Makine Mühendisliği Kitapları

Sıralama seçin
Toplam 163 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


1 2
Toplam 163 ürün görüntüleniyor.
1 2

Makine Mühendisliği Nedir?

Temelini matematik ve fizik alanlarının oluşturduğu bir meslek dalı olan makine mühendisliği, matematik ve fizik ile malzeme teknolojisini birleştirerek çalışmalarının devamlılığını sağlamaktadır. Mekanik sistemlerin tasarlanması, üretimi, rutin incelemeleri, bakım ve kontrolleri gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yürüten makine mühendisleri; çözüm gerektiren fiziksel durumlara matematiksel bir bakış açısıyla yaklaşıp sorunları ortadan kaldırmaktadır. Makine mühendisliğinde analitik düşünce ve analitik yorum son derece önemlidir. Optimizasyon kullanılarak yapılan hesaplamalar, sorgulanan problemler ve ortaya sunulan çözümler makine mühendisliğinin zeminini oluşturmaktadır. Makine mühendisliği ile ilgili kitaplar; makine mühendisliği bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler ile öğrenim görmeyi hedefleyen öğrenciler veya öğrenimini tamamlamış mühendisler tarafından sık sık başvurulan kaynaklar arasında yer almaktadır. Makine mühendisliği bölümü dört yıl süren lisans eğitimi almayı gerektirdiğinden alanı dikkatli incelemek ve çalışmalarda devamlılık sağlamak önemlidir. Makine mühendisliği alan dersleri yalnızca sözlü veya yazılı biçimlerde işlenmemektedir. Uygulamalı dersleri laboratuvar deneyleri ile destekleyerek geleceğin mühendislerini meslek hayatına hazırlayan makine mühendisliği bölümü, geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır.

Makine Mühendisliği Neleri İncelemektedir?

Hayatın her alanında makinelere ihtiyaç duyulmuştur. Geliştirilmesi gereken bir ürün veya materyalde makinelere gereksinim olmaktadır. Kullanılacak makinelerin veya üretilecek yeni makinelerin işleyişi ve çalışma mantığına ulaşmak artık alandaki yetkin kitaplarla daha da mümkün hale gelmektedir. Hızlıca ulaşılan bir makine mühendisliği kitabı, kullanıcıya istediği ilgi veya kavramı detaylı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. Makine mühendisliği, temel fizik kanunlarını merkeze alır ve bu kanunları diğer disiplinlerin ana prensipleriyle birleştirerek çalışmalar yapmaktadır. Bu alandaki kitaplarda özellikle kalkülüs, diferansiyel denklemler ve lineer cebir alanındaki matematik, temel fizik bilimleri, statik ve dinamik yasaları, malzemelerin mukavemeti, katı mekanik, termodinamik ve ısı transferi gibi konular olarak öne çıkmaktadır. Detaylı çizim ve açıklamalarla mekanik ve materyal konularına değinilmektedir. En ince ayrıntılardan en kapsamlı bakış açısına dair her türlü farklılıklar ve özellikler makine mühendisliği kitaplarında işlenilmektedir. Alandaki yetkinliğe ve eksikliklere göre okuyucu tarafından kitaplar seçilmektedir. Aynı zamanda imalat mühendisliğinin teknolojisi ve süreçleri, titreşim, kontrol teorisi ve kontrol mühendisliği, mekatronik ve robotik gibi yan dalların yanı sıra çizim ve bilgisayar destekli tasarımı konu alan kitaplar da alan içerisinde bulunmaktadır. Çizim kitapları sayesinde alanın temel yapısını oluşturan ön çizimleri yapma ve çeşitlendirme öğrenimi sağlanmaktadır. Alanda kendisini yetiştiren bireyler destek alacakları makine mühendisliği hakkındaki kitaplar ile hızlı ve kolay bir şekilde gereken yetkinliğe ulaşabilmektedir.

Makine mühendisliği bir enerji türünü, başka bir enerji türüne dönüştüren makinelerin etrafında şekillendiği alandır. Ayrıca bu alanın özellikleri şöyledir;

 • Basit elektronik aletler, makine mühendisliğinin kapsam alanı dışında yer almaktadır. Örneğin bilgisayarlar ve küçük ev aletleri gibi ürünler makine mühendisliği ile bağdaştırılamamaktadır. Makine mühendisliği daha ziyade fabrikalar, şirketler, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar çevresinde iş yapmaktadır.
 • Makine mühendisleri makine tasarımı ve üretimi tekelinde sorumlu olmaktadır.
 • Makine mühendislerinin alana hakim olmasını gerektiren belli başlı alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar: Dinamik, statik, mekanik, robotik, mukavemet ve motor olarak sıralanmıştır.
 • İş, işçi sağlığı ve güvenliği, tıpkı diğer mühendisliklerde de olduğu gibi, makine mühendisliği içinde de ilk sırada yer almaktadır.
 • Makine mühendisleri en az maliyet ile en kaliteli ürünü elde etmek için çabalamaktadır.
 • Mekanik alanındaki gelişmeler ve enerji dönüşümleri, makine mühendislerinin daima takipte olması ve üzerinde çalışması gereken başlıca alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Makine mühendisliğinde temel hesaplamalar çok kritik bir noktada yer almaktadır. En ufak bir hesaplama hatası bile hedeflenenden tamamıyla farklı bir sonuca ulaşmaya sebep olabilmektedir.
 • Çokça emek isteyen çalışma sürecini olabildiğince rahat ve verimli hale getirmek, makine mühendislerinin sorumlulukları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Çünkü verimli ve disiplinli çalışma başarının anahtarı olmaktadır.
 • Makine mühendisliği bir lisans bölümü olup 4 yıl süren eğitim gerektirmektedir.
 • Muhakeme yeteneği ve analitik zeka, makine mühendislerinin karakteristik özellikleri arasında yer almaktadır.

Makine Mühendisliği Kitaplarının Kapsadığı Alanlar Hangileridir?

Her geçen yıl daha gözde bir meslek olarak daha fazla tercih edilmeye başlanan makine mühendisliği çok geniş bir alana yayılan ve pek çok iş seçeneği sunan bir bölüm halini almıştır. Makine mühendisliği ders kitapları, mühendislerinin nitelikli birer eleman olarak iş hayatına atılmasına yardımcı olan en büyük kaynaklar arasında yer almaktadır. Makine mühendisliği ders kitapları, makine mühendisliği bölümünü hedefleyen öğrenciler tarafından birer ön hazırlık aşaması olarak tercih edilirken aynı zamanda bölümde aktif olarak eğitim gören öğrencilerin de üniversitelerde aldıkları eğitimin pekişmesine ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle Türkiye’de makine mühendisliği bölümü; enerji mühendisliği, petrol mühendisliği, imalat mühendisliği, gemi mühendisliği, uçak mühendisliği ve malzeme mühendisliği gibi pek çok farklı mühendislik biliminin bir sentezi olarak eğitim vermektedir. Çeşitli alanları bu şekilde bünyesinde barındıran makine mühendisliğinin kitapları da ayrı ayrı alanlar üzerine yoğunlaşılarak, öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Makine mühendisliği için aşağıda sıralanan kitaplar yardımcı kaynak niteliğindedir.

Makine mühendisliği dinamik kitabı, öğrencilerin problem çözebilme yeteneğinin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlamak üzere tasarlanmaktadır. Makine mühendisliği statik kitabı, kitapta yer alan çizimleri üç boyutlu olacak şekilde dijital sisteme de aktararak şekillerin daha doğru algılanmasına ve konunun daha doğru kavranmasına yardımcı olmaktadır.

Makine Mühendisliği Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

Makine mühendisliği, özellikle gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde ön plana çıkan, geniş iş sahasına sahip kapsamlı bir meslek dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak dört yıl süren bir lisans eğitiminin ardından tamamlanmış kabul edilen makine mühendisliği bölümü, geleceğin meslekleri arasında yer almaya başladığından beri yoğun talep görür hale gelmiştir. Makine mühendisliğinin disiplinler arası konuları ele almaktadır. Zamanla ortaya çıkan; uçak mühendisliği, gemi mühendisliği, petrol mühendisliği, enerji mühendisliği, imalat mühendisliği ve malzeme mühendisliği gibi birçok çeşitli mühendislik dalı aynı zamanda makine mühendisliğini oluşturan parçalar halini almıştır. Makine mühendisliğinin kapsadığı bu çeşitlilik sebebiyle makine mühendisliği için kitaplar arasında pek çok farklı disipline yer verilmektedir. Makine mühendisliği, basit teknolojik aletlerden ziyade büyük ve karmaşık aletlerin tasarlanmasında, üretiminde ve analizinde etkin rol alan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek özel sektörde gerek kamu kurum ve kuruluşlarında sık sık başvurulan makine mühendisliği alanında, çeşitli firma ve şirketler için de düzenli olarak çalışılmakta ve tasarımlar yapılmaktadır. Hayatın her alanında yer alan makinelerin bakım, onarım ve üretim gibi aşamaları hakkında detaylı bilgiler içeren makine mühendisliği kitaplarından faydalanılmaktadır. Anlatılan kolay ve basit çözümlemeler sayesinde uzman kişi elindeki problemi hızlı ve güvenilir bir şekilde çözebilmektedir. Ayrıca alanında bilgi sahibi olan yazarın elde ettiği bilgi ve tecrübeler bu kitaplar sayesinde daha sonraki uzman adaylara detaylıca ve etkin bir şekilde aktarılmaktadır. Kişi bir önceki birikimlerden faydalanarak yeniliğe ve üretimi açık hale gelmektedir. Bu durum sonucunda alan günden güne gelişmekte ve yükselmektedir.

Makine Mühendisliği Hangi Disiplinlerle İlişkilidir?

Birçok sayısal bilim gibi Makine mühendisliği de diğer bilim dallarının bir toplamı olarak düşünülebilmektedir. Disiplinlerarası etkileşim hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Bu sayede bilimin mutlak yükselişe ulaşmasına olanak sağlanmaktadır. Lisans düzeyinde öğretilen, makine mühendisliğinin alt disiplinlerinin çoğu, aşağıda listelenmiştir. Bu alt disiplinlerin bazıları sadece makine mühendisliğine özgü alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer alanlar ise bir veya birden fazla disiplinin birleşmesi ile oluşmaktadır. Bir makine mühendisinin yaptığı birçok iş, bu alt disiplinlerden birçoğunun bilgisi ile makineye özgü disiplinlerden gelen beceri ve tekniklerle birlikte oluşmaktadır. Alt disiplinlerin makine mühendisliği alanındaki kitaplar ile pekiştirilmesi sayesinde alandaki gelişmeler artmaktadır. Makine mühendisliğiyle ilgili bu disiplinler şöyledir;

 • Teknik Çizim
 • Temel Fizik
 • Matematik
 • Ekonomi
 • Kimya
 • İleri Fizik
 • Enerji Dönüşümleri
 • Isı Transferi
 • Materyal Bilimi
 • Mukavemet
 • Akışkanlar Mekaniği
 • Nükleer Enerji
 • Makine Elemanları
 • Mekanik
 • İmalat Yöntemleri
 • Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
 • Uygulamalı Matematik
 • Sayısal Analiz
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Otomatik Kontrol
 • Hidrolik Makineler
 • Üretim Yöntemleri
 • İklimlendirme Esasları
 • Takım Tezgahları

Temel fizik kurallarını ve çeşitli disiplinlerin temel prensiplerini malzeme teknolojisiyle başarıyla sentezleyerek kendine özgü çalışma mekanizmasını inşa eden makine mühendisliği, neredeyse tüm sektörlerde aktif şekilde rol oynamaktadır. Makine mühendisliği kitap önerileri de bu çeşitli sektörlere göre şekillenmekte ve belli başlı alanlar üzerine yoğunlaşıp özelleşerek makine mühendisliği bölümü öğrencilerinin yararına sunulmaktadır. Fiziksel olaylara ve sorunlara, analitik ve yaratıcı bir bakış açısıyla yaklaşarak matematiksel modelleme yöntemlerini kullanıp çözümler üreten makine mühendisliği bölümü mezunları oldukça geniş iş sahasına sahip olmaktadır. İş sahasına çıkan bir mühendisin en önemli bilgi kaynağı alanı hakkında yazılan makine mühendisliği bilgi kitaplarıdır. Kendisini geliştirmek ve iş tecrübesini artırmak isteyen her birey genel alan ve alt disiplinler hakkında hazırlanan yayınlara ulaşarak bilgi birikimini kaliteli hale getirmektedir.

Makine Mühendisi Olmak İçin Sahip Olunması Gereken Başlıca Nitelikler Nelerdir?

Makine mühendislerinin yaptığı işler ve çalışma sahaları basit bir tanıma indirgenemeyecek kadar geniş ve çeşitlidir. Çeşitli makine elemanlarının ve mekanik sistemlerin öncelikle belirli kriterler çevresinde tasarımını yapan, ardından üretim noktasında etkin görev alan, üretimi ve üretim teknolojilerini daima geliştirmek üzere çabalayan ve sistemler arası gerekli bağlantıları kuran ve Makine mühendisliği bölümünde dört yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan kişilere ‘’Makine Mühendisi’’ unvanı verilmektedir. Eğitim hayatı süresince de staj programlarına katılan ve uygulamalı dersler alan mezunlar iş hayatına atılmaya hazır hale gelmektedir. Makine mühendislerinin yararlandığı alanlar arasında temel fizik kanunları ilk sırada yer alsa da bu fizik kanunları, çeşitli disiplinlerin temel prensipleri ile birlikte kullanılarak gerekli çalışmaların yapılmasına olanak tanımaktadır. Makine mühendisliği giriş kitabı da genel hatlarıyla bu temel prensipleri ve bu prensipler arası bağlantıları öğrencilere öğretmeyi hedeflemektedir. Makine mühendisliği küçük ve basit elektronik cihazları kapsam alanı dışında tutmaktadır. Daha büyük, kompleks ve genel alanlarda hakim olan makine mühendisliği; pek çok çeşitli şirket ve firma ile düzenli olarak iş birliği halinde iken aynı zamanda çeşitli kamu kurum kuruluşları ve özel sektör sahalarında da aktif şekilde rol oynamaktadır. Şantiyeler, santraller, araştırma ve geliştirme merkezleri ve fabrikalar; makine mühendislerinin işlerinin devamlılığını sağladığı başlıca sahalardır. Makine mühendisi olmayı planlayan kişilerde aranan belli başlı bazı kriterler bulunmaktadır. Makine mühendisliği mukavemet kitabı, geleceğin başarılı mühendis adaylarını bu yolda destekleyen en önemli yol arkadaşlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kriterleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Muhakeme yeteneği yüksek olan
 • Analitik zekasını güvenen
 • Problemler karşısında paniğe kapılmadan sakince sorunu ortadan kaldırmayı amaçlayan
 • Çözüm odaklı, sabırlı ve disiplinli
 • Yaratıcı yönü kuvvetli
 • Şekil ve uzay ilişkilerini zihninde canlandırabilen
 • Matematik, fizik ve kimya gibi çeşitli alanlara karşı ilgili ve meraklı
 • Öğrenmeye istekli, gelişmeye daima açık
 • Geniş hayal gücüne sahip
 • Liderlik ruhuna sahip
 • Sorumluluk almaktan kaçınmayan, özgüvenli
 • İletişim kurma açısından güçlü ve başarılı
 • Ekip ruhuna adapte olabilen
 • Belirli bir düzeyde el becerisine sahip
 • Yüksek konsantrasyona sahip, bir kişi olmak gerekmektedir.

Makine Mühendisi Mezunlarının Yer Aldığı İş Sahaları Nelerdir?

Makine mühendisliği bölümleri, endüstrinin tüm dalları içerisinde aktif şekilde rol oynayan mezunlar ile karşımıza çıkmaktadır. Her alanda mutlaka makine veya parçalarını görmek mümkün olmaktadır. Makine mühendisliği alanı içerisinde; enerji mühendisliği, uçak mühendisliği, gemi mühendisliği, petrol mühendisliği ve imalat mühendisliği gibi pek çok çeşitli mühendislik dalını barındıran makine mühendisliği gelişim kitapları her yıl milyonlarca öğrencinin bu alanlara hakim ve kalifiye birer makine mühendisi olarak yetişmesine destek sağlamaktadır. Temel düzeydeki makine mühendisliğine giriş kitaplarıyla eğitim hayatlarına ilk adımı atan makine mühendisliği bölümü öğrencileri, dört yıllık lisans eğitiminden başarıyla mezun olduktan sonra iş hayatına atılırken başarıyı yakalamak ve kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanmak için makine mühendisliği gelişim kitaplarını sık sık tercih etmektedir. Makine mühendisliği gerek özel sektörde gerekse de kamu kurum ve kuruluşlarında oldukça geniş bir alana yayılmış, ana çarkların dönmesini sağlayan olmazsa olmaz sektörlerden biri halini almıştır. Makine mühendisleri temel olarak tasarımdan, üretimden ve gelişimden sorumludur. Makine mühendisliği okuma kitapları gerek eğitim süresince alınan dersler konusunda gerekse de geleceğine yön vermek isteyen adaylar arasında sıklıkla başvurulan destekleyici kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli şirketler ve firmalarla uzun süreli iş birlikleri kuran makine mühendisleri; pek çok fabrika, santral, şantiye ile araştırma ve geliştirme merkezi bünyesinde çeşitli görevlerde etkin rol oynamaktadır.

Makine mühendisleri en sık şekilde imalat mühendisleri ve metalurji mühendisleri ile işbirliği halinde olmakta ve mesleklerinin gelişiminin devamlılığı adına ortak proje ve deneyleri yürütmektedir. Ortak proje ve deneyler birbirini bilimsel açıdan kontrol altında tutmaktadır. Köprüler, barajlar, türbinler, presler, hafriyat makineleri, havalandırma ve soğutma sistemleri, iklimlendirme sistemleri, yapay organ ve uzuvlar, ulaşım araçları, motorlar ve nükleer reaktörler gibi birbirinden çeşitli pek çok kavramın öncelikle tasarlanması, ardından bu tasarımın geliştirilmesi ve bu tasarımın başarılı bir şekilde üretilmesi makine mühendislerinin analitik yetenekleri sayesinde gerçekleşmektedir. Biyoteknolojiden pazarlamaya kadar uzanan geniş bir alana yayılmış olan makine mühendisliği tasarım kitapları aynı zamanda bölümün aktif iş imkânı sunduğu inşaat sektörü, imalat sektörü, kimya sanayisi, ilaç sanayisi, gıda sanayisi, servis hizmetleri ve tekstil sektörü gibi pek çok alanda da makine mühendislerine ve mühendislik öğrencilerine kolaylıklar sunmaktadır. Her alanda ayrı ayrı hazırlanan kaynaklar aslında birbirlerine destek ve temel oluşturmaktadır. Bu sayede disiplinler arası etkileşimler yükselmektedir ve makine mühendisliği alanının gelişmesi hızlanmaktadır.

Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.