4-sinif-ilkokul-kitaplari.jpg (94 KB)

4. Sınıf İlkokul Kitapları

Sıralama seçin
Toplam 473 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


1 2 3 4 5
Toplam 473 ürün görüntüleniyor.
1 2 3 4 5

4.Sınıf Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

Kitaplar, çocuk gelişimi üzerinde büyük bir role sahiptir. Gerek ders kitapları gerekse de okuma kitapları çeşitli yaş grupları üzerinde farklı olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. 4. sınıf kitapları alınırken ilk olarak yapılması gereken şey öğrencinin içerisinde bulunduğu yaş grubunu dikkate almak olacaktır. İlkokul çağındaki çocuklar için kitap seçimi yapılırken kitabın hem iç özellikleri hem de dış tasarımı özenle incelenmelidir. Tercih edilen kitabın öncelikle çocuğun anne babası tarafından okunarak denetimden geçmesi, ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuz durumu önlemede son derece etkili olacaktır. 4. sınıf öğrencileri için çeşitli ders kitapları, çalışma kitapları, test kitapları ve okuma kitaplarını piyasada bulmak mümkündür. Farklı dersler bazında ayrı ayrı kaleme alınan kitaplara ulaşılabileceği gibi tüm dersleri bir kitapta toplayan yardımcı kaynaklar da rahatlıkla elde edilebilmekedir. 4. sınıf kitap önerileri incelendiği zaman bu yayınların yaş grubuna uygun olan içeriklerle şekillendirildiği görülmektedir.

4. Sınıf Kitaplarını Satın Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir?

 • 4. sınıf kitaplarını satın almadan önce kitap içerikleri gözlemlenmeli ve içeriğin resimlerle ve ufak hikayelerle desteklenip desteklenmediğine bakılmalıdır. Ayrıca kitaplarda aşağıdaki unsurların olup olmadığı gözden geçirilmelidir.
 • Kitap, çocuğun anlama sınırlarını zorlamayacak şekilde sade ve basit cümleler kullanılarak kaleme alınır.
 • Anlatım esnasında cümle aralarına yerleştirilen kısa soru cümleleri sayesinde çocuk düşünmeye teşvik edilir.
 • Çocuğun hayal gücünü ve yaratıcı yönünü geliştirmeye katkı sağlayacak olaylar, çocuğun zihninde canlandırabilecek sözcükler kullanılarak tasvir edilir.
 • Kitapta hakim olan tema ve konu son derece önem taşır.
 • Tema ve konu, öğrencilerin üzerinde herhangi bir baskı oluşturmamalıdır.
 • İnsan sevgisi, hayvan sevgisi, doğa sevgisi, yardımseverlik ve hoşgörü gibi olumlu duygular uyandıracak konular ve kelimeler tercih edilir.
 • Kitap, görsel materyallerle desteklenmelidir.
 • Kitap eğer bir ders kitabıysa içerisinde yer alan görseller, çizimler ve şekiller; anlatılan konuyla rahatça bağdaştırılabilmeli, çocuğun bilgiyi öğrenmesi yolunda katkıda bulunmalıdır.
 • Kitap eğer bir okuma kitabıysa kitapta kullanılan görseller, anlatılan olayların yansıması olarak yer almalıdır.
 • Kitaplarda gerçek hayat belli bir oranda verilmeli fakat bu esnada 4. sınıf öğrencilerinde herhangi bir tetikleyici duygu veya travma uyandırmamalıdır.

4.Sınıf Ders Kitapları Nelerdir?

İlkokul yılları, çocukların yavaş yavaş büyüyüp çocukluk döneminden ergenlik dönemine geçiş yapmalarına zemin hazırlayan önemli ve kritik bir süreçtir. 4. sınıf kitapları gerek çocukların bilişsel gerekse de zihinsel gelişimi adına oldukça hassas bir noktada yer almaktadır.

Kitaplar, çocukların gelişiminde ve karakteristik özelliklerinin yerleşmesinde çok büyük ve etkin bir rol oynamaktadır. Pek çok farklı ders için farklı konseptler ile öğrencilerin ve ebeveynlerin karşısına çıkan ilkokul kitapları arasından doğru tercihi yapmak adına dikkat edilmesi gereken aşağıda listelenmiştir:

 • sınıf ders kitapları incelenirken ilk olarak çocuğun doğru bilgi edinmesini sağlayacak öğretici ve eğitici kitaplar tercih edildiğinden emin olunmalıdır.
 • Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi veya müzik gibi çeşitli dersler özelinde hazırlanan ders kitaplarının anlatım dili olabildiğince yalın ve süssüz olmalı; verilmesi gereken bilgi basit ve akılda kalıcı sözcüklerle çocuğun hafızasına işlenmelidir.
 • Günlük hayatla bağdaştırılan örneklerle konu pekiştirilirken konu anlatımı esnasında araya sıkıştırılan ufak tefek sorularla öğrenciler düşünmeye itilmelidir.

Çocukları düşünmeye iten kitaplar sayesinde çocuklar hem özgür fikirli birer birey olur hem de çocukların hayal gücü ve yaratıcı zekaları gelişim gösterir. Hayatın gerçeklerini, olumsuz öge ve örnekler kullanmadan 4. sınıf öğrencilerine aktaran ders kitaplarının anlatım dili ve anlatım içeriği haricinde tasarım ve görüntüsü de büyük önem arz eder. Renkli, ilgi çekici, konularla bağdaştırılabilecek çizim, resim ve fotoğraflar ile konu anlatımının desteklenmesi; çocuğun öğrenme hızına ve öğrenme kalitesine büyük ölçüde katkı sağlar. Bu çizim ve fotoğraflar aynı zamanda 4. sınıf ders kitaplarının dış kapak tasarımında da yer alarak çocukları okumaya ve öğrenmeye teşvik etmeli, eğitime karşı olan heves ve isteklerini canlı tutmalıdır.

4.Sınıf Çalışma Kitapları Nasıl Hazırlanır?

Öğrencilerin hem fiziksel hem zihinsel hem de bilişsel gelişiminde önemli bir yer kaplayan kitaplar özellikle 4. sınıf gibi bir geçiş döneminde kritik görev üstlenmektedir. Çocukların yavaş yavaş büyümeye ve ergenlik çağlarına girmeye başlaması, üzerlerinde stres ve kaygı gibi olumsuz duygular oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu ve bu gibi duygular sebebiyle dikkat dağınıklığı, konsantrasyon eksikliği ve güçlükle kavrama gibi sorunlarla baş eden öğrenciler için 4. sınıf çalışma kitabı doğru seçimi yapmak, çocuğun eğitim hayatının daha kaliteli olmasına katkı sağlamaktadır.

İlkokul 4. sınıf çalışma kitapları genel olarak derste ve ders kitaplarında öğrenilmiş olan bilgiyi pekiştirmeye ve üzerine eklemeler yapmaya yönelik şekilde dizayn edilmektedir. Öğrenciyi konu hakkında düşünmeye ve sorgulamaya iten sorular sayesinde öğrencinin ders kitabından çalışmış olduğu konu kalıcı hale gelir öğrencinin hafızasında yerini korumaya başlar. Öğrenciye sorulan soruların seviyesi, bilgilerin kalıcı olmasında büyük rol oynayan bir diğer etkendir. 4. sınıf yardımcı kitaplar arasında çalışma kitaplarında yer alan sorular temel düzeyden başlamalı; kolay, orta ve zor şeklinde sıralanarak ilerlemelidir.

 • 4. sınıf çalışma kitaplarında kullanılan dil, akıcı ve eğlenceli olacak şekilde hazırlanır. Sorunun özünü eksiksiz ve doğru şekilde veren, gereksiz detaylara girmeyen ve öğrenciyi yanlış noktalara yönlendirmeden düşündüren ve sorgulatan soru cümleleri; öğrencinin aldığı bilgiyi kalıcı hale getirmesinde son derece etkilidir. 4. sınıf kitap seti çeşitleri ile aynı anda pek çok avantajdan yararlanmak mümkündür. 4. sınıf çalışma kitaplarında yer alan görseller, çizimler ve şekiller de öğrencilerin gerek derse olan ilgisini gerekse de dersten aldığı verimi artırmak üzere değerlendirilebilecek birer fırsat olarak karşımıza çıkar. Sorularla bağdaştırılabilecek görseller ile öğrencinin merakı diri tutulurken bu tür görsel materyaller aynı zamanda öğrencinin yaratıcı yönünü ve hayal gücünü de geliştirmeye büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

4.Sınıf Öğrencileri İçin Yardımcı Kaynaklar Nelerdir?

