Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir?
05 Aralık 2022

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu ya da asıl ismiyle Ali Bedrettin (1911, Giresun - 21 Eylül 1975, İstanbul); şiir, deneme, gezi yazısı ve monografi gibi türlerde toplam 30'dan fazla eserleri olan Türk şair, yazar, ressam ve akademisyendir. Dünyaca ünlü bir ressam olan Eyüboğlu'nun tabloları, mozaik panoları ve duvar kabartmaları vardır. Güzel Sanatlar Akademisi'nde profesörlüğe kadar yükselmiştir.

Bedri Rahmi'nin biyografisi incelendiğinde köklü bir aileden geldiği ve sanat ile iç içe büyüdüğü görülmektedir. Babası Rahmi Bey Victor Hugo'dan, Baudelaire'den şiirler okuyan, edebiyata düşkün biridir. Annesi Balnene Lütfiye Hanım da Yunus Emre'den şiirler okuyan, türküler, masallar ve bilmeceler söyleyen biridir. Yazar, çevirmen, akademisyen Sabahattin Eyüboğlu ve Türkiye'nin ilk kadın mimarlarından Mualla Eyuboğlu ile kardeştir.

Eyüboğlu, ilkokulu babasının memuriyeti sebebiyle farklı şehirlerde okumuştur. Ortaöğrenimine Trabzon Sultanisi’nde (Lisesi) başlamıştır. Okul derslerinden çok sıkılan, özellikle matematik dersini hiç sevmeyen bir öğrencidir. En başarılı olduğu ders edebiyattır. Bedri Rahmi, 1929 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmiştir. İki yıl boyunca Nazmi Ziya, İbrahim Çallı ve Ahmet Haşim gibi isimlerden eğitim almıştır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu, resimlerinde ve şiirlerinde halk kültüründen beslenen, toplumun her kesimine seslenen bir sanatçıdır. Yaşam özeti incelendiğinde eserleriyle birçok ödül kazandığı görülmektedir. Kitapları Varlık Yayınları, Bilgi Yayınevi, Ada Yayınları, Cem Yayınevi, Akbank Kültür Sanat Yayını ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları gibi birçok yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Eserleri Nelerdir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 35 adet eseri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir:

 • Yaradana Mektuplar
 • Karadut
 • Tuz
 • Üçü Birden
 • Dördü Birden
 • Karadut 69
 • Dol Karabakır Dol
 • Yaşadım
 • 7 Tane Erik Ağacı
 • Türküler Dolusu
 • Çakıl
 • Cânım Anadolu
 • Tezek
 • Delifişek
 • Resme Başlarken
 • Nazmi Ziya
 • Resim Albümü: Binbir Bedros
 • Karadut
 • Babatomiler
 • Merhaba Yeşil
 • Bigüzel
 • Canım Anadolu
 • Kardeş Mektupları
 • Yukule-le’ye Mektuplar
 • Bedri Rahmi- Eren Eyüboğlu Aşk Mektupları
 • Bedri Rahmi- Eren Eyüboğlu Aşk Mektupları 2
 • Bedri Rahmi- Eren Eyüboğlu Aşk Mektupları 3
 • Bedri Rahmi- Eren Eyüboğlu Aşk Mektupları 4
 • Gece Yarısı
 • Kiraz Ayı
 • Dost Dost
 • İnsan Kokusu
 • Sabır ile Koruk
 • Pembe Vinç-Toplu Eserleri
 • Bir Tutam Mavi-Toplu Eserleri

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun İlk Eseri Nedir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ilk şiir kitabı 1941 yılında yayımlanan "Yaradana Mektuplar"dır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Kaç Tane Eseri Vardır?

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 30’dan fazla eseri vardır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Şiirleri

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 11 adet şiir kitabı aşağıda listelenmiştir:

 • Yaradana Mektuplar
 • Karadut
 • Tuz
 • Üçü Birden
 • Dördü Birden
 • Karadut 69
 • Dol Karabakır Dol
 • Yaşadım
 • 7 Tane Erik Ağacı
 • Türküler Dolusu
 • Çakıl

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun en ünlü şiirlerinden beşi aşağıda verilmiştir:

SİTEM

Önde zeytin ağaçları arkasında yar

Sene 1946

Mevsim

Sonbahar

Önde zeytin ağaçları neyleyim neyleyim

Dalları neyleyim.

Yar yollarına dökülmedik dilleri neyleyim.

Yar yar!.. Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar

Değirmen misali döner başım

Sevda değil bu bir hışım

Gel gör beni darmadağın

Tel tel çözülüp kalmışım.

Yar yar

Canımın çekirdeğinde diken

Gözümün bebeğinde sitem var

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü öğrencilerinden Mari Gerekmezyan Hanım ile yasak bir aşk yaşamıştır. Sitem şiirinde dile getirdiği ıstırap çekmesine neden olan aşk bu aşktır.

KARADUT

Karadutum, çatal karam, çingenem

Nar tanem, nur tanem, bir tanem

Ağaç isem dalımsın salkım saçak

Petek isem balımsın, ağulum

Günahımsın, vebâlimsin.

Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan

Yoluna bir can koyduğum,

Gökte ararken yerde bulduğum,

Karadutum, çatal karam, çingenem,

Daha nem olacaktın bir tanem

Gülen ayvam, ağlayan narımsın

Kadınım, kısrağım, karımsın..

Sigara paketlerine resmini çizdiğim,

Körpe fidanlara adını yazdığım,

Karam, karam,

Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam

Sıla kokar, arzu tüter

Ilgıt ılgıt, buram buram.

Bedri Rahmi’nin en ünlü şiirlerindendir. Şairin şiirde seslendiği kadın Mari Hanım’dır. Eserde halk edebiyatı ve folklor malzemesi büyük yer tutmaktadır. Yinelemeler kullanılarak şiirde ritim oluşturulmuş, ifade gücü artırılmıştır.

TÜRKÜLER DOLUSU

Kirazın derisinin altında kiraz,

Narın içinde nar,

Benim yüreğimde boylu boyunca

Memleketim var.

Canıma ciğerimedek işlemiş

Canıma ciğerime,

Sapına kadar.

Elma dalından uzağa düşmez,

Ne yana gitsem nafile.

Memleketin hali gözümden gitmez

Binbir yerimden bağlanmışım,

Bundan ötesine aklım ermez.

Yerliyim yerli olmasına

ilmik ilmik, damar damar

Yerliyim.

Bir dilim Trabzon peyniri,

Bir avuç tiftik,

Bir çimdik çavdar,

Bir tutam Şile bezi gibi,

Dişimden tırnağıma kadar

Ressamım.

Yurdumun taşından toprağından

sürüp gelir nakışlarım,

Bedri Rahmi’nin Anadolu’ya, Anadolu insanına ve kendi kültürüne olan bağlılığını, memleket sevdasını dile getiren eserlerindendir. Serbest vezinle yazılmıştır. Halk kültüründen izler taşımaktadır.

KARA SEVDA

... ve nihayet gelip çattı

Bir dilimi zehir zıkkım

Bir dilimi candan tatlı.

Masallarla indi yere

Sebil oldu cümle hikâyelere

Kara kara kazanlarda kaynadı

Diyar diyar al kanlara boyandı

Türkülerde ateş alev yandı tutuştu

Gördes kiliminde nakış

Minyatür bahçelerinde suret kesildi.

Ve nihayet gelip çattı

Elveda belirsiz bedava sevince

Uçan kuşa eşe dosta elveda

Bütün haşmetiyle gelip çattı

Bir dilimi zehir zıkkım

Bir dilimi candan tatlı.

