sadsad x
asdasd

Uluslararası Bankacılık Ve Finans Sistemi

Astana Yayınları
26,85 TL
22,82 TL
%15 indirim
Kazancınız
:
4,03 TL
Alışveriş Listeme Ekle
Uluslararası Bankacılık Ve Finans Sistemi Hakkında Bilgiler
Türü: Borsa ve Finans Kitapları
Sayfa Sayısı: 213
ISBN: 9786058403048
Kapak: Ciltsiz
Meltem Keskin Köylü
Meltem Keskin Köylü
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Uluslararası Bankacılık Ve Finans Sistemi Kısa Özet

  Birinci Bölüm
  Uluslararası Bankacılık
  1. Uluslararası Bankacılığın Tanımı
  2. Uluslararası Bankacılığın Tarihi Gelişimi
  3. Uluslararası Bankacılığa Giriş Faktörleri
  4. Uluslararası Bankaların Yatay
  Genişlemesini Belirleyen Faktörler
  5. Uluslararası Bankaların Hizmet Birimleri
  5.1. Uluslararası Bankacılık Departmanı 
  5.2. Temsilcilikler
  5.3. Acenteler
  5.4. Yabancı Muhabir Bankalar
  5.5. Şube
  5.6. Konsorsiyum Bankalar 
  5.7. Kıyı Bankacılığı (Off-Shore)
  5.7.1. Kıyı Bankacılığının Özellikleri
  5.7.2. Türkiye’de Kıyı Bankacılığı 
  İkinci Bölüm
  Uluslararası Bankacılık Hizmetleri
  1. Genel Olarak Uluslararası Bankacılık
  2. Uluslararası Bankacılık Hizmetleri
  2.1. Fon Aktarımı
  2.2. Yabancıdan Mevduat Kabulü
  2.3. Kredi Kullanımı Ve Ülke Riski
  2.3.1. Faiz Oranı Riski 
  2.3.2. Kur Riski
  2.3.3. Menkul Kıymet Fiyat Riski
  2.3.4. Kredi Riski
  2.3.5. Likidite Riski
  2.3.6. Operasyonel Risk
  2.3.7. Ülke Riski Ve Kredi Derecelendirme
  Kuruluşlarının Ülke Riskini Değerlendirme
  Metodolojileri 
  Uluslararası Bankacılık Ve Finans Sistemi
  Vııı
  2.4. Döviz İşlemleri
  2.4.1. Spot (Nakit) İşlemleri
  2.4.2. Vadeli Döviz İşlemleri (Forward Ve Future)
  2.4.3. Takas (Swap) İşlemleri
  2.4.4. Arbitraj
  2.4.5. Spekülasyon
  2.4.6. Hedding
  2.4.7. Kuvertür İşlemleri
  2.5. Çek/Senet Tahsili İşlemleri
  2.6. Danışmanlık Ve Yönetim Hizmetleri
  2.6.1. Danışmanlık Hizmetleri
  2.6.2. Yönetim Hizmetleri
  2.6.3. Diğer Hizmetler
  Üçüncü Bölüm
  Uluslararası Para Sistemleri Ve
  Uluslararası Ticaret
  1. Uluslararası Para Sistemi
  1.1. 1550 -1870 Arası Dönem
  1.2. Altın Para Sistemi
  1.3. Buhran Dönemi (1930 – 1944)
  1.4. Bretton Woods Sistemi (1944 – 1973)
  1.5. Karma Uygulamalar
  2. Uluslararası Ticaret
  2.1. Uluslararası Ticaret Standartlarını
  Belirleyen Kurallar
  2.1.1. Gatt
  2.1.2. Dünya Ticaret Örgütü
  (World Trade Organization - Wto)
  2.1.3. İktisadi İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü
  (Organisation For Economic Co-Operation
  And Development-Oecd)
  2.1.4. Birleşmiş Milletler Ticaret Ve
  Kalkınma Konferansı (Unctad)
  2.1.5. Dünya Gümrük Teşkilatı (Wco)
  2.1.6. Uluslararası Standartlar Teşkilatı (Iso)
  2.1.7. Uluslararası Ticaret Odası (Icc)
  Ix
  2.2. Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler
  2.2.1. Ticari Belgeler
  2.2.2. Taşıma/Konşimento Belgeleri
  2.2.3. Finansal Belgeler
  2.2.4. Sigorta Belgeleri
  2.2.5. Resmi Belgeler
  Dördüncü Bölüm
  Uluslararası Ticarette Ödeme Araçları Ve
  Finansman Kaynakları
  1. Uluslararası Ticarette Kullanılan
  Ödeme Araçları
  1.1. Peşin Ödeme
  1.2. Mal Karşılığı Ödeme
  (Open Account/Açık Hesap, Cash Against Goods)
  1.3. Vesaik Karşılığı Ödeme
  (Payment Against Documents)
  1.3.1. Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme
  1.3.2. Kabul Karşılığı Vesaik Mukabili Ödeme
  (Documents Against Acceptance, "D/A*)
  1.3.3. Ödeme/Tahsilât Karşılığı Vesaik Teslimi
  (Documents Against Payment "D/P*)
  1.3.4. Taahhütname Karşılığı Vesaik Teslimi
  1.4. Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credıt)
  1.5. Akreditifli Ödeme (Letter Of Credıt, L/C)
  1.5.1. Akreditif İşlemlerinin Tarafları
  1.5.2. Akreditif İşlemlerinin Fonksiyonları 
  1.5.3. Akreditif İşlemlerinin Taraflara Sağladığı Faydalar
  1.5.4. Akreditif Çeşitleri
  1.5.5. Akreditifte Kullanılan Belgeler
  2. Ulusalararası Ticarette Finansman
  Kaynakları
  2.1. Ulusalararası Ticarette Kısa Vadeli
  Krediler
  2.2. Ulusalararası Ticarette Orta Ve
  Uzun Vadeli Finansman Kaynakları
  X
  Beşinci Bölüm
  Uluslararası Bankacılıkta Pazarlama
  Anlayışı Ve Satış Teknikleri
  1. Uluslararası Bankacılıkta Stratejik Pazarlama
  1.1. Uluslararası Bankacılıkta Pazarlama
  Araştırmaları
  1.2. Uluslararası Bankacılıkta
  Pazar Bölümlendirme
  1.3. Uluslararası Bankacılıkta Konumlandırma
  1.4. Uluslararası Bankacılıkta Pazarlama Karması
  1.5. Uluslararası Bankalarda Fiyatlandırma
  1.5.1. Maliyete Dayalı Fiyatlama Yöntemi
  1.5.2. İşlem Hacmine Göre Fiyatlama
  1.5.3. Lideri İzleme Fiyatlandırma Yöntemi
  1.5.4. Rekabete Dayalı Fiyatlandırma Yöntemi
  1.5.5. Tüketici Değerine (Talebe) Dayalı Fiyatlama Yöntemi
  2. Uluslararası Bankacılık Pazarlamayönetimi
  3. Uluslararası Pazarlama Planlaması
  Altıncı Bölüm
  Küreselleşme Ve Euro Piyasaları
  1. Finansal Piyasalarda Küreselleşme
  1.1. Uluslararası Para Piyasasının Temel Amacı
  1.2. Küresel Piyasaların Sınıflandırılması
  1.3. Euro Piyasaları
  1.3.1. Eurocurrency (Europara) Piyasalar
  1.3.1.1. Eurodollar Mevduatı
  1.3.1.2. Sendikalı Euro Banka (Sendikasyon) Kredileri
  1.3.2. Eurobond Piyasası
  1.3.2.1. Uluslararası Tahvillerin Birinci El Piyasaları
  1.3.2.2. Uluslararası Tahvillerin İkinci El Piyasaları
  1.3.3. Euroequity (Euro-Hisse Senedi) Piyasaları
  1.3.4. Euro-Commercial Papers
  (Euro Borç Senedi ) Piyasaları
  2. Finansal Piyasalarda Düzenleyici Ve
  Denetleyici Kurumlar

  Yedinci Bölüm
  Uluslararası Sermaye Piyasası Araçları
  1. Uluslararası Hisse Senetleri Piyasaları
  2. Sermaye Piyasası Araçları Ve
  Menkul Kıymetler
  2.1. Hisse Senetleri
  2.1.1. Hamiline Ve Nama Yazılı Hisse Senetleri
  2.1.2. Adi Ve İmtiyazlı Hisse Senetleri
  2.1.3. Bedelsiz Ve Bedelli Hisse Senetleri 
  2.1.4. Primli Ve Primsiz Hisse Senetleri
  2.1.5. Kurucu Ve İntifa Hisse Senetleri
  2.2. Oydan Yoksun Hisse Senedi
  2.3. Katılma İntifa Senedi
  2.4. Borçlanma Araçları
  2.4.1. Tahviller
  2.4.2. Bonolar
  2.5. Kâr Ve Zarar Ortaklığı Belgesi
  2.6. Gayrimenkul Sertifikası
  2.7. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
  2.8. Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
  2.9. İpotekli Sermaye Piyasası Araçları
  2.10. Ortaklık Varantları
  2.11. Aracı Kuruluş Varantları
  2.12. Kira Sertifikası
  2.13. Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmeleri
  2.13.1. Vob’ Da İşlem Faydaları
  2.13.2. Vob’da İşlem Yapma Yöntemi
  2.14. Yabancı Menkul Kıymetler Ve
  Depo Sertifikaları
  2.15. Fon Katılımları
  2.15.1. Yatırım Fonları
  2.15.2. Hedge Fonları
  2.15.3. Emeklilik Fonları
  2.15.4. Etf’ler (Exchange Traded Funds) 
  Xıı
  Sekizinci Bölüm
  Uluslararası Örgütler Ve
  Milletlerarası Ticaret Odası
  1. Uluslararası Ekonomik Birleşmeler
  2. Birleşmiş Milletler’in Finansal
  Kuruluşları
  3. Ucp 600 Ve Eucp
  3.1. Ucp 600
  3.2. Eucp
  Dokuzuncu Bölüm
  Türkiye’de Uluslararası Bankacılık Ve
  Dış Ticaret
  1. Türkiye Kambiyo Politikası
  2. Dış Ticaret Politikaları
  2.1. İthalat
  2.2. İhracat
  2.2.1. Dış Ticaret Mevzuatı Hükümlerine Göre
  Türkiye’de Uygulanan İhracat Çeşitleri
  2.2.2. Kambiyo Mevzuatı Hükümlerine Göre
  İhracat Çeşitleri
  3. Türkiye’nin Uyguladığı Gümrük İşlemleri
  4 . Türkiye’de Kıyı Bankacılığı Ve
  Serbest Bölgeler
  5. Türkiye’de Franchısıng
  6. Venture (Risk) Sermayesi Ve Türkiye
  Kaynakça
  İnternet Erişimleri
  Son Söz

Uluslararası Bankacılık Ve Finans Sistemi Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.