sadsad x
asdasd

LGS Soru Bankaları

Sıralama seçin
Toplam 403 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


1 2 3 4 5
Toplam 403 ürün görüntüleniyor.
1 2 3 4 5

Ortaokul Kitapları Nelerdir?

Çeşitli alanlarda çeşitli deneme yöntemleri ile edinilmiş olan bilgi ve tecrübenin toplu bir şekilde ele alınarak derlenmesi sonucunda oluşturulan ciltli ve ciltsiz olarak karşılaşılması mümkün olan basılı kaynakların tümüne kitap ismi verilmektedir. İhtiyaç duyulması halinde tekrar okunarak bilgi güncellemesi yapılabilmektedir. Araştırılması gereken konular üzerinde bilgi sahibi olmak için de kullanım açısından uygun yapıtlar olarak bilinmişlerdir. Birçok alan ve tür üzerinde bilginin bulunduğu kitaplar öğrenciler veya öğrenmek isteyenler için eşsiz bir fayda sağlamaktadır. Ortaokul kitapları ismi taşıyan kitaplar ortaokul dönemi içerisinde işlenmekte olan konuları ele almaktadır. Daha çok sayıda kitap da bulunmaktadır. Bulunan bu kitap türleri öğretim alanında belirlenmiş olan müfredata uygun olarak hazırlanmakta olan kitaplardır. Sadece ortaokul için hazırlanan okuma kitapları ortaokul müfredatına uygun olan kitap türleridir. Ortaokul seviyesine uygun olarak çeşitli konular hakkında bilgi ve deneyim paylaşımları bulunmakta olan bu kitaplar ile konular üzerinde başarı elde etmek kolaylaşmaktadır. Okuma üzerine tasarlanan ve derlenen kitaplar ile hemen her konu hakkında bilgi alınması mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle de öğrenim hayatı üzerinde, bölüme ait ya da okuma üzerine hazırlanan kitap türlerinin önemi çok büyüktür. Okul sistemi üzerinde oluşturulmuş olan eğitim programı dahilinde konu paylaşımı yapılmakta olan kitaplar işlenen konular üzerinde tekrar yapmak adına büyük oranda fayda sağlamakta olan kaynaklardır. Öğrenimin temelinin tekrara dayalı olduğu göz önünde bulundurularak hazırlanmakta olan kitaplar öğrencilerin öğrenim durumlarını hızlandırmaktadır. Öğretmenlerin, veli ve öğrencilere genel olarak tavsiye etmiş oldukları okuma ve tekrar başarı için oldukça önemlidir.

Ortaokul Dersleri Nelerdir?

Dönemsel olarak ihtiyaç duyulan kitaplar o döneme ait kitap türlerini oluşturmaktadır. Ortaokul kitap türleri ortaokul seviyesi için hazırlanmış olan kitaplardan oluşmaktadır. Bu dönem içerisinde kullanılmak için hazırlanmış kitaplar arasında ders kitapları, test kitapları ve okuma kitapları bulunmaktadır. Ortaokul seviyesine uyumlu olan bu kitaplar üzerinden çalışmalar yapılmakta ve aynı zamanda ihtiyaç duyulan tüm bilgilere kolayca ulaşım sağlanmaktadır. İlkokul ve ortaokul aynı derslerin bulunduğu fakat işlenmekte olan konuların değişiklik gösterdiği dersleri içerisinde barındırmaktadır. Ortaokul olarak isimlendirilen alan yeni geliştirilen sistemde 4 sınıftan oluşmaktadır. Oluşturulan bu sınıf ortamı ve değişime uğrayan müfredat ile ilgili olarak dersler de değişikliğe uğramıştır. Ortaokul seviyesinde bir öğrencinin zorunlu olarak görmüş olduğu derslere örnek olarak şöyle bir sıralama yapılabilmektedir;

Ortaokul 1.sınıf öğrencilerinin hafta içerisinde zorunlu olarak gördüğü derseler şunlardır;

 • Türkçe
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilgiler
 • Yabancı Dil
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Görsel Sanatlar
 • Müzik
 • Beden Eğitimi ve Spor
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılımdır.

Ortaokul 2.sınıf öğrencilerinin hafta içerisinde zorunlu olarak gördüğü derseler şunlardır;

 • Türkçe
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilgiler
 • Yabancı Dil
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Görsel Sanatlar
 • Müzik
 • Beden Eğitimi ve Spor
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılımdır.

Ortaokul 3.sınıf öğrencilerinin hafta içerisinde zorunlu olarak gördüğü derseler şunlardır;

 • Türkçe
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilgiler
 • Yabancı Dil
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Görsel Sanatlar
 • Müzik
 • Beden Eğitimi ve Spor
 • Teknoloji ve Tasarımdır.

