sadsad x
asdasd

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yaratıcılık ve Yenilik

Umuttepe Yayınları

Banu Küçüksaraç

93,00 TL
80,91 TL
%13 indirim
Kazancınız
:
12,09 TL
Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yaratıcılık ve Yenilik Hakkında Bilgiler
Türü: Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları Kitapları
Sayfa Sayısı: 280
ISBN: 9786052012918
Kapak: Ciltsiz
Banu Küçüksaraç
Banu Küçüksaraç
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yaratıcılık ve Yenilik Kısa Özet

  Birinci Bölüm
  Yaratıcılık Ve Yeniliğin Ardalanı:
  Değişim Olgusu Ve Değişen Yönetim Anlayışı
  1. Değişim Olgusu
  1.1. Değişimin Tanımı
  1.2. Değişimi Ortaya Çıkaran Koşullar
  1.3. Değişimin Türleri
  1.4. Değişimin Dinamikleri ve Değişim Çağının Özellikleri
  2. Yönetim Kavramı Ve Değişen Yönetim Anlayışı
  2.1. Yönetim Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
  2.2. Değişen Yönetim Anlayışı ve Teorileri
  2.2.1. Klasik Yönetim Teorileri
  2.2.2. Neo-Klasik Yönetim Teorileri
  2.2.3. Modern Yönetim Teorileri
  2.2.4. Postmodern Yönetim Teorileri
  2.3. Yeni Yönetim Yaklaşımları
  2.3.1. Kurumsal Sosyal Performans Yaklaşımı
  2.3.2. Paydaş Yaklaşımı
  2.3.3. Konu/Gündem Yaklaşımı
  2.3.4. Kapsayıcı Yaklaşım
  2.3.5. Kurumsal Topluluk Yaklaşımı
  2.3.6. Üçlü Sorumluluk Yaklaşımı
  2.3.7. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
  2.3.8. Kurumsal Yönetişim Yaklaşımı
  2.3.9. İtibar Yönetimi Yaklaşımı

  İkinci Bölüm
  Değişen Yönetim Anlayışında Yaratıcılık Ve Yenilik
  1. Yaratıcılık Olgusu
  1.1. Yaratıcılık Kavramı
  1.2. Yaratıcılığın Unsurları
  1.3. Yaratıcılık Kuramları
  1.3.1. Psikanalitik Yaklaşım
  1.3.2. Davranışsal Yaklaşım
  1.3.3. Hümanist (İnsancıl) Yaklaşım
  1.3.4. Çağrışımsal Yaklaşım
  1.3.5. Bilişsel Yaklaşım
  1.4. Yaratıcılık Türleri
  1.5. Yaratıcılık Teknikleri
  2. Yenilik Olgusu
  2.1. Yenilik Kavramı ve Önemi
  2.2. Yenilik Çeşitleri
  2.3. Yenilikle İlgili Modeller
  2.3.1. Doğrusal Yenilik Modelleri
  2.3.2. Doğrusal Olmayan Yenilik Modelleri
  2.4. Yenilik Anlayış ve Uygulamaları
  2.5. Yenilik Kaynakları
  2.5.1. İçsel Yenilik Kaynakları
  2.5.2. Dışsal Yenilik Kaynakları
  2.6. Yenilik Stratejileri
  3. Yönetim Anlayışında Yaratıcılık Ve Yenilik
  3.1. Örgütsel Yaratıcılık ve Yenilik
  3.2. Örgütsel Yaratıcılık-Yenilik Süreci ve Yönetimi
  3.3. Örgütlerde Yaratıcılık ve Yeniliği Belirleyen Faktörler
  3.3.1. Örgütsel Yapı ve Unsurlar
  3.3.2. Çevresel Faktörler
  3.3.3. Yenilik Stratejileri
  3.3.4. Örgütsel Kültür
  3.4. Örgütsel Yaratıcılık ve Yeniliği Destekleyen Uygulamalar
  3.4.1. Pazar Odaklılık
  3.4.2. Örgütsel Öğrenme
  3.4.3. Bilgi Yönetimi
  3.5. Yaratıcı ve Yenilikçi Örgüt Kültürünün Geliştirilmesi
  3.5.1. Yaratıcılık, Yenilik ve Örgütsel Kültür İlişkisi
  3.5.2. Yaratıcı ve Yenilikçi Örgütlerin Özellikleri
  3.5.3. Lider ve Çalışanların Örgüt Kültürü Üzerindeki Etkisi

  Üçüncü Bölüm
  Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde
  Yaratıcılık Ve Yenilik
  1. Halkla İlişkiler Yönetiminde Paradigma Değişimi: Gelenekselden Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimine
  1.1. Halkla İlişkiler Olgusu
  1.1.1. Halkla İlişkiler Kavramı, Yaygın ve Alternatif Tanımlamalar
  1.1.2. Halkla İlişkilerin Oluşum ve Gelişimi
  1.2. Halkla İlişkiler Olgusundaki Değişim: Stratejik Halkla İlişkiler
  1.2.1. Halkla İlişkilerin Stratejik Rolü ve Amaçları
  1.2.2. Halkla İlişkilerde Roller ve Strateji Düzeyleri
  1.2.3. Halkla İlişkilerin Stratejik İşlevleri
  1.2.4. Stratejik Halkla İlişkilerin Araç ve Ortamları
  2. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yaratıcılık Ve Yenilik
  2.1. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yaratıcılık ve Yeniliğin Önemi
  2.2. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yaratıcılık ve Yeniliğin Kuramsal Temelleri
  2.2.1. Weber`in Meşruiyet Teorisi
  2.2.2. Giddens`ın Üçüncü Bir Tür Halkla İlişkiler Yaklaşımı
  2.2.3. Grunig`in Mükemmel Halkla İlişkiler Kuramı
  2.2.4. Rogers`ınYeniliklerin Yayılması Kuramı
  2.2.5. Levine`in Gerilla Halkla İlişkiler Yaklaşımı
  2.3. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yenilik Anlayış ve Uygulamaları
  2.4. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yenilik Kaynakları
  2.5. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yenilik Stratejileri
  2.6. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yaratıcılık ve Yeniliğin Unsurları
  2.6.1. Bireysel Yaratıcılık
  2.6.2. Çevrede Yaratıcılık ve Yenilik
  2.6.3. Süreçte Yaratıcılık ve Yenilik
  2.6.4. Üründe Yaratıcılık ve Yenilik
  2.7. Stratejik Halkla İlişkiler Sürecinde Yaratıcılık ve Yenilik
  2.7.1. Halkla İlişkilerde Stratejik Analiz
  2.7.2. Halkla İlişkilerde Stratejik Planlama
  2.7.3. Halkla İlişkilerde Stratejik Operasyonlar
  2.7.4. Halkla İlişkilerde Ölçme ve Değerlendirme

  Dördüncü Bölüm
  Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yaratıcılık Ve Yeniliğe İlişkin Bir Araştırma: Türkiye Ölçeğinde Halkla İlişkiler Analizi
  1. Araştırmanın Amacı Ve Araştırma
  2. Araştırmanın Yöntemi
  3. Elde Edilen Bulgular
  3.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular
  3.2. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Yaratıcılık ve Yenilik Algıları, Kullanım Alanları ve Düzeylerine İlişkin Bulgular
  3.3. Halkla İlişkiler Kampanyalarının Yaratıcılık ve Yenilik Düzeyine İlişkin Bulgular
  3.4. Halkla İlişkiler Örgütlerinin Yaratıcılık ve Yenilik Düzeyine İlişkin Bulgular
  4. Bulguların Değerlendirilmesi
  5. Creatıvıty In Publıc Relatıons Global Study- 2015 Araştırması İle Bulguların Karşılaştırılmas

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yaratıcılık ve Yenilik Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.