ÇAKIL

Seni düşünürken

Bir çakıl taşı ısınır içimde

Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar

Bir gelincik açılır ansızın

Bir gelincik sinsi sinsi kanar

Seni düşünürken

Bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır

Deliler gibi dönmeğe başlar

Döndükçe yumak yumak çözülür

Çözüldükçe ufalır küçülür

Çekirdeği henüz süt bağlamış

Masmavi bir erik kesilir ağzımda

Dokundukça yanar dudaklarım

Seni düşünürken

Bir çakıl taşı ısınır içimde.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kaç Tane Şiir Yazmıştır?

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 10’dan fazla şiir kitabı yayımlanmıştır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu En İyi Şiiri Hangisidir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun en ünlü şiiri “Karadut”tur.

Bedri Rahmi Eyüboğlu İlk Şiiri Hangisidir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ilk şiiri 1931'de Muhit dergisinde yayımlanan "Bir Yudum Su" başlıklı şiirdir.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Şiirlerinin Özellikleri Nelerdir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiirlerinde halk şiirinin ve kültürünün etkileri belirgindir. Sade, anlaşılır dil ve üslubu ile ölüm, tabiat, memleket sevgisi, gurbet duygusu, aşk, unutmak ve sarhoşluk gibi birçok temada şiir yazmıştır. Bedri Rahmi’nin şiirleri Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı’nda şu şekilde değerlendirilmiştir: “Pir Sultan ve Karacaoğlan geleneğinden gelen bir büyük etkilenmeyi yaşayan Eyüboğlu’nun şiirlerinde, ressam kişiliğinden gelen renk ögesi birinci planda yer almaktadır. Bu renk coğrafyası, içerisinde önemli bir düzeyde halk kültürünü barındırır. Bunun için şiirindeki kelimelerin rengi daha çok Anadolu insanının günlük hayatına ait canlı renklerdir. İnsani bir nitelik verilen doğa, onun şiirinin en önemli izleğidir. Şiirine aldığı doğal ögeler, devingen bir nitelik taşır. Şiirinin en önemli özelliklerinden biri de sosyal içerikli olmasıdır. Bu izleğiyle Anadolu insanının yoksul hayatını anlatır.”

Bedri Rahmi Eyüboğlu Şiirleri Hangi Türdedir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu, şiirlerini belli bir türe bağlı kalarak yazmamıştır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Şiir Anlayışı Nedir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu şiir yazdığı dönemde Hececiler, Birinci Yeniciler (Garipçiler), İkinci Yeniciler, Toplumcular, Batılı İzlenimciler ve Hisarcılar gibi döneminin hâkim şiir anlayışlarından etkilenmiştir; fakat bu toplulukların hiçbirine tam olarak bağlanmamıştır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Şiirlerinde Hangi Ölçüyü Kullanmıştır?

Bedri Rahmi Eyüboğlu serbest tarzda şiir yazmıştır; fakat hece ölçüsünü kullandığı şiirleri de vardır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Şiirlerinde Hangi Kafiyeyi Kullanmıştır?

Bedri Rahmi Eyüboğlu, şiirlerinde kafiyenin birçok çeşidini kullanmıştır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Bestelenen Şiirleri

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bestelenen şiirleri aşağıda listelenmiştir:

 • Sitem: Erol Evgin
 • Karadut: Fatih Kısaparmak, Cem Karaca
 • Zindanı Taştan Oyarlar: Zülfü Livaneli, Selda Bağcan

Bedri Rahmi Eyüboğlu Gezi Yazıları ve Denemeleri

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Gezi yazıları ve denemelerinden dördü aşağıda listelenmiştir:

 • Canım Anadolu
 • Delifişek
 • Tezek
 • Resme Başlarken

Bedri Rahmi Eyüboğlu Monografileri

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 4 adet monografisi aşağıda listelenmiştir:

 • Nazmi Ziya
 • Resim Albümü: Binbir Bedros
 • Karadut
 • Babatomiler

Bedri Rahmi Eyüboğlu Resimleri

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 18 adet resmi aşağıda listelenmiştir:

 • Paris (1930)
 • Mustafa Eyüboğlu (1933)
 • Yazılı Natürmort (1936)
 • Salı Pazarı (1938)
 • Eren (1940)
 • Nallanan Öküz (1947)
 • Düşünen Adam (1953)
 • Köylü Kadın (Tren-Yataklı Vagon)
 • Karadut Satıcısı (1954)
 • Çömelmiş Köylü (1972)
 • Ankara'nın Kavakları (1973)
 • Han Kahvesi (1973)
 • Mor Takkeli Hacı (1974)
 • Son Kahve (1975)
 • Anadolu hisarı
 • Çıplak
 • Ev İçi
 • Han (1975)

Bedri Rahmi Eyüboğlu Duvar Resimleri

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 3 adet duvar resmi aşağıda listelenmiştir:

 • Lido Yüzme Havuzu'nda duvar resmi
 • İstanbul Hilton Oteli'nde duvar resmi
 • Divan Oteli'nde duvar resmi

Bedri Rahmi Eyüboğlu Mozaik Panoları

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 7 adet mozaik panosu aşağıda listelenmiştir:

 • 1958 Brüksel Expo'sundaki Türk Pavyonu için mozaik pano
 • NATO yapısında mozaik pano, 1959, Brüksel
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki seramik pano, 1959, Samatya/İstanbul
 • Etibank yapısında seramik pano, Ankara
 • Marmara Oteli'nde mozaik pano, Ankara
 • Vakko Fabrikası'nda mozaik pano, Topkapı/İstanbul
 • Karaköy Murat Muhallebicisi'nde mozaik pano 'Kağnı', İstanbul, 1965

Bedri Rahmi Eyüboğlu Hangi Dönem Yazarıdır?

Bedri Rahmi Eyüboğlu Cumhuriyet Dönemi yazarıdır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Sanat Anlayışı Nedir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu’na göre sanat güzel ve faydalı olmalıdır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Hangi Edebi Akımdan Etkilenmiştir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Garip akımından etkilenmiştir.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimlerden Etkilenmiştir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun etkilendiği edebiyatçıların bir kısmı aşağıda listelenmiştir:

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimleri Etkilemiştir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu çok yönlü bir sanatçıdır. Hem edebiyat hem de resim alanında önemli eserler vermiştir. Kendi döneminde ve sonrasında birçok sanatçıyı ve okuru etkilemiştir.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Edebiyat İçin Önemi Nedir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu el sanatları, masallar, halk inançları, mitoloji ve türkü gibi geleneksel kültürümüzden beslenerek kaleme aldığı tema bakımından zengin, sade ve anlaşılır şiirleriyle edebiyatımızda önemli bir yere sahip olmuştur.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Yazıları Nerelerde Yayımlanmıştır?

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun kitapları Varlık Yayınları, Bilgi Yayınevi, Ada Yayınları, Cem Yayınevi, Akbank Kültür Sanat Yayını ve İş Bankası Kültür Yayınları gibi birçok yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Eyüboğlu'nun yazılarının ve şiirlerinin yayımlandığı gazete ve dergiler ise aşağıda listelenmiştir:

 • Varlık
 • Ülkü
 • Broy
 • Büyük Doğu
 • Tan
 • Yeni Adam
 • Yeditepe
 • Yaşayan Sanat
 • Bugün
 • Ses Dergisi
 • İnsan Dergisi
 • Ar Dergisi
 • Akademi Dergisi
 • Muhit Dergisi
 • Milliyet Gazetesi

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Yazarlık Dışındaki Kariyeri

Bedri Rahmi Eyüboğlu, dünyaca ünlü Türk ressam ve akademisyendir. Nurullah Berk’in öncülüğünde modern Türk resminin temelini hazırlamak düşüncesiyle kurulan “d” Grubu’nun sergisine 30 resmiyle katılmıştır. 1937 yılında Akademi'nin Resim Bölümü Şefi Léopold Lévy'nin asistanı olmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu geziler sayesinde kendini geliştirmiştir. Resimlerinde farklı malzemeler kullanan, yeniliklere açık bir ressamdır. Halk kültüründen ve şiirden beslenmiştir. Özel atölyeler, galeriler ve sergiler açan Bedri Rahmi, Güzel Sanatlar Akademisi'nde profesörlüğe kadar yükselmiş ve Resim Bölümü Başkanlığı da yapmıştır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Siyasi Görüşleri

