sadsad x
asdasd

Sıralama seçin
Toplam 1 ürün görüntüleniyor.
Görünüm:


Toplam 1 ürün görüntüleniyor.

Kadir Mısıroğlu Kimdir?

Kadir Mısıroğlu 24 Ocak 1933 tarihinde Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yazar, ilk ve orta okulu Akçaabat’ta okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimine devam etmiştir. Üniversite hayatı boyunca birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almıştır. 1964 senesinde ise ilk eserini yan, ‘’Lozan Zafer mi, Hezimet mi?’’ kitabını yayımlamıştır. Birinci cildinden sonra ise Sebil Yayınevini kurarak yoluna devam etmiştir. 1961 yılında Aynur Hanımla evlenmiştir. 1976 senesinden sonra İslami dergisiyle yola devam ederek çeşitli kitaplar çıkarmaya ve yazılar yazmaya devam etmiştir. 1977 yılında Milli Selamet Partisi’nden milletvekili adayı olmuştur. 1978 yılında ise Genel Idare Kurulu’nda görev yapmıştır. Macar İhtilali kitabını çıkaran ve Hür Macarlar Derneğinden madalya alan yazar, tarih konusunda bilgiler veriştir. Yazar, 1980 yılında Frankurt’a yerleşmiş ve çalışmalarını Almanya’dan sürdürmüştür. 1983 yılında gazete, radyo ve televizyonlarda da programlara katılmaya başlamıştır. 1991 yılında Türkiye’ye dönüş yapmıştır. Yazar 6 Mayıs 2019 tarihinde çoklu organ sebebiyle hayatını kaybetmiştir.

Kadir Mısıroğlu Kitaplarının Özellikleri Nedir?

Yazar, farklı türlerde eser vererek uzun yıllar tarih üzerine araştırmalarını aktarmıştır. Kadir Mısırlıoğlu edebiyat, tarih, İslam, siyaset, eğlence ve mizah türlerinde eserler vermiştir. Tarihe, İslamiyet’e dair pek çok eser veren Kadir Mısıroğlu kitabı bulunur. Yazar Hukuk Fakültesi’nde edindiği bilgiler, tarihe dair bakış açısı ve yaşadığı olaylarla eserler vermiştir. Tarihi romanlaştırarak anlattığı, genç nesillere sunduğu cilt eserleriyle ders kitabı niteliğinde kitaplar bırakmıştır. Kadir Mısıroğlu bütün kitapları ve içerikleri şöyledir;

 • Kırık Kılıç: Eser 119 sayfadan oluşur. Tarih şuurunun gelişmesi, yaşayan herkesin İslami şuurla kendini ve tarihini bilmesi amacıyla yazılmıştır. Osmanlı tarihini ortaya koyan ve genç nesillere seslenen yazar, İslami esaslardan örnekler vererek gençleri hayırlı olana yönlendirmeyi amaçlamıştır.
 • Zoraki Asi: 108 sayfadan oluşan ve edebiyat/roman türünde yazılan gençlere İslam tarihini öğretmeyi amaçlamış bir eserdir.
 • Masallar – Of Lala: Hikaye türündeki eser 335 sayfadan oluşan ciltli bir çocuk kitabıdır. Eğlence ve mizah türündeki kitap, çocukları güldürme ve okumaya, düşündürmeye sevk etme amacı taşır.
 • Asrın İhaneti Paralel Yapı veya F. Gülen'in Günah Galerisinden Sayfalar: Fethullah Gülen ve devletin paralel yapılanması ile ilgili yürütülen faaliyetleri ortaya çıkartma amacıyla yazılan bir eserdir. Yürütülen faaliyetlerle İslam’a dayalı paralel yapısının devlete ve millete karşı duruşu yansıtılmaktadır.
 • Geçmişi ve Geleceği İle Hilafet: Eser 728 sayfadan oluşmakla birlikte yazarın çok okunan ve İslami idareyi sağlama amacı taşıyan bir kitabıdır. Eserde Türk Masonlarını, Amerika’da oluşturulan ve İslami konuların üzerinde oynanan oyunları anlatmaktadır. Yazar Ehl-i Sünnetten ve Hilafetten, bunların geçmişten bu yana gelen etkilerinden bahsetmektedir. Hilafetin tarihini öğrenmek için başvurulacak eserlerden birisidir.
 • Makbul ve Maktul İbrahim Paşa: Gençlerin ufkunu açmak, geleceği göstermek, İslami şuurun ne olduğunu anlatmak amacıyla yazılan ve seri halinde roman olarak ortaya konan kitaplardan oluşur.
 • Boykot: Eserde, Türkçenin yabancılaştırılması ve bunun sonucunda değerlerin kaybedilmesi anlatılır. Türkçe’ye olan yabancılaşmanın sonucunda meydana gelen olumsuzlukları anlatmaktadır. Kadir Mısıroğlu Boykot kitabı Türkçenin korunmasına destek olmaktadır.

Osmanlı Tarihini Anlatan Kadir Mısırlıoğlu Kitapları Nelerdir?

Görüşleri ve tarihe olan İslamcı bakış açısıyla pek çok insanı etkilemeyi başarmış olan Kadir Mısırlıoğlu, cilt cilt kitaplar yayımlayarak gençleri etkilemeyi başarmıştır. Yaşadığı pek çok olay onun bakış açısını değiştirmesinde rol oynamıştır. Dergilerde yazdığı yazılar, tarihe karşı İslamcı bakışı ve Osmanlı Tarihi ile ilgili kitapları ilgi uyandırmıştır. Aşağıdaki eserler Osmanlı Tarihini anlatmaktadır;

 • Osmanlı Tarihi 1.cilt: Osmanlı’nın İslami ölçülerinin neler olduğunu, Kemalist Rejimi ve dinlerle tarihin oluşturduğu mutlak hakimiyeti kitapta gözler önüne sermektedir. Eser, seri halinde yazılmış ve Osmanlı tarihini farklı bir bakış açısıyla ortaya koymuştur. İslam esaslarını, Asr-ı Saadet’i ve İslam Tarihinin ne anlamlara geldiğini okurlarına anlatmıştır.
 • Veli Bayezid’in Bedduası: Tarihe dair genç nesillere bilgiler aktardığı bir eserdir.
 • Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri Cilt 2: Eserde milli ve dini tarihe yönelik siyasi askeri mücadeleler yer alır. Hak ve batılın mücadelesini, bu mücadelenin kazananını, fitne ve fesat çıkararak dahil olanları ve daha fazlasını anlatmaktadır. Tarihle ilgilenenler için ders kitabı niteliğinde olan eser, geçmişte bugüne kadar gelen tahrif hareketlerini ele alır. 720 sayfadan oluşan eser, İslam tarihini aydınlatan bir kaynaktır.
 • Kavuklu İhtilalci Şeyh Bedrettin: Eserde diğer tarih kitaplarındaki gibi yine Osmanlı’yı anlatmaktadır. Yıldırım Beyazıd dönemine kadar uzanan kronolojik sırada Şeyh Bedrettin’in ve daha sonra Düzmece Mustafa’nın ve Cem Sultan’ın icraatları anlatılmaktadır. Roman şeklinde anlatılan tarihi kitaplarıyla, gençlere okumayı sevdirmektedir.

Kadir Mısıroğlu’nun sıraya göre Osmanlı Tarihi’ni anlattığı 3 eseri şunlardır:

1- Kanlı Düğün

2-Uzunca Sevindik

3-Kırık Kılıç

Listelenen kitaplarında yazar Osmanlı tarihini romanlaştırarak gençlere sunmaktadır. Bu sayede tüm eserler akıcı ve okunması daha kolay hale gelmiştir.

Kadir Mısıroğlu Kitap Tavsiyeleri Nelerdir?

Kadir Mısıroğlu külliyatı 60 eserden oluşmaktadır. Külliyatının içerisinde pek çok edebi, tarihi, siyasi, mizahi eser bulunur. Gerçekçi yaklaşımı ve dobra anlatımıyla tarihi en açık şekilde aktarmaktadır. Araştırmalarını gençlere aktaran ve İslami bakış açısıyla ilgiyi üzerine toplayan yazar, pek çok tarihi meseleye şu eserlerinde değinmiştir;

 • Musul Meselesi ve Irak Türkleri: Tarih boyunca Musul ve Irak Türkleri bir sorun haline gelmiştir. Misak-ı Milli içerisinde olan ancak kurtarılamayan vatan parçası Musul üzerine yazılan eser, Kürtçülük meselesinden de bahseder. Petrol yataklarına sahip Musul’un topraklarında yaşayan Türkleri anlatmaktadır.
 • Düzmece Mustafa: Fetret Devri ve Düzmece Mustafa ile devam eden Osmanlı tarihi, İslami esaslarla ve romanlaştırılmış yazım tarzıyla okurlara sunulmaktadır.
 • Sultan Vahdeddin Bir Mazlum Padişah: Eserde Vahideddin ve Osmanlı’nın tarihindeki dramatik hadiseler anlatılmaktadır.
 • Yunan Mezalimi- Türk’ün Siyah Kalbi: Yunanlılarla olan mücadeleler üzerine yazılan eser, unutulan ve sünger çekilen meseleleri ortaya çıkartmıştır. Anadolu’da yaşayan ve Kıbrıs Türkleri olan bilinen isimleri sahneye çıkararak anlatmıştır.
 • Sarıklı Mücahidler Kurtuluş Savaşında: Kitapta İstiklal Harbi’nin kazanılma mücadelesi, savaş sırasındaki halk hareketi anlatılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın ve halkın hareketlerinin önemi gözler önüne serilmiştir.

Kadir Mısıroğlu Dünya Görüşü ile İlgili Kitaplar Nelerdir?

Kadir Mısıroğlu kitapları seti ile dünya görüşünü ortaya sermektedir. Yazarın külliyatı ve dünya görüşüne yönelik tezatlar, gençler tarafından ilgiyle okunmaktadır. Tüm kitabında islami görüş hakimdir. Bununla birlikte yazar tarihi araştırmalar yapmış ve tüm bu araştırmalarıyla ilgili ilginç eserler ortaya koymuştur. Bu sebeple kitapların tamamı tarihten örnekler içermektedir. Dünya görüşü ve tarihi bilgileri içeren kitaplar şöyledir;

 • İslam Dünya Görüşü: Eserde Cenab-ı Hak tarafından ortaya konan insan fıtratı anlatılmaktadır. İnsanın fıtratına dair gerçekçi bilgiler, mutlak bir şekilde ortaya konulmuştur. 480 sayfadan oluşan eser, Müslüman olmayı ve bunun neye hizmet ettiğini bilmeyi gerektiren ifadelere yer vermektedir. Olaylara İslami çerçeveden bakış nasıl olur bunu aşılamaktadır.
 • Lozan Zafer Mi? Hezimet Mi ?: İlk eseriyle yankı uyandıran yazar, Lozan’ın ne olduğunu anlatmaktadır. Adalardaki Yunan stratejilerini ve hilafeti anlatmaktadır.
 • Amerika'da Zenci Müslümanlık Hareketi: Müslüman bir devletin getirdiği tecrübelerden yola çıkarak tarihten geriye kalan edinimleri anlatmıştır. Milli tarihe yönelik arayışları ve yıllardır ortaya koyulan idealleri Amerika’da yaşayan zencilerin Müslümanlaşma hareketiyle ele almıştır.
 • Doğru Türkçe Rehberi yahud Bin Uydurma Kelimeyi Boykot: “İslamcı olmak ve uydurma kelimeleri kullanmak aynı şey değildir.” diyen Yazar, yapılan hataları anlayarak toprakları kaybetmemek için seferber olmayı anlatıyor. Dilini kaybeden bir toprağın zamanla her şeyini kaybedeceğini anlatarak değerlere sahip çıkmak gerektiğini söylüyor.

Kadir Mısıroğlu Kitap Setleri Hangi Eserleri İçerir?

Yazar, farklı konuları bir araya getirerek bütünleştirmek istemiş ve eserlerini ciltler halinde yayımlamıştır. Kitap serilerini bir bütün halinde okumak dünya görüşünü anlamayı ve tarihi kavramayı kolaylaştırır. Aşağıdaki set, en çok okunan kitaplardan oluşmaktadır.

 • Geçmiş Günü Elerken: Set halinde yazılan eserlerde siyasi ve ictimai olaylara yer vermiştir. İslami hareketin 50 senedir değişimini ve gelişme seyrini okurlara anlatmıştır. Menfaat üzerine yapılanları eleştirel bir dille aktaran yazar, resmi makamı itibariyle keyfiyet içerisinde yaşayanları da anlatmıştır.

Kadir Mısıroğlu kaç kitabı var sorusuna yanıt olarak 55’den fazla olduğu söylenebilir. Külliyatı incelendiğinde yazara ait pek çok türde eser olduğu görülür. Tüm kitaplarında yazar dini unsurları kullanmakla birlikte tarihi eleştirel bir bakış açısıyla yansıtmaktadır. Aynı zamanda Kadir Mısıroğlu, geçmişe dair çok özel iddialarda bulunmuştur. Shakespeare bir müslüman olduