Salah Birsel Kimdir?
27 Ekim 2022

Salah Birsel Kimdir?

Salah Birsel ya da asıl adıyla Ahmet Selâhaddin (14 Kasım 1919, Bandırma, Balıkesir - 10 Mart 1999, İstanbul), şiir, deneme, roman, günlük, gezi, biyografi ve inceleme türlerinde toplam 50'den fazla eser yayımlamış Türk şair, deneme yazarı, roman yazarı, yayıncı ve memurdur.

Salah Birsel'in biyografisi incelendiğinde eğitim hayatına Saint-Polycarpe Fransız İlkokulu’nda başladığı görülmektedir. Ortaokulu Saint-Joseph Koleji’nde, liseyi İzmir Lisesi'nde tamamlamıştır. Lise eğitiminin ardından hukuk öğrenimi için İstanbul'a gelen Birsel, 2. sınıftayken bu bölümü bırakmıştır. 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olmuştur.

Salah Birsel, birçok farklı işe girmiştir. Sümerbank'ta ve İş Bankası'nda çalışmıştır. 1938-1939 ders yılında Alsancak Gazi Ortaokulu'nda öğretmenlik yapmıştır. Yayıncılıkla ilgilenmiş, çeşitli dergiler çıkarmıştır. 1956'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kitaplık Müdürlüğü'ne atanan Salah Birsel, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nde Fransızca mütercimliği de yapmıştır. Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyelerinden olmuş ve kurumun yayın kolu başkanlığını yapmıştır. Türk Dili dergisinin özel sayılarının hazırlanmasında rol oynayan Birsel, Ankara Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü’nde de çalışmıştır.

Salah Birsel'in yaşam özeti başarılarla doludur. Türk Dil Kurumu Deneme Ödülü ve Sedat Simavi Edebiyat Ödülü gibi birçok ödül almıştır. Kitapları Yeditepe Yayınları, Türkiye İş Bankası Yayınları, Sel Yayıncılık, Broy Yayınları ve Bağlam Yayınları gibi birçok yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Salah Birsel Eserleri Nelerdir?

Salah Birsel’in 55 adet eseri aşağıda listelenmiştir:

Salah Birsel'in İlk Eseri Nedir?

Salah Birsel'in ilk kitabı 1947 yılında yayımlanan "Dünya İşleri"dir.

Salah Birsel'in Kaç Tane Eseri Vardır?

Salah Birsel, 50’den fazla eser yayımlamıştır.

Salah Birsel Şiirleri

Salah Birsel’in 16 adet şiir kitabı aşağıda listelenmiştir:

 • Dünya İşleri
 • Hacivat'ın Karısı
 • Ases
 • Kikirikname
 • Haydar Haydar
 • Köçekçeler
 • Bütün Şiirleri
 • Varduman
 • Yalelli
 • İnce Donanma
 • Rumba da Rumba
 • Yaşama Sevinci
 • Çarleston
 • Baş ve Ayak
 • Sevdim Seni Ey İnsan
 • Seçme Şiirler

Salah Birsel’in en ünlü şiirlerinden 5 tanesi aşağıda verilmiştir:

