hukuk.jpg (142 KB)

Hukuk Kitapları

Sıralama seçin
Toplam 6408 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


Toplam 6408 ürün görüntüleniyor.

Hukuk Kitapları Nelerdir?

Hukuk; bireyler, toplum ve devletin hareket ve birbirleriyle olan ilişkilerini belirli kurallar çerçevesinde inceleyen normatif bir bilim dalıdır. İnsanlık medeniyetinin oluşması ile birlikte hukuk sistemleri de farklı dönemlerde farklı isimler ve yapılarda ortaya çıkmıştır. İnsanlık ile birlikte ortaya çıkan hukuk sisteminin ilk örnekleri M.Ö. 3000’lerde Antik Mısır’da ortaya çıkmıştır. M.Ö. 1760 yılında ilk yazılı kaynak olan Babil Hanedanlığı’nın kralı Hammurabi tarafından yazılan kaynak, hukuk kitapları arasında ilk örnek kabul edilmektedir. Hukuk alanı farklı konularda farklı kitaplara sahiptir. Hukuk kitapları öğrenciler, akademisyenler ve merak edenler tarafından genel olarak çeşitli hukuk dalları arasından ilgi duyulanlar tercih edilerek satın alınmaktadır.

Hukuk Kitapları Dalları Nelerdir?

Hukuk, çeşitli dallar üzerinde özelleşen geniş ve kapsamlı bir alandır. Kamu, özel ve karma hukuk olarak üç ayrı başlık altında incelenen hukuk dalları, kendi içinde de farklı alanlara yayılmaktadır. Hukuk ana başlığı altında bu dallar farklı içerikler ile şekillenmektedir. Hukukun şekillendiği dallar başlıca aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

 1. Kamu hukuku aşağıda listelenmiştir;

  • Anayasa hukuku
  • İdare hukuku
  • Ceza hukuku
  • Uluslararası hukuk
  • Vergi hukuku
  • Medeni usul hukuku
 2. Özel hukuk aşağıda listelenmiştir;

  • Medeni hukuk (Medeni hukuk, kendi içinde farklı dallara ayrılmaktadır. Bunlar; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukukudur.)
  • Borçlar hukuku
  • Ticaret hukuku
 3. Karma hukuk aşağıda listelenmiştir;

  • Fikir sanat eserler hukuku
  • Hava hukuku
  • İş hukuku
  • Bankacılık hukuku
  • Toprak hukuku

Sıralanan dallar sıklıkla tercih edilenler arasında yer almaktadır. Hukuk kitap önerileri listesinde yer alan kitapların çoğu profesör ve uzmanlar tarafından yazılan kitaplardan oluşmaktadır. Pek çok farklı kaynak aynı madde ve gerekçeleri içerisinde barındırsa da yazarının görüşleri nedeniyle değişkenlik gösterebilmektedir.

Kamu Hukuku Kitapları Nelerdir?

Kamu hukuku; anayasa, idare, ceza, uluslararası, vergi ve medeni usul hukukunu gözler önüne sermektedir. Anayasa hukuku, devletin temel organlarının kuruluşu ve işleyişini takip ederek devlete karşı sorumlulukları düzenleyen bir daldır. İdare hukuku, aynı şekilde kişi ve işleyişi konu alarak devletin kuruluşunu düzenlemektedir. Uluslararası vergi ve medeni usul hukuku ile birlikte alan üzerinde genel bir işleyiş sunulmakta ve aynı zamanda alanları ile kitaplar üzerinde yeterli bilgiler verilmektedir.

Bu alanlar ile kitaplar şu şekildedir:

 • Anayasa Hukuku: Birçok farklı anlatım tarzı ile düzenlenmiş olan bu kitap türü geniş bir aralıkta sunulmaktadır. Özel içeriği ve 1982 sonrası anayasasının anlatılması ile zengin bir içerik yansıtmaktadır. 431 sayfadan oluşan kitap Orion Kitabevi tarafından yayımlanmaktadır.
 • Türk Anayasa Hukuku: Özel içeriği ve geniş bir alan üzerindeki bilgi aktarımı ile, hukuk, anayasa ve özgürlük kavramları sıklıkla ele alınmaktadır. Geniş çaplı içeriği sayesinde her kesime uygun olan bu kitap, yazarın aktardığı bilgiler ile birçok farklı amaç için kaynak niteliğindedir.
 • İdari Yargılama Hukuku: Hukuk fakültesinde okuyan öğrencilerin derslerde kullanabileceği ders kitabı niteliğindeki kitap, uygulamacılara da yardımcı olmaktadır. Eser hazırlanırken monografiler ve makaleler ve içtihatlardan faydalanılmıştır. 504 sayfadan oluşan kitap Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır.

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını temel alan ve bununla birlikte bireyler arasında yaşanan olayları da inceleyen bir hukuk alanıdır. Ceza hukuku ceza genel ve ceza özel şeklinde iki konuda incelenebilmektedir. Ceza genel ve ceza özel olarak ifade edilen ceza hukuku alanlarından ceza genel hukuku konuları şunlardır: Suçun maddi ve manevi unsurları, ceza hukukuna hakim olan ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçun ortadan kalkması için nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler, ilkeler ve teoriler. Ceza özel hukuku ise konu olarak ülke kanunlarına göre suç sayılacak eylem ve davranışların neler olduğunu, kapsam ve sınırlar ve bu eylemlerin birbirinden ayrılan yöntemlerini belirlemektedir. Buna göre ceza hukuk kitapları tavsiyeleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

 • Ceza Hukuku: Ceza hukuku konusunda genel hükümler ve temel bilgileri içerisinde barındıran kaynak üniversite öğrencileri tarafından kullanılabilmektedir. Eser yeni nesil olması ile de dikkat çekmektedir. 18. basım olan kaynak son çıkarılan yasa ve diğer değişiklikleri de içerisinde bulundurmaktadır.
 • Ceza Hukuku Genel Hükümler: Ceza hukukuna giriş niteliğinde olan kaynak, ceza hukukunda temel kavram ve kurumları detaylı bir şekilde incelemektedir. Çağdaş ceza hukuku kapsamında yazılan kitap Türk Ceza Kanunu tarafından belirlenen suç kavramını da farklı alanlarda işlemektedir. Suç kavramının 4 bölümde ele alındığı kaynakta ceza hukuku genel ve özel olarak tüm alanlarıyla incelenmiştir.
 • Ceza İnfaz Hukuku 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında: Ceza infaz hukuku 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunda yapılan değişiklikler ve düzenlemeleri konu alan kaynak aynı zamanda bu kanunun neden ve ne için çıkarıldığını, neyi desteklediği ve neden Türk Ceza Hukukunda elzem bir kanun olduğunu detaylıca irdele Aynı zamanda hapis cezası ile ilgili değişiklik ve düzenlemeleri de içerisinde bulundurmaktadır.
 • Türk Ceza Hukukunda Fuhuş Suçu: Türk Ceza Hukukunda geniş bir yer bulan ve hiçbir dönemde güncelliğini yitirmeyen fuhşun ceza hukukundaki yeri detaylıca incelenmektedir. Fuhuş suçu ile ilgili yapılan incelemeler ile cezalar, konular, tedbirler ve hukuk alanında diğer pek çok konuda yeterli bilgiyi içerisinde barındıran bir kaynaktır.
 • Meslek Sınavları İçin: Ceza Muhakemesi Hukuku: Ceza hukuku konusunda temel bilgileri ve kavramları içerisinde bulunduran kaynak üniversite öğrenciler için tavsiye edilebilmektedir. Meslek sınavları için ceza hukuku konusunda yeterli olan kaynak ceza hukukunun farklı alanlarını kısa özetler halinde incelemektedir.
 • Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku: Suç ve ceza, vergi suçu ve cezalandırma unsurları başta olmak üzere vergi suçları ve cezaları, vergi cezasının belirlenmesi, ödenmesi ve kaldırılması, vergi uyuşmazlıklarına çözüm yollarının bulunması konusunda detaylı bir kaynaktır. Eser, vergi ceza ve yargılama hukuku ile ilgili çok sayıda kavram ve örneği ile de destek olmaktadır.