Ortaokul 4.sınıf öğrencilerinin hafta içerisinde zorunlu olarak gördüğü derseler şunlardır;

 • Türkçe
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük
 • Yabancı Dil
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Görsel Sanatlar
 • Müzik
 • Beden Eğitimi ve Spor
 • Teknoloji ve Tasarım
 • Rehberlik ve Kariyer Planlamadır.

Ortaokul Ders İçeriği Nasıldır?

Ortaokul kavramı ilkokul kavramının bir üst seviyesi olarak belirlenmiş öğrenim programını içeren eğitim programıdır. Sınıf olarak 4 sınıftan oluşmakta olan bu program içerisinde aynı derslerin de yer aldığı bir içerik olarak konu detaylarını arttırarak ilerlemektedir. Ortaokul dersleri arasında bakıldığında ana dersler olarak şu dersleri görmek mümkündür;

 • Hayat Bilgisi:Öğrenciler nazarında genel olarak bilinmesinin sağlıklı durumlar doğuracağı ihtimali ile doğa, aile, toplumsal yaşayış ile ilgili gündelik olayları gözlemleyerek incelemelerine olanak sağlamak ve öğrencilere gerekli birtakım temel bilgileri, deneyimleri ve anlayışları kazandırmak amacıyla oluşturulmuş olan bir ders türüdür.

Hayat bilgisi dersi, disiplinler arası yaklaşıma göre düzenlenmektedir. Bu yaklaşım ile birlikte tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi, sağlık, güvenlik ve fen gibi çok sayıda temel ders hayat bilgisi dersinin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrencilerin tek ders üzerinden çok sayıda derse aşina olmalarında izlenebilecek yol olarak düşünülmüş ve uygulanmıştır.

 • Türkçe:Öğrenciler üzerinde etkili olacak olan Türk dilini doğru ve etkili bir biçimde kullanma alışkanlığını kazandırmak amaçlanmaktadır. Ve bu amaç doğrultusunda ilkokul seviyesinden başlayarak bütün ortaöğretim kurumları, üniversite ve yüksekokullarda işlenmekte olan bir derstir.Ortaokul öğrencileri üzerinde etkili olan Türkçe dersi, içerisinde bulunan konularının tümü anlam bilgisi, dil bilgisi ve yazım bilgisi olmak üzere üç bölüm içinde toparlanmıştır. Bu ana başlıklar altında fayda sağlayacak olan ders müfredatına bağlı olarak alt başlıklarla güncellenmektedir.
 • Matematik: Biçim, sayı ve çoklukların oluşturdukları yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları mantık üzerinden incelemekte olan ve aynı zamanda aritmetik, cebir, geometri gibi dallara ayrılmakta olan bilim kolu olarak bilinmektedir.

Sayısal bağlamda işlemler ve bir nevi mantığın kullanımının büyük bir önem taşıdığı ders olan Matematik dersleri içeriğinde, temel kavramlar, sayı basamakları, rasyonel sayılar, ondalıklı sayılar, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, bölme – bölünebilme, ebob okek, denklem çözme, oran-orantı, problemler, kümeler, fonksiyonlar, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık gibi konular işlenmektedir.

 • Sosyal Bilgiler: İlkokuldan başlayarak ortaokulun son evrelerine kadar işlenmekte olan ve tek başlık altında diğer ana dersleri desteklemekte olan ders türüdür. Kapsamlı bir eğitim sunmaktadır.

Sosyal bilgiler ders kitabı, bireylerin toplum içerisindeki varlığını kusursuz olarak sürdürebilmesine yardımcı niteliğiyle; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını ele almakta olan ve aynı zamanda öğrenme alanları olarak belirlenen alanları bir ünite ya da tema altında bir araya getirilmesini sağlayarak, insanın sosyal ve fizikî çevresiyle gerçekleştireceği etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek olarak 3 bağlamda incelendiği, toplu öğrenim alanlarında işlenmekte olan bir ders bütünüdür.

 • Fen Bilimleri: Fen bilgisi dersi genel anlamda fizik, kimya, biyoloji dallarına esas olan temel konuları ele almakta ve bu temel konuların detaylarından oluşan bilgiler içermektedir.

Çok sayıda alanı içerisinde bulunduran bir ders türü olduğundan ders kitabı içeriğinde de güneş, Dünya ve Ay, canlılar dünyası, kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme, Dünyanın katmanları, madde değişimi, ışığın yayılması, insan ve çevre, elektrik devre elemanları, Güneş sistemi, vücudumuzdaki sistemler, kuvvet ve hareket, madde, ısı, ses gibi oldukça fazla konuyu içerisinde barındırmaktadır.

