islamm.jpg (183 KB)

İslam Felsefesi Kitapları

Sıralama seçin
Toplam 5 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


Toplam 5 ürün görüntüleniyor.

İslam Felsefesi, İslam coğrafyasında doğan, İslam kültürüyle yetişen filozofların ortaya koyduğu felsefi düşüncedir. İslam Felsefesi’nde Yunan felsefesinin etkisi büyüktür. İslam filozofları Yunan felsefe eserleri üzerinde çalışmışlar, çeviriler yapmışlardır. İslam felsefesi 9. Ve 12. yüzyıllarda özgün ve temel eserlerini vermiştir. İslam dünyasında felsefi görüş ve ekoller çeşitli başlıklar altında gruplanmıştır.

  • Selefiler: Kuran ve hadis onlar için önemlidir. Aklı geri planda tutarlar. İlk inananların yaptıkları esastır. Sahabe yaşantısı örnek alınır. İlk inanların ayetlerden ve hadislerden anladıkları ve yaşama uyguladıkları şeyler yapılması gerekenlerdir.

  • Kelamcılar: Akla önem verirler bu nedenle kelamcıların akılcı olduğunu söyleyebiliriz. Bağdadi, Gazali, Razi önemli kelamcılardandır.

  • Filozoflar: Kelamcılarda da akıl önemlidir. Ancak nassı aklın incelemesine açarlar. Filozoflarda ise nass daha geri plandadır.

  • Mutasavvıflar: Mutasavvıflarda Allaf’ı keşf sezgi yoluyla olur. Bilgiye öze dönüş ile ulaşılabileceğini savunurlar. Bu kişisel bir deneyimdir. En önemli isimleri: Veysel Karani, Bayezid Bistami, İbn Arabi’dir.

  • Bâtıniler: Bâtınilerde gerçek, masum imamın öğretilerine uyarak öğrenilir. Batınilikte gizli olanı açığa çıkarmak esastır. Cafer Sadık en önemli ismidir. İslam felsefesinin önemli isimleri arasında Kindi, Farabi, İbn Heysem, İbn Sina, İbn Rüşd, Gazali, Bağdadi, İbn Haldun sayılabilir. Çağdaş İslam filozofları arasında ise; Muhammed İkbal, Ali Şeriati, Fazlurrahman, Cemaleddin Efgani, Seyyid Hüseyin Nasr, Muhammed Arkoun sayılabilir.

Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.