11-sinif-ortaogretim-kitaplari.jpg (141 KB)

11. Sınıf Ortaöğretim Kitapları

Sıralama seçin
Toplam 922 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


1 2 3 4 ... 6 ... 10
Toplam 922 ürün görüntüleniyor.
1 2 3 4 ... 6 ... 10

11. Sınıf Test Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

4 yıl süren lise eğitimin üçüncü eğitim öğretim son basamağı olan 11. sınıf, lise öğrencileri için oldukça kritik bir öneme sahiptir. 4 yıl süren lise eğitimi iki ayrı kategoride inceleme altına alınmaktadır. Lise eğitiminin ilk iki senesi olan dokuzuncu ve onuncu sınıf dönemlerinde, ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’nin ilk oturumunda yer alan konular işlenmektedir. Üniversiteye giriş yeterlilik sınavı olarak her yıl milyonlarca öğrenciye aracılık eden YKS, iki güne bölünmüş iki ayrı oturum şeklinde uygulanmaktadır. YKS’nin ilk gününde uygulanan Temel Yeterlilik Testi, lise döneminin ilk iki senesinde görülen konulardan hazırlanmaktadır.

YKS’nin ikinci gününde uygulanan ve ikinci oturum olan AYT’de ise lise döneminin son iki senesinde görülen eğitim ölçülmektedir. YKS’nin ilk oturumu olan TYT, sınava giren tüm öğrenciler tarafından çözülmekte ve ortak konuları kapsamaktadır. Bu durum AYT için geçerli değildir. 11. sınıfa geçen öğrenciler, lise eğitiminin son iki senesinde belirli bir alan seçmekte ve son iki yıl bu alan dersleri üzerinden eğitim görmektedir. Sayısal, eşit ağırlık, sözel veya dil bölümleri arasından tercih yapan öğrenciler; AYT sınavında da bu alan derslerinin içerdiği konulardan sorumludur. 11. sınıf test kitapları AYT’nin temelini oluşturan ilk yıl olan 11. sınıfın doğru ve eksiksiz öğrenilmesi ve öğrenilen bilgilerin de kalıcı olması açısından önemlidir. Başlıca matematik, edebiyat, fizik, tarih, kimya, coğrafya, biyoloji ve çeşitli dil dersleri üzerinden şekillenen AYT, yoğun emek ve sabır isteyen uzun bir sürecin ardından başarıya ulaştıran bir sınav olarak kabul görmektedir.

 • 11. sınıf test kitapları, yukarıda anlatılan sınavlara hazırlık için alanlara ayrılmaktadır. Bu alanların içerdiği tüm konuları pekiştirmek için kitapların içinde konu anlatımlarına ve tarama testlerine yer verilmektedir. Kitapların konuları hem TYT hem de AYT’ye uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

11. Sınıf TYT Test Kitaplarının İçerikleri Nasıldır?

 • sınıf konu anlatımlı test kitapları ile TYT derslerinde başarıyı yakalamak mümkündür. Kitaplarda Temel Yeterlilik Testi’nde, YKS’ye giren tüm öğrenciler için soru çözümleri ve konu anlatımları yer almaktadır. Konular hap bilgiler, görseller ve özetlerle desteklenmektedir. Kitapların amacı, öğrencilerin pratik yapmasını sağlamak ve soru çözümlerinde hızlanmalarına yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin lise eğitiminin ilk iki yılında öğrendiği bilgileri pratik ile desteklemelerini bekleyen Temel Öğrencilerden pratik düşünme ve problemlere hızlı sorunlar getirme becerilerini kullanmalarını bekleyen TYT’de paragraf ve yorum soruları sorulmaktadır. Kitaplar, soruları ve verilen öncülleri yorumlama yeteneğinin de kazanılmasına yardımcı olmaktadır. 11. sınıf test kitapları fiyatları çeşitli aralıklarla satışa sunulmaktadır. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde görülen eğitimi ölçen Temel Yeterlilik Testi’ne hazırlanan öğrenciler için hem soru bankası hem de konu anlatımlı olacak şekilde hazırlanmaktadır.

11. Sınıf AYT Sayısal Test Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

 • 11. sınıfa başlangıç döneminde sayısal, eşit ağırlık, sözel veya dil bölümlerinden bir tanesini tercih etmiş olan öğrenciler; bu iki senede yoğunlaştıkları alan dersleri ile ilgili soruları YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’de çözmektedir. 11. Sınıfa başlamadan önce sayısal alan seçimi yapan öğrenciler, lise hayatlarının son iki senesinde belli başlı bazı sayısal dersler üzerinden öğreniml görmektedir. Matematik, fizik, kimya ve biyoloji; sayısal alan seçen öğrencilerin başlıca dersleri arasında yer almaktadır. Alanlara özel olarak kategorize edilmiş kitapların içerikleri şöyledir;
 • Matematik: 11. sınıf matematik test kitapları hem sayısal alan öğrencileri hem de eşit ağırlık alanı öğrencileri tarafından sık sık başvurulan ortak yardımcı kaynaklardan bir tanesidir. Üniversite sınavına hazırlanmak üzere yoğun emek, sabır ve çaba isteyen bir döneme giriş yapan öğrencilerin hazırlık sürecinde başvurduğu yardımcı kitaplar son derece önemlidir. Doğru bir matematik test kitabı için dikkat edilmesi gereken belli başlı nitelikler bulunmaktadır. Hem matematik hem de geometri konularını kapsayan matematik kitaplarında yer alan soru ve problemler çok zor veya çok kolay olmamakta, seviye seviye ayrılmaktadır. Kolay, orta ve zor şeklinde sınıflandırılabilecek türdeki sorular sayesinde sınava hazırlanan öğrencilerin bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde öğrenmesi, pekiştirmesi ve kalıcı hale getirmesi hedeflenmektedir.
 • Fizik: Sayısal alanı seçen öğrenciler sınavlarda fizik biliminin konularından sorumludur. 11. sınıf fizik test kitapları, alanın tüm konularıyla ilgili tarama testlerini içerir. Öğrencilerin zorlandığı bir alan olan fizik dersi, yardımcı kaynaklar sayesinde çok daha kolay ve eğlenceli bir hal almaktadır. Bu kaynaklar, grafik ve görsellerle desteklenerek öğrencilere sunulmaktadır.
 • Biyoloji:Tıpkı diğer test kitapları gibi Temel Yeterlilik Sınavı’nda çıkacak olan konularla bağlantılı sorular izleyen 11. sınıf biyoloji test kitapları, alanda başarı için öğrencilere bir konuları bir plan dahilinde sunmaktadır. Bilimin temelinin öğrenilmesi ve ilerleyen zor konulara en iyi şekilde hazırlanılması hedeflenmektedir.

11. Sınıf Matematik Kitaplarının Konuları Nelerdir?

11. sınıfta dersler daha çok trigonometri, fonksiyon, analitik geometri ağırlıklıdır. Bu konularla öğrencilere üç boyutlu düşünme becerisi getirilmesi hedeflenmektedir. Konular birbirleriyle bağlantılı şekildedir. Bu sebeple bir konu öğrenilmeden diğerine geçilmemesi gerekmektedir. Konular aşağıda listelenmiştir.

 • Trigonometri: Yönlü açılarla trigonometriye giriş yapılmaktadır. Ardından fonksiyonlar konusunu temellendiren trigonometrik fonksiyonlara geçilmektedir.
 • Analitik Geometri: Bir doğruyu analitik şekilde incelemeyi öğretmektedir. Bu konu başlığı da bir sonraki konunun daha rahat anlaşılmasını sağlamaktadır.
 • Fonksiyonlarda Uygulamalar: Fonksiyonlarla ilgili uygulamalar anlatılmaktadır. İkinci Dereceden fonksiyonlar ve grafikleri ile ilgili bilgiler verilmektedir.
 • Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri: İkinci dereceden denklemler ve 1 bilinmeyenli eşitsizlikler ve eşitsizlik sistemleri anlatılmaktadır.
 • Çember: Çember ve dairenin temel elemanları ile ilgili bilgiler verilmektedir. Çemberde açı teğet dairenin çevresi ve alanı ile ilgili hesaplamalar yapılmaktadır.
 • Uzay Geometrisi: Uzay geometrisi ile ilgili temel bilgiler verilmektedir.
 • Olasılık: Olasılık konusuna giriş yapılmaktadır. Koşullu olasılık, deneysel ve teorik olasılık hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

11. Sınıf Fizik Kitapları Hangi Konuları İçermektedir?

11. inci sınıf fizik dersinde kuvvet, hareket, elektrik ve manyetizma gibi konular ön plana çıkmaktadır. Newton hareket yasaları ile ilgili bilgiler verilmekte, enerji ve hareket kavramlarına değinilmektedir. Aşağıda konu başlıkları listelenmiştir.