İlkokuldan ortaokula geçiş evresinin tam ortasında yer alan 4. sınıf, öğrencilerin eğitim öğretim hayatında son derece önemli ve kritik bir konumda yer almaktadır. Türkçe, İngilizce, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, müzik, resim, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi birbirinden çeşitli pek çok ders; ilkokul ve ortaokulda öğrencilere verilen başlıca dersler arasında yer alır. Büyümekte ve hayatlarının yeni bir dönemine başlamakta olan 4. sınıf öğrencileri, yeni hayatlarına belirli bir disiplinle belirli bir eğitim seviyesinde başlamak adına çeşitli yardımcı kaynak kitaplardan yararlanmaktadır. 4. sınıf kaynak kitap çeşitleri ile yakından ilgilenen ebeveynler, kitapların çokluğu ve çeşitliliği karşısında kararsızlık yaşayabilir. Yanlış seçilen yardımcı kaynak kitaplar 4. sınıf öğrencilerine hiçbir katkı sağlamayacağı gibi aksine ters bir etkide bulunarak öğrencilerin öğrendiği bilgileri de unutmasına veya yanlış hatırlamasına sebebiyet verip eğitim hayatını sekteye uğratabilir. Yardımcı kaynak kitapları tercih edilirken öncelikle yardımcı ders kitapları ve yardımcı çalışma kitapları şeklinde ayrılır. Bu ayrımın ardından ders bazında tek tek hazırlanan veya tüm dersleri kapsayan karma eserler olarak kategorize edilir. Bu seçim yapılırken kitabın tek tek veya bir bütün halinde olmasından ziyade kitabın iç ve dış tasarımları ve özellikleri incelenmesi gereken başlıca nitelikler arasında yer almaktadır. Örneğin 4. sınıf çalışma kitabı sosyal bilgiler yardımcı kaynak çeşitleri tercih edileceği zaman bu kitabın, aynı yayının veya okullarda dağıtılan yayınların ders kitaplarıyla aynı müfredata ve aynı plana sahip olması emin olunması gereken ilk niteliktir. Hemen ardından kitabın soru stillerine, kullandığı yazın diline, içeriğine ve görsel tasarımlarına bakılır. Kitapta yer alan sorular basamak misali ilerlemelidir.

Birçok test kitabı öncelikle temel düzeyde sorular ile başlangıç yapar. Çok kolay, kolay, orta normal, zor ve çok zor veya benzeri şekillerde sıralanarak ilerlenen soru stilleri sayesinde öğrencilerin öğrendiği bilgiler daha kısa sürede ve daha doğru şekilde kalıcı hale gelmektedir. Sorularda kullanılan dil ve seçilen sözcükler son derece önemli olmalı, çocuklarda tetiklenebilecek duygular uyandırmamalı, çocuğun konsantrasyonunu olumsuz yönde etkilememeli ve verilmesi gereken ana düşünceyi gereksiz detaylar ile dolandırmadan öğrenciye sunmalıdır. 4. sınıf müzik kitabı sayfalarında yer alabilecek nota veya müzik aleti görselleri, öğrenciler üzerinde heves uyandıracaktır. Sayfa kenarlarında veya sayfa sonlarında yer alabilecek ufak tefek notlar sayesinde bilgiler ve soru çözüm yöntemleri, 4. sınıf öğrencilerinin aklında daha kalıcı bir yer edinirken 4. sınıf yardımcı kaynaklarında kullanılan görsel materyaller de son derece önem arz eder. Kitabın yardımcı kaynaklık ettiği ders alanına ve derste işlenen konulara göre yardımcı kaynaklara ilave edilen şekiller, çizimler, resimler ve fotoğraflar sayesinde öğrencilerin derse olan ilgisi ve merakı diri tutulurken çalışma konusundaki istekliliklerinde de büyük oranda artış gözlemlenir. 

4.Sınıf Öğrencileri İçin İdeal Yardımcı Kaynakların Nitelikleri Nelerdir?

Soruların üzerinde kurgulandığı tema ve konular doğru seçilmelidir. Öğrenciler üzerine tetikleyici duygular uyandırabilecek veya kullanılan ölümsüz ögeler sebebiyle kötü örnek davranışlar yaratabilecek olay ve durumlar kesinlikle tercih edilmemelidir. Nitelikli kaynakları şu özellikleri taşımalıdır;

 • Yardımcı kaynak eğer bir ders kitabı ise bu kitabın, okullarda verilen eğitimde kullanılan ders kitaplarıyla aynı müfredata sahip olması ve bu müfredatı aynı sırayla işlemesi gerekmektedir.
 • Yardımcı kaynak eğer bir çalışma kitabı ise bu kitabın, okul ders kitaplarında veya yardımcı kaynak ders kitaplarında yer alan konular ile paralel şekilde ilerlemesi ve ders kitaplarında işlenen konuları ölçüp değerlendirmek üzere hazırlanmış olması gerekmektedir.
 • Çalışma kitabı formatında hazırlanmış olan yardımcı kaynaklarda yer alan sorular devamlı olarak belirli bir düzeyi hedef almamalı, seviye seviye ilerleyerek öğrencinin bilgisini ve eksik kaldığı noktaları ölçüp değerlendirmelidir.
 • 4. sınıf konu anlatımlı kitap çeşitleri tercih edilerek hem ders kitabı hem de çalışma kitabı bir arada kullanılabilir, öğrenci çalıştığı konuyu sıcağı sıcağına pekiştirme fırsatı elde edebilir.

Tüm bu niteliklerin yanı sıra 4. sınıf yardımcı kaynak kitaplarında kullanılan yazı dili öğrenciyi yormayan ve sıkmayan, basit ama düşündüren cümlelerden oluşan anlatım şeklinde tercih edilerek öğrencinin derse dair performansında ve verimliliğinde artış sağlanabilir.

4.Sınıf Öğrencileri İçin Okuma Kitabı Önerileri Nelerdir?

Ergenliğe girmek üzere hazırlanan 4. sınıf öğrencileri bazı çeşitli olumsuz durumlar ve duygularla yüzleşmek zorunda kalabilir. Dikkat dağınıklığı, konsantrasyon eksikliği, öğrenme güçlüğü ve hatırlama zorluğu gibi çeşitli durumlarla karşı karşıya faydalı teknikler kitaplarda yer almaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin derslerine yönelik hazırlanan kitaplar da eğitim hayatına katkı sağlamaktadır. Bu kitaplar arasında hem okul dersleriyle paralel olarak hazırlanan hem de etkinliklerle yaz tatillerinin değerlendirilmesine yardımcı olan kitaplar bulunmaktadır. Yaz tatili kitapları, genellikle tüm 4. sınıf konularını içermektedir. Bu sayede yaz boyunca öğrenciler ders konularını pekiştirip yeni sınıfa en iyi şekilde hazırlanabilmektedir. Bu kitapların bir kısmı da üçüncü sınıftan 4. sınıfa geçiş için hazırlanmaktadır. Bu kitaplarda detaylar 3. sınıf öğrencilerinin seviyelerine uygun şekilde olmaktadır. Tüm konuların detayları basit anlatımlarla başlamaktadır. Aşağıda farklı özelliklerde kitaplar yer almaktadır.

 • 4. sınıf için okuma kitapları genellikle ilk olarak anne babalar tarafından okunarak denetimden geçirilir. 4. sınıf öğrencilerinin yaş grubuna hitap eden okuma kitaplarında gerçek hayat belirli bir ölçüde verilirken çocukların hayal güçlerini ve yaratıcı yanlarını geliştirmeye de fayda sağlayacak öğeler ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. İlkokul dördüncü sınıf okuma kitaplarının tema ve konuları da doğru kitap tercihi yapabilmek adına son derece önem arz eder. 4. sınıf macera kitapları çeşitleri de küçük çocuklar için ebeveynleri tarafından sık sık tercih edilir hale gelmiştir.

4.Sınıf Öğrencileri İçin Test Kitapları ve Özellikleri Nelerdir?

İlkokul yaşamını geride bırakarak hayatlarının yeni bir sayfası olan ortaokul yaşamına başlamaya hazırlanan 4. sınıf öğrencileri, okul derslerini daha iyi anlamak ve bilgilerini bir üst seviyeye taşımak adına çeşitli yardımcı kaynaklardan ve test kitaplarından destek almaktadır. Öğrencilerin eğitim hayatının başarılı temeller üzerinde başlaması ve bu temeller üzerinde devamlılığının sağlanması için doğru yardımcı kaynak ve doğru test kitabı seçimi büyük önem taşımaktadır. 4. sınıf test kitapları öneri listeleri incelendiği zaman öğrencilere başarı getiren test kitaplarının belli başlı kimi nitelikleri bulunduğu gözler önüne serilir. Doğru test kitabı seçiminde kitabın iç özellikleri kadar dış tasarımı da büyük öneme sahiptir.

 • 4. sınıf test kitapları içerisinde yer alan sorular tıpkı bir merdiven gibi basamak basamak ilerlemeli ve bilgilerin üstüne koya koya pekiştirme sağlamalıdır. İlk olarak derslerde işlenen ve yardımcı kaynaklarda anlatılan konuya paralel şekilde temel bilgiler üzerinden ilerleyen test kitapları hemen ardından bilgiyi ölçmek ve değerlendirmek üzere çeşitli seviyelerde hazırlanır. Kolay, orta ve zor veya çok kolay, kolay, orta, zor ve çok zor gibi çeşitli kategoriler ile hazırlanan ilkokul 4. sınıf test kitapları öğrencilere öğrenmede ve öğrendiklerini pekiştirme konusunda kolaylık sağlamaktadır. Bunlarla birlikte bazı interaktif kitaplar da hazırlanmaktadır. Bu kitaplarda bir karekodlar yer almaktadır. Bu karekodlar öğrencilerin eksik kaldığı noktalarda video derslerine başvurmasına yardımcı olmaktadır. Bunlar kullanmak için kitaplarda belirtilen uygulamar, cep telefonu veya tabletlere yüklenmeli ardından karekod okutulmalıdır. Videolu eğitimler de 4. sınıf yaş grubu için keyifli olmaktadır. Aynı zamanda eksik kalındığı noktalarda bu kaynaklara başvurmak, derslerin pekişmesine de katkı sağlamaktadır.
Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.