9-sinif-ortaogretim-kitaplari.jpg (40 KB)

9. Sınıf Ortaöğretim Kitapları

Sıralama seçin
Toplam 954 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


1 2 3 4 ... 6 ... 10
Toplam 954 ürün görüntüleniyor.
1 2 3 4 ... 6 ... 10

9. Sınıf Test Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

Lise yaşantısında alınan eğitim, üniversiteye giriş için bir basamaktır. Üniversiteye giriş sınavına öğrencileri hazırlanan kitaplar, lise müfredatına uygun olmaktadır. Dokuzuncu sınıftan itibaren öğrencilerin işlemekte olduğu lise müfredatı, üniversite sınavında öğrencilerin karşılarına çıkacak olan önemli konuları içermektedir. Bu sebeple üniversite sınavı sorularında kullanılan konular, dokuzuncu sınıfta işlenmeye başlamaktadır. Dokuzuncu sınıfta her ders için temel olan konular öğretilmektedir. Bu temel konular, ileride alan ayrımı yapıldığında anlatılacak ileri düzey dersler için bir hazırlık aşamasıdır. Aynı zamanda matematik gibi derslerde bu konular birbirleri ile bağlantılıdır. Bu yüzden öğrencilerin dokuzuncu sınıftan, lisenin başlangıcından itibaren konuları kavraması beklenmektedir. Bu sebeplerle 9. sınıf test kitapları, sınava hazırlığın ilk aşaması olarak düşünülebilmektedir.

9. Sınıf Müfredatına Uygun Test Kitaplarının Faydaları Nelerdir?

Dokuzuncu sınıf, ortaöğretim müfredatı için bir başlangıçtır. Bu sınıfta anlatılan konular, diğer sınıflar için bir temel olma değeri taşımaktadır. Lise müfredatında her sene farklı değişiklikler olabilmektedir. Bu değişiklik neticesinde bazı konular müfredata eklenirken, bazıları müfredattan çıkartılabilmektedir. Bu noktada müfredatı takip etmek önemlidir. Her sene güncellenen test kitapları, yenilenen konulara uygun olarak hazırlanmaktadır. 9. Sınıf test kitapları yeni müfredat içeriği ile öğrencilerin hem okulda hem de ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı olmasına katkı sağlamaktadır. Üniversite sınavı soruları, kazanımlar tablosundan yola çıkılarak oluşturulurmaktadır. Bu yüzden test kitaplarında da bu kazanımlara yönelik sorular hazırlanmaktadır. Yeni müfredata yönelik hazırlanmış olan kitaplar, 9. Sınıf test kitapları önerileri arasında yer almaktadır.

9. Sınıf Matematik Test Kitapları Hangi Konuları İçermektedir?

 • 9. sınıf müfredatında matematik bölümünde daha çok işlem becerisi ve problem çözme yeteneklerine odaklanılmaktadır. Özellikle denklem çözme yeteneği önem kazanmaktadır. Müfredata uygun olarak hazırlanan kitaplar aşağıdaki konuları işlemektedir:
 • Mantık: Önermeler konusuyla başlamaktadır. Koşullu önermeler incelemektedir. Tanım, aksiyom, ispat ve teorem kavramları konusunda bilgiler verilmektedir.
 • Kümeler: Kümelerde temel kavramlar incelenmektedir. Alt küme, küme eşitsizliği ile birlikte birleşim fark, kesişim bu alanın temel konularıdır. Bu konularla ilgili problem çözümleri yapılmaktadır. Kartezyen çarpımlarına değinilmektedir.
 • Denklemler ve Eşitsizlikler: Sayı kümeleri, bölünebilme kurallarıyla birlikte EBOB, EKOK problemleri çözülmektedir. Bunlar üniversite giriş sınavlarında da sık karşılaşılan konulardır. Bunlarla birlikte geometriden üçgenlerle ilgili hesaplamalar yapılmaktadır.

9. Sınıf Edebiyat Test Kitapları Hangi Konuları İçermektedir?

 • 9. sınıfta edebiyat ve dilbilgisi ayrımı kendini göstermeye başlamaktadır. Ancak konular daha çok edebiyat ağırlıklıdır. Edebiyat kitaplarındaki konular aşağıda listelenmektedir.
 • Giriş: Edebiyatın tanımıyla ilgili bilgiler verilmektedir. Edebiyatın bilim ve güzel sanatlarla ilişkisi incelendikten sonra metinlerin sınıflandırılmaktadır. Bu konuda dil bilgisine de giriş yapılmaktadır. Yazma süreci hakkında bilgiler verilmektedir. İletişimin unsurları tanıtılmaktadır.
 • Hikaye: Hikaye kavramı tanıtılmaktadır. Hikayenin türleri, tarihsel gelişimi, yazım kuralları bu alanda işlenmektedir. Noktalama işaretlerine geçilmekte ve isim kavramı anlatılmaktadır.
 • Şiir: Şiirin tanımı yapılmaktadır. Şiir türleri ve şiir yazma bilgisine değinildikten sonra sıfat kavramı incelemektedir.
 • Fabl: Fablı kavramı tanıltıktan sonra masal türüne geçilmektedir. Bağlaç, edat ve ünlemle ilgili bilgiler verilmektedir.
 • Roman: Roman türü tanıtılmaktadır. Romanın yapısı açıklandıktan sonra zamir konusu incelenmektedir.
 • Tiyatro: Tiyatronun ne olduğu anlatılmaktadır. Yapı unsurları incelendikten sonra Geleneksel Türk Tiyatrosundan örnekler verilmektedir.
 • Biyografi ve Otobiyografi: Biyografi ve otobiyografi tanılmaktadır.
 • Mektup - E-posta: Mektup ve E-posta kavramları tanıtılmaktadır. Bunların nasıl yazıldığıyla ilgili yöntemler öğretilmektedir.
 • Günlük - Blog: Günlük ve blog anlatılmaktadır. Bu türlerin teknik detayları verilmektedir. Yazım ve noktalama kuralları öğretilmektedir.

9. Sınıf Sayısal Test Kitaplarının Konuları Nelerdir?

 • 9. sınıfta fizik, kimya ve biyoloji dersleri birbirinden ayrılmaktadır. Bu bilimlerin temeline bir giriş yapılmaktadır. Aşağıda derslerine göre konu içerikleri verilmiştir.
 • Fizik: Fizikte hareket, kuvvet, madde ve enerji konularına bir giriş yapılmaktadır. Konu başlıkları şöyledir:
 1. Fizik Bilimine Giriş
 2. Madde ve Özellikleri
 3. Hareket ve Kuvvet
 4. Enerji
 5. Isı ve Sıcaklık
 6. Elektrostatik
 • Kimya: Ders konularının temelinde atom, periyodik sistem ve madde vardır. Konu başlıkları aşağıda listelenmiştir:
 1. Kimya Bilimi
 2. Atom ve Periyodik Sistem
 3. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1
 4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 5. Maddenin Halleri
 6. Doğa ve Kimya
 • Biyoloji: Dersler hücre ve yaşam ağırlıklıdır. Bu dersin konu başlıkları şöyle olmaktadır:
 1. Yaşam ve Biyoloji
 2. Hücre
 3. Canlılar Dünyası 1
 4. Canlılar Dünyası 2

9. Sınıf Sözel Test Kitapları Hangi Konuları İçermektedir?

 • 9. sınıfta sosyal bilimler de tıpkı fen bilimleri gibi alanlara ayrılmaktadır. Bu alanların temel bilgileri verilmektedir. Bu bilgiler alan seçecek öğrencilere ipuçları vermektedir. Aşağıda sözel dersleri listelenmiştir.
 • Coğrafya: Konular dünyanın şekli ve hareketlerinde ağırlık kazanmaktadır. Beşeri sistemlere, ülkeler coğrafyasına giriş yapılmaktadır. Konu başlıkları şunlardır:
 1. İnsan ve Doğa
 2. Yer ve Zaman
 3. Harita Okur Yazarlığı
 4. Atmosfer ve İklim
 5. Beşeri Sistemler
 6. Bölgeler ve Ülkeler
 7. Çevre ve Toplum
 • Tarih: Tarih kavramına değinilmektedir. Ardından çağlar ve medeniyetler tanıtılmaktadır. 2. Dönemin konuları daha çok Türk tarihi ağırlıklıdır. Konu başlıkları şöyledir:
 1. Tarih ve Zaman
 2. İnsanlığın İlk Dönemleri
 3. Orta Çağ’da Dünya
 4. İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 5. İslamiyetin Doğuşu
 6. Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Bu derste daha çok bilgi ve inanç, İslam ve ibadet gibi konular ağırlıklıdır. Aşağıda konu başlıkları verilmiştir.
 1. Bilgi ve İnanç
 2. Dil ve İslam
 3. İslam ve İbadet 1
 4. İslam ve İbadet 2
 5. Gençlik ve Değerler
 6. Gönül Coğrafyamız