Ceza hukuku, ülkeler tarafından en güçlü olması gereken hukuk alanlarından birisi olmasıyla dikkat çekmektedir. Ceza hukuku başta bireyler ve aralarındaki sorunları gündeme getirirken, birey ve kamu kurumları arasındaki olaylar hatta devletin varlığı ile ilgili işlenen suçların değerlendirilmesini de esas almaktadır. Hukuk hakkındaki kitaplar arasında çok farklı uzman ve profesörler tarafından kaleme alınan ceza hukuk kitapları bulunmaktadır ve bu kitaplar, üniversite döneminden çalışma hayatına kadar geniş bir zaman diliminde kişilere yardımcı olmaktadır.

Uluslararası hukuk, devletler arasındaki ilişkileri belirleyen disiplin ve olması gereken diplomatik ilişkilerin zemini hazırlayan yasalardan oluşmaktadır. Uluslararası hukuk aynı zamanda iki devlet arasında eşitliği sağlamak ve iki tarafın da çıkarlarına uygun zeminlerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Uluslararası hukukta dokunulmazlık, kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge gibi konular incelenmektedir. Buna göre uluslararası hukuk kitapları tavsiyeleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

 • Uluslararası Hukuk: Uluslararası hukukun temellerini anlatmakla birlikte özellikle son yıllarda başta Anglosakson ülkelerde gelişen uluslararası hukuk anlayışındaki değişimleri konu almaktadır. Kitap konunun uygulama ve temellerindeki değişikleri anlatırken AB hukuku başta olmak üzere başarılı kitaplardan kaynaklar göstererek uluslararası hukuka yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır.
 • Uluslararası Hukukun Esasları: Uluslararası hukuk konusunda temel kitaplar arasında yer almaktadır. Kaynak kitap, uluslararası hukukun kişileri başta olmak üzere devletler, örgütler, BM, devletlerarası organlar, devletlerin uluslararası sorumlulukları, silahlı çatışmalar, uluslararası uyuşmazlıklar, uluslararası rejimler, deniz hukuku, göl-kanal-akarsu hukuku, hava ve uzay konularında derinlemesine incelemelerde bulunmaktadır.
 • Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı: Uluslararası hukukta devletlerin hangi durumlarda kuvvet uygulamaları gerektiği konusunda detaylı incelemelerde bulunan bir kaynaktır. Kitap özellikle 1991-2003 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak harekatı üzerinden örnekler vererek uluslararası hukuk alanında kuvvet kullanımını incelemektedir.
 • Uluslararası Rekabet Hukuku: Küreselleşme olgusuna rağmen politika ve hukuk alanında devletlerin yapmaları gerekeni, kanuna uygun davranışları rekabet hukuku başta olmak üzere değerlendiren kaynak son dönemlerde piyasaları tehdit eden rekabet karşıtı davranışlara alınması gereken önlemler ile ilgili kanun diliyle tavsiyeler de vererek konuyu detaylıca irdelemektedir.
 • Uluslararası Ticaret Hukuku: Uluslararası ticaret konusunda ülkeler arasındaki ticaretleri iki ülke çıkarlarına uygun olacak şekilde hazırlama konusunda destek olmaktadır.  Kaynak,  ülkeler arasında yapılan ticaretlerde geçerli olacak kanun ve kuralların nasıl belirlendiğini açıkça ortaya koymaktadır.
 • Uluslararası Hukukta Doğal Hayatın Korunması: Doğal hayatın korunması konusunda temel kavramlar başta olmak üzere tarihsel gelişim, hukuka özgü prensipler, felsefi temeller, hukukun uygulanması, türlere özgü düzenlemeler, sulak alanlardaki RAMSAR sözleşmesi, UNESCO, nesli tehlikede olan canlıların korunması gibi çeşitli konularda derin incelemeler ve hukuka uygun davranışları değerlendiren bir kaynaktır. İçerisinde dünyadan çok sayıda örnek ve karar barındırmasıyla da üniversitelerde tercih edilebilmektedir.

