Tahsin Yücel Kimdir?
03 Kasım 2022

Tahsin Yücel Kimdir?

Tahsin Yücel (17 Şubat 1933, Kahramanmaraş - 22 Ocak 2016, İstanbul); roman, öykü, deneme, eleştiri ve inceleme gibi türlerde toplam 30'dan fazla eser yayımlamış Türk hikaye yazarı, romancı, akademisyen, çevirmen, eleştirmen ve denemecidir. Eserleri Arapça, Bulgarca, Fransızca, Hintçe, Gürcüce gibi onlarca dile çevrilmiştir.

Tahsin Yücel, henüz üç yaşındayken babasını kaybetmiştir ve çocukluğu yoksulluk içinde geçmiştir. Eğitim hayatına Elbistan Gazi Paşa İlkokulu'nda başlamıştır. Ardından parasız yatılı sınavlarını kazanmış ve Galatasaray Lisesi'ne gitmiştir. Lise yıllarında iyi hocalardan ders almış, birçok alanda kendini geliştirmiştir. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır.

Yücel, bir süre Galatasaray Lisesi'nin Ortaköy bölümünde muallim muavinliği yapmıştır. Varlık Yayınları'nda da çalışan yazar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra burada asistan olarak çalışmaya başlamıştır. Emekli olana kadar akademik faaliyetlerini sürdürmüş, Fransız Dili ve edebiyatı profesörü olmuş ve göstergebilim alanında çalışmıştır.

Tahsin Yücel çok yönlü bir edebiyatçıdır ve yaşam özeti başarılarla doludur. Eserlerinde dil hassasiyeti öne çıkmaktadır. İroni ve imge kullanarak toplumsal eleştiri yapmıştır. Yapıtlarıyla Sait Faik Hikâye Armağanı, Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü, Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü ve Yunus Nadi Ödülü gibi birçok ödül almıştır. Kitapları Varlık Yayınları, Ataç Kitabevi, Can Yayınları, Bilgi Yayınevi, Simavi Yayınları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Yapı Kredi Yayınları gibi birçok yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Tahsin Yücel Eserleri Nelerdir?

Tahsin Yücel’in 40 adet eseri aşağıda listelenmiştir:

Tahsin Yücel'in İlk Eseri Nedir?

Tahsin Yücel’in ilk öyküsü 1950 yılında Yeni Hikayeler’de yayımlanan "Dert Çok Hemdert Yok"tur. İlk öykü kitabı ise 1954 yılında yayımlanan "Uçan Daireler"dir.

Tahsin Yücel'in Kaç Tane Eseri Vardır?

Tahsin Yücel’in 30’dan fazla eseri vardır.

Tahsin Yücel Öyküleri

Tahsin Yücel’in öykü türünde 8 eseri aşağıda listelenmiştir:

 • Uçan Daireler: Yazarın ilk öykü kitabıdır ve ilk yayım yılı 1954’tür.
 • Haney Yaşamalı: Yazarın ikinci öykü kitabıdır ve ilk yayım yılı 1955’tir. Yücel’in ödüllü ve en ünlü eserlerindendir.
 • Düşlerin Ölümü: İlk yayım tarihi 1958’dir. Yücel’in ödüllü öykü kitaplarındandır.
 • Ben ve Öteki: İlk yayım tarihi 1983’tür. Yücel, bu eseri için "benim için gerçek yazarlık serüveninin bu kitapla başladığını düşünürüm." demiştir. Ötegeçeli insanların başından geçenleri anlatan 16 öyküden oluşmaktadır.
 • Aykırı Öyküler: İlk yayım tarihi 1989'dur. Türkiye'nin siyasi ve toplumsal yaşayışını, yabancılaşma olgusunu ele alan beş öyküden oluşmaktadır.
 • Komşular: İlk yayım yılı 1999’dur. Tahsin Yücel’in "usta işi" olarak değerlendirilen eserlerindendir. Komşular, Mektuplar, Aramak, Yapıt ve Oğuzlama adlarını taşıyan beş öyküden oluşmaktadır.
 • Golyan Devrimi: Kitap, dünya haritasında yeri bulunamayan Hayristan Cumhuriyeti'nde geçen on dört öyküden oluşmaktadır.
 • Yaşadıktan Sonra: İlk yayım yılı 1969’dur.

Tahsin Yücel Romanları

Tahsin Yücel’in roman türünde 7 eseri aşağıda listelenmiştir:

 • Mutfak Çıkmazı: Yücel’in ilk romanıdır ve ilk yayım yılı 1960’tır.
 • Peygamberin Son Beş Günü: Romanın ilk yayım yılı 1995’tir. Sürekli bir bölünmenin öyküsüdür.
 • Bıyık Söylencesi: İlk yayım yılı 1995'tir. Bir insan yaşamının "bıyık" çerçevesinde nasıl yitirildiğini anlatan bir eserdir.
 • Yalan: Yücelin en ünlü eserlerindendir. Ödüllü bir kitaptır. İlk yayım yılı 2002’dir.
 • Kumru ile Kumru: İlk yayım yılı 2005’tir. Köyden kente göç eden Kumru'nun tüketim toplumu içindeki varoluş savaşını ve dönüşümünü anlatmaktadır.
 • Gökdelen: Yazarın ünlü ve ödüllü kitaplarındandır. Sürprizlerle dolu olan roman 17 Şubat 2073 sabahında başlamaktadır. Siyasi yozlaşmayı, çıkar ilişkisini, adaletin işlemeyişi ve eşitsizliği eleştiren bir eserdir.
 • Sonuncu: İronik bir üslubu olan, iş, sanat ve basın dünyasına göndermeler içeren düşündürücü bir romandır.

Tahsin Yücel Masalları

Tahsin Yücel’in masal türündeki eseri "Anadolu Masalları"dır. Yazar bu eserinde Elbistan'da annesinden dinlediği masalları bir araya getirmiştir.

Tahsin Yücel Anlatıları

Tahsin Yücel’im anlatı türünde 2 eseri aşağıda listelenmiştir:

 • Vatandaş: İlk yayım yılı 1975’tir. Yücel’in “Uçan Daireler” kitabında yer alan bir öyküsünü roman boyutunda tekrar ele almasıyla oluşan eseridir.
 • Dönüşüm

Tahsin Yücel Deneme ve Eleştirileri

Tahsin Yücel’in deneme ve eleştiri türünde 11 eseri aşağıda listelenmiştir:

 • Yazın ve Yaşam: İlk yayım yılı 1976’dır. Yazın ve Ekin isimlerini taşıyan iki bölümden, 22 yazıdan oluşmaktadır.
 • Yazının Sınırları: Tahsin Yücel'in biçim ve içerik, çeviri, okuma edimi, anlatı ve dil gibi pek çok konu üzerinde durduğu denemelerden oluşmaktadır.
 • Tartışmalar: Tahsin Yücel’in kendi tartışma yazılarını bir araya getirdiği eseridir.
 • Alıntılar: İlk yayım yılı 1997’dir. Tahsin Yücel'in Cumhuriyet gazetesinde iki yıl boyunca yazdığı köşe yazılarından oluşmaktadır.
 • Salaklık Üstüne Deneme: Tahsin Yücel’in hayatın içinden birçok konuya değindiği eserlerindendir.
 • Yüz ve Söz: Yazarın, politika ağırlıklı denemelerinden oluşan kitabıdır.
 • Gün Ne Günü? : Türkiye’nin güncel sorunlarına değinen denemelerden oluşan bir eserdir.
 • Kimim Ben? : Tahsin Yücel'in edebi tartışmadan yola çıkılarak kaleme aldığı denemelerden oluşmaktadır.
 • Göstergeler: Yazarın göstergebilimsel yöntemleri kullanarak, birer gösterge niteliği gösteren popüler kavramları incelediği eseridir.
 • Yazın, Gene Yazın: Tahsin Yücel'in yazın olgusunun belirli bir yönünü irdeleyip aydınlatmayı amaçlayan denemelerinden oluşan eseridir.
 • Söylemlerin İçinden: Yazarın, güncel söylemlerin çözümlenmesine giriştiği eseridir.

Tahsin Yücel İncelemeleri

Tahsin Yücel’in inceleme türünde 9 eseri aşağıda listelenmiştir:

 • Dil Devrimi
 • L’Imaginaire de Bernanos
 • Figures et Messages dans la Comédie Humaine
 • Anlatı Yerlemleri, Ada Yayınları
 • Dil Devrimi ve Sonuçları
 • Yapısalcılık
 • Eleştirinin ABC’si
 • İnsanlık Güldürüsü’nde Yüzler ve Bildiriler
 • Eleştiri Kuramları

Tahsin Yücel Derlemeleri

Tahsin Yücel’in derleme türündeki eseri "Yazı ve Yorum"dur.

Tahsin Yücel Çevirileri

Tahsin Yücel’in çevirdiği 102 eser aşağıda listelenmiştir:

Tahsin Yücel Diğer Eserleri

Tahsin Yücel’in Türkiye dışında yayımlanan 3 eserleri aşağıda listelenmiştir:

 • (Fransızca) The Citizen, Rocher
 • (Fransızca) The Last Five Days of the Prophet, Rocher
 • The Tale of the Moustache

Tahsin Yücel'in En Önemli Eseri Hangisidir?

Tahsin Yücel’in en ünlü eseri “Yalan”dır. Roman türünde bir kitaptır. İlk baskısı 2002 yılında Can Yayınlarıtarafından yapılmıştır. Yücel’e 2003 yılında Yunus Nadi Ödülü ve Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Roman Ödülü’nü kazandırmıştır.

Yalan'da gülünç ile acıklının birbirine karıştığı bir anlatım kullanılmış, toplumsal bir alışkanlığa dönüşen yalan işlenmiştir. Romanının başkarakteri şaşırtıcı bilgisini ansiklopedilere ve olağanüstü belleğine borçlu olan Yusuf Aksu'dur. Hiç yalan söylemediği halde tüm hayatı bir yalana dönen Yusuf'un hayatı anlatılmaktadır.

Tahsin Yücel Hangi Dönem Yazarıdır?

Tahsin Yücel, Cumhuriyet Dönemi yazarıdır.

Tahsin Yücel Sanat Anlayışı Nedir?

Tahsin Yücel, sanat sanat içindir anlayışını belirlemiştir.

Tahsin Yücel Hangi Edebi Akımdan Etkilenmiştir?

Tahsin Yücel, kendine özgü bir edebiyat anlayışına sahiptir.

Tahsin Yücel Kimlerden Etkilenmiştir?

Tahsin Yücel’in hayatında abisi İhsan Yücel ve Galatasaray Lisesi hazırlık sınıfındaki Türkçe öğretmeni Necdet Kut’un etkisi büyüktür.

Tahsin Yücel Kimleri Etkilemiştir?

Tahsin Yücel, kendi özgü bir edebi anlayış geliştirmeyi başaran yazarlardandır. Eserleri ve fikirleriyle birçok okuru ve yazarı etkilemiştir.

Tahsin Yücel'in Edebiyat İçin Önemi Nedir?

Tahsin Yücel; dil konusundaki hassasiyeti, kendine özgü duruşu, sayısı yüzü geçen çevirileri ve toplumsal duyarlılığıyla Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının öne çıkan yazarlarından olmuştur.

Tahsin Yücel Yazıları Nerelerde Yayımlanmıştır?

Tahsin Yücel’in eserleri; Varlık Yayınları, Ataç Kitabevi, Can Yayınları, Bilgi Yayınevi, Simavi Yayınları, İş Bankası Kültür Yayınları ve Yapı Kredi Yayınlarıgibi birçok yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Yazarın eserlerinin yayımlandığı süreli yayınlar aşağıda listelenmiştir:

 • Yeni Hikâyeler
 • Varlık
 • Seçilmiş Hikâyeler
 • Yeryüzü
 • Beraber
 • Mavi
 • May
 • Türk Dili
 • Hürriyet Gösteri
 • Milliyet Sanat
 • Defter

Tahsin Yücel'in Yazarlık Dışındaki Kariyeri

Tahsin Yücel, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bıraktıktan sonra Varlık Yayınları'nda çalışmıştır. Galatasaray Lisesi'nin Ortaköy bölümünde muallim muavinliği yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra 1961 yılında burada asistan olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı bölümde akademik faaliyetlerine devam eden yazar, 17 Ocak 2000 tarihinde emekli olmuştur.

Tahsin Yücel, Türk Dil Kurumu’nda yönetim kurulu üyeliği yapmış, dil üzerine çalışmıştır. Sait Faik Hikaye Armağanı, Behçet Necatigil Şiir Ödülü ve Haldun Taner Öykü Ödülü'nün seçici kurul üyeliklerinde de bulunmuştur.

Tahsin Yücel'in Sahnelediği Oyunlar

Tahsin Yücel’in sahnelediği oyunlar hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Tahsin Yücel'in Siyasi Görüşleri

Tahsin Yücel, eserlerinde toplumsal konulara yer vermiş, döneminin siyasi /sosyal yapısına dikkat çekmiştir. Gördüğü yanlışları dile getirmekten çekinmemiştir.

Tahsin Yücel Sözleri

Tahsin Yücel’in eserlerinden alınmış 20 alıntı aşağıda listelenmiştir:

 • Şu gök delinse de, bir soluk alsam!
 • Bu ülkede en az yüz yıldan beri her iktidar kendi zenginlerini yaratmıştır.
 • Doğruyu söylemek doğru olmaya yetmiyor, doğru olmak da doğruyu söylemeye.
 • "Bu dünyada her şey bir yazı." diye yanıtladı: "Okumasını bilmek gerek."
 • Ne yaparsın, her zaman aynı kolaylıkla katlanılmıyor yalnızlığa: gün oluyor, kurşun gibi çöküyor üzerime, soluğumu kesiyor.
 • Öyle sanıyorum ki her çağın doğruları kendine göre oluyor, efendim. Bizim çağımızın doğrusu da saltık bencillik.
 • İnsanlar kafamı çok karıştırdı. Yeryüzünde işim ne bilemiyorum, şu yaşadığımız yaşama bir anlam veremiyorum, insanların çoğu davranışlarına akıl erdirmekte güçlük çekiyorum.
 • Öyle anlaşılıyordu ki düşüncede doğan yaralar bedenin derinlerindeki yaralardan çok daha sızılı, çok daha ölümcül olabiliyordu.
 • Babasının kekliklerine benzetiyordu kendini, özgür yaşamak için yaratılmışken insan eline düşüp kafese kapatılmış gibi bir duygu vardı içinde.
 • Şu anda söyleyebileceğim bir şey varsa, o da seni çok sevdiğim.
 • Deliyi tımarhaneye koymuşlar da dünya varmış demiş.
 • Belki de günü yaşamanın önemini kavramak için hangi yılın hangi ayında ve hangi gününde olduğumuzu her sabah üst üste on kez yinelemek gerek.
 • Kişilik başkalarıyla ilişkilerimizle başlar, kendimizi de başkalarını tanıdıkça tanırız.
 • Hep yalnız yaşamıştı, bu nedenle yalnızlığın acısını bilmezdi. Yalnızlığın acısını bilmediği için de mutlu bir böcek olduğu söylenebilirdi.
 • Bütün soğukluğuyla sarılıyor, bütün ağırlığıyla çöküyordu. Ölmeden kefen giymeye can dayanmıyordu, eziliyordum. "Ölüler kefenin ağırlığını bir duysalardı! Ölüler o zaman ölürlerdi."
 • Gerçek edebiyat ruhsal sağlığımızın güvencesidir, her zaman sürdürmüştür bu işlevini; umarım, bundan sonra da sürdürür.
 • ... doğru tuhaf bir şeydir, hiçbir zaman aranmaz, bazı bazı kaşıkta çıkan bir taş, oltaya takılan bir eski pabuç gibi beklenmedik, istenmedik zamanlarda karşımıza çıkıp keyfimizi kaçırır.
 • Dünyadaki kitapları okumakla bitiremezsin hiç kimse bitiremez.
 • Çokları hayvanlar hep aynıdır, hep aynı tepkiyi verir sanırlar. Yanlıştır. Her hayvanın bir kişiliği vardır, onlara kişiliklerine göre yaklaşmak, işe önce konuşmakla, okşamakla başlayarak dostça bir iletişim kurmak gerekir.
 • Ama bilmediği bir şey vardı: hiç kimseyi geçmeye çalışmıyordum ben, okudukça, öğrendikçe, söylenlerden kurtuluyor, düşten düşünceye geliyordum; okudukça, öğrendikçe, insanları geçmek değil, insanlara doğru gitmek gerektiğini anlıyordum.

Tahsin Yücel Aldığı Ödüller

Tahsin Yücel’in aldığı ödüller aşağıda listelenmiştir:

 • "Haney Yaşamalı" eseriyle 1956 Sait Faik Hikâye Armağanı
 • "Düşlerin Ölümü" eseriyle 1959 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü
 • "Yaban Düşünce" eseriyle 1984 Azra Erhat Çeviri Üstün Hizmet Ödülü
 • "Peygamberin Son Beş Günü" eseriyle 1993 Orhan Kemal Roman Armağanı
 • 1997 yılında, Fransız Hükümeti'nce verilen "Palmes Academiques" nişanı "Commandeur" derecesi
 • "Söylemlerin İçinden" eseriyle 1999 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü
 • "Komşular" eseriyle 1999 Dünya Kitap Yılın Kitabı Ödülü
 • "Yalan" eseriyle 2003 Yunus Nadi Ödülü
 • "Yalan" eseriyle 2003 Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Roman Ödülü
 • "Gökdelen" eseriyle 2007 Balkanika Ödülü
 • Mersin Kenti Edebiyat Ödülü 2008

Tahsin Yücel Nerelidir?

Tahsin Yücel, Kahramanmaraşlıdır.

Tahsin Yücel'in Babası Kimdir?

Tahsin Yücel'in babası Ahmet Yücel'dir. Ahmet Bey, Tahsin Yücel üç yaşındayken vefat etmiştir. Yaşamı hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Tahsin Yücel'in Kardeşi Kimdir?

Tahsin Yücel'in hem annesi hem de babası birden çok evlilik yapmıştır. Bu nedenle Tahsin Yücel’in hem öz hem de üvey kardeşleri vardır. Tüm kardeşlerinin içinde abisi İhsan Yücel'in yeri özeldir. İhsan Yücel, okumayı çok seven, ara sıra şiir yazan birisidir. Kardeşini çok etkilemiştir. Yirmi iki yaşında vefat etmesi, kardeşi Tahsin Yücel'i çok etkilemiştir.

Tahsin Yücel Çocukluğu Nasıldır?

Tahsin Yücel, 17 Şubat 1933'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ötegeçe köyünde doğmuştur. Babası Ahmet Yücel, annesi Nuriye Münevver Hanım'dır. Ailesinin en küçük çocuğudur. Yoksulluk içinde büyüyen yazar, henüz üç yaşındayken babasını kaybetmiştir. Annesi tarlalarla çalışmış, dikiş-nakışla uğraşarak çocuklarına bakmıştır.

Tahsin Yücel, çocukluğunda içe kapanık ve sessiz bir çocuktur. Doğduğu ve büyüdüğü Ötegeçe köyünde doğayla iç içe zaman geçirmiştir. Her şeyin ortak yapıldığı, “büyük bir evi andıran” bu köy, yazarın belleğinde yer etmiş ve eserlerine yansımıştır.

Tahsin Yücel Eğitim Hayatı Nasıldır?

Tahsin Yücel, eğitim hayatına Elbistan Gazi Paşa İlkokulu'nda başlamıştır. Ardından parasız yatılı sınavlarına girerek Galatasaray Lisesi'ni kazanmıştır. 1945-1953 yılları arasında devam ettiği Galatasaray Lisesi'nde iyi bir öğrenim görmüştür. Hazırlık sınıfındaki Türkçe öğretmeni Necdet Kut tarafından edebiyata yönlendirilmiştir. William Shakespeare, Nikolay Vasilyeviç Gogol, Fyodor Mihayloviç Dostoyevski; Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Sıtkı Tarancı ve Sait Faik Abasıyanık, Oktay Akbalgibi yazarların eserleriyle tanışmıştır. Öykü yazmayı denemiş, arkadaşlarıyla birlikte okul gazetesi çıkarmıştır. Tahsin Yücel, Necmi Seren ve Esat Mahmut Karakurt'tan da Türkçe dersleri almıştır.

Yazar, 1953'te liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne kaydolmuştur; fakat buradaki eğitimini yarım bırakmıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne girmiş ve bu bölümden mezun olmuştur.

Tahsin Yücel Edebi Kişiliği Nasıldır?

Tahsin Yücel çok yönlü bir edebiyatçıdır. Yazarlık yaşamına öykü türüyle başlamış, ardında roman, deneme, şiir, eleştiri, inceleme ve masal gibi farklı türlerde birçok eser yazmıştır. Bu eserlerinde dil hassasiyeti öne çıkmaktadır. Doğduğu ilçe olan Elbistan’dan çok etkilenen Yücel, kendi Türkçesini “Elbistan Türkçesi” olarak tanımlamıştır. Eserlerinde Türkçe kökenli kelimeler kullanmaya özen göstermiş, dil devrimini savunmuştur.

Tahsin Yücel, toplumsal duyarlılığı yüksek bir yazardır. Gördüğü yanlışları eleştirmekten çekinmemiştir. Eserlerinde ironi ve imge kullanarak toplumsal eleştiri yapmıştır. Özellikle ironi, Yücel’in eserlerinde önemli bir yere sahiptir.

Tahsin Yücel Evlendi Mi?

Tahsin Yücel, Gülçin Arıcanlı ile evlenmiştir.

Tahsin Yücel'in Çocukları

Tahsin Yücel’in Gülçin Arıcanlı ile olan evliliğinden 1961 yılında ilk kızları Elif, 1971 yılında da ikinci kızları Halime dünyaya gelmiştir.

Tahsin Yücel Kaç Yaşında Vefat Etti?

Tahsin Yücel, 2016 yılında vefat ettiğinde 82 yaşındadır.

Tahsin Yücel Mezarı Nerededir?

Tahsin Yücel’in mezarı, Şişli Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildiği Yeni Ayazağa Mezarlığı'ndadır.

Tahsin Yücel Hakkındaki Kitaplar

Tahsin Yücel hakkında bilgi içeren 5 kitap aşağıda listelenmiştir:

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.