9. Sınıf Yabancı Dil Test Kitapları Hangi Konuları İçerir?

 • 9. sınıfta yabancı dilde okuduğunu anlamaya odaklanılmaktadır. Aynı zamanda dinleme, yazma ve konuşma alıştırmaları da yapılmaktadır. Bu alıştırmalarla yabancı dil bilgisinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yabancı dil dersleri Almanca veya İngilizce olarak seçilebilmektedir. İngilizce derslerindeki konu başlıkları şöyledir:
 1. Studying Abroad: Bu başlıkla kendini tanıtmak, yeni insanlarla tanışmak yol tarifi gibi konularda bilgiler verilmektedir.
 2. My Environment: Nesneleri tanıtmak, yol tarifi, karşılaştırma yapmak bu konu başlığının temel hedefidir.
 3. Movies: Hobilerin anlatılması sağlanmaktadır. Boş zamanlarda nelerle ilgilenildiğini ifade etmeye yardımcı olan örnekler verilmektedir. Basit dialoglarla konu pekiştirilmektedir.
 4. Human in Nature: Günlük alışkanlıklar, yetenekler bu başlığın konularıdır.
 5. Inspirational People: Dialoglar önem kazanmaktadır. İnsanlarla sohbet edilebilmekte, insan özellikleri ile ilgili tanımlar yapılmaktadır.
 6. Bridging Cultures: Şehirler ve ülkeler bu başlığın temel konusudur. Seyahatle ilgili bilgiler verilmektedir.
 7. World Heritage: Geçmiş olaylarla konuşulmaktadır.
 8. Emergency and Health Problems: Tavsiyeler ve isteklerin anlatılmasına yönelik cümleler ve gramer bilgileri verilmektedir.
 9. İnvitations And Celebrations: Öneriler ve isteklerde bulunulması hedeflenmektedir.
 10. Television and Social Media: Gelecekle ilgili planlar anlatılmaktadır.

9. Sınıf Matematik Test Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

Matematik dersi, öğrenciler için en önemli derslerden biridir. Özellikle dokuzuncu ve onuncu sınıfta öğrencilere aktarılan müfredat, her şeyin temelini oluşturmaktadır. Dokuzuncu sınıfa henüz yeni başlayan öğrencilere, ileride göreceği konularda kullanacağı temel işlemler ve yöntemler öğretilmektedir. Bu yüzden öğrencilerin bu konularda pratiklik ve hız kazanması oldukça önemlidir. Öğrenciler kazanacağı pratiklik ile ileride öğreneceği konularda sorular çözerken, daha geniş bir bakış açısıyla bakarak sorunun ondan ne istediğini direkt olarak görebilmektedir. 9. sınıf test kitaplarının içerikleri şöyledir;

 • Soru çözümlerinde ipuçları verilmektedir.
 • Öğrenciler testlerle zaman yönetimine yönlendirilmektedir.
 • Zor olan konular, resim ve grafiklerle desteklenmektedir.
 • Anlamayı kolaylaştıran ek bilgiler içermektedir.
 • Çözümlü test kitapları, öğrencilerin konuyu ilk defa dinledikten sonra tekrar anlam pekiştirmesi yapması için oldukça faydalı olmaktadır.
 • Bu kitaplarda sorular her kitapta olduğu gibi kolaydan zora şeklinde sıralanmıştır.
 • Bir konuda birden fazla soru türü yer almaktadır.
 • Öğrencinin farklı soru türlerinde yetkinlik kazanması amaçlanmıştır.
 • Çözümlü kitaplarda, öğrencilere örnek olabilecek bir sorunun çözümü yer almaktadır.