 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Türkiye Cumhuriyeti inkılap ve Atatürkçülük dersi içerisinde geçmiş tarihe dönük kesinleşmiş bilgiler içermekte olan ve bu ülkede yaşayan her gencin bilmesi gereken konuları ele alan bir ders türüdür.

Tarihsel anlamda bilgilendirici detaylar içeren bu dersin kitaplarının kaynaklarında;Osmanlı Devleti’nin yıkılışı ile ilgili bilgiler ve Türk Devriminin başlangıcı ile alakalı olan sebepler yer almaktadır. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında büyük etkisi olan Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşı; Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetlerden de bahsedilmektedir. Türkiye’nin işgali, Direniş Cemiyetleri, Kuvayı Millîye, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması ve Milli Mücadelenin aktif olmasında ki önemli detaylar ele alınmaktadır. Genelgeler ve aynı zamanda TBMM’nin açılması, Kurtuluş Savaşı için örgütlenme ve cepheler, cephelerdeki askeri olarak gözlemlenen gelişmeler, Kurtuluş Savaşı sırasında ki siyasi ve diplomatik gelişmeler, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Konferansı ve Barışı gibi konuların da işlendiğini gözlemlemek mümkündür

Bu dersler üzerinden kapsamlı bir eğitim sunulmaktadır. Türkçe bilgisinin artırılmasından tarih ve fen bilimlerine kadar tüm konular detaylıca ele alınmaktadır. Ortaokul öğrencisinin ilkokul deneyimleri ile bütünlük oluşturacak türden ders müfredatları uygulanarak bilginin detayı ve net bir şekilde öğrenilmesi hedeflenmektedir. Ortaokul ders kitapları dışında öğrenim adına fayda sağlayacak olan ortaokul test kitapları bulunmaktadır. Bu kitaplar içeriğinde işlenen konulara dair sorular bulundurmaktadır. Test kitapları aracılığı ile öğrenciler kendilerini test ederek konu üzerinde ne kadar bilgi sahibi olduklarını ölçebilmektedir. Özellikle ortaokul son sınıf öğrencileri için bulunamayacak bir imkan olan bu test kitapları, öğrencilerin karşılarına çıkacak sınava hazırlıklı olmaları adına yardımcı kaynak işlevi sunmaktadır..

Ortaokul Düzeyinde Okuma Kitapları Nelerdir?

Öğretilen bilgilerin artmış olduğu orta düzeyde derslerin ağırlaşarak bir sonraki seviye için hazırlanmakta olan öğrenciler için ders ve test kitapların yanı sıra okuma ve anlama konusunda da kendilerini geliştirebilmeleri adına okuma kitapları önerilmektedir. Ortaokul düzeyi kitaplar denilince akla çeşitli okuma kitapları gelmektedir. Fakat yaş ortalaması ve ilgi alanları olarak incelendiğinde daha çok çocuk kitaplarına yönelik kitaplar hazırlanarak sunulmaktadır. Bu nedenle de ortaokul öğrencilerine sunulan ayrıcalıklar oldukça fazladır. Ortaokul hikaye kitapları çok fazla ilgi çeken kitaplar olsa da ortaokul öğrencisinin okuması gereken ya da okuma konusunda sıkmayacak, zorlamayacak kitap türleri bulunmaktadır. Bu kitap türlerine örnek olarak şu sıralama uygun olacaktır;