Hukuk fakültelerinde verilen derslerden bir tanesi olan uluslararası hukuk son yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle çokça merak edilmeye başlanmıştır.

Özel Hukuk Kitapları Nelerdir?

Özel hukuk; ticaret hukuku, devletler özel hukuku ve borçlar hukukunu kapsamaktadır.  Birçok farklı hukuk sistemi ile ilgili çeşitli kitap türleri bulunmaktadır. Borçlar hukuku, icra ve iflas durumlarında insan haklarının korunması ve gözetilmesi açısından fayda oluşturmakta olan bir daldır. Aynı zamanda gözetilen hakların şahsi olarak vatandaş haklarını da güvence altına aldığı görülmektedir. Ticaret hukuku ise, insanların birçok farklı mal ve yükümlülükleri ile gelişen haklarını gözetmek bununla birlikte gerekli olan tüm işlevlerin oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Bir diğer adı yurttaşlar hukuku olan medeni hukuk; kişiler, aile, miras, eşya ve borç hukuku dallarına ayrılmaktadır. Geniş bir alan olan medeni hukuk, olayla ilgili herhangi bir kural koyucu yasa olmadığı durumlarda hakimlerin örf ve adet hukukuna göre karar verebileceği kanunlardan oluşmaktadır. Medeni hukuk kitap önerisi farklı uzman isimler tarafından kaleme alınan mesleki kitaplar olabilirken aynı zamanda akademik alanda da yazılan pek çok kitap bulunabilmektedir. Bu kitaplar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

 • Medeni Hukuka Giriş: Hukuk bölümüne ve medeni hukuka yeni başlayanlar için tavsiye edilen kaynaktır. Farklı kaynaklardan yararlanan kitap medeni hukuk ile ilgili temel kavramları okurlarına sunmaktadır. Aynı zamanda başlangıç hükümleri ile de konulara detaylı girişler yaparak medeni hukuk alanında ilerleme sağlanmaktadır./li>
 • Medeni Hukuk: Başta KPSS olmak üzere Adli ve İdari Hakimlik sınavlarına hazırlanan adaylar için tercih edilebilecek bir kaynaktır. Kitap içerisinde çok sayıda örnek bulundurması nedeniyle de hukuk bölümünde okuyan öğrenciler tarafından da kullanılmaktadır. İçerisinde aynı zamanda bir kavramlar sözlüğü bulunan kitap, kararlar ile ilgili bilinmeyen kelimelerin de öğrenilmesine yardımcı olmaktadır. 
 • Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinin Ehliyet Durumu: İlk olarak tüzel kişilerin kavramsal ve kuramsal olarak ne olduğunu inceleyen kaynak, tüzel kişilerin birçok özelliğinden de bahsetmektedir. Farklı hukuk alanlarında tüzel kişilerin farklı kişiler olabileceği ile ilgili kesin açıklamalarda bulunan kaynak medeni kanunda tüzel kişilerin ne olduğunu farklı olaylar ve yasalar ile anlatmaktadır.
 • Meslek Sınavları İçin İcra ve İflas Hukuku ve Medeni Usul Hukuku: Adli, İdari Yargı Hakimlik, Sayıştay Denetçiliği, İcra Müdürlüğü, KPPS A Grubu, Müfettişlik, Uzman ve Bankacılık sınavlarına yönelik olarak hazırlanan kaynak konu anlatımlı olmasına ek olarak geçmiş yıllarda adaylara sorulan pek çok soruyu da içerisinde bulundurmaktadır. Ceza ve iflas hukukuna ek olarak medeni usul hukukunu detaylıca inceleyen kaynak adaylara ve öğrencilere yardımcı olmaktadır.
 • Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği: Son dönemlerde kullanılmaya başlaması ile bilinen elektronik imzanın şekline dair düzenlemeler, imza atma durumları ve atamayanlara yapılacak işlemler detaylıca incelenmektedir. İlk olarak imza kavramını inceleyen kaynak daha sonrasında elektronik imza ile ilgili teknik bilgileri ve elektronik imza sahipleri hakkında incelemede bulunmaktadır.
 • Medeni Hukukun Temel İlkeleri: Medeni hukukun temel ilkelerinin aktarıldığı kaynakta medeni hukuka giriş konuları incelenirken medeni hukuk ile ilgili temel kavramlar ve başlangıç hükümleri de sunulmaktadır.

Hukuk ders kitapları arasında yer alan medeni hukuk kaynakları üniversite öğrencileri tarafından kullanılan kaynaklardır. Bu kaynaklar aynı zamanda medeni hukuk üzerine çalışmak isteyen personeller tarafından da tercih edilebilmektedir. Aile, borç ve miras gibi konular ile ilgili medeni hukuk temelde aynı olmasına karşın farklı ülke ve kültürlerde farklı kararların çıkabildiği bir hukuk alanıdır.

Karma Hukuk Kitapları Nelerdir?

Hukuk tarihi insanlık tarihi kadar eski olan bir durumdur. İnsan - devlet, devlet - insan ve devlet - devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistem olan hukuk sistemi her kültür ve ülkede değişkenlik göstermektedir. Hukuk tarihi kitapları üniversite eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından kaynak kitap olarak sunulurken, aynı zamanda meslek hayatında da araştırılan bir konu olabilmektedir. Buna göre bu kitaplar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

 • Türk Hukuk Tarihi: İslamiyet öncesindeki Türk hukukundan başlayarak İslamiyet kabulündeki Türk hukukuna kadar geçen süreyi anlatmaktadır. Kitap aynı zamanda ceza hukuku, gayrimüslimler, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, arazi rejimini ve Tanzimat sonrasındaki Osmanlı hukukunu da aktarmıştır.
 • İslam Hukuku Tarihi: İslam hukukunun detaylarını inceleyen kitap İslam hukukunun doğuşundan günümüze kadar geçen süre zarfındaki değişiklik ve gelişimini konu edinmektedir.
 • İktisat Tarihi: Dünya ekonomi ve ticareti ile ilgili hukuku göz önüne alan kaynak, üretim ve tüketim başta olmak üzere devletler arasında yer alan ticaret anlaşmalarını da inceleyerek okurlarına kaynak olmaktadır.
 • Osmanlı Hukuku: Osmanlı’da uygulanan hukuk sistemini detaylıca inceleyen kaynak çok sayıda eski dosya aracılığıyla Osmanlı hukuku ile ilgili detay vermektedir. Gerek siyasal, gerek ekonomik, gerekse politik anlamda atılan adımları işleyen kaynak Osmanlı hukuku konusunda üniversite öğrencileri tarafından da tercih edilebilir bir kaynaktır.
 • Son Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesi: Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşadığı batıya kayışı nedeniyle değişen hukuk sistemini ön plana alan bir eserdir.  Yeni bir hukuk sistemi olarak görülen Batıcı perspektiften bir inşa sürecini anlatmaktadır. Kitapta çöküş döneminde olan Osmanlı’nın artık gayrimüslimlerle anlaşamaması ve baş kaldırışları engellemek adına atılan adımlar incelenmektedir.

Türk hukuk sistemi tarih öncesinden beri gelişerek gelen ve kendi içerisinde farklılıklar gösteren bir hukuk anlayışı olmasına karşın Türklerin İslam dini ile tanışmaları sonrasında din temelli olarak kurulmuştur. İlk Türk hukuk sistemi, İslam dini sonrasında büyük bir değişime uğramış ve bu şekilde gelişimini devam ettirmiştir.

Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.