Çözümlü test kitaplarında örnek olarak 9. Sınıf Matematik Depar Konu Anlatımlı ve Örnek Çözümlü gösterilebilmektedir. Bu gibi kitaplarda aynı zamanda soru bölümüne geçilmeden önce, kısa şekilde konuyu özetleyen bir bölüm de bulunmaktadır. Matematik dersi için test kitaplarında birçok farklı kategoriye rastlanmaktadır. Kaynak çeşitliliğinin fazla olduğu bu ders, öğrenciye çalışma şeklini seçme imkanı sunmaktadır. Zaman yönetimi ve soru çeşitliliği için fasikül test kitaplar, öğrenme ve pekiştirme için konu anlatımlı kitaplar iyi kaynaklardır. Belirli bir konuyu ele alan fasikül, taşınabilirlik avatajıyla da öğrencinin verim alabileceğini hissettiği her yerde çalışma olanağı sunmaktadır. Oldukça pratik bir kullanımı olan bu fasiküller sadece test kitabı olmaktan ziyade içerisinde konu anlatımı barındıran fasiküller olarak da bulunabilmektedir. 9. Sınıf Model Matematik Fasikülleri Seti; fasiküller halinde konu anlatımlarını içermektedir.

9. Sınıf Türkçe Test Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

Lise müfredatında önem taşıyan ana derslerden bir diğeri ise Türkçe’dir. Türkçe, alan ayrımı olmaksızın üniversite sınavında ilk oturumda sorularını çözeceğiniz ortak bir derstir. Bu noktada önem taşıyan Türkçe dersi, öğrencilere okuma ve okuduğunu anlama alışkanlığı kazandırmak adına birbirinden farklı test kitabıyla sunulmaktadır. 9. Sınıf edebiyat test kitapları birbirinden farklı içeriklerle öğrencilere ulaşmaktadır. Bu içerikler şöyledir;

 • Türkçe Paragraf Test Kitapları: Üniversite sınavının büyük bir kısmı paragraf sorularından oluşmaktadır. Bu kitaplar uzun paragrafları daha hızlı çözmeye yardımcı kaynaklardır. Öğrencinin istenilen noktayı bulması, okuma hızı ve anlama hızı ile doğru orantılıdır. Bu yüzden ilk olarak öğrencinin bu sorularda hızını arttırması önemlidir. Lise Türkçe Paragraf Soru Bankası; bu kitaplara verilebilecek örnekler arasında yer almaktadır. Tamamen lise müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.
 • Türkçe Dil Bilgisi Test Kitapları: Türkçe sınavının paragraftan sonraki büyük bir bölümünü de dil bilgisi soruları kapsamaktadır. Dokuzuncu sınıfta öğrenilen dil bilgisi konularına neredeyse tüm sınavlarda karşılaşılmaktadır. Bu kitapla birbirinden farklı örnekleri ve çözüm ipuçlarıyla öğrencilerin tüm dilbilgisi konularını daha öğrenmesine katkı sağlamaktadır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Test Kitapları: Türkçe başlığının altında bulunan diğer bir alan ise Türk Edebiyatıdır.. Dokuzuncu sınıfta dil bilgisi kuralları ve benzeri konuların dışında, geçmişten bugüne Türk Edebiyatına giriş yapılmaktadır. O dönemlerde kullanılan söz sanatları, o dönemin önde gelen isimleri gibi konular öğretilmektedir. İlk dönemlerde ortaya çıkan yazım türleri de oldukça öne çıkan konular arasında yer almaktadır. Bu konular daha sonra üniversite sınavında tekrar öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Özellikle alan yeterlilik testinde bu konularda sorular sorulmaktadır. Sınıf test kitapları soru bankası çeşitlerinde Türk Dili ve Edebiyatı konularına da yer verilmektedir. Örneğin Türk Dili ve Edebiyatı Soru Kitabı hem üniversite sınavı hazırlığına katkı sağlayacak hem de derslere yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ödev Fasikülleri ise fasiküllere bölünmüş derslerle bu alanı pekiştirmeye katkı sağlamaktadır.

9. Sınıf Sayısal Dersler Test Kitapları Nelerdir?

Ortaöğretimin ilk sınıfı olan dokuzuncu sınıfta henüz alan ayrımı gerçekleşmemektedir. Bu yüzden dokuzuncu sınıf ve onuncu sınıfta alan ayrımı olmaksızın öğretilen konulardan üniversite sınavının ilk oturumunda bütün öğrenciler sorumlu tutulmaktadır. Bu noktada tüm öğrencilerin sayısal dersler olan fizik, kimya, biyoloji ve geometri konularını öğrenmesi gerekmektedir. Bu konular ve konulara uygun olarak hazırlanan test kitapları şöyledir;