 • Kuvvet ve Hareket: Vektörler ve bağıl hareket tanıtılmakta, Newton'un hareket yasaları bir boyutta sabit ivmeli hareket ve iki boyutta hareket kavramları öğretilmektedir.
 • Elektrik ve Manyetizma: Elektrik ve manyetizma ile ilgili bilgiler işlenmektedir. Manyetizma ve elektromanyetik indüklenme detaylı şekilde incelenmektedir.

11. Sınıf Biyoloji Kitapları Hangi Konuları İçermektedir?

11 inci sınıf biyoloji kitaplarında geçen konular duyu organları ile başlamaktadır. Ardından organlar ve  sistemler hakkında bilgiler verilmektedir. Üreme sistemi ve embriyonik gelişim anlatılmaktadır. Aşağıda konu başlıkları listelenmiştir:

 • Denetleyici ve Düzenleyici Sistem
 • Duyu Organları
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Dolaşım Sistemi - 1
 • Dolaşım Sistemi - 2
 • Üriner Sistem
 • Üreme Sistemi
 • Komünite Ekolojisi
 • Popülasyon Ekolojisi

11. Sınıf Kimya Kitapları Hangi Konuları İçermektedir?

 • 11. sınıf kimya dersinde atom teorisi, Kuantum modeli, gazlar, çözeltiler çözünürlük, kimyasal tepkimeler gibi konulara değinilmektedir. Aşağıda bu konularla ilgili konu başlıkları verilmiştir.
 • Modern Atom Teorisi: Bu konu başlığında atomun kuantum modeline değinilmektedir. Periyodik sistem ve elektron dizilimleri hakkında bilgiler verilmektedir. Periyodik özellikler ve elementler tanıtılmaktadır.
 • Gazlar: Gazların özellikleri tanıtıldıktan sonra ideal gaz yasasına geçilmektedir. Gazlarda kinetik teori anlatılmakta ve gaz karışımları hakkında bilgiler verilmektedir.
 • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük: Çözünen ve çözücü etkileşimi anlatılmaktadır. Derişim birimleri ve koligatif özellikler işlenmektedir.
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji: Kimyasal tepkimelerdeki ısı değişimi anlatılmaktadır. Oluşum entalpisine ve bağ enerjilerine örnekler verilmektedir.
 • Kimyasal Tepkimede Hız: Tepkime hızları işlenmektedir. Tepkime hızını etkileyen unsurlara değinilmektedir.
 • Kimyasal Tepkimede Denge: Kimyasal dengenin ne olduğu açıklanmaktadır. Sulu çözelti dengeleri ve dengeyi etkileyen faktörler incelenmektedir.