Bedri Rahmi Eyüboğlu, siyasi görüşleri ile ön plana çıkmış bir sanatçı değildir.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Sözleri

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerinden alınmış 20 alıntı aşağıda maddeler halinde listelenmiştir:

 • En azından üç dil bileceksin / En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin
 • Zindanı taştan oyarlar / İçine bir yiğit koyarlar / Sağa döner böğrü taşa gelir / Sola döner çırılçıplak demir
 • Bugün efkârlıyım açmasın güller / Yiğidimden kötü haber verirler
 • Biz de bir kere sevinebilseydik / Çiçek açmış ağaçlar gibi çıldırasıya / Kim bilir belki bir gün sulh olunca / Biz de deliler gibi seviniriz / Ağaçları ve baharı taklit ederiz
 • Bir değil hallerin beş değil / Nasıl anlatsam hepsini bir bir / Nasıl bağlansam sana nasıl, büyük şehir
 • Her şey çürüyor canım kardeşim bu dünyada / Hatıralar bile
 • Sen toprakta çürürsün canım kardeşim / Ben ayakta
 • Deniz dediğin bir tarladır / Sözü pek, eli ağır / Dost gibi güldürür insanı / Dost gibi ağlatır.
 • Bak şu güneş nasıl geliyor / Sen de öyle gel be!!!!
 • Marifet hiç ezilmemek bu dünyada
 • Bütün kitapları yakmalı / Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır
 • İnsan dediğin derya misali / Üstünde milyonlarca dalga / İçinde kıyametler kopmalı / İnsan dediğin derya misali / Uçsuz bucaksız olmalı.
 • Senin en karanlık göklerinde salkım salkım yıldızların var / Benim içimde insan ayağı değmemiş karanlıklar
 • Yaşadım! / încirin dallarına yürüyen süt / Yonca tarlasından gelen nefes / Horozun ibiğinden damlayan kan / Yollar ve sevgili türküler şahidimdir.
 • Şairim şair olmasına / Canım kurban şiirin gerçeğine hasına
 • Şairim / Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası / Ayak seslerinden tanırım / Ne zaman bir köy türküsü duysam / Şairliğimden utanırım
 • Ve bir gün aklın / Kocaman bir çiçek gibi açılır açılmaz / Sana ölümden korkmamayı öğreteceğim.
 • Evvelâ dişlerimiz döküldü / Sonra saçlarımız / Arkasından birer birer arkadaşlarımız / Şu canım dünyanın orta yerinde / Yalnız başına yapayalnız
 • Evlerimizin üstü kapalıdır / Ve bütün şairler gökyüzüne pencereden bakarlar / Halbuki kuş yuvalarının üstü açıktır / Ve kuşlar şiir yazmazlar
 • İstanbul deyince aklıma martı gelir / Yarısı gümüş, yarısı köpük / Yarısı balık yarısı kuş / İstanbul deyince aklıma bir masal gelir / Bir varmış, bir yokmuş

Bedri Rahmi Eyüboğlu Aldığı Ödüller

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun aldığı ödüllerin bir kısmı aşağıda listelenmiştir:

 • 1934 yılında Akademi diploma yarışmasında "Yol İnşaatı" isimli resmiyle üçüncülük ödülü almıştır
 • 1936 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde düzenlenen diploma yarışmasında "Hamam" isimli eseriyle birincilik ödülü almıştır
 • 1942 tarihinde Dördüncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde ikincilik ödülünü almıştır
 • 1943 tarihinde Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde ikincilik ödülünü almıştır
 • 1969 tarihinde Sao Paulo Bienali'nde onur madalyası almıştır
 • 1972 tarihinde 33. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde birincilik ödülü almıştır

Bedri Rahmi Eyüboğlu Nerelidir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Babası Kimdir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun babası Mehmet Rahmi Eyüboğlu'dur. Rahmi Bey, mülkiye eğitimini tamamladıktan sonra kaymakam olarak birçok şehirde görev almıştır. TBMM 2. dönem Trabzon milletvekilliği yapmıştır. Victor Hugo'dan, Charles Baudelaire'den şiirler okuyan, edebiyata düşkün biridir. Balnene Lütfiye Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten Sabahattin, Bedri Rahmi, Mualla, Nezahat ve Mustafa isimlerini verdikleri beş çocukları dünyaya gelmiştir.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Kardeşi Kimdir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 4 kardeşi vardır. Bu kardeşlerinden biri yazar, çevirmen ve akademisyen Sabahattin Eyüboğlu, biri de Türkiye'nin ilk kadın mimarlarından Mualla Eyuboğlu'dur.

Sabahattin Eyüboğlu, 1909 yılında Trabzon'da doğmuştur. Yükseköğrenim için Avrupa'ya gitmiş ve Dijon, Lyon ve Paris üniversitelerinde, filoloji, edebiyat ve estetik alanlarında eğitim almıştır. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde doçentlik, Ankara'da eğitim müfettişliği yapmıştır. İstanbul Üniversitesi, Teknik Üniversite, Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nde çeşitli dersler vermiştir. Tercüme Bürosu'nda da çalışan Sabahattin Eyüboğlu, 1930'lu yıllardan itibaren yazı hayatına girmiştir. Yazıları Hâkimiyet-i Milliye, Tan; Kültür Haftası, İnsan, Varlık gibi dergi ve gazetelerde yayımlanmıştır. Michel de Montaigne, Ömer Hayyam ve Jean Paul Sartre gibi ünlü yazarlardan çeviriler yapmıştır. Birkaç kez siyasi nedenlerden dolayı yargılanmıştır. Sabahattin Eyüboğlu, 13 Ocak 1973 tarihinde vefat ettiğinde 64 yaşındadır.

Mualla Eyuboğlu, 13 Mart 1919'da Aziziye'de dünyaya gelmiştir. Çocukluk yılları Milli Mücadele dönemine denk gelmiştir. Kültürlü, sanatla iç içe bir ailede yetişmiştir. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde mimarlık eğitimi almıştır. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'de ders vermiş ve Enstitü için binalar inşa etmiştir. 1947 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde asistanlık yapmaya başlayan Mualla Eyüboğlu birçok ders vermiştir. Rumeli Hisarı, Topkapı Sarayı Harem Dairesi, Emirgân Yalısı, Siyavuş Paşa Köşkü Ayasofya Türbeleri, Galata Mevlevihanesi ve II. Mahmud Türbesi restorasyon çalışmalarına katılmıştır. 1983 yılında emekli olmuştur.

Mualla Eyuboğlu, 1958 yılında Alman tarihçi Robert Anhegger ile evlenmiştir. Eşinin işi nedeniyle bir süre Amsterdam'da yaşamıştır. Eşi emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönmüşlerdir. Çeşitli kitaplar yayımlamış, "Harem'in Gizemi" belgeselinde danışmanlık yapmıştır. Mualla Hanım'a 11. Ulusal Mimarlık Ödülleri'nde Mimarlığa Katkı Jüri Özel Ödülü almıştır. 16 Ağustos 2009 tarihinde vefat ettiğinde 90 yaşındadır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Çocukluğu Nasıldır?

Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1913 yılında Görele’de dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ali Bedrettin'dir. Trabzon’un ünlü Eyüboğlu ailesine mensuptur. İyi eğitim almış, kültürlü ve sevgi dolu bir ailede yetişmiştir. Babası Rahmi Bey Batı edebiyatından çeviriler yapan biri, annesi Balnene Lütfiye Hanım da Yunus Emre'den şiirler okuyan, türküler, masallar ve bilmeceler söyleyen biridir. Babası kaymakamlık göreviyle farklı şehirlere atandığı için Bedri Rahmi'nin çocukluğu Anadolu'nun farklı şehirlerinde geçmiştir.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Eğitim Hayatı Nasıldır?

