hazırlık, test, soru bankası ve denemeler olarak farklı içerik barındırmaktadır. Aşama olarak ilerlemek aday için çok daha doğru olmaktadır. İlk olarak konuyu kavramak, öğrenmek ve anlamak için hazırlık, konu anlatım kitapları tercih etmek gerekmektedir. Birçok TYT AYT hazırlık kitapları bulmak mümkündür. Farklı yayınevlerine ait çok fazla hazırlık kitapları bulunabilmektedir. Set halinde bulunan hazırlık kitapları da mevcuttur. Detaylı anlatımları ile AYT hazırlık kitapları da mevcuttur.

AYT’de belli alanlar bulunmaktadır. AYT; Sözel, sayısal ve eşit ağırlık olarak 3 alandan oluşmaktadır. Sözel bölümü edebiyat, tarih ve felsefe gibi alanlarda başarılı kişilerin tercih ettiği alandır. Sözel bölümü ile günümüzde birçok meslek alanı ilgilenmektedir. Sözel ezber ve yazılı metin içeren bir alandır. Tarihsel gelişimler, Türk dili ile ilgili bilgiler ve felsefi bilimler içermektedir. AYT konularında daha derin işlenmiş ve her türlü bilgi verilmiştir. TYT’de Türkçe dersi ön planda iken AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı işlenmiştir. Birçok AYT sözel kitapları bulmak mümkündür. Aşağıda derslerin özellikleri listelenmiştir:

 • Edebiyat düşünce, duygu ve olay duyguların yazıya dökülmüş halidir. Bir tür sanat olarak bilinmektedir. Edebiyat alanında ilerleyen birçok yazar vardır. Edebiyat alanında yazı yazan sanatçılara edebiyatçı denir. AYT’de Edebiyat dersinden 40 soru sorulur. İçerisinde edebi bilgiler, yazarlarımızı ve sanat ile ilgili birçok soru barındırır. Farklı yayınevlerine ait birçok AYT Edebiyat kitapları Hazırlık kitabı, soru bankası ve denemeleri vardır.
 • Tarih geçmiş kültürleri, geleneği ve yaşayış biçimlerini konu almaktadır. Önemli olay ve olgular tarih sayesinde gün yüzüne çıkarmaktadır. Geçmişte yaşanan savaşlar, önemli anlaşmalar, olaylar ve yaşayış şekli tarih konularıdır. Hem AYT hem de TYT konularının bir kitapta toplandığı soru bankası da çok tercih edilenler arasındadır. Seviyeye uygun birçok AYT Tarih kitapları bulmanız mümkündür.
 • Sayısal alanın kısaltılmış hali olan MF, yani Matematik Fen bilimleri dersinin konu aldığı alandır. Sayısal bölümü günümüzde çok büyük önem taşımaktadır. Sayısal bölümü ile üniversitede birçok önemli bölüme yerleşme imkanı vardır. Sayısal verileri ve formülleri konu almaktadır. Sayısal bölümünden AYT başlangıç kitapları da bulunabilmektedir
 • Matematik dersi hem AYT’de hem de TYT’de çok büyük önem taşımaktadır. Sayısal verilerin bulunduğu, formüller ve kuralların bulunduğu bir alandır. TYT’de daha çok temel bilgi ve mantık yürütme metodu uygulanırken AYT’de ise daha derin ve daha teknik bilgiler içermektedir. Hazırlık, soru bankası ve deneme türlerine göre birçok AYT kitapları matematik Çap yayınları, Karakök yayıncılık, Limit yayınları gibi birçok yayınevine ait Matematik kitabı bulunmaktadır.
 • Biyoloji canlıları, yaşamını, gelişimini gibi alanları inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji AYT ve TYT’de sorulmaktadır. Sadece canlıları değil, insan mitolojisini, hücre yapısı ve molekülleri de konu almaktadır. Biyoloji bölümüyle ilgilenen birçok bilim insanı vardır. AYT Biyoloji kitapları sınavda çıkacak tüm konulara uygun olarak hazırlanmaktadır.
 • Kimya ve Fizik Fen Bilimleri alanlarıdır. Kimya madde yapısını inceleyen bilim dalıdır. Tepkime ve etkileşimleri konu almaktadır. Farklı yayınevlerine ait AYT Kimya kitapları İçeriğinde konu anlatımlı ve soru bankası türünde kitaplar bulunmaktadır. Fizik ise maddenin hareketlerini ve kuvvetlerini inceleyen bilim dalıdır. Çeşitli AYT fizik kitapları ile adaylar bu alanı daha yakından öğrenebilmekte ve sınava hazırlanabilmektedir. AYT’de Fen Bilimlerinden 14 soru kimya, 14 soru fizik ve 13 soru biyoloji ile toplamda 40 soru sorulmaktadır.