11. Sınıf AYT Eşit Ağırlık Test Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

 • 11. Sınıfa başlarken eşit ağırlık alanını tercih eden öğrenciler; matematik, edebiyat, coğrafya ve tarih alan dersleri üzerine yoğunlaşmış bir eğitim görmektedir. Bu alanın kitapları ve içerikleri şöyledir;
 • Türk Dili ve Edebiyatı: 11. sınıf edebiyat test kitapları, Türk ve dünya edebiyatı çerçevesinde şekillenen bilgileri öğrencilere akılda kalıcı bağlantılar kurarak veren kaynak kitaplar arasında yer almaktadır. Sorduğu sorular sayesinde öğrencileri ezberci sistemden kurtararak edebiyat tarihinde yer alan olaylar hakkında bağlantı kuran ve öğrencilerin bu bilgileri akılda kalıcı tekniklerle öğrenmesine olanak tanımaktadır.
 • Tarih: Eşit ağırlık bölümü öğrencilerinin Alan Yeterlilik Testi’nde karşı karşıya kaldığı bir diğer ders olan tarihe özel olarak hazırlanmış kitaplar, çeşitli anekdotlar sayesinde ders çalışan öğrencilerin keyifli ve eğlenceli vakit geçirmesine yardımcı olmaktadır. 11. sınıf tarih test kitapları, geçmişten günümüze yaşanan olayların birbiriyle olan bağlantılarını olabildiğince basite indirgeyerek öğrencilere akılda kalıcı bilgiler sunmaktadır. Tarih test kitaplarında yer alan soruların etrafında şekillenen küçük notlar, öğrencilerin bilgileri pekiştirmesine ve bir üst seviyeye taşımasına da katkı sağlamaktadır.
 • Coğrafya: Temel Yeterlilik Testi ile bağlantılı olan bir diğer ders olarak karşımıza çıkan coğrafya, eşit ağırlık öğrencilerinin Alan Yeterlilik Testi’nde çözmesi gereken bir diğer alandır. 11. sınıf coğrafya test kitapları içerisinde yer alan not bilgiler ve haritalı şekiller sayesinde öğrencilerin coğrafya alanındaki bilgilerinin pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitaplarının Konuları Nelerdir?

 • sınıf Türk dili ve edebiyatı konuları, edebiyat ve toplum ilişkisine sanat akımlarına, dönemlere ve türlere odaklanmaktadır. Dersin konuları aşağıda listelenmiştir.
 • Edebiyat ve Toplum İlişkisi: Edebiyatın tanımı yapılmakta ve topluma etkileri anlatılmaktadır.
 • Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi: Edebiyatı kanat akınlarından sanat akımlarının da edebiyattan nasıl etkilendiği incelenmektedir.
 • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında Hikaye: Cumhuriyet döneminde hikaye 2 farklı zaman aralığıyla işlenmektedir. Ilk zaman aralığı 1923 ile 1940 arasıdır, ikinci zaman aralığı ise 1940 ile 1960 arasını kapsamaktadır. Bu dönemin ünlü hikaye yazarları işlenmektedir.
 • Tanzimat Dönemi Şiiri: Şiirin tanımı yapılmaktadır. Tanzimat dönemi şairleri ve savunduğu görüşlerle ilgili bilgiler verilmektedir.
 • Servet-i Fünun Şiiri: Dönemin şairleri anlatılmaktadır. Şairlerin üslubuyla ilgili bilgiler incelenmektedir.
 • Milli Edebiyat Dönem’inde Şiir: Milli edebiyat döneminde ortaya çıkan akımlar işlenmektedir. Milli edebiyat dönemin ünlü şairleri ve şairlerin şiirleri hakkında örnekler verilmektedir.
 • Bilimsel Makale: Bilimsel makalenin özellikleri ve bilimsel makalede kullanılan teknikler anlatılmaktadır.
 • Edebi Makale: Bilimsel ve edebi makalenin farkları anlatılmakta, edebi makalenin özellikleri ve üslubu detaylıca incelenmektedir.
 • Cumhuriyet Öncesi Dönemde ve Cumhuriyet Dönem’inde Sohbet ve Fıkra: Cumhuriyet öncesi döneme ve Cumhuriyet dönemine ait sohbet ve fıkra türleriyle ilgili örnekler verilmektedir. Bu iki dönem birbiriyle karşılaştırılmaktadır.
 • Cumhuriyet Dönem’inde Roman: Cumhuriyet dönemi romanlarının özellikleri anlatılmaktadır. Dönem 1923 ile 1950 arasında ayrı 1950 ile 1980 arasında ayrı işlenmektedir.
 • Dünya Edebiyatında Roman: Dünya klasikleri ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ünlü roman yazarlarının eserleri anlatılmaktadır.
 • Cumhuriyet Dönem’inde Tiyatro: Cumhuriyet döneminde yazılan tiyatro eserleri ile ilgili bilgiler işlenmektedir. Dönemin ünlü tiyatro yazarları ile ilgili örnekler verilmektedir.
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Eleştiri: Eleştiri yazısının özellikleri anlatılmaktadır.Cumhuriyet Dönemi’ndeki eleştiri yazıları ile ilgili bilgiler verilmektedir.