 • Biyoloji Test Kitapları: Canlı bilimi olarak bilinen biyoloji, dokuzuncu sınıfta tüm öğrencilerin sorumlu olduğu bir derstir. Biyolojiye giriş ve tanıtım konularının anlatıldığı bu derste, canlıların sınıflandırılması gibi birçok konu anlatılmaktadır. Sınıf biyoloji test kitapları bu noktada sizlere yardımcı bu konularının tamamını içermektedir. 9. Sınıf Biyoloji Soru Bankası; sorularla tüm biyolojik konuların pekiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
 • Fizik Test Kitapları: Fizik dersi, dokuzuncu sınıfta herkesin ortak aldığı sayısal derslerden biridir. Fizik bilimine giriş konularından sonra sayısal işlemler gerektiren konular da dokuzuncu sınıf müfredatında bulunmaktadır. Sınıf Fizik Soru Bankası gibi kitaplar tüm temel fizik konularıyla ilgili kolaydan zor sorularla hazırlanmaktadır. 9. Sınıf test kitapları konu anlatımlı çeşitleri ise müfredattaki tüm konularla ilgili ipuçlarını sunmaktadır.
 • Kimya Test Kitapları: Kimya dersi, kimya bilimine giriş konuları ile birlikte dokuzuncu sınıftaki ortak derslerden biridir. Sınıf Kimya Soru Bankası gibi kitaplarda genel olarak kimyanın sözel kısmının konu edilir.
 • Geometri Test Kitapları: Geometri alanı, matematiğin yanı sıra öğretilen ve sürekli şekilde soru çözmeyi gerektiren bir alan olarak bilinmektedir Geometri dersinde konuları kavrayabilmek için sürekli olarak soru çözümü oldukça önemlidir. Sınıf geometri test kitabı 3 boyutlu düşünme yeteneğini güçlendirmeye yönelik hazırlanmaktadır. 9. Sınıf Öğreten Geometri Fasikülü; hücreleme tekniği ile tüm konuları anlatmaktadır. Ardından testlerle konunun pekiştirilmesini sağlamaktadır.

9. Sınıf Sözel Dersler Test Kitapları Nelerdir?

Dokuzuncu sınıfta sayısal alandaki derslerin yanı sıra sözel dersler de ana hatlarıyla işlenmektedir. Bu dersler bilgi ağırlığı içerdiği için sürekli olarak tekrar ve soru çözümü gerektirmektedir. Aşağıda bu alanın farklı dersleri ve kitaplarla ilgili bilgiler listelenmiştir.

 • Coğrafya Test Kitapları: Coğrafya alanında bilgilerin taze tutulabilmesi için test çözümü gereklidir. Tekrar yapılmadığı sürece bilgi içerikli olan bu derste bilgiler zamanla unutabilmektedir. Bu nedenle özetli olan test kitapları tercih edilmektedir. Sınıf Coğrafya Soru Bankası konularla ilgili ipuçları, testler ve akıllı kağıtları içermektedir.
 • Tarih Test Kitapları: Coğrafya dersinin yanı sıra bir diğer bilgi ağırlıklı ders ise tarihtir. Tarih dersinde ilk olarak tarih bilimine giriş konuları anlatılmaktadır. Sonrasında Türk tarihi ve dünya medeniyetleri hakkında bilgiler verilmektedir. Bu önemli bilgileri hatırlayabilmek adına konu tekrarı ve soru çözümü önemlidir. Tarih dersi için Sınıf Tarih Soru Bankası gibi kitaplar, bu bilgileri öğrenmek ve yorum yeteneğini geliştirmek açısından faydalıdır.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Kitapları: Dokuzuncu sınıfta bulunan sözel derslerden bir diğeri ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisidir. Okul sınavlarında ve üniversite sınavının ilk aşamasında sorumlu olunan bu ders, genel olarak bilgi içeriklidir. Geçmişten bugüne dinler hakkında bilgiler verilen bu ders için hazırlanan kitaplar, soru çözümü ile bilgileri pekiştirmeye yardımcı olmaktadır. Sınıf din test kitabı olarak hazırlanan 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Özetli Soru Kitabı, konu özetleriyle derslerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Alan olarak da ayrılmış olan tüm 9. Sınıf test kitapları fiyatları, içeriklerine göre farklılık göstermektedir. 9. Sınıf test kitapları set olarak da satışa sunulmaktadır. Setler, tüm dersleri konu anlatımlı ve soru çözümlü çeşitleriyle birlikte bir arada sunmaktadır.

Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.