genelfelsefe.jpg (158 KB)

Genel Felsefe Kitapları

Sıralama seçin
Toplam 4081 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


Toplam 4081 ürün görüntüleniyor.

Felsefe Nedir?

Felsefe, sorgulama ve anlam arayışından ortaya çıkan bir fikir akımıdır. Felsefeye ilgi duyan pek çok insan, hayat hakkında düşünerek yapılanların nedenini sorgulamaktadır. Filozoflar, bilimsel konular hakkında bazı felsefik sorular sorarak konulara cevap bulmayı amaçlamıştır. Soyut ve teorik bazı konularda felsefenin farklı alt dalları kullanılır. Felsefe kitapları hayat hakkında düşünürken ve evrene dair pek çok soruya yanıt ararken önemli birer kaynaktır. Farklı yöntemler kullanılarak hayat hakkında düşünmek ve yanıtlar bulmak mümkündür. Bunun pek çok yolu bulunmaktadır. Felsefe kitapları da bunlardan biridir. Felsefenin içerisinde olmak, felsefecilerin düşünme yöntemlerini öğrenmek, gözlem yapmak gibi amaçlarla zihninize farklı şekilde düşünmeyi öğretmektedir. ‘Bilgi nedir, bilgiye nasıl ulaşılır, bildiğimiz konudan nasıl emin olabiliriz?’’ gibi çeşitli sorulara cevaplar vermektedir. Felsefenin temelinde şu kavramlar yer alır:

 • Anlam arayışı
 • Düşünce
 • Benlik
 • Varoluş
 • İnsan
 • Yaşam
 • Bilmek
 • Varlık ve yokluk

Felsefi Akımlar Nelerdir?

Antik çağlardan beri insan varlığın kökeni, hakikati veya bilgisi gibi soruları gündeme getirmiştir. Bu soruları yanıtlayan felsefe rasyonel argümanlara dayanmaktadır. Batı uygarlığının felsefesi, Miletoslu Thales tarafından kurulan Miletos okulundaki ilk filozoflara yani Yunanistan’a dayanmaktadır. Bu filozoflar geçmiş gelecekteki ünlü düşünürler üzerinde büyük etkiye sahip olmuştur. Atina’da M.Ö 5 yüzyıl ‘Perikles Dönemi’ olarak bilinen sofistlerle tanınmıştır. Bu düşünürler halkın politik ve sosyal organizasyonuna odaklanmıştır. Bu yüzyılı en önemli figürü Sokrates’tir. Mutlak bir gerçeği arayan ve diyaloga dayalı çözümleyi kullanan ilk kişidir. Sokrates’in müridi olan Platon da tam eserlere sahip olan ilk filozoftur. Düşüncelerini kitap haline getirmiştir. Felsefi akımlar filozofların sorguları ve düşünce şekilleri çerçevesinde şekillenmektedir. Aşağıda felsefe kitaplarına konu olan ünlü felsefi akımlar listelenmiştir;

 • Klasik Felsefe: Temsilcileri Aristoteles ve Platon’dur. Bu düşünürler varlık ve bilgi hakkındaki evrensel sorularla birlikte etik ve siyaseti de inceleyen teoriler geliştirmiştir.
 • Helenizm: Başlı başına bir felsefi akım değildir. Büyük İskender’in fetihleri sonucunda meydana gelen tarihsel ve kültürel bir harekettir.
 • Skolastisizm: Tanrının varlığını açıklamayı hedefleyen bir akımdır. Skolastik terimi, Orta Çağ’ın dini okulların gelmiştir.
 • Hümanizm: 14. yüzyılda İtalya’da doğmuş ve Avrupa’ya yayılmış kültürel bir akımdır.
 • Rasyonalizm: 17. ve 18 yüzyılda yeni bilgi yöntemleri ve matematiksel fizik gibi yeni disiplinler kuran bilimsel devrimden sonra ortaya çıkmıştır. Gerçeğe akıl yoluyla ulaşılacağını savunmaktadır.
 • Ampirizm: Deneycilik adı da verilen bu akım rasyonalizme eleştiri olarak ortaya çıkmıştır. Bilgiye akıl değil de deney yoluyla ulaşılabileceğini iddia etmektedir. Akımın en önemli temsilcileri John Locke ve David Hume’dur.

Felsefe Kitap Önerileri Nelerdir?

Pek çok yazara ait düşünme ve düşündürmeye yönelik kitap bulunmaktadır. Felsefe kitap önerileri arayanlar için çeşitli felsefik problemlere cevap arayan veya felsefi akımlarla ilgili bilgiler sunan kitaplar örnek verilebilmektedir. Varoluşa dair sorularla, ve felsefeyle ilgili kitaplar aşağıda listelenmiştir.

 • İnsan Nedir? : Mark Twain tarafından yazılan kitap, insanın varoluşuna doğru bir yolculuk yaptırmaktadır. İnsana, insanın neyden oluştuğuna ve aradığı sorulara yanıt bulmaya yönelik olarak yazılan eser, deneme türündedir. Sokratik diyaloglara sahip olan eser, farklı perspektiflerden olaylara bakış açısı kazanmayı sağlamaktadır.
 • Anlamaktan Yoruldum: Fernando Pessoa tarafından yazılan eser, 72 sayfadan oluşur. Eser bir düşünce kitabı olmakla birlikte, bir anlam arayışını ele almaktadır. Anlama dair sorular ve kendinden kaçmanın getirdiği zorluklar yazar tarafından anlatılmaktadır.
 • Hayatın Anlamı: Schopenhauer tarafından yazılan 144 sayfadan oluşan genel felsefe kitabı, hayatın anlamına dair düşünmeye yönlendirmektedir. Hayatta insanların telaş içerisinde olması, durup nefes bile almadan daima bir arayışta olması yazar tarafından sorgulanmaktadı Eser, “İnsan soyunun kaybolması ile neler olur, insanlar neler yapar?” gibi sorulara yanıt aramaktadır.
 • Felsefenin Kısa Tarihi: Ahmet Cevizci’nin yazdığı eser, felsefe tarihini öğrenmek isteyenlere hitap etmektedir. Felsefenin geçmişten bugüne kadar geldiği yol, zorluklar ve daha fazlası felsefe meraklıları için kitapta anlatılmaktadı
 • Felsefeye Giriş: Ahmet Cevizci’nin yazdığı ve felsefeye giriş yapan kitap, felsefe öğrencileri için ders kitabı niteliğindedir. Felsefenin en başını, düşünme ve akıl yürütmenin nasıl başladığını kitapta anlatılmaktadır.
 • Pratik Usun Eleştirisi: Immanuel Kant tarafından yazılan eser, ‘us’ yani akla ve yüzyıllardır akla yönelik eleştirilere değinmektedi Kant’a dair eleştiriler, gelişim aşamalarını gösteren temel çalışmalar kitabın ana konusunu oluşturmaktadır.
 • Yeni Atlantis: Francis Bacon’un yazdığı 88 sayfadan oluşan düşünce kitabı, halkın bilim ile mutluluğu ve yaşadıkları ütopyada geçen hayali bir dünyayı ele almaktadır. Bacon’un ideolojilerini temsil eden eser, 17.yüzyıl İngiltere’sini görmenizi sağlamaktadır. Ütopya ‘da yer alanlar dünya üzerinde bilimin bulduğu çözüm yollarını vurgulamaktadır.
 • Karl Marx ve Marksizm Üzerine: Vladimir İlyiç Lenin’in yazdığı eser bir yakın tarih kitabıdır. 94 sayfadan oluşan felsefe kitabı, Lenin, Marx ve Marksizm’i okurlarına tanıtmaktadır. Lenin Marksizm’in geçmişte geçtiği evreleri ve kaynaklarını anlatmaktadır.
 • Var Olma Eğilimi: Emil Michel Cioran’ın yazdığı deneme türündeki 200 sayfalık eser, insanın olmak ve bilmek arasında kaldığı noktayı anlatmaktadır. Mutlak olanın ne olduğunu, var olmaya dair mutlaklıkları
 • Hukuk Ahlak ve Siyaset Üzerine: Schopenhauer, hayat hakkında yazdığı felsefik deneme kitaplarıyla okurların beğenisini kazanmıştıır. Pek çok konu üzerine yazdığı kitapla başarı kazanan yazar, eserinde hukuk ve siyaset konularından bahsetmiştir.
 • Phaidon: Platon’a ait olan eser, klasikleşmiş bir felsefe tarihi kitabıdır. Düşünce tarihinde etkili olan yazar, geleneklerin oluşmasına da katkıda bulunmuş ve insanın iç huzurunu şiirsel bir dille anlatmıştır.
 • Hayvanların Hareketleri Üzerine: Aristoteles’e ait olan eser Antik Çağda yaşayan ve felsefik düşünce tarzında ilerleyen bir filozofun eseridir. Platon eseriyle Antik Çağda bilim ve felsefe alanında bilinmeyenlere ışık tutmuştur.

 

Öğrenciler İçin Felsefe Kitabı Önerileri Nelerdir?

Felsefe öğrenmek isteyen, felsefik düşünce tarzlarına ilgili olan lise öğrencileri için bazı kitap önerileri bulunmaktadır. Roman tarzında yazılan ve çabuk okunabilen eserler, öğrencilerin okul hayatında başarısının artmasına yardımcı olmaktadır. Felsefe kitabı 10.sınıf kaynaklarıyla birlikte okunacak kitaplar, öğrencilerin felsefeye ilgisini pekiştirmeyi sağlamaktadır. Öğrenciler için önerilen kitaplar şu şekilde listelenebilir:

 • Okumaya ve Okumuşlara Dair: Schopenhauer tarafından yazılan felsefe kitabı, anlama kavramı üzerine düşündüklerinden bahsetmektedir. İrfan, ilim ve anlamaya dair mutlak bağlılıkları vurgulayan eser, hakikate doğru bir yolculuk yaptırmaktadır.
 • Siyasal Düşünceler Tarihi: Üniversite ve lise çağında felsefeye ilgi duyan, felsefe tarihini öğrenmek isteyen öğrenciler için yazılan eserin yazarı Hamit Emrah Beriş’tir. Siyaset bilimi üzerine yazılan kitap, 24 bölümden oluşmaktadır. 13 üniversitenin 20 akademisyeni ve onların tarih alanındaki çalışmaları yer almaktadır.
 • Hoşgörü Üzerine: Ruh Dinginliği Üzerine: Eser Seneca tarafından yazılmış bir felsefe kitabıdır. Ruh dinliği ve felsefe üzerine yazılan eser temelde hoşgörü, akıl ve adalet kavramlarından bahseder. Ruh dinginliğine katkıda bulunan olayları, insanların kusurlarına karşı anlayışlı olmayı anlatmaktadır.
 • Prens: Machiavelli tarafından yazılan eserde Rönesans ruhu içindeki prenslere tavsiyeler verilmektedir. Farklı dönemlerde başarılar kazanan eser, prens konumundaki farklı ideleri de işlemiştir.
 • Monadoloji: Eserin yazarı olan Leibniz, monad kavramını bulmuştur. Bu kavramdan yola çıkan düşünür, kavramı kitap boyu açıklamaktadır.
 • İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma: Hume’nin yazdığı eser, yaşamın anlamı üzerine düşünmeyi amaçlamaktadır. Filozof Hume’un eserinde akıl yürütme üzerine düşünme yolları bulunmaktadır.
 • Tinin Görüngübilimi: Hegel’in eseri, anlaşılması zor olmakla birlikte anlamaya çalışarak da felsefeye ve akla dair fikir edinebileceğiniz bir kitaptır.
 • El Yazmaları: Marx’a ait eser, siyaset felsefesi üzerine düşünmeyi sağlamaktadır. Ekonomist tarafıyla öne çıkan yazar, yine ekonomiden bahsetmiştir.

Felsefe kitabı 11.sınıf, 10.sınıf ve üniversite öğrencilerine hitap eden içerikleriyle felsefenin temel kavramlarını öğrenmeye yardımcı olmaktadır.İnsanın düşünce dünyasını geliştirmeyi sağlayan, anlam arayışına iten pek çok fikir felsefe kitaplarından yola çıkılarak elde edilmektedir. Felsefe üzerine araştırmalar yapanlar için ise felsefenin doğduğu yeri anlatan teorik felsefe tarihi kitapları da bulunmaktadır.

Yeni Başlayanlar İçin Felsefe Kitapları Tavsiyeleri Nelerdir?

Yeni başlayanlar için felsefe kitapları tavsiyeleri sunulurken okunması kolay, akıcı ve temelden başlayan eserler tercih edilir. Bazı kaynaklar aşağıda listelenmiştir;

 • Devlet: Platon’a ait eser, siyaset felsefesini ele alarak ideal devlet kavramına nasıl ulaşılacağını anlatmıştı
 • Metafizik: Aristoteles’in yazdığı eser temelinde metafizikten yani fiziğin ötesinden bahsetmektedi Fiziğin ötesinde yer alan kavramları anlatmaktadır.
 • İtiraflar: Augustinus’a ait eser, filozofların alıntılarının yer aldığı ve okurlara felsefe ilhamı verecek bir kitaptır.
 • Meditasyonlar: Descartes isimli ünlü düşünür, felsefenin yöntemleri üzerine düşünmeyi ele alan kitabıyla ruh dinginliğini sağlama yollarından olan meditasyonu ele almaktadır.
 • Leviathan: Hobbes, toplum sözleşmelerinden yola çıkarak filozofların eleştirildiği dönemi eserinde anlatmaktadır
 • Şölen: Platon’a ait olan eser, felsefe tarihini anlatmaktadır. Felsefenin kurumsallaşmasını, yazılı geleneklerin oluşmasını Ortaçağ düşünce yapısını ve felsefi sistemleri entelektüel bakış açısıyla ele almaktadır.
 • Ne Yapmalı? : Vladimir İlyiç Lenin’in genel politika, siyaset, bilim ve tarih türündeki kitabı 191 sayfadan oluşmaktadır. Lenin’in örgütlenmeye karşı bakış açısı, dünya tarihindeki sıçramalar ve dünya için ne yapması gerektiği kitapta anlatılmıştır.
 • Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm: Eser Zygmunt Bauman tarafından yazılmıştır. Modernite projesi, toplumun ilerleyişi, başarısızlıklar ve asayiş düzen kitabın genel konuları olmuştur.
 • Tan Kızıllığı: Nietzsche tarafından yazılan genel politika, siyaset ve bilim kitabı insanın yalnız kaldığı zaman yetilerini kaybetmesini ve insanın anlaşılmazlığını ele alınmıştır.
 • Etika: Spinoza isimli düşünüre ait olan eser, felsefenin yapıtaşını oluşturmaktadır. Felsefe kitapları başlangıç seviyesinde olanlar için tavsiye edilmektedir.
 • İnsan Anlığı Üzerine: Locke’ye ait olan eser, felsefe tarihinde önemli bir yere sahiptir. Eserde felsefeye dair düşünce biçimleri ve akıl yürütmeleri yer almaktadır.
 • Ahlakın Soykütüğü Üzerine: Nietszche’nin yazdığı ahlaka dair bu eser, okuyanlara etik kavramını sorgulatmaktadır.
 • Korku ve Titreme: Kierkegaard’a ait eser korkmayla başlayarak korku ve titremenin kökenine inmektedir.

Listelenen çok değerli kitaplar, yeni başlayanlar için akıcı dili ve kolay anlaşılırlığı ile tercih edilmektedir. Varoluşçu felsefe kitapları insanın varoluşunu ve yaşamı sorgulamasını konu alan düşündürücü kitaplardır.

 

Felsefe Kitabı Seti Önerileri Nelerdir?

Felsefe kitapları seti edinmek, felsefeyi bir bütün olarak incelemeyi kolaylaştırmaktadır. Aynı yazara veya benzer konulara sahip eserler bir araya getirilerek setler elde edilmektedir. Antik dönemden bu güne kadar uzanan felsefe kitapları, farklı alt dallarından ve konu başlıklarından oluşmaktadır. Farklı konulara sahip pek çok eser, filozoflar tarafından yazılır. Pek çok düşünürün kafa yorduğu ortak konular: bilgi, anlama,  hayat, benlik ve düşünmedir. 3’lü felsefe kitap seti toplamda 626 sayfadan oluşmaktadır. Genel felsefe kitaplarından oluşan setin içerisinde Felsefeye giriş, Aynılığın Tekrarından Biricikliğin Büyüsüne ve Kaos Kelam Hijyen Şiddet kitapları yer almaktadır. Felsefe seti, felsefeye girişten başlayarak temel bilgilere doğru ilerler. Aşağıda setlere örnekler listelenmiştir;

 • Felsefeye Giriş: Temelinde felsefeyi anlama ve anlamlandırma, giriş yaparak genel bilgiler edinme amacıyla okunabilmektedir.
 • Aynılığın Tekrarından Biricikliğin Büyüsüne: Onur Aktaş’a ait eser, Nietzsche’nin insan yaşamına olan bakış açısını vurgulamaktadır.
 • Kaos Kelam Hijyen Şiddet: Murat Baç’ın yazdığı eser, ideal benliğin değişimi ve dönüşümü, kadın ve erkekliğe dair bilgileri sorgulamaktadır.

Çağdaş felsefe seti 4 kitaptan oluşan, ciltsiz genel felsefe kitaplarıdır. Ayhan Dereko’ya ait olan eserler felsefenin temel niteliklerini ve çağdaş bakış açısını incelemektedir. Hakikat arayışı, felsefenin teorik bazı bilgileri kitaplarda yer almaktadır.

 • Rafet Elçi Var Olan: Şair ve yazar kimliğinin dışında filozofluğu da ön plana çıkmaktadır.
 • Bilinç ve Dil: John R. Searle’a ait olan eser, felsefi sistemi ve yetkinliklerini anlatmaktadır.
 • Felsefenin Doğası: eser Öner Mahir Alper tarafından yazılmıştır. Süreklilikten ve oluştan bahseden eser, çözüm önerileri sunmaktadır.
 • Zihin Üzerine Teoriler: Stephen Priest bu eserler, beden ve zihnin bağlantısını kurarak olaylar hakkında düşünme yolları oluşturmuştu

Çağdaş ve modern felsefe, geçmişten bugüne kadar değişim göstermektedir. Japon felsefe kitapları uzun yaşamaya dair felsefik düşünceleri ele almaktadır. Hem Türk hem de yabancı yazarlar, felsefe tarihi ve siyaseti üzerine yazmaktadır.

 

Felsefe Üzerine Yazılan En İyi Kitaplar Hangileridir?

Felsefe üzerine kitaplar birbirinden farklı konularda yazılır. Kitap setleri veya tekli olarak satın alınarak okunabilir. Aşağıda en çok okunan eserler yer almaktadır.

 • Yaratıcı Tekamül: Bergson’a ait eser, 1907 tarihli bir kitaptır. Bilimin sınırlarını felsefe aracılığıyla keşfetmeyi ele alan eser, yaratma isteğinin temelini sorgulamaktadır.
 • Fenomenoloji Üzerine Beş Ders: Husserl isimli düşünür, felsefede çığır açan kitabıyla okurların beğenisini kazanmıştır. Eserde, hocasının beğenisini kazanmak isteyen bir öğrenci olan Heidegger anlatılmaktadır.
 • Varlık ve ZAMAN: Heidegger’e ait olan eser, 20.yüzyıl felsefesine dair bilinmeyenleri anlatmaktadır. Zaman, varoluş, varlık gibi kavramları farklı düzlemlerde anlatan yazar, farklı sorulara yanıt aramıştır.
 • Varlık ve Hiçlik: Sartre’ye ait eser, varoluş üzerine düşünmeye sevk etmektedir. Fransız düşünür, hiçlikten ve var olmaktan bahsettiği kitabında zıt kavramları ele almaktadır.
 • Algının Fenomenolojisi: Merleau-Pont isimli bir başka yazara ait olan eser, dilindeki sadelik ve anlaşılır yazım tarzı ile her yaştan okura hitap etmektedi Kendi gerçekliğini ve dünyaya ait olguları kitapta yorumlamıştır.
 • Felsefi Soruşturmalar: Wittgenstein’a ait eser, filozofların hem kendisini hem çevresini sorgulamasını anlatmaktadır. Soruşturmalar ve metinlerde yer alan itiraf, özeleştiriler eserin ana konusu olmuştur.
 • Tarikat, Siyaset, Ticaret: Uğur Mumcu’ya ait olan felsefe kitabı temelinde siyaset ve ticaret konusunda düşünmeye sevk etmektedir.
 • Sokratesin Savunması: Platon’a ait eser, uzun yıllardır en çok okunan felsefe kitaplarından olmaktadır. Felsefi kurgu kitapları okumak, okurların konulara daha rahat eğilmesine yardımcı
 • Etik, Toplum, Siyaset: Russel isimli düşünüre ait eser toplumun içinde bulunduğu durumları farklı düzlemlerde açıklamaya çalışmaktadı Siyaset ve etiğin toplumla olan bağlantısını yazılarında açıklamaktadır.
 • Mektuplar: Platon’a ait felsefik kurgu, düşünce tarihini ve İslam düşüncesine Ortaçağ felsefesinin etkisini anlatmaktadır. Platon felsefesini ele alan eser diyaloglardan oluşmaktadır.

 

Her Yaşa Uygun Felsefik Kurgu Kitap Önerileri Nelerdir?

Düşünürlere ait kitaplar, anlaşılır dili ve akıcı yazımı ile her yaştan okurun beğenisini kazanmıştır. Felsefe kitapları serisi kurgu yönüyle okumayı kolaylaştırmaktadır. Roman ve öykü türünde yazılan eserler, kolay okunan yazımıyla felsefe hakkında düşünmeye sevk etmektedir. Felsefe kitapları roman, öykü, deneme, eleştiri gibi farklı türlerde yer alır. Felsefe hikaye kitapları şu şekilde listelenebilir:

Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.