Bedri Rahmi Eyüboğlu, ilkokulu babasının memuriyeti nedeniyle farklı şehirlerde okumuştur. Ortaöğrenimine Trabzon Sultanisi’nde (Lisesi) başlamıştır. Okul derslerinden çok sıkılan, özellikle matematik dersini hiç sevmeyen bir çocuktur. Ezberci sistemden ve öğretmenlerin ilgisizliğinden rahatsızdır. En sevdiği ders ise edebiyattır. Bedri Rahmi'yi okul yıllarında içine düştüğü bunalımdan çıkaran 1927 yılında Trabzon Lisesi’ne resim öğretmeni olarak atanan Zeki Kocamemi'dir. Zeki Kocamemi, onuncu sınıfa kadar resim ile ilgisi olmayan Bedri Rahmi'yi resme yönlendirmiştir. Bedri Rahmi bu konu hakkında şunları söylemiştir: “Resmi seçişime yüzde yüz sebep olan, lise hayatımın korkunç derecede ıstıraplı geçmesidir. Ben eğer ressam oldumsa liseden kurtulmak için ressam oldum.”

Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1929'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmiştir. Resim bölümünde okuyan şair, "sonunda yıllardan beri delicesine özlediği mektebe kavuşmuştur". Nazmi Ziya, İbrahim Çallı ve Ahmet Haşim gibi hocalardan dersler almıştır. İki yıl boyunca Akademi'de eğitim alan Eyüboğlu, Fransa'ya ağabeyi Sabahattin Eyuboğlu’nun yanına gitmiştir. Burada sanatla dolu bir dönem geçirmiş, Fransızca öğrenmiştir.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Edebi Kişiliği Nasıldır?

Bedri Rahmi Eyüboğlu halk kültüründen beslenen ve toplumun her kesimine seslenen bir edebiyatçıdır. Deneme ve gezi gibi nesir türlerinde eserleri vardır; fakat şairliği ile ön plana çıkmıştır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Evlendi Mi?

Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1936 yılında Ernestine Letoni ile evlenmiştir. Bedri Rahmi ve Ernestine Hanım Paris’te tanışmıştır. Ernestine Hanım sonradan adını Eren olarak değiştirmiştir.

Eren Hanım, Romanya'da resim öğrenimi görmüştür. Paris’te Julian Akademisi’nde Fransız ressam André Lhote’un öğrencisi olmuştur. Eşi Bedri Rahmi Eyüboğlu ile beraber Türkiye’nin birçok yerini dolaşmıştır. Anadolu insanını ve doğal yaşamı sanatına taşımıştır. Resmin yanı sıra mozaik çalışmaları da vardır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Çocukları

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Eren Hanım ile olan evliliğinden Mehmet Hamdi adını verdikleri bir oğulları olmuştur.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kaç Yaşında Vefat Etti?

Bedri Rahmi Eyüboğlu, pankreas kanseri nedeniyle 21 Eylül 1975 tarihinde vefat ettiğinde 64 yaşındadır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Mezarı Nerededir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun kabri İstanbul Küçükyalı Mezarlığı'ndadır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Hakkındaki Kitaplar

Bedri Rahmi Eyüboğlu hakkında bilgi içeren kitaplardan beşi aşağıda listelenmiştir:

Bedri Rahmi Eyüboğlu Hakkındaki Belgeseller

Bedri Rahmi Eyüboğlu hakkındaki belgesel ve televizyon programı aşağıda listelenmiştir:

 • TRT Arşiv YouTube kanalında Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun yaşamının anlatıldığı belgesel programı yayımlanmıştır
 • TRT 2'de yayınlanan Bizim Resmimiz programının 8.bölümünde Prof. Dr. Aydın Ayan ile yazar ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu anılmıştır
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.