TYT ve AYT Kitap Önerileri Nelerdir?

Farklı türlerde ve yayınevlerine ait AYT kitap önerileri bulunmaktadır. Başlangıçta olan kişilerin tercih ettiği ve konuları daha detaylı anlatıldığı AYT konu anlatımı kitapları da mevcuttur. Sınav sürecine yakın alıştırma yapılabilecek AYT deneme kitapları da çok fazla yarar sağlamaktadır. AYT’de derslere göre kitap tercihleri yapılmaktadır. Yönelmek istenilen alana ve hedefe göre kitap tercihleri yapılabilmektedir. Çeşitli AYT fizik kitap önerileri ile sınava daha kolay hazırlanılabilmektedir. Bu gibi birçok AYT ve TYT ders konularının kitapları mevcuttur. Sadece alanlar değil, alanların konularına özel kitaplar da bulunmaktadır. Örneğin AYT Matematik dersinin önemli konularından olan Polinomlar kitabı çok yarar sağlamaktadır. Bunlar dışında kitapları set olarak almak da mümkündür. Belli derslere ve alanlara göre AYT kitap testi mevcuttur.

TYT ve AYT Kitapları Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

AYT ve TYT kitap tercih ederken birçok şeye dikkat etmeniz gerekmektedir. Daha doğru kitap tercihi ve doğru planlama ile güzel sonuçlar alınabilmektedir. Kitap tercihleri kendinize ve hedefinize göre seçmelisiniz. Dikkat etmeniz gereken durumları şöyledir:

 • İlk olarak bir hedef belirlenmelidir.
 • Seçilen bu hedefin alanları ve derslerini araştırmalıdır
 • Kitap tercihi yaparken bu alana göre tercihler yapılmalıdır. Farklı ve hedefinizin dışında bir alanı çalışmak sizlere zaman kaybı olabil
 • Yayınevleri araştırılarak uygun düzeylerde kitap seçilmesi gerekmektedir.
 • Belli bir plan hazırlanmalı, düzenli ve verimli çalışmalıdır.
 • Yeni başlayanlar için başlangıç ve hazırlık kitapları tercih edilmektedir.
 • İlk olarak konuyu derinlemesine çalışıp, anlamak gerekmektedir.
 • Belli yayınevlerine ait kitaplar kolay, orta ve zor seviyeler olarak ayrılmaktadır. Konu hakimiyetine ve becerilere göre seviyede kitap tercihleri yapılabilmektedir.
 • Başarı sağlamak için daha soru bankaları ile konuyu pekiştirilmekte, alıştırmalar yapılmaktadır.
 • Bunların tamamı bittikten sonra deneme testleri ile sınava alıştırma ve hazırlıklarınızı kuvvetlendirilmelidir.
 • Günlük soru çözümlerinde süreye karşı yarışmanın öğrenilmesi gerekmektedir.
 • Konu dağılımlarını yapıp, kitapları içeriğindeki konulara bakarak tercih etmek önemlidir.
 • Ayrıca taşınabilir ve kolaylıkla ulaşılabilir olan AYT cep kitapları da adaylariçin fayda sağlaya

TYT ve AYT Kitap Fiyatları Nasıldır?

TYT ve AYT kitapları günümüzde öğrencilerin kurtarıcısı rolündedir. Hem konuları pekiştirmek hem de daha verimli bir çalışma yapmak için birçok kitap seçenekleri bulunmaktadır. TYT’nin açılımı Temel Yeterlilik Testi, AYT ise Alan Yeterlilik Testi olarak geçmektedir. Hazırlık kitapları, konu anlatım kitapları, soru bankası ve deneme türlerinden birçok kitaplar bulunabilmektedir. Farklı yayınevleri ile zengin kitap seçeneği sunulmaktadır. AYT kitap fiyatları kitabın yayınevine ve içeriğine göre farklılık göstermektedir. Sayfa sayısı ve soru sayılarına göre de değişiklik gösterebilmektedir. Her an adayların elinin altında bulunabilecek ve taşıması kolay olan AYT el kitapları da mevcuttur. Daha pratik ve zaman dostu olan el kitapları farklı yayınevleri ile bulunmaktadır. Sınav sürecine yakın alıştırma yapabilecek olan AYT deneme kitapları da çok fazla yarar sağlamaktadır. Belli derslere ve alanlara göre AYT kitap testi mevcuttur. Bütçeye uygun fiyatta birçok AYT ve TYT kitap seçenekleri bulunabilmektedir.

Daha fazla bilgi