3-sinif-ilkokul-kitaplari.jpg (79 KB)

3. Sınıf İlkokul Kitapları

Sıralama seçin
Toplam 498 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


1 2 3 4 5 6
Toplam 498 ürün görüntüleniyor.
1 2 3 4 5 6

3. Sınıf Ders Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

Ders kitapları, uzman kişilerce esas olarak müfredata uygun olan bilgilerle hazırlanmaktadır. Aynı zamanda okul sınavına yönelik bilgileri de içermektedir. 3. sınıf ders kitapları, da bu yöntemlerle planlanmaktadır. Yalnızca ‘rehber’ olmaktan kaçınmak için öğrenciyi ders konularını öğrenmeye teşvik etmeyi amaçlayan bilgilerle kurgulanmaktadır. Kitapların hemen hemen hepsi çizimler ve alıştırmalarla gösterilen metinleri içerirken bazıları benzersiz olmaktadır. Çizimler ve alıştırmaları içeren kitaplar kaynak, küçük hap bilgilerle hazırlananlar ise yardımcı kaynak olarak tercih edilebilmektedir. 3. sınıf kitap önerileri için aşağıdaki özellikler ön plana çıkmaktadır.

 • Görünüm ve Tasarım: Bir ders kitabının görünümü, öğrenciyi motive eden unsurlar arasında yer almaktadır. 3. sınıfta okuyanların yaş grubu renkli, resimlerle hazırlanan kitapları tercih etmektedir.
 • Baskı kalitesi: Tüm 3. sınıf kitapları, müfredata uygun hazırlandığı için kalitelidir. Ancak kapakları sağlam kağıt kalitesi yüksek olan kitaplar, daha kolay kullanılabilmektedir.
 • Ciltleme: Ders kitaplarının açılmasını kolaylaştıran kalıcı ciltleri olmalıdır. Kalıcı ciltleme de dayanıklılık için önemlidir. Kolay dağılan ders kitaplar, öğrencinin ders çalışmaktan vazgeçmesine neden olabilmektedir.
 • İdeal Renkler: Renkli kitaplar, okumaya teşvik ettiği için önemlidir. Ancak çok fazla illüstrasyon, gözleri yorabilmektedir.
 • İçerik Kuralları: Çocuklar için görünüm, kitapların içeriğinden daha önemlidir. Ancak, içeriğin de uygun olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Enerjik, hevesli, meraklı ve dışadönük 3. sınıf öğrencileri, takım çalışmasına yatkındır ve üçüncü sınıf dönemi onlar için arkadaşlık ilişkilerini tanıyıp güçlendirdikleri bir dönem olmaktadır. Takım çalışması sayesinde birbirlerini motive eden ve okula karşı daha fazla sempati besleyen ilkokul üçüncü sınıf öğrencileri 3. sınıf ders kitapları cevapları konusunda da birbirleriyle fikir alışverişi yapmayı öğrenebilmektedir.

3. Sınıf Kaynak Kitabı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İlkokul öğrencileri için 3. sınıf, çocukluk döneminde kalma ile büyüme dönemine geçme arasında yer alan bir geçiş evresidir. Gerek bilişsel gerek zihinsel gerekse de fiziksel açısından gelişmeye başlayan ilkokul 3. sınıf öğrencileri, okul derslerine uyum sağlama sürecinde birtakım olumsuz sıkıntılar ile karşı karşıya gelebilmektedir. Bu sebeple çocuğa dersleri sevdirmeye yönelik kitapların seçilmesi gerekmektedir.

İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin faydalanmasına uygun pek çok çeşitli kitaptan söz etmek mümkündür. Bu kitapların başında ders kitapları, çalışma kitapları, okuma kitapları, test kitapları, yaprak testler ve yardımcı kaynaklar yer alır. 3. sınıf kitapları ders bazında ayrı ayrı hazırlanmış kitaplar olabileceği gibi tüm dersleri tek bir kitapta toplayan kaynaklar olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Kendi içlerinde birçok farklı duygu ve değişimle de aynı anda yüzleşen ilkokul 3. sınıf öğrencileri dikkat eksikliği ve konsantrasyon kaybı gibi sorunlar ile karşı karşıya kalabilmektedir. 3. sınıf kaynak kitapları, öğrencilerin karşılaşabileceği bu tarz olası sorunları göz önünde bulundurarak belirli kriterler çerçevesinde hazırlanır. Ayrıca bu kitapları seçerken aranması gereken özellikler şöyledir;

 • Akıllı Kullanım: Birçok kitap giriş ve önsöz bölümünde nasıl kullanılması gerektiğini anlatmaktadır. Öğrencilere nasıl not ve referans eklenebileceğini, bilgilerin nasıl korunabileceğini öğreten kitaplar oldukça faydalı olmaktadır. Ders kitaplarının tamamı bilgi rezervleridir. Bu sebeple öğrenciler bilgileri tazelemek için eski kitaplara dönmeye yönlendirilmelidir.
 • Ekstra Özellikler: Bir kitaptaki dipnotlar, küçük detaylar ve anlaşılması gereken noktalarla ilgili ufak bilgileri içermektedir. Bazı kitaplarda akademik camiada dipnot olarak adlandırılan detaylar hap bilgi olarak verilir. Bu da çocukları öğrenmeyen teşvik eden unsurlardan birisidir.
 • İndeks:

3. Sınıf Matematik Ders Kitapları Nasıl Hazırlanır?

İlkokuldan ortaokula geçmeye hazırlanan küçük çocuklar için adeta bir eşik görevi üstlenen 3. sınıf; öğrencilerin bilişsel, zihinsel ve fiziksel açıdan büyük değişimler yaşamaya başladığı ve bu değişimlere adapte olmak üzere emek sarf ettiği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin dikkatlerini zor toplaması, odaklanma ve konsantrasyon konusunda sıkıntı çekmesi ve hatırlama noktasında güçlük yaşaması gibi sorunları kapsayan bir dönem olan ilkokul 3. sınıf, ebeveynler açısından da kimi zaman zorlayıcı şartlar sunabilmektedir. Matematik ders kitaplarının bu sorunları çözmeye yönelik şöyle katkıları olur;

 • Boş Alanlar: Rakamlarla dolu olan sayfalar öğrenciler gözlerini yorabilmektedir. Özellikle matematik kitaplarında hem öğrencilerin not alabileceği bulunur. Bu alanlar aynı zamanda gözleri dinlenme alanı gibi çalışmaktadır. Aynı zamanda boş alanlar odaklanmaya da katkı sağlamaktadır.
 • Görseller: Görseller; problemleri ve işlemleri daha kolay okunabilir hale getirmektedir. Okuma güçlü çeken ve disleksi sorunu yaşayan öğrenciler görsel hafıza da yeteneklidir. Bu sebeple görsellerle hazırlanan kitaplar onlar için de faydalıdır.
 • Zordan Kolaya: Tüm kitaplar zor konulardan kolay konulara kademe kademe geçecek şekilde kurgulanmaktadır. Ancak bu yaş grubuna uygun matematik kitaplarında bu konuya daha fazla özen gösterilmektedir. Konu tarama testlerindeki 1,2 ve 3 diye giden testlerdeki sorular da gittikçe zorlaşmaktadır. Bu da öğrencinin kolay sorularla konuyu pekiştirmesinin ve ipuçlarını farketmesinin ardından yeni sorulara geçebilmesine olanak sağlamaktadır.

Gerek ders kitapları gerek çalışma kitapları gerekse de okuma kitapları özenle seçilmesi gereken türler arasında yer almaktadır. Yukarıdaki özellikleri taşıyan  3. sınıf matematik ders kitapları, öğrencinin verimli bir eğitim hayatı geçirmesini ve doğru bilgiler öğrenmesini teşvik eder. Haftalık ders saati açısından geniş yer kaplayan matematik dersinin sebep olduğu stres ve kaygıyı en aza indirgemektedir. Hemen hemen tüm matematik ders kitapları zamanı etkili şekilde kullanmayı öğreten özellikleri de taşımaktadır. Müfredata uygun olan kitaplardaki konu içerikleri aşağıda listelenmiştir:

 • Doğal Sayılar: Doğal sayılarda temel kavramlar ve terimler tanıtılmaktadır. Bu terimler basamak değerleri, tek ve çift sayılarla birlikte sembollerdir.
 • Doğal Sayılarla Toplama Çıkarma ve Çarpma İşlemleri: Maksimum üç basamaklı sayılarla işlemler yapılmaktadır. Basit denklemler çözülmektedir. İki basamaklı sayılarla zihinden toplama çıkarma yapmak hedeflenmektedir. Sayıları parçalama gibi özel işlem stratejileri işlenmektedir. Çarpma işleminde kat kavramı açıklanmaktadır.
 • Doğal Sayılarla Bölme İşlemleri: Bölen, bölünen, bölüm kavramları incelenmektedir. Dört işlemin kullanıldığı basit problemlere geçilmektedir. Örnekler sayı doğrusunda yapılan işlemlerle şekillendirilmektedir.
 • Kesirler: İlgili temel kavramlar işlenmektedir Pay, payda, kesir ve kesir çizginin ilişkisi anlatılmaktadır. Kesirlerin nasıl okunması gerektiğinin incelemesi yapılmaktadır. Paydası 10’un katları olan kesirlerle ilgili bilgiler verilmekte ve basit hesaplar yapılmaktadır.
 • Geometrik Cisimler ve Şekiller: Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, sekizgen, koni, ayrıt gibi temel kavramlar anlatılmaktadır. Bunların birbirleriyle ilişkilerinden bahsedilmektedir. Kitaplardaki örnekler, öğrencinin üç boyutlu düşünce yeteneğinin artmasını sağlamak için çizim yapmaya teşvik etmektedir.
 • Geometrik Örüntüler: Modellerle kaplama örüntüleri gösterilmektedir. Nokta, ışın, doğru, doğru parçası ve açılar anlatılmaktadır. Bu kavramların sembolleri incelenmektedir.
 • Uzunluk Ölçme: Milimetreden kilometreye kadar geçen tüm uzunluk birimleri ve aralarındaki ilişkiler tanılmaktadır. Birimlerin nasıl hesaplandığı incelenmektedir. Ayrıca kulak, karış, adım gibi kavramlar öğretilmektedir.
 • Paralar: Paralar, kuruş ve lira cinsinden işlenmektedir. Bu cinslerin birbirleriyle ilişkisi anlatılmaktadır.
 • Çevre Ölçme: Nesnelerin çevresinin nasıl ölçeceği anlatılmaktadır. Bu konuda problemler verilmektedir.
 • Alan Ölçme: Alan ölçme birimleri tanılmaktadır. Bu birimlerle ilgili işlemler yapılmaktadır.
 • Sıvı Ölçme: Litre baz alınarak sıvı ölçme birimleri anlatılmaktadır. Yarım litre ve bir litre ile ölçümler örneklendirilmektedir. Grafik okumaya değinilmekte ve grafiklerle nasıl işlem yapılacağı incelenmektedir.
 • Zaman Ölçme: Zaman birimleri öğretilmektedir. Saniye, dakika ve saat ilişkisi anlatılmaktadır. Yıllar, günler ve haftalar açıklanmaktadır.
 • Ağırlık Ölçme: Ağırlık birimleri anlatılmaktadır. Kilogram ve gramı konu alan örnekler çözülmektedir.

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

Temel düzeyde fizik, kimya ve biyoloji derslerini kapsayan ve bu alanlara giriş niteliğinde olan 3. sınıf fen bilimleri ders kitapları; günlük hayatta karşı karşıya gelinen olayların altında yatan sebep sonuç ilişkilerini büyüme ve gelişme çağındaki öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılım sağlamasına olanak tanıyan deney ve gözlem imkanları sayesinde pek çok öğrencinin sevdiği ders halini alan fen bilimleri dersi çeşitli kaynaklar kullanılarak işlenmektedir. Fen bilgisi ders kitaplarında aşağıdaki konular işlenmektedir:

 • Dünya ve Evren: Dünyanın şekli ve yapısı anlatılır.
 • Canlılar ve Yaşam - Beş Duyumuz: Duyu organları görevleriyle birlikte işlenir.
 • Fiziksel Olaylar - Kuvveti Tanıyalım: Varlıkların hızlanma, yavaşlama, dönme ve yer değiştirme gibi özellikleri incelenir.
 • Madde ve Doğası: Sertlik, esneklik, kırılganlık, pürüzlü gibi yapılar anlatılmaktadır. Maddenin halleri tanıtılmaktadır.
 • Fiziksel Olaylar - Çevremizdeki Işık ve Sesler: Işığın ve işitmenin özellikleri incelenmektedir. Işık ve sesler tanıtılmaktadır.
 • Canlılar ve Yaşam - Canlıların Dünyasına Yolculuk: Canlı ve cansız varlıklar anlatılmaktadır. Çevre temizliği, milli parklar ve doğal anıtlar işlenmektedir.
 • Fiziksel Olaylar - Elektrikli Araçlar: Isınma, aydınlatma gibi araç gereçler, elektrikli güç kaynakları, elektriğin güvenli kullanılması işlenmektedir.

Ders kitapları, çalışma kitapları, test kitapları, yaprak testler, cep kitapları ve konu anlatımlı kitaplar gibi pek çok çeşitli kaynak sayesinde ilkokul 3. sınıf fen bilimleri dersinde başarıyı yakalamak kolay hale gelmektedir. Bu noktada özellikle grafikler ve öğrencilerin yapabileceği ufak deneyleri, gözlemleri anlatan kitaplar faydalı olabilmektedir.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Özellikleri Nedir?

Öğrencilerin girmiş olduğu bu süreçte eğitim hayatlarının en az düzeyde etkilenmesi adına doğru kaynak seçimi oldukça önemlidir. 3. sınıf Türkçe ders kitapları da birbirinden çeşitli pek çok kaynak alternatifiyle ebeveynlerde kafa karışıklığına yol açabilmektedir. Türkçe ders saatinin fazla olması anlama, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin artmasını hedeflemektedir. Dil bilgisi konuları ağırlıkta olan Türkçe dersleri aynı zamanda bol bol okuma metinleri ve okuma kitapları ile desteklenmektedir. Türkçe ders kitaplarının konuları aşağıda listelenmiştir.

 • Anlam Bilgisi: Anlam bilgisinde öğrencilere eş anlamlı ve yakın anlamlı kelimeler anlatılmaktadır. Bunun ardından zıt anlamlı sözcüklere geçilmektedir. Eşsesli sözcüklerin ne olduğu hakkında bilgiler verilmektedir. Deyimler konusuyla, deyimlerin anlamları öğretilmektedir. Ardından, hikaye kavramı tanılmaktadır. Olay, yer ve zaman gibi hikaye unsurlarına değinilmektedir. Metin ana fikri ile birlikte gerçek ve hayali kurgulara örnekler verilmektedir. Harita, kroki, tablo, grafik ve akıllı işaretleri okuma ile birlikte görsel yorumlama konusunda bilgiler işlenmektedir.
 • Yazım Bilgisi: Yazım ve imla kuralları ile başlamaktadır. Büyük harflerin kullanımına değinilmektedir. Tüm noktalama işaretleri anltılmaktadır.
 • Metin Türleri: Metin türleri hakkında kapsamlı bilgiler verilmektedir. Bilgilendirici metinler, şiir ve hikaye edici metinlerin anlamları ve farklı işlenmektedir. Kitaplarda verilen örnekler metin yapısının anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Okuma kitapları, küçük çocukların zihinsel ve bilişsel gelişimi için ciddi derecede önem taşımaktadır. Bu sebeple Türkçe kitapları aşağıdaki özellikleri taşır.

 • Okumayı eğlenceli hale getiren küçük okuma parçaları içermektedir.
 • Okuma parçaları okumanın yanı sıra ana fikirleriyle hayata dair bilgiler vermektedir.
 • Okuma parçalar görsellerle desteklenmektedir.
 • Göz aşinalığı için yazı karakterleri, öğrencilerin yazısına yakın boyutlarla hazırlanmaktadır.
 • Okuma parçalarının sonunda anlama beceresini geliştiren sorular bulunmaktadır.
 • Özellikle dilbilgisi kitaplarında hap bilgiler bulunmaktadır.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitapları İçerikleri Nelerdir?

Tarih, coğrafya ve sosyal bilimler alanlarında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan 3. sınıf hayat bilgisi ders kitapları; öğrencilerin zihinsel ve bilişsel gelişimi ve bilgi mirası birikimi açısından önemli bir mevkide yer almaktadır. Öğrencilere öncelikle sorgulama ve düşünme becerilerini aşılayan hayat bilgisi dersi; eleştirel düşünme becerisinin, hayal gücünün ve yaratıcı fikirlerin gelişmesine de son derece destek olan bir derstir. Problemlere çözüm bulma ve karar verme alanında öğrencilerin yetişmesine katkı sağlayan hayat bilgisi ders kitapları, karar verme aşamasında kullanılacak olan kaynakları en etkili ve doğru şekilde kullandırırken duygu yönetimi, sorumluluk kabul etme, etik gözetme, iş birliği, grup çalışması, hoşgörü, paylaşma ve yardımseverlik gibi pek çok çeşitli duygu ve düşünceyi ortaya çıkartır. Öğrencilerin gerek çevresindeki kişilerle girdiği bireysel ilişkileri gerekse de içerisinde bulunduğu toplumla arasındaki ilişkiyi kuvvetlendiren ilkokul 3. sınıf hayat bilgisi ders kitapları sayesinde ebeveynlerin öğrencilere aşılamaya çalıştığı yetkinlikleri öğrencilerin kavraması ve kabullenme süreci hız kazanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında bilgiler veren hayat bilgisi dersi sayesinde üçüncü sınıfı tamamlayan öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk’ü ve cumhuriyetin kuruluşun daha yakından tanımaktadır. Öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanabilme becerisini geliştiren öğrenciler, hayat bilgisi dersi sayesinde yer ve yol tarifi gibi çeşitli yaşam gerçeklerine de aşina hale gelmektedir. Ders kitaplarında tüm bu içerikler şu başlıklar altında toplanmaktadır:

 • Okulumuzda Hayat
 • Evimizde Hayat
 • Sağlıklı Hayat
 • Güvenli Hayat
 • Ülkemizde Hayat
 • Doğada Hayat

Tavsiye Edilen 3. Sınıf Yardımcı Kitaplar Hangileridir?

Öğrencilerin ani değişimler yaşadığı bir geçiş dönemi olan 3. sınıf gerek velilere gerekse de öğretmenlere büyük sorumluluk yüklemektedir. Öğrenciler bu dönemde ödev, not sistemi, ölçme ve değerlendirme gibi teknikleri daha yakından tanımaktadır. Okumaya ve öğrenmeye son derece meraklı olan 3. sınıf öğrencileri için bu geçiş evresinde pek çok yardımcı kitap piyasada bulunmaktadır. En çok tercih edilen birkaç kitap şöyledir;

Tudem 3. sınıf kitapları: Ebeveynler tarafından sık sık tercih edilen yayınlar arasında yer almaktadır. 3. sınıf yardımcı kaynak kitapları Türkçe, İngilizce, matematik, hayat bilgisi ve fen bilimleri gibi çeşitli dersler özeline yoğunlaşabileceği gibi tüm dersleri tek bir kitapta toplayan kaynak çeşitleri arasından da tercih yapmak mümkündür.

 • 3. Sınıf Müzik Kitabı: Öğrencilerin yeni bir hobiyi edinmesine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda ders çalışmayı sevdirmekte ve zihni dinlendirmektedir. İlkokul müzik kitaplarında yer alan resim, fotoğraf, çizim ve şekil gibi çeşitli görsel materyaller; öğrencilerin okumaya ve çalışmaya teşvik etmektedir.
 • Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası: Türkçe, matematik, fen bilgisi ve hayat bilgisi derslerinde müfredata uygun olarak hazırlanmaktadır. Kolaydan zora doğru sıralanan sorularıyla çocukların problem çözme yeteneğini güçlendirmektedir.
 • 3. Sınıfa Geçtim Hafta Hafta Eğlenceli Yaz Okulu: 3. sınıfa yeni başlayacak öğrenciler için hazırlanmış olan eğlenceli bir kaynaktır. Dersleri haftalık olarak düzenler ve öğrencilere aktarır. Eğlenceli görseller ve hap bilgilerle öğrenmeyi pekiştirmektedir.

Matematik Gezegeni 3. Sınıf 3 Kitap Takım: ODTÜ Geliştirme Vakfı yayıncılık tarafından hazırlanan kitap, ölçme ve değerlendirme teknikleri, uygun alıştırma ve pekiştirme çalışmalarını içermektedir. Konu anlatımının ardındaki yaprak testleriyle öğrenmeyi daha kolay hale getirmektedir.

Bulmacalarla Tüm Dersler: Hem eğlenmeyi hem de öğrenmeyi eğlenceli hale getiren kitapta toplam 68 bulmaca yer almaktadır. Bulmacalar müfredata uygun olacak şekilde hazırlanmaktadır.

Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.