ATLI ASES

Kilimlerle senin sofalarla var yürüyüşün

Geldik şimdi bu saçların ki çözdüm ve çözmedim

Kuşluk yürüyüşün senin gerinmelerle ikindi yürüyüşün

İnceciksin terliklerle uzunsun ya da gözlerle

Öyle yürüyüşün ki inmiş atlardan ya Erzurum'dan

Aşkın ardınca oldular ki anlayın işte artık

Hem İzmir'de Kordon boyuyla senin şıkırtıların

Geldik şimdi bu ellerin ki tuttum ve tutmadım

Böyleleyin yürüyüş kilerlerde sayılmış değil

Badem yürüyüşün kavunlarla Kırkağaç yürüyüşün

Çıplaksın yürüyüşünle kaşlarla esmersin ya da

Geldik şimdi bu ayakların ki öptüm ve öpmedim

Taylar gibi yürüyüşün senin Konya düzü gibi

Geldik şimdi bu atlar ki yıkıldım bittim

Ekmeklerle birikmiş değil bolluk böyleleyin

Rüzgarlarla senin buğdaylarla var yürüyüşün

PİYANOLU ASES

Ben piyano çalıyorum sen orada kaç yıl

Saçlarını at seni sevmeyi değiştiriyor çünkü

Ellerini at gözlerini at dudaklarını at yoksa

Ben seni okşuyorum senin esmerliğinle yoksa

Senin gökyüzün benim gökyüzümden piyanolu

Kirpiklerini at gözlerini öpüyorum çünkü

Kaşlarını at ağzım at kulaklarını at

Ben seni okşuyorum senin esmerliğinle yoksa

Ben senin dişlerinle gülüyorum daha ne

Senin yıldızların her gece Beethoven'li

Piyanoyu al seni düşünmeyi tutuyor çünkü

Ben seni sevdalıyorum sen orada kaç yıl

KİKİRİKNAME

Sizinkisi de gülmek mi a kikirikler

Gülünce şöyle sunturlu gülmeli

Bir iki üç dişleri göstermeli

Sırıtmalı değil zangır zangır gülmeli

Yakaları kolalatmalı bir iki üç

Bir iki üç başları doğrultmalı

Boşuna değil bu öğütler inanın

Gülünce sabah akşam gülmeli

Ceketler kavuşturmalı bir iki üç

Köşelerde değil ortalarda gülmeli

Düğmeleri parlatmalı zamanında

Gülünce şapkalarla gülmeli

Bir iki üç sayıyla bükülmeli

Sırayla değil hep birden gülmeli

İşin bütün inceliği burda a kikirikler

Gülünce dişleri göstermeli

KUŞKARNAVAL

Gittinse var bir kuşkaranlık

Çünkü o çaylak avlanmaya az kaldı

Milyon sana korkularda yiterken

Çünkü sen o ilk dokunuşta

Dudaktan dudağa bir Gülmari

Bir korkudan bir korkuya kuşkoridor

Geçince bir nehri güneşsiz bir yerinden

Yaşamak açık yaraların üstü

Git sen git ben ölürüm

Kentler açık sabahlara kadar

Beni bana bırak ey Gülmari

Çünkü yapışınca derimize o çaylak

Bir kuşkarnaval onu bildim

Çünkü ben ilk ölümümde

Bir milyon bir milyon

MİLYON MİLYON

Sağduyunuz yargıçlık etsin bu işe

Ev ne apartman ne

Benim saray saray ovalarım var

Bayırlarım döleklerim

Top top ağaçlarım var

Duyduk duymadık demeyin

Han ne hamam ne

Benim milyon milyon kurnalarım var

Köşk ne dükkân ne

Duyduk duymadık demeyin

Ceket ne pantolon ne

Benim delik delik donlarım var

Kollarım ayaklarım

Tin tin çarıklarım var

Gelin siz de arka çıkın

Şapka ne palto ne

Benim püfür püfür mintanlarım var

Atkı ne kravat ne

Sağduyunuz yargıçlık etsin bu işe

Tiyatro ne sinema ne

Benim milyon milyon oyuncularım var

Hoylularım Ayvazlarım

Çil çil keleşlerim var

Gülmeyin şaşırmayın

Vals ne tango ne

Benim çeşit çeşit halaylarım var

Mambo ne fokstrot ne

Milyon milyon bana bakın

Dost ne dostluk ne

Benim bölük bölük cönklerim var

Sazlarım darbukalarım

Raf raf insancıklarım var

Gelin siz de arka çıkın

Kız ne kadın ne

Benim milyon milyon şiirlerim var

Genç ne gençlik ne

Salah Birsel Kaç Tane Şiir Yazmıştır?

Salah Birsel, 15’ten fazla şiir kitabı yayımlamıştır.

Salah Birsel En İyi Şiiri Hangisidir?

Salah Birsel’in şiir türünde en ünlü eseri "Köçekçeler" isimli kitabıdır.

Salah Birsel İlk Şiiri Hangisidir?

Salah Birsel’in ilk şiiri 1937 yılında Gündüz dergisinde yayımlanan "Yalnızlık"tır.

Salah Birsel Şiirlerinin Özellikleri Nelerdir?

Salah Birsel'in şiirleri dönemsel olarak farklı özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. İlk şiirlerinde gurbet hissi, kendini tanıma, keşif duygusu, yalnızlık, ölüm, karamsarlık, gece, korku ve endişe gibi temalar işlemiş. Ölçüye ve kafiyeye bağlı kalmıştır. 1940'lı yıllara yaklaştığında ise şiirlerinde içerik ve şekil olarak birçok değişiklik yaşanmıştır. Şair serbest şiire yönelmiş, realizm akımından etkilenmiştir. 1953 yılından sonra ise Birsel, soyut ve anlamca kapalı şiirler yazmaya yönelmiştir. İkinci Yeni şiirinden etkilenmiş, dilde yeniliklere gitmiştir. 1960 yılından sonra daha toplumsal, siyasal içerikli şiirler yazmaya başlamıştır.

Salah Birsel'in şiiri alay, humour ve yergi unsurları içermektedir. Şiirlerinde duyguya yer vermiştir fakat bu duygululuk aşırıya kaçmamaktadır. Sözcüklere ve biçime çok önem vermiştir. Şair, şiiri bir zekâ işi olarak görmüş ve konusu, sözcük dağarcığı ve biçimiyle bir bütün olarak değerlendirmiştir. Salah Birsel'in şiirleri hakkında Mahmut Bahar'ın değerlendirmesi şu şekildedir: "Öykünme döneminden sonra kendisini 1940 kuşağının içerisinde bulur. 1955 yılından sonra yazdığı şiirlerde İkinci Yeni'ye kayıtsız kalamayan Birsel, şiirde yeni açılımlara ve kendini yenilemeye ihtiyaç duyar. Bu bağlamda zaman zaman kapalılığa varan fakat anlamsızlığa kaçmayan şiirler yazar. Bu seyir içinde şiirlerinde daha ziyade Fransız sembolistlerinin ve devrimcilerinin yanı sıra Mayakovski gibi şairlerin etkisi görülür."

Salah Birsel Şiirleri Hangi Türdedir?

Salah Birsel, tek bir şiir türüne bağlı kalarak şiir yazmamıştır.

Salah Birsel'in Şiir Anlayışı Nedir?

Salah Birsel, gerçekçi bir şiir anlayışına sahiptir. Anlayışını şu sözlerle açıklamıştır: "Ben ağacın ağaç olduğunu söylemekten başka bir şey yapmam. Ama bunu söylerken duygularımı bir yana itmeyi de düşünmem. Yalnız olağanüstünün ineğin ağaca çıkmasıyla elde edileceğine inanmam. Bana göre ineğin kendisi zaten olağanüstüdür. Yapılacak iş insan, doğa, eşya ilişkilerini abartmadan, ülküleştirmeden verebilmektir."

Salah Birsel Şiirlerinde Hangi Ölçüyü Kullanmıştır?

Salah Birsel, ilk şiirlerinde hece ölçüsü kullanmış fakat zamanla serbest ölçüye geçmiştir.

Salah Birsel Şiirlerinde Hangi Kafiyeyi Kullanmıştır?

Salah Birsel, şiirlerinde tek bir kafiyeye bağlı kalmamış, farklı kafiye çeşitlerini kullanmıştır.

Salah Birsel Denemeleri

Salah Birsel, denemeyi “biraz öykü, biraz sohbet, biraz iç dökmesi ve biraz da şiir” olarak değerlendirmektedir. Yazarın deneme türünde 22 adet eseri aşağıda listelenmiştir:

 • Şiirin İlkeleri: Salah Birsel’in poetikasına açıklık getirdiği eseridir. Türk edebiyatında poetik nitelik taşıyan ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.
 • Sen Beni Sev: Kitap; Sen Beni Sev, Mambo İtalyano, Devenin Pabucu, Her Şair Neler Bilmelidir? isimlerini taşıyan dört bölümden oluşmaktadır. Edebiyat sorunlarına ironik bir bakış sunmaktadır.
 • Kendimle Konuşmalar: İlk kez 1969 yılında yayımlanmıştır ve Salah Birsel'in ilk deneme kitabıdır. Resim, sinema, tiyatro, edebiyat konularını işleyen yazılardan oluşmaktadır.
 • Şiir ve Cinayet: İlk yayım yılı 1975’tir. Yazarın ikinci deneme kitabıdır. Şair ve yazarların yazış biçimleri, eleştirmenlerin eserlere yaklaşımları, insan hakları gibi konular hakkında yazılmış yazılardan oluşmaktadır.
 • Kurutulmuş Felsefe Bahçesi: Salah Birsel’in yayımlandığında en çok ilgi çeken kitaplarındandır. Edebiyat, tarih ve doğa konuları hakkında yazılmış yazılardan oluşmaktadır.
 • Halley Kimi Kurtarır: Edebi türleri ve edebiyatçıları işleyen yazılardan oluşan bir eserdir.
 • Paf ve Puf: İşkence, zulüm, zorbalık, gibi konuları işleyen bir kitaptır. Yazarın ödüllü kitaplarındandır.
 • Amerikalı Tolstoy: Salah Birsel’in İstanbul’un cadde ve sokaklarını, edebiyatçıları ele alan yazılarını içeren eserlerindendir.
 • Bir Zavallı Sarı At: Müzisyenler, edebiyatçılar ve kendini sanata adayan kişilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir eserdir.
 • Yapıştırma Bıyık: Birsel’in “Yapışık Bıyık” ve "Kendimle Konuşmalar" isimli kitaplarındaki denemelerden oluşmaktadır.
 • Şişedeki Zenci: Siyahilerin, beyazlara karşı verdiği hak ve özgürlük mücadelesini anlatmaktadır.
 • Asansör: Kitap, Salah Birsel’in "en cümbüşlü" eserlerinden kabul edilmektedir. Sürükleyici bir dille kaleme alınmış 28 denemeden oluşmaktadır.
 • Kediler: Yazarın kendi üslubuyla kaleme aldığı farklı konular hakkındaki denemelerinden oluşmaktadır.
 • Hafiyeler Önde Gider: Paris, Londra gibi büyük şehirlerde insanların katledilişleri, hafiyelerin jurnalleri gibi birçok konuyu işlemektedir. Yazarın "2. Abdülhamit döneminin gedikli hafiyelerine ve jurnalcilerine bir selam çaktığı" eseridir.
 • Gandhi ya da Hint Kirazının Gölgesinde: Birsel'in sohbet eder gibi bir dille, ironik tarzıyla kaleme aldığı denemelerden oluşmaktadır. Kitabın içinde "1940 Kuşağı’nın Ortak Bildirgesi" de yer almaktadır.
 • Gece Mavisi: Yazarın anılarından ve denemelerinden oluşan kapsamlı bir eserdir.
 • Kahveler Kitabı: Salâh Bey Tarihi serisinin ilk kitabıdır. İstanbul tarihini kahveler aracılığıyla anlatan bir eserdir.
 • Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu: Salah Birsel’in en ünlü eserlerindendir. Salâh Bey Tarihi serisinin ikinci kitabıdır. Beyoğlu'nun tarihini, edebiyatımızın önemli şair ve yazarların uğradığı kahvelerin, meyhanelerin, restoranların hikâyelerini anlatan bir eserdir.
 • Boğaziçi Şıngır Mıngır: Salah Birsel’in en ünlü eserlerindendir. Boğaziçi'nde yaşanan tarihi olayları ve tarihi eserleri işleyen bir kitaptır. Salâh Bey Tarihi serisinin üçüncü kitabıdır.
 • Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi: Salâh Bey Tarihi serisinin dördüncü kitabıdır.
 • İstanbul-Paris: Salâh Bey Tarihi serisinin beşinci kitabıdır.
 • Nezleli Karga: Yazarın kendine özgü diliyle kaleme aldığı, farklı konuları işlediği denemelerinden oluşmaktadır.

Salah Birsel Romanları

Salah Birsel, küçük yaşta roman türüne merak salmıştır. Erken yaşta birçok roman yazma denemesinde bulunmuş olsa da yazarın yayımlanmış tek romanı "Dört Köşeli Üçgen"dir. Kitap, Mehmet Güreli yönetmenliğinde sinemaya da uyarlanmıştır.

Salah Birsel Günlükleri

Salah Birsel’in gülük türünde 9 adet eseri aşağıda listelenmiştir:

 • Günlük: İlk kez 1955 yılında Yeditepe Yayınları tarafından yayımlanmıştır.
 • Hacivat Günlüğü: İlk yayım yılı 1982’dir. Birsel'in 1949-1956 ve 1972-1975 yıllarında tuttuğu notlardan oluşmaktadır.
 • Yaşlılık Günlüğü: İlk yayım yılı 1986’dır. Yazarın, 1980-85 yılları arasında kaleme aldığı günlükleri içermektedir.
 • Aynalar Günlüğü: İlk yayım yılı 1988’dir. Salah Birsel'in okurlarıyla 1986-1988 yılları arasındaki, yetmişlerine yaklaştığı günlerini paylaştığı eseridir.
 • Bay Sessizlik: İlk yayım yılı 1990’dır.
 • Yalnızlığın Fırınlanmış Kokusu: İlk yayım yılı 1992’dir.
 • Kuşları Örtünmek: İlk yayım yılı 1976’dır.
 • Yanlış Parmak
 • Papağanname

Salah Birsel Gezi Yazıları

Salah Birsel’in gezi yazısı türünde eseri "Kıbrısa Selam"dır.

Salah Birsel İncelemeleri

Salah Birsel’in inceleme türünde 2 adet eseri aşağıda listelenmiştir:

 • Fransız Resminde İzlenimcilik
 • Goethe

Salah Birsel Biyografileri

Salah Birsel’in biyografi türünde eseri "Rüştü Onur"dur. Rüştü Onur, Zonguldak'ta yaşamış bir şair ve yazardır. 22 yaşında vefat ettiğinde arkasında kitaplaşmamış birçok eser bırakmıştır. Salah Birsel, dosttu olan Rüştü Onur'un eserlerini ve Onur'un ardından yazılanları derleyerek "Rüştü Onur" kitabını hazırlamıştır.

Salah Birsel Hangi Dönem Yazarıdır?

Salah Birsel, Cumhuriyet Dönemi yazarıdır.

Salah Birsel Sanat Anlayışı Nedir?

Salah Birsel, okumaya düşkünlüğü ve yeniliklere açık tavrıyla kendine özgü bir sanat anlayışı oluşturmuştur.

Salah Birsel Hangi Edebi Akımdan Etkilenmiştir?

Salah Birsel, İkinci Yeni akımından etkilenmiştir. Fakat yazar tüm eserlerini İkinci Yeni akımının etkisiyle yazmamıştır. Realizm ve sembolizm gibi farklı edebi akımlardan da etkilenmiştir.

Salah Birsel Kimlerden Etkilenmiştir?

Salah Birsel’in etkilendiği isimlerin birkaçı aşağıda listelenmiştir:

Salah Birsel Kimleri Etkilemiştir?

Salah Birsel, eserleri ve fikirleriyle hem birçok okuru hem de yazar ve şairleri etkilemiştir.

Salah Birsel'in Edebiyat İçin Önemi Nedir?

Salah Birsel, humour ve yergi unsurlarını içeren gerçekçi şiirleri, kendine özgü üslubuyla kaleme aldığı denemeleri ve Türk edebiyatında poetik nitelik taşıyan ilk kitap olarak kabul edilen "Şiirin İlkeleri" eseriyle edebiyatımızda önemli bir yere sahip olmuştur.

Salah Birsel Yazıları Nerelerde Yayımlanmıştır?

Salah Birsel’in kitapları Sel Yayıncılık, Broy Yayınları ve Bağlam Yayınları gibi birçok yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Birsel'in yazılarının yayımlandığı dergilerin birkaçı aşağıda listelenmiştir:

 • Varlık
 • Edebiyat Dünyası
 • Kaynak
 • Yeditepe
 • Beş Sanat
 • Pazar Postası
 • Yazı ve Nokta
 • Beş Sanat
 • Yenilik
 • Gündüz

Salah Birsel'in Yazarlık Dışındaki Kariyeri

Salah Birsel, İstanbul'da hukuk eğitimi aldığı dönemde Sümerbank'ta memur olarak çalışmıştır. Ardından İzmir'e dönen yazar, 1938-1939 ders yılında Alsancak Gazi Ortaokulu'nda öğretmenlik yapmıştır. Kısa süreli öğretmenlik deneyiminin ardından İstanbul'a geri dönmüş, İş Bankası'nda işe girmiştir. Yayıncılık işleriyle de ilgilenen Birsel, ABC Kitabevi'nden Sabahattin Kudret Aksal, Rıfat Ilgaz, Necati Cumalı ve Ziya Osman Saba gibi yazarların kitaplarını yayımlamıştır. Çeşitli dergiler de çıkarmıştır. 1954 yılında Çalışma Bakanlığı'nın görevlendirmesi üzerine Gaziantep'e gitmiştir. 1956'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kitaplık Müdürlüğü'ne atanan Salah Birsel, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nde Fransızca mütercimliği de yapmıştır. Çok yönlü bir insan olan Birsel, Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyelerinden olmuştur ve kurumun yayın kolu başkanlığını yapmıştır. Türk Dili dergisinin özel sayılarının hazırlanmasında rol oynamıştır. Ankara Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü’nde de çalışan Salah Birsel, 1972 yılında emekli olmuştur.

Salah Birsel'in Siyasi Görüşleri

Salah Birsel, eserlerinde siyasete yer vermiştir; fakat bu eserler tamamen politikaya angaje eserler değildir. Birsel’in politik fikirlerinin estetik bir anlayışla dile getirilişidir.

Salah Birsel Sözleri

Salah Birsel’in eserlerinden alınan 20 alıntı aşağıda listelenmiştir:

 • Ölüyoruz ölmekle mezarlarınızı
  Süslüyoruz...
 • Umut, elimdeki valiz.
  ''Taşınmaktan yoruldum'' der.
 • Kötülüğe karışmadan kötülüğü kabul eden kişinin kötülüğü yapandan hiçbir ayrılığı yoktur. Kötülüğü görüp de protesto etmeyen kişi, kötülüğün yapılmasına yardımcı olur...
 • Çünkü her kedi, Colette'in gözünde bir erdem örneğidir. Ona göre sıradan kedi yoktur. Bahtsız, ikiyüzlülük yapmak zorunda kalmış, iyi anlaşılmamış kedi vardır. Şifa bulmaz bir insan yanılgısının alçak elle dağıttığı kedi vardır. Hiç gelmiyecek bir ödülü, bir anlayış ve acıma ödülünü bekleyen kedi vardır.
 • Bir denemecinin işi kitaplarda, doğada ve de yaşamın içinde tık eden altını bulup çıkarmak, okurların gönlünde bir düşünce uyandırmaktır. Bunu yaparken, üstünü başını altın tozuna bular, kalemini de yaldız çanağının içine düşürürse oh, gel keyfim gel.
 • Benim için en değerli şey insan sevgisi, sanat sevgisidir.
 • Üslubun tanımı da şudur: yazarak ölmek.
 • Ben kitap meraklısı değilim, kitap delisi de değilim, kitap yamyamıyım. Ben kitaplarımla beslenirim.
 • İnsanın yapısı daima aferin müşterisidir.
 • İnsanın mutlu olmak için az-biraz kendini sevmesi, kendisiyle iyi geçinmesi gerekir.
 • Edebiyat benim ekmeğim, suyum, havam, ateşim ve eşimdir. Ben gerçek bir edebiyat ürünü karşısında ya önümü ilikler, ya da hazır ola geçerim.
 • Doğrusu, dünyanın en uzun, en çapraşık işi anlamaktır. Az anlamak, çok anlamak, leb demeden anlamak, görmeden anlamak, tenhasında anlamak, kalabalıklarda anlamak, ağıraksak anlamak. Üsküdar’ı geçtikten sonra anlamak, yektahtada anlamak… Anlamanın çeşitlerini say say biteremezsiniz.
 • Sanat ne şurada ne buradadır. O bizim içimizde, bizim koynumuzda bütün tazeliği, bütün “yeni” liğiyle üryan yatıyor.
 • İçlerinde kötülük yeşertenler sevgiden yalınayaktırlar.
 • Gülme, beni tiksindiğim, iğrendiğim şeylerden arındırır. Beni havalandırır. Kapılarımı, pencerelerimi açar. Koltuklarımı tokaçlar, perdelerimi çekiştirir.
 • Şiir bir çimen yaprağıdır, karanlığın neferidir, yarasanın sesidir, lacivert bir gökyüzüdür.
 • Bağırın rica ederim. Bağırın, gürültüden kimse tedirgin olmaz. Herkesin zoru sessizlikten...
 • Yaşam her şeyden önce de sevgidir. Gelgelelim, insanların sevgiyi yıktıklarına inanır Edip. Ona göre aşk birlikte yaşamak, yaşamı birlikte süslemektir. Büyük aşklar ise sevmenin içgüdüsel bir çılgınlığıdır. Bir de var ki, aşklar birbirlerine benzemediği vakit var olurlar.
 • Yaşamım mucizelerle doludur. Küçük mucizeler. Birçok kez öldüm. Kafamın içinde. Fizik olarak. Ve işte gelip beni kurtardılar. Her defasında da son dakikada. Kim kurtardı, nasıl kurtardı bilmiyorum. Ama kurtarıldım. Bu benim alınyazımda var. Hiçbir zaman yaşamın güzelliğini yinelemekten bıkmadım. Kötü olduğu zamanlarda bile. İnsanlar beş para etmese, bir yaşam bozuğu olsa da yaşam güzeldir.
 • Şair değişen, değişiklikler arayan adamdır, otur­duğu yere dört elle sarılan değil.

Salah Birsel Aldığı Ödüller

Salah Birsel’in aldığı ödüller aşağıda listelenmiştir:

 • 1970 yılında "Keçi Çobanı, Kuzu Çobanı" denemesi ile TRT Deneme Sanat Ödülü
 • 1976 yılında "Şiir ve Cinayet" kitabıyla Türk Dil Kurumu Deneme Ödülü
 • 1982 yılında "Paf ve Puf" eseriyle Türkiye İş Bankası Deneme Ödülü
 • 1986 yılında "Yaşlılık Günlüğü" isimli günlüğüyle Sedat Simavi Edebiyat Ödülü

Salah Birsel Nerelidir?

Salah Birsel, baba tarafından İzmirli ve anne tarafından da Bandırmalıdır.

Salah Birsel'in Babası Kimdir?

Salah Birsel’in babası, üzüm tüccarı Hafız Talat Bey’dir. Talat Bey’in hayatı hakkında detaylı bilgi yoktur.

Salah Birsel Çocukluğu Nasıldır?

Salah Birsel, ailesinin en küçük çocuğu olarak 14 Kasım 1919 tarihinde Bandırma’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ahmet Selahaddin’dir. Bandırma’da doğmuş olsa da çocukluk yılları İzmir’de geçmiştir. Yazar İzmir’deki çocukluk yıllarında hem evde hem de dışarıda arkadaşlarıyla oyunlar oynamış, onlara Karagöz oynatmıştır. Okuma tutkusu da çocukluk yıllarından gelmektedir. Kitap okunan bir evde büyümüştür.

Salah Birsel Eğitim Hayatı Nasıldır?

Salah Birsel, eğitim hayatına Saint-Polycarpe Fransız İlkokulu’nda başlamıştır. Ortaokulu da Saint-Joseph Koleji’nde tamamlamıştır. Lise eğitimini ise 1934 yılında Devlet Bakalorya sınavını kazanarak girdiği İzmir Lisesi'nde tamamlamıştır. Lise eğitiminin ardından 1937 yılında hukuk öğrenimi için İstanbul'a gelen Salah Birsel, hukuk eğitimini 2. sınıftayken bırakmıştır. Felsefe bölümüne devam etmiş ve 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olmuştur.

Salah Birsel Edebi Kişiliği Nasıldır?

Salah Birsel şiir, deneme ve roman gibi farklı türlerde eserler kaleme almış çok yönlü bir yazardır. Denemeleriyle ön plana çıkmıştır. 1940 kuşağı sanatçılarındandır. Şiirlerinde aşırıya kaçmadan duygulara yer vermiştir. Alay, humour ve yergi unsurlarını kullanmış, sözcüklere ve biçime çok önem vermiştir.

Salah Birsel Evlendi Mi?

Salah Birsel, 1963 yılında tiyatro sanatçısı Jale Hanım'la evlenmiştir.

Salah Birsel'in Çocukları

Salah Birsel’in çocukları hakkında bilgi yoktur.

Salah Birsel Kaç Yaşında Vefat Etti?

Salah Birsel, 10 Mart 1999’da kalp krizi nedeniyle vefat ettiğinde 79 yaşındadır.

Salah Birsel Mezarı Nerededir?

Salah Birsel’in mezarı, Feriköy Mezarlığı'ndadır.

Salah Birsel Hakkındaki Kitaplar

Salah Birsel hakkında bilgi içeren 3 kitap aşağıda listelenmiştir:

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.