 • 80 Günde Devri Alem – Jules Verne: Çocuklar ve onların hayal dünyaları üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak türden eğlenceli ve öğretici bilgilerin bulunduğu kitaptır. Yazar tarafından kusursuz bir üslup ile hazırlanmış olan bu kitap ortaokul çağında bir öğrenci için son derece faydalı etkiler sağlamaktadır.
 • Sefiller – Victor Hugo:yüzyılın en iyi eserlerinin arasında yerini almış olan bir yapıttır. Yazarı Victor Hugo tarafından toplumsal adaletin, yoksulluğun ve dayanışmanın yarattığı önemin vurgulandığı bu eser ortaokul çağında bir öğrencinin okumasına uyumlu bir eserdir.
 • Çizgili Pijamalı Çocuk – John Boyne: Dünya genelinde büyük bir üne sahip olan bu kitap 2008 yılında bir filme dahi konu olmuş bir kitaptır. Ortaokul dönemi için en uygun kitaplar arasında bulunmaktadır.
 • Beyaz Diş – Jack London: Eser birçok dile çevrilmiştir. Konu olarak diğer kardeşlerinden farklı olarak doğmuş olan bir kurt yavrusunun yaşamını ele almaktadır.
 • Troya Masalı – Azra Erhat: Anadolu toprakları üzerinde yaşanmış olan ve aynı zamanda dünya genelinde tarihin en ünlü savaşı olarak bilinen savaşı konu alarak çocuklar için kitap halinde hazırlanmış bir yapıttır. Bu bilgilendirici kitabın ortaokul dönemlerinde okunması önerilmektedir.
 • Alice Harikalar Diyarında – Lewis Carrol: Kurgu ve fantezi türünde olan bu kitap çocuk okurların çok beğendiği kitaplar arasında yer almaktadır.
 • Son Adanın Çocukları – Zülfi Livaneli: Tamamen çocukların hayal gücünün gelişmesine yönelik bilgi ve deneyime sahip bir çalışma olan “Son Ada’nın Çocukları” kitabı ortaokul çağındaki öğrenciler için son derece önemli ve uyumlu bir kitaptır.
 • Mathilda – Roald Dahl: Kitap okumayı çok seven ve aynı zamanda olması gerekenin üzerinde bir zekaya sahip olan bir kız çocuğu üzerinden ilerleyen konu ortaokul seviyesinde öğrencilerin severek okuyacakları bir kitaptır.
 • Pal Sokağı Çocukları – Ferenc Molnar: 1906 yılında basılan bu eserde yoksul çocukların oyun alanlarını zengin çocuklarından korumak istemeleri ve bu koruma durumu içerisinde neler yaptıkları anlatılmıştır. Keyifle okunacak kitaplar arasında yer almakta olan bu kitap önerilenler arasında bulunmaktadır.
 • Kraliçeyi Kurtarmak – Vladimir Tumanov: Kitapta matematik dersinden hiç hoşlanmayan bir çocuğun hayatı ele alınmaktadır. Bu nedenle özel olarak matematik dersinden hoşlanmayan öğrencilerin kesin olarak okuması gereken kitaplardandır.

Ortaokul Kitap Önerileri Nelerdir?

Ortaokul seviyesine ulaşmış olan öğrencilerin içerisinde bulundukları okul dönemi sorumluluklarının artığı dönem başlamaktadır. Bu nedenle de yapmaları gerekenler artarak, gördükleri ders konuları da aynı şekilde zorlaşmaktadır. Böyle zamanlarda bir ortaokul öğrencisinin yapması gereken ilk işlem bolca tekrar olarak görülmektedir. İşlenen konuların tekrarını yapmak öğrenci açısından artı sağlayacak en önemli işlemdir. Bunun için de ortaokul için kitap önerisi denildiğinde akla ilk olarak ders kitapları ve test kitapları gelmektedir. Ortaokul bünyesinde büyük bir öneme sahip olan ana derslerin müfredatına uygun konuları anlatan kitap türleri çok faydalı olacaktır. Örneğin; ortaokul İngilizce kitapları, ortaokul matematik kitapları, ortaokul Türkçe kitapları gibi çeşitli kitaplardan yararlanılabilir. Ya da ortaokul test kitap önerileri üzerinden test kitapları seçilebilmektedir. Seçim yapılacak kitaplar doğrultusunda başarı elde etmek mümkün hale gelecektir.

En Çok Satan Ortaokul Kitapları Nelerdir?

Ortaokul çağında bulunan bir öğrenci gerek fiziksel gerekse zihinsel olarak gelişim göstermekte olan bir kişi olarak görülmektedir. Bu nedenle de en çok satan ve tercih edilen kitaplar ortaokul hikaye kitapları olarak örnek gösterilebilmektedir. Tercih durumuna bağlı olarak ya da öğrencinin ilgi alanı göz önünde bulundurularak ortaokul macera kitapları tercihi de yapılmaktadır. Kitapların okuma konusunda çocukları sıkmaması ve akıcı olması fayda sağlamaktadır. Aksi durumlarda okunacak olan bir kitap sıkıcı ve akıcı değilse öğrencilerin okumaya olan tüm ilgilerini kaybetmelerine sebebiyet verebilmektedir. Kitap okumak gelişme döneminde olan bir kişi için son derece önemli bir konudur. Bu nedenle kişinin ilgi alanları ve seveceği türden faydalı bilgiler sunan kitaplar seçilmelidir. Bunun için de öncelikle kitabın konusu ve içeriği hakkında bilinçli seçim yapılması gerekmektedir. Ortaokul klasik kitaplar öğrenciler üzerinde olumlu sonuç vermekte olan kitaplardır. Sürükleyici hikayeleri bulunan kitaplardır ve bir çocuk gözünden deneyim kazandırmaya müsaitlerdir. Bu nedenle klasikleşen kitaplar ortaokul kitap tavsiyeleri arasında önemli bir yere sahiptirler. Her kitap için akıcılık ve sürükleyici bir hikaye beklendiğinden yapılan değerlendirmeler ile karar verilen türler bu grup içerisinde sergilenmektedir.

Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.