sadsad x
asdasd

Mişkatu'l Mesabih 2. Cilt

Çelik Yayınevi
75,00 TL
46,50 TL
%38 indirim
Kazancınız
:
28,50 TL
Mişkatu'l Mesabih 2. Cilt Hakkında Bilgiler
Türü: Meal-Tefsir-Hadis Kitapları
Sayfa Sayısı: 744
ISBN: 9786055457693
Kapak: Ciltli
Hatib Et-Tebrizi
Hatib Et-Tebrizi
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Mişkatu'l Mesabih 2. Cilt Kısa Özet

  Takriben hicrî V. (M.11.) asır sonlarından itibaren hadîs ilmi, daha doğrusu *hadîs metinleri üzerindeki çalışmalar* yeni bir renge bürünmüştür. Bu zamana kadar, hadîs metinlerinin zabta geçirilme muamelesi tamamlanmış, hadisler kitaplardaki yerini almış, kitap dışı bir metin pek bırakılmamıştır. Bu müddet zarfında kitaplarda senedleriyle birlikte yer almamış bir metin, şayet son asırlarda *hadis* olarak ortaya çıkmışsa, bunun hadis kabul edilmesi -prensip olarak- şüphe ile karşılanmıştır. Hicrî V. (M.11) asır sonlarına doğru ise yeni bir çalışma dönemine geçilmiştir. Artık eski metodla yapılacak yeni bir iş kalmamış; bütün sistem ve gelenekleriyle bir devir kapanmıştır.

  Öte yandan, bu devir vazifesini eksiksiz yapmış, fonksiyonunu şerefle icra etmiş ve haleflerine çok zengin bir miras bırakarak, nöbeti başkalarına devretmiştir. Bu yeni dönemin hadis çalışmaları, önceki dönemin çalışmalarından çok farklıdır. Artık çalışmaların esasını, rivayet sistemi usullerine göre şahıslardan senedli hadis toplayarak bunları tasnif edip kitaplaştırmak değil, hazine değerindeki bu malzemenin işlenmesi ve değerlendirilmesi teşkil etmektedir.

  Şahıs’tan rivayet bırakılarak, *kitap’tan rivâyet*e bu dönemde geçilmiştir. Sayıları oldukça artan hadis kitapları arasında dağınıklık arz eden metinlerin, senedleri atılarak bir araya toplanması ve müşterek metinlerin birleştirilmesi çalışmalarının çığırı bu dönemde açılmıştır. Bu dönemde ilk dikkati çeken çalışma mevcut hadis kitaplarından yapılan seçme hadislerin belli bazı gruplar içinde birleştirilmesidir.

  Hatîb Et-Tebrîzî’nin bu eseri; meşhur hadis kitaplarından olan; Buhârî, Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizî, Nesâi, İbn Mâce, Dârimî, Muvatta, İmam Ahmed b. Hanbel’in *el-Müsned*i, İmam Şâfiî’nin *el-Müsned*i, Dârekutnî’nin *es Sünen*i, Beyhakî’nin *Şuabu’l-İman*ı, Rezîn’in *et-Tecrîd* ve az sayıda diğer kitaplardan seçilmiş, mana ve içerikleri açık ve delaletleri kesin hadisleri kapsamaktadır. Muhteviyatı; iman, ilim, ibâdet, ahlâk, edep, muamelât, siyer-i nebî ve ashabı kiram hakkında bilinmesi gereken îtikâdî ve fıkhî hükümleri kapsamaktadır. En kıymetli hükümleri ihtiva ederek edille-î şer’iyyeden sünneti seniyyenin her çeşidi yazılmış ve zikredilmiştir.

Mişkatu'l Mesabih 2. Cilt Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.