11. Sınıf AYT Sözel Test Kitaplarının İçerikleri Nelerdir?

Sözel alan tercih eden öğrenciler, edebiyat derslerini eşit ağırlık öğrencileri ile eşdeğer ölçüde  görmektedir. Tarih ve coğrafya alanlarında eşit ağırlık öğrencilerine göre daha detaylı öğrenim gören sözel bölüm öğrencileri, felsefe ve din kültürü alanlarında da sorumludur. Felsefe 11. sınıf felsefe test kitabı çeşitleri düşünce akımlarını ve felsefe sorularını detaylı şekilde incelemektedir. Din kültürü kitaplarında ise dinler tarihi alanında bilgiler verilmektedir. Sözel alan test kitaplarının soru içerikleri, soru kenarlarına eklenen notlar ve olaylar arası kurulan bağlantılar; sözel bölüm öğrencilerinin derslerin mantığını kavramalarını ve bu sayede öğrendikleri bilgileri kalıcı hale getirmelerini sağlamaktadır. Edebiyat kitaplarında da bu bağlamda benzerlikler söz konusudur. Ancak edebiyat felsefe ve din kültürü dersinden daha fazla bilgi ölçer. 11. sınıf edebiyat test kitabı önerileri arasında bilgi seviyesini ölçen küçük küçük hap bilgilerle öğrenciyi öğrenmeye teşvik eden yayınlar ön plana çıkmaktadır.

11. Sınıf Tarih Derslerinin Konuları Nelerdir?

11. sınıf tarih derslerinde daha çok Avrupa ve Osmanlı’ya odaklanılmaktadır. Osmanlının son dönemleri ile ilgili bilgiler verilmekte ve Cumhuriyet tarihi anlatılmaktadır. Üniversite sınavında en çok soru da Cumhuriyet tarihinden gelmektedir. 11. sınıf tarih ders konuları aşağıda listelenmiştir.

 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi - 1
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi - 2
 • Değişen Devlet ve Toplum İlişkileri
 • Emek ve Sermaye
 • ve 20. yüzyılda Değişen Günlük Yaşam

11. Sınıf Coğrafya Derslerinin Konuları Nelerdir?

 • 11. sınıf coğrafya derslerinde doğal, beşeri sistemlere, ülke ve dünya coğrafyasına odaklanılmaktadır. 11. sınıf coğrafya test kitaplarında geçen konular şöyledir:
 • Doğal Sistemler
 • Beşeri Sistemler
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum

11. Sınıf AYT Dil Test Kitapları Nelerdir?

 • 11. sınıfa geçerken dil bölümünü tercih eden öğrenciler, 11. sınıf İngilizce test kitabı çeşitleri sayesinde seçtikleri dil bölümünün tüm detaylarını öğrenebilmektedir. YDT yani Yabancı Dil Testi’ne girecek öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça gibi pek çok çeşitli seçenek bulunmaktadır. Sınavlar okuduğunu anlama ve gramer ağırlıklı konularla hazırlanmaktadır. Test kitapları da bu alanlarda başarı için birçok paragraf, gramer ve kelime bilgisi sorularıyla şekillendirilmektedir. 11. sınıf test kitapları önerileri içinde hem konu anlatımlı hem de tarama testleri ön plana çıkmaktadır.

11. Sınıf Test Kitaplarının Başarıya Katkıları Nelerdir?

 • 11. sınıf AYT test kitapları ve TYT test kitapları gibi pek çok yardımcı kaynak bulmak mümkündür. 11. sınıf öğrencileri gerek TYT bazında gerekse de alan dersleri bazında hazırlanan kaynak kitaplar sayesinde belirli bir çalışma düzenine ve disiplinine girer, yeni bilgiler öğrenir ve öğrendiği bu bilgileri pekiştirerek hem okul sınavlarında hem de üniversiteye giriş sınavlarında başarıya ulaşmaktadır. 11. sınıf test kitapları eşit ağırlık, sayısal ve sözel ders kitapları, öğrencilerin tüm konuları en iyi şekilde anlamasına, grafikleri yorumlamasına ve alanına özel beceriler kazanmasına yardımcı olmaktadır.
Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.