5-sinif-denemeler.jpg (61 KB)

5. Sınıf Denemeler

Sıralama seçin
Toplam 135 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


1 2
Toplam 135 ürün görüntüleniyor.
1 2

5. Sınıf Deneme Sınavı

Deneme sınavları, öğrencilerin bilgi, becerileri ve zaman kullanımını ölçmeleri için en önemli fırsatlardan biridir. Öğrenciler, pratik yapmalarını sağlayan deneme sınavlarını deneyimleyerek kaygı ve stres faktörlerinin üstesinden gelebilmektedirler. Deneme sınavı, asıl LGS sınavının bir alıştırmasıdır ve öğrencileri ileri süreçteki sınava hazırlamaktadır. Deneme sınavına katılan adaylar sınavda seviyelerini tespit ederek, uygulaması gereken adımların nasıl yapılacağını öğrenmiş olurlar.

Pratik sınavlar adayın uygunluğunu belirlemede belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu nedenle evde yapılanlar da dahil olmak üzere tüm deneme sınavları dikkatle uygulanmalıdır. Ortaokul öğrencilerinin de deneme sınavı çözmesi son derece önemli bir konudur. 5. Sınıf deneme sınavı ortaokula yeni geçmiş olan öğrencilerin en büyük yardımcı kaynağıdır. Deneme sınavı çözerken dikkat edilmesi gereken konular aşağıda listelenmiştir.

 • Bir konuyla ilgili soruyu çözebilmek için önce konuya hakim olmak gerekmektedir.
 • Yeni öğrenilen konularla ilgili soruları çözerken basit - orta - zor adımlar ile ilerlenmesi konuları kavrama noktasında daha faydalı olabilmektedir.
 • Derslerin ilgili konularına hâkim olana kadar yeterince soru çözülmelidir.
 • Her gün düzenli olarak soru çözülmelidir. Soru cevaplamayı alışkanlık haline getirmek gerekmektedir.
 • Deneme sınavları sadece bilgiyi değil, aynı zamanda uygulanma hızını da ölçmektedir. Bu yüzden soruyu bir dakika içinde cevaplamak gerekmektedir. Çünkü ortada zamana karşı bir yarış vardır.
 • Mümkün olduğunda farklı soru türleri ile ilgilenmeli ve farklı soru kaynakları kullanılmalıdır.
 • Deneme sınavları ciddiye alınması gereken sınavlar olarak bilinmektedir. Gerek öğrencilerin eksiklerini görmeleri gerekse soru tarzlarını görmesi konusunda dikkat çeken sınavlar aynı zamanda sınavlara hazırlık olarak da dikkat çekmektedir. Girilen her sınavın asıl sınavdan önce bir kez tekrar olacağı unutulmamalıdır. Faydalı olan ve bakımı sağlayacak uygulamalı bir sınavın faydaları düşünülmelidir.
 • Deneme sınavı çözmek isteyen öğrencilerin ilk olarak yapması gereken sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, kronometre veya saat ve sularını yanlarına almaları tavsiye edilmektedir. Sınav sırasında bu malzemeleri almak için vakit kaybedilmemelidir.
 • Deneme sınavına girmek için ortam çok önemlidir. Rastgele yerlerde yapılan testler istenen sonuçları Ortam test ortamına benzer hale getirilmelidir.
 • Deneme sınavını çözmek için biraz zaman ayrılmalıdır. Diyelim ki teste başlama ve testi bitirme süreleri. Sınavın kendisinden daha fazla veya daha az zaman harcanmamalıdır. Özellikle zor soruları çözerken sürenin verimli kullanıldığından emin olunmalıdır. Çözülemeyen sorularda çok fazla vakit harcanmamalıdır. Bu, endişeyi artırır ve sınavda değerli zamanı boşa harcamaktadır. İncelemek ve diğer sorulara geçmek için bu tür sorular kontrol edilmelidir.

Deneme sınavları ne kadar fazla çözülürse konu üzerinde o kadar bilgi sahibi olunmaktadır. Bundan dolayı öğrenciler, yanlış yaptığı sorular üzerinde eksik olduğu konuları belirleyerek sınav anına kadar kendilerini ona göre hazırlamaktadır. Deneme sınavları, konu eksiği sebebiyle yanlış yapılan sorular üzerinden eksikleri belirleme noktasında büyük rol oynamaktadır. Öğrenciler ders planlamalarını deneme sınavlarında görmüş oldukları eksik konular üzerinden belirlemektedir. Bunun için deneme sınavları bu konuda son derece önemlidir.

5. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı Tavsiyeleri Nelerdir?

Okula giden öğrencilerin derslerde öğrendikleri konuları tekrar etmesine ve pekiştirmeye yardımcı olan deneme sınavları, konuların akılda kalıcılığını artırmaktadır. Deneme sınavları sayesinde öğrenciler, işledikleri dersin üzerinden geçerek anlamadıkları konuların üzerine gidebilmektedir. Oldukça zengin kaynaklardan hazırlanan deneme sınavları, öğrencilerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktadır. 5. sınıf öğrencileri derslerinden geri kalmamak için deneme sınavlarını tercih etmektedir. 5. Sınıf deneme sınavı Türkçe gibi derslerde başarılı olmalarını sağlamaktadır. 5. Sınıf Türkçe dersinde işlenen konu başlıkları şu aşağıda listelenmiştir.

 • Sözcükte anlam
 • Sözcükler arası anlam ilişkisi
 • Söz öbeklerinde anlam
 • Cümlede anlam
 • Cümle yorumlama
 • Parçada anlam
 • Paragraf anlama
 • Paragrafın yapı özellikleri
 • Ses bilgisi
 • Sözcükler arası anlam ilişkisi
 • Yazım kuralları
 • Noktalama işaretleri
 • Metin türleri
 • Görsel okumadır
 • 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde göreceği bu konular, deneme sınavlarında mutlaka çözülmesi gereken soru tiplerini barındırmaktadır. Deneme sınavı çözerken bu konuların üzerinden yeniden geçilerek konu hakkında zemin hazırlanmaktadır. 5. sınıf Türkçe deneme sınavı kitapçıkları, setleri aşağıda listeleme şeklinde verilmiştir:

Yukarıda verilen deneme sınavları sayesinde Türkçe dersi kolay bir şekilde pekiştirilmektedir. 5. Sınıf deneme sınavı soruları öğrencilerin en verim aldığı kaynaklar arasında yer almaktadır.

5. Sınıf Matematik Deneme Sınavı Seçimi ve Önerileri Nelerdir?

Deneme sınavları, sınav öncesinde öğrenciler açısından kurtarıcı bir niteliğe sahiptir. Deneme sınavlarını çözen öğrenciler konu bakımından eksiklerini çok rahat bir şekilde görebilmektedir. 5. sınıf dersleri arasında bulunan matematik dersi için de deneme sınavlarının çözülmesi oldukça önemlidir. Öğrenciler, 5. sınıf matematik konularına göre kaynak seçimi yapmaktadır. 5. Sınıf matematik dersinde konu başlıkları aşağıda listelenmiştir.

 • Doğal Sayılar
 • Doğal Sayılarda İşlemler
 • Kesirler
 • Kesirler ile İşlemler
 • Ondalık Sayılar
 • Yüzdeler
 • Temel Geometrik Kavramlar
 • Üçgenler ve Dörtgenler
 • Veri Toplama ve Değerlendirme
 • Uzunluk ve Zaman Ölçümü
 • Alan Ölçme
 • Geometrik Cisimlerdir.

Öğrenciler listelenen bu konular üzerinden deneme sınavı seçiminde bulunabilmektedir. Öğrenciler tarafından zorlanılan derslerden birisi olan matematik dersi için bol soru çözülmesi ve tekrar yapılması tavsiye edilmektedir. 5. Sınıf deneme sınavı matematik dersine özel olarak hazırlanan kitap tavsiyeleri aşağıda listelenmiştir.

Listelenen deneme sınavı kitapçıkları ile matematik dersinde yer alan her konu rahatlıkla çalışılabilmektedir. 5. sınıf deneme sınavına hazırlık matematik dersi için yukarıda yer alan kaynaklar tercih edilebilmektedir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Deneme Sınavı Tavsiyeleri Nelerdir?

 • sınıf öğrencilerinin görmüş olduğu bir diğer ders olan fen bilimleri, deneme sınavları sayesinde kolay bir şekilde pekiştirilebilmektedir. Fen bilimleri sınavından yüksek not almak isteyen ve derslerini daha da pekiştirmek isteyen öğrenciler, deneme sınavlarını tercih edebilmektedir. 5. sınıf fen bilimleri müfredat konuları aşağıda listelenmiştir.
 • Güneş’in Yapısı ve Özellikleri
 • Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
 • Ay’ın Hareket ve Evreleri
 • Güneş, Dünya ve Ay
 • Canlıları Tanıyalım
 • Kuvvetin Ölçümü
 • Sürtünme Kuvveti
 • Maddenin Halleri ve Değişimi
 • Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
 • Isı ve Sıcaklık
 • Isının Maddelere Etkisi
 • Işığın Yayılması ve Yansıması
 • Tam Gölge
 • Biyoçeşitlilik
 • İnsan ve Çevre
 • Yıkıcı Doğal Olaylar
 • Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Şemaları
 • Basit Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenlerdir.
 • 5. Sınıf deneme sınav kitapları, öğrencilere bu konularda büyük kolaylık sağlamaktadır. 5. Sınıf deneme sınavı fen bilimleri dersi kapsamında öneri kitaplar şu şekilde sıralanmaktadır:

Madde halinde verilen fen bilimleri deneme sayesinde öğrenciler işledikleri konuları pekiştirebilmektedir ve sınava kendilerine rahat bir şekilde hazırlayabilmektedir.

 • 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Deneme Sınavı Tavsiyeleri Nelerdir?
 • sınıfta konu bakımından vatandaşlık, toplum ve kültüre yönelik alınan ders olan sosyal bilgiler, öğrenciler için son derece önemli dersler arasında yer almaktadır. Sosyal bilgiler dersinde işlenen konuların tekrar edilmesi ve derslerin pekiştirilmesi amacıyla soru çözmek gerekmektedir. 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde işlenen konu başlıkları şu şekildedir:
 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum
 • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
 • Etkin Vatandaşlık
 • Küresel Bağlantılardır.
 • 5. sınıf öğrencileri, sosyal bilgiler dersinde bu konular bulunmaktadır. Bulunan bu konuların tekrar üzerinden geçmek için ise deneme sınavlarının çözülmesi son derece önemlidir. 5. Sınıf deneme sınavı kitapçıkları öğrencilerin derslerini pekiştirebilmesi ve yanlışlarını anlayabilmeleri için tercih edilmektedir. 5. Sınıf deneme sınavı sosyal bilgiler dersi için kaynak önerileri aşağıda verilmiştir.
 • Çanta Yayınları 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 25 Deneme Sınavı: Kitap, MEB örnek sorularına uygun, karşılaştırma ve yorum sorularının bulunduğu 25 deneme sınavını öğrencilerin beğenisine sunmaktadır.
 • Arı Yayıncılık 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Var Deneme Sınavı: Beceri temelli yeni nesil sorular, gerçek sınav uyumu, yeni soru tarzına tam uyumlu ve akıllı tahta özelliği bulunan bu kaynak 13 sarmal, 7 ünite deneme sınavı içermektedir.
 • Koray Varol Akademi 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Fark Var Kazanım Takip Denemeleri: Kitap içerisinde mantık muhakeme soruları, MEB uyumlu sorular, yeni nesil sorular ve tamamı video çözümlü sorular yer almaktadır.
 • Ankara Yayıncılık 5. Sınıf Güçlendiren Sosyal Bilgiler 20 Deneme Sınavı: Kitap, fen liseleri ve nitelikli okulların sınavına hazırlıklı, yeni nesil sorular, MEB müfredatına tam uyumlu sorulardan oluşan 16 sarmal ve 4 genel deneme sınavı sunmaktadır.
 • 5. sınıf deneme sınavları, sosyal bilgiler dersinde başarılı olmak isteyen öğrenciler için uygundur. Kaynak olarak verilen bu deneme sınavı kitapçıklarının içeriğine bakarak kitaplar incelenme seçeneği sunmaktadır.
 • Sınıf İngilizce Deneme Sınavı Tavsiyeleri Nelerdir?
 • sınıf öğrencileri açısından son derece önemli olan derslerden birisi de İngilizce dersidir. İngilizce dersi ile öğrenciler, farklı bir dilin kullanımını her detayıyla öğrenebilmektedir. 5. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersinde gördükleri konu başlıkları aşağıda listelenmiştir.
 • Countries – Nationalities – Flags
 • School Subjects
 • Days of the Week
 • Talking about likes / dislikes
 • Talking about abilities with CAN
 • Public Buildings
 • Prepositions of Place
 • Asking for and giving directions
 • Games and hobbies
 • Talking about likes / dislikes
 • Simple Present Tense
 • Daily Activities
 • Telling the Time
 • Body Parts
 • Health Problems
 • Making Simple Suggestions with SHOULD
 • Movie Types
 • Months of the Year
 • Names of the Sports and fitness activities
 • Making Simple Offers
 • Names of the Animals
 • Present Continuous Tense
 • Asking for permission
 • Numbers up to 1000
 • Names of some festivals
 • Festival Activitiesdir.
 • 5. sınıf öğrencileri İngilizce dersinde epey bir konu görmektedir. Bu kadar konuya hakim olmak içinse pratik yapılmalıdır. 5. Sınıf öğrencilerinin, İngilizce dersini daha kolay ve hızlı bir şekilde anlayabilmesi için bol bol soru çözmesi gerekmektedir. Çok fazla soru çözümü sonrasında ise İngilizce dersi sınavında yer alan sorular basit bir şekilde çözülmektedir. 5. sınıf deneme sınavı İngilizce dersi için öneri kitaplar şöyle listelenmektedir:
 • Çanta Yayınları 5. Sınıf İngilizce 40 Deneme: İçerisinde akıllı tahta uyumlu, MEB soruları çizgisinde, beceri temelli sorulardan oluşan 40 deneme sınavı yer almaktadır. İçerisinde bulunan denemeler öğrencilerin okul müfredatlarına göre hazırlanmıştır. Öğrenciler bu sayede gelecek yıllarda yapılacak MEB sınavlarına da hazırlanmaktadır.
 • Koray Varol Akademi 5. Sınıf İngilizce Fark Var Kazanım Takip Denemeleri: İçerisinde mantık muhakeme soruları, MEB uyumlu sorular, yeni nesil sorular ve tamamı video çözümlü sorular yer almaktadır.
 • İşleyen Zeka Yayınları 5. Sınıf İngilizce Branş Denemeleri: İçerisinde mantık muhakeme soruları, sayısal yetenek bazlı, akıl yürütme soruları, grafik / tablo okuma becerisi ve görsel yorumlama sorularından oluşan 35 deneme yer almaktadır.
 • 5. sınıf deneme kitabı, İngilizce dersi sınavına hazırlık ve konuyu pekiştirme açısından oldukça zengin kaynaklar arasındadır. 5. sınıf, öğrencilerin ilk 4 yıllık eğitimlerini bitirdiği ve ortaöğretime geçtiği ilk sınıf olması nedeniyle önem arz etmektedir. Gelecek yıllarda yapılacak MEB sınavlarına hazırlık sınıfları arasında yer alan 5. sınıfta öğrencilerin deneme sınavı çözmeleri, soru çeşitlerini öğrenmeleri ve hazırlıklara başlamaları uzmanlar ve öğretmenler tarafından tavsiye edilmektedir.
 • sınıf deneme sınavları, öğrencilerin derslerine sıkı sıkıya sarılmaları açısından önemlidir. Öğrenciler deneme sınavları sayesinde derslerinde daha başarılı olmaktadır. 5. Sınıf deneme sınavı seti, öğrencilerin derslerinde başarılı olabilmeleri adına önemli bir kaynaktır. Bununla beraber 5. sınıf deneme sınavı tüm dersler kitapçığı da öğrencileri sınav anına hazırlamaktadır.
Daha fazla bilgi