2024tytayt.jpg (89 KB)

2024 YKS TYT ve AYT Kitapları

Sıralama seçin
Toplam 7917 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


Toplam 7917 ürün görüntüleniyor.

YKS Kitapları Nelerdir?

YKS, ÖSYM tarafından hazırlanan ve 12. sınıf öğrencilerinin girdiği bir sınavdır. Üniversite sınavı olarak bilinen TYT-AYT sınavlarının genel adı olan YKS, TYT oturumu ile başlamaktadır. TYT sınavı lise 1 ve 2. sınıfları kapsayan bir sınav olurken 120 soru için 135 dakika verilmektedir. YKS kitapları sınavın ilk oturumu olan TYT ile başlamaktadır. TYT sınavında öğrenciler 4 dersten muaf tutulmaktadır. Bu 4 ders aşağıda listelenmiştir:

 • Türkçe
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilimler

sorularından oluşmaktadır. Sınavda 40 Türkçe, 40 matematik, 20 fen bilimleri ve 20 sosyal bilimler sorusu sorulmaktadır. Konular TYT ve AYT’de farklılık göstermektedir. Öğrenciler arasında genel olarak lise 1 ve 2. sınıfı kapsayan TYT sınavı sonrasında barajı geçen öğrenciler AYT sınavına girmeye hak kazanır.

YKS Edebiyat Kitapları Hangileri Konuları İçermektedir?

TYT ilk oturum sınav olması nedeniyle öğrencilerin Türkçe bilgilerine ek olarak edebiyat bilgileri de ölçülmektedir. Edebiyat ile ilgili temel yeterlilikleri sorulurken konu dağılımları şu şekildedir;

 • Anlam Bilgisi
 • Dil Bilgisi
 • Şiir Bilgisi
 • Edebi Sanatlar
 • Edebi Akımlar
 • İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk edebiyatı
 • Halk Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı
 • Milli Edebiyat
 • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
 • Dünya Edebiyatı
 • Çağdaş Türk Edebiyatı
 • Eser Özetleri

Konularından sorumlu olan öğrenciler YKS kitap önerileri araştırmalarına devam ederken öğrencilerin genel olarak soru bankası, konu anlatımlı kitaplar, cep kitapları ve soru bankalarına yöneldiği görülmektedir. YKS paragraf kitapları öğrenciler tarafından tercih edilen kitaplar arasında yerini almaktadır.

YKS hazırlık kitapları öğrenciler tarafından lisenin son sınıfında tercih edilen ve gelecek hayaller için çalışan gençler tarafından kullanılan kitaplardır. Konu anlatımlı kitaplardan soru bankalarına denemelerden YKS el kitapları çeşitlerine kadar çok sayıda farklı kitap öğrencilere sunulmaktadır.

YKS Matematik Kitapları Konuları Nelerdir?

Matematik bölümü başta sayısal öğrenciler olmak üzere eşit ağırlık alanlarından tercih yapacak öğrenciler için de sıklıkla tercih edilmektedir. AYT sınavında 40 sorunun sorulduğu matematikte öğrencilerin çok sayıda soru görmeleri ve temel becerileri öğrenmeleri gerekmektedir. YKS matematik kitap önerileri arasında öğretmenler ve uzmanlar tarafından farklı tavsiyelerde bulunmaktadır. YKS sınavında öğrenciler bu yıl aşağıda listelenen konulardan muaf tutulmaktadır.

 • Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • Parabol
 • Eşitsizlikler
 • Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
 • Trigonometri
 • Logaritma
 • Diziler ve Seriler
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev
 • Türev Alma Kuralları
 • Türev Uygulamaları
 • İntegral
 • Belirsiz İntegral
 • Belirli İntegral
 • İntegralle Alan Hesabı

Konularından muaf tutulacaktır. YKS matematik kitapları bu alanlarda öğrencilerin yeterliliklerini arttırmak ve öğrencileri sınavlara hazırlamak üzere uzman öğretmenler tarafından hazırlanmaktadır.

YKS matematik kitapları farklı üreticiler ile çeşitlilik sağlamasına karşın öğrencilerin çok sayıda soru çözmeleri tavsiye edilmektedir. Öğrenciler ne kadar çok soru görürlerse temel çözüm formül ve tekniklerini öğrenerek sınavda daha yüksek puanlar alabilecektir.

YKS Geometri Kitaplarının Konu Dağılımı Nasıldır?

Sınavda özellikle sayısal öğrencilerin çözmek zorunda olduğu geometri soru bankaları, konu anlatımlı kitaplar ve denemeler ile desteklenerek öğrencilere destek sağlamaktadır. Öğrenciler genel olarak YKS geometri kitap önerileri araştırmaktadır. YKS geometri konu dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • Açılar ve Üçgenler
 • İkizkenar Üçgen
 • Eşkenar Üçgen
 • Üçgende Alan
 • Benzerlik
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Doğruda Açı
 • Üçgende Açı
 • Dik Üçgen
 • Açı-Kenar Bağıntıları
 • Katı Cisimler
 • Yamuk
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Çember Analitiği
 • Trigonometri

Konularından oluşmaktadır. YKS kitap alışverişi esnasında sayısal alan seçen öğrencilerin tercih ettiği kitaplar olurken öğrenciler geometri ile ilgili genel olarak YKS deneme kitapları tercihinde bulunmaktadır.

YKS kitapları arasında özellikle sayısal öğrencileri tarafından tercih edilen kitaplar çok soru sayısı ve farklı sorulardan oluşan kaynaklar ile öğrencileri üniversite sınavına hazırlamaktadır.

YKS Fizik Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

Fizik YKS sınavında öğrenciler tarafından zorlanılan dersler arasında yer alması nedeniyle sıklıkla konu anlatımlı kitapların tercih edildiği bir derstir. Sayısal bölümlerin temelini oluşturan fizik öğrenciler tarafından sürekli soru çözülmesi gereken dersler arasında yerini almaktadır. YKS fizik konu dağılımı ise;

 • Vektörler
 • Kuvvet, Tork ve Denge
 • Kütle Merkezi
 • Basit Makineler
 • Hareket
 • Newton’un Hareket Yasaları
 • İş, Güç ve Enerji II
 • Atışlar
 • İtme ve Momentum
 • Elektrik Alan ve Potansiyel
 • Paralel Levhalar ve Sığa
 • Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet
 • İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler
 • Çembersel Hareket
 • Kütle Çekim ve Kepler Yasaları
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar
 • Atom Modelleri
 • Büyük Patlama ve Radyoaktivite
 • Modern Fizik
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Toplam 14 sorunun sorulduğu fizik dersi için öğrenciler YKS çalışma kitapları tercihlerinde bulunarak sınavlara hazırlanmaktadır.

YKS Kimya Kitapları Hangi Konuları İçermektedir?

Kimya YKS sınavında öğrenciler tarafından çalışılması gereken sayısal öğrencilerin netlerini ve puanlarını yukarı çekebileceği bir derstir. Bol formül ve elementlerle uğraşılan ders için öğrencilerin hem ezber yapması hem de bol bol soru çözmesi gerekmektedir. YKS Kimya konu dağılımı ise;

 • Kimyasal Bağlar
 • Maddenin Halleri
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
 • Karışımlar
 • Kimya Her Yerde
 • Kimya Bilimi
 • Doğa ve Kimya
 • Modern Atom Teorisi
 • Gazlar
 • Çözeltiler
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Tepkimelerde Denge
 • Asit-Baz Dengesi
 • Çözünürlük Dengesi
 • Kimya ve Elektrik
 • Organik Kimya

Konularıdır. Öğrencilerin bu konularda yüksek net ve başarı elde edebilmeleri için kimya ile ilgili test kitabı YKS satın almalarında fayda vardır.

YKS Biyoloji Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

YKS sınavında sayısal bölüm öğrencilerinin muaf tutulduğu derslerin başında gelen biyoloji diğer sayısal derslere oranla daha fazla ezber yapılması gereken derslerden bir tanesidir. YKS sınavında biyoloji konu dağılımı;

 • Sinir Sistemi
 • Endokrin Sistem
 • Duyu Organları
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Boşaltım Sistemi
 • Üriner Sistem
 • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
 • Nükleik Asitler
 • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
 • Canlılık ve Enerji
 • Fotosentez ve Kemosentez
 • Hücresel Solunum
 • Bitki Biyolojisi
 • Canlılar ve Çevre

Konularını kapsamaktadır. YKS kitap tavsiyeleri arasında sıklıkla öğretmenler ve uzmanlar tarafından önerilen kitaplara ek olarak öğrencilerin bol bol soru çözerek biyolojide yüksek net almaları gerekir.

Sayısal dersler arasında ezbere dayalı bir ders olan biyoloji öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilen ve çalışılması gereken bir derstir. Çalışılmadığı durumlarda unutma riski olan biyoloji dersinde konu anlatımlı kitaplar ve cep kitapları sıklıkla tercih edilmektedir.

YKS Tarih Kitapları Hangi Konuları İçermektedir?

YKS tarih konuları sözel alanda sınava giren öğrenciler için çözülmesi zorunlu olan derstir. İnsanlık tarihi ile ilgili konuların, tarihlerin ve kronolojilerin ezberlenmesi gereken ders ezbere dayalı bir ders olarak dikkat çekmektedir. YKS tarih konu dağılımları;

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • İlk Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Orta Çağ’da Avrupa
 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • Yeni Çağ’da Avrupa (1453-1789)
 • Arayış Yılları (17. YY)
 • YY Değişim ve Diploması
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • YY Başlarında Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

şeklindedir. Temel olarak konuların ezberlenmesi gerekirken öğrenciler YKS meb kitapları kaynaklarına ek olarak konu anlatımlı ve cep kitaplarına yönelebilir. Aynı zamanda soru bankaları da tercih edilenler arasındadır.

 • YKS Tarih Konu Anlatımı: Öğrencilerin konulara çalışarak ezberlemelerine yardımcı olan kaynak kitap MEB kaynaklarına göre hazırlanmaktadır.
 • YKS Tarih Soru Bankası: Ezberlenilen ve çalışılan konuları pekiştirmek için öğrenciler için hazırlanan soru bankasıdır. Yeni müfredata uygun olarak dikkat çekerken aynı zamanda güncel soru tiplerini de içerisinde bulundurur.

YKS tarih öğrenciler tarafından ezberin bolca yapılması ve sürekli olarak pekiştirilmesi gereken bir ders olarak dikkat çekmektedir. Konu anlatımlı kitaplar öğrencilere tavsiye edilirken aynı zamanda soru bankaları ve denemeler ile desteklenmesi tavsiye edilmektedir.

YKS Coğrafya Kitaplarında Hangi Konular İşlenmektedir?

YKS sınavında Coğrafya-1 ve Coğrafya-2 olarak adlandırılan derstir. Sözel ve eşit ağırlık öğrencileri tarafından çözülmesi zorunlu olan ders olan Coğrafya matematiksel işlemlerin yapıldığı ve ülkelerin tanındığı bir ders olarak öğrencilere sunulmaktadır. YKS coğrafya konu dağılımı;

 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • İç Kuvvetler
 • Ekosistem
 • Ekonomik Faaliyetler
 • İlk Medeniyet ve Şehirler
 • Nüfus Politikaları
 • Göç ve Şehirleşme
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
 • Bölgesel Kalkınma Projeleri
 • İklim ve Yer şekilleri
 • Küresel ve Bölgesel Örgütler
 • Ülkeler Arası Etkileşimler
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum
 • Doğal Afetler

şeklindedir. Öğrencilerin Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinin yüzey, yer altı ve özelliklerini öğrendiği ders aynı zamanda uzay ve yer altı konularında da yeterlilik istemektedir.

 • YKS Coğrafya Konu Anlatımlı: Konu anlatımlı bir kitap olan coğrafyanın temel bilgilerinden çözümlü sorulara ünite sonları testlere kadar çok sayıda içeriği bulundurmaktadır.
 • YKS Coğrafya Soru Bankası: Öğrencilerin çalıştıkları ve bitirdikleri konuları pekiştirmeleri için hazırlanan soru bankasıdır. Yeni müfredata uygun olarak hazırlanan kitap aynı zamanda güncel soruları da içerisinde barındırmaktadır.

Coğrafya temelde öğrencilerin dünyayı tanımalarına yardımcı olan bir ders olurken YKS kitap seti eşit ağırlık paketleri içerisinde bulunmaktadır.

YKS Felsefe Grubu ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Kitaplarının İçerikleri Nasıldır?

YKS’nin sonunda yer alan felsefe grubu ve din kültürü dersi için kitap araştırmaları yapılmaktadır. Felsefe grubu içerisinde mantık, sosyoloji ve psikoloji yer alırken din kültürü içerisinde bulunan sorularda öğrencilerin çözmeleri gereken sorular arasında yer almaktadır. YKS felsefe grubu konuları;

Sosyoloji

 • Sosyolojiye Giriş
 • Birey ve Toplum
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Değişme ve Gelişme
 • Toplum ve Kültür
 • Toplumsal Kurumlar

Psikoloji

 • Psikolojiye Giriş
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
 • Öğrenme, Bellek, Düşünme
 • Ruh Sağlığının Temelleri

Mantık

 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
 • Mantık ve Dil
 • Sembolik Mantık

Konuları yer almaktadır. Toplamda 12 sorunun sorulduğu Felsefe grubu alanında öğrenciler 4 mantık, 4 psikoloji ve 4 sosyoloji sorusunu çözecektir.

 • YKS TYT AYT Felsefe Grubu Soru Bankası: Felsefe grubunun tamamının içerisinde bulunduğu bir kitaptır. Güncel sorular müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.
 • YKS AYT Felsefe Grubu Soru Bankası: Felsefe grubu ile ilgili konu anlatımlarının çalışılması sonrasında konuların pekiştirilmesi için soru çözümü yapılması gerekir. Felsefe grubu soru bankası olan kitap YKS formatında soruları ile öğrencileri sınava hazırlamaktadır.

Felsefe grubu sözel öğrenciler için çözülmesi zorunlu olan alanlardan bir tanesi olurken din kültürü ahlak bilgisi dersi de felsefe grubu ile birlikte sorulmaktadır. YKS din kültürü konu dağılımı;

 • İnanç
 • İbadet
 • Muhammed (SAV.)
 • Kur’an-ı Kerim’de Bazı Kavramlar
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • İslam ve Bilim
 • Ahlak ve Değerler
 • Din, Kültür ve Medeniyet
 • Vahiy ve Akıl
 • Anadolu’da İslam
 • Güncel Dini Meseleler
 • Diğer Dinler

şeklindedir. Öğrencilerin dini inanç bilgilerinin ölçüldüğü bir alan olan din kültürü testi aynı zamanda öğrencilerin diğer dinleri ne kadar bildiklerini de ölçmektedir.

YKS İngilizce Kitapları Hangi Konuları İçermektedir?

Alan tercihini yabancı diller üzerine kurmak isteyen öğrenciler tarafından girilen İngilizce sınavı sözel, eşit ağırlık ve sayısal gibi farklı bir bölümü oluşturmaktadır. YKS dil kitapları farklı uzman isimler tarafından hazırlanırken öğrenciler sıklıkla YKS dil kitapları öneri ve tavsiyelerini araştırmaktadır. YKS İngilizce konu dağılımı;

 • Kelime Bilgisi
 • Dil Bilgisi
 • Cloze Test
 • Cümleyi Tamamlama
 • İngilizce/Türkçe Cümlenin Karşılığını Bulma
 • Paragraf
 • Anlamca Yakın Cümleyi Bulma
 • Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma
 • Verilen Durumda Söylenecek İfadeli Bulma
 • Diyalog Tamamlama
 • Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma

Olarak öğrencilere sorulmaktadır. Öğrenciler yeterli kelime ve gramer bilgisi ile yüksek puanlar alabilirken YKS kitapları İngilizce olarak hazırlanarak öğrencilere sunulmaktadır.

YDS Gramer kitabı dil öğrencileri tarafından tercih edilen kitaplar arasında yer alırken aynı zamanda YDS vocabulary kitap kaynakları da öğrencilerin tercihleri arasında yer almaktadır. Öğrenciler dil için hazırlıklarını yaparken gramer ve kelime bilgisine önem vermektedir.

Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.