sadsad x
asdasd
Cilt Durumu Ciltsiz
Sayfa Sayısı 655
ISBN 9786054160051
Tüm Siparişlerde KARGO 1 LİRA!
69,44 TL %21
bkmkitap.com
Fiyatı
54,86 TL
Fiyat Alarmı
Paylaş:
  • Sermaye Bölüşüm Büyüme Kısa Özet

    Sermaye, Bölüşüm ve Büyüme iktisadi düşüncenin üç ana okulunu; klasik, Keynesgil ve neoklasik iktisat akımlarını, sermaye (veya değer), bölüşüm ve büyüme sorunsalları üzerinde odaklanarak ve ilk kaynaklardan çağdaş yorumlara uzanan bir kapsam içinde inceliyor. Yılmaz Akyüz bu çalışmasıyla, bir sosyal bilim olarak iktisadı öğrenmek isteyen ve öğreten herkes için vazgeçilmez bir kaynak; içerik ve düzey bakımından dev bir yapıt ortaya koymuştur. -Prof. Dr. Korkut Boratav, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi- Yılmaz Akyüz, uluslararası üne ulaşmış, çok güçlü bir iktisatçıdır. Türk İktisat yazınına büyük katkı getiren bu çok değerli kitabının üç temel niteliğini vurgulayacağım: Kitapta sermaye teorileri, bu yetenekli bilim adamı tarafından sorunların özüne inilerek, çözümleme yöntemi ön planda tutularak incelenmektedir. Makroekonomi ve büyüme konuları; üretim değeri, birikim ve bölüşüm sorunları çerçevesinde ele alınmaktadır. Kitap, bu konularda baskın çoğunluğu oluşturan ABD kaynaklarından farklı olarak, değerli alternatif yaklaşımları da (Marx, Kalecki, Kaldor Pasinetti, Sraffa, Robinson yaklaşımları gibi) kapsamaktadır. -Prof. Dr. Tuncer Bulutay, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi- Sermaye Bölüşüm Büyüme, edebiyatta "nehir roman" adıyla tanınan türler gibi, bir "nehir eser"dir. Bu eserde büyüme ve bölüşüm sorunsalı salt bugünün kavşağında algıladığımız biçimiyle ele alınmamakta, bir tarihsel perspektife oturtularak sunulmaktadır. Böylece eser, bugünkü bilgilerimizin öncüllerini sergilemekle kalmamakta, köklü bir iktisadi analiz geleneğinden gelecekte filizlenecek düşüncelerin de önünü açmaktadır. -Prof. Dr. Oktar Türel, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi- Ben üçüncü baskıya birkaç nedenle çok sevindim: Birincisi, fiyat, bölüşüm, büyüme konularındaki farklı teorik yaklaşımları, konunun zorluğuna karşılık, derinlemesine ele alan, açıklayan ve değerlendiren bir kitabın yeniden bulunabilir olması. İkincisi, kitabın içerdiği konuların 1980’lerde ve sonrasında özellikle ders programlarında geriye atılmasına karşılık, yaşadığımız küresel bunalım döneminde bu konulara ilgi duyuluyor olması ve üçüncü baskının böyle bir dönemde yayınlanması. Üçüncüsü, "Yılmaz Akyüz’ün Sermaye, Bölüşüm, Büyüme adlı kitabı sizde var mıdır?" gibi sorulara muhatap olup ne yanıt vereceğimizi bilememekten kurtulmak... -Prof. Dr. Ercan Uygur,-AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi,-Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı-

Sermaye Bölüşüm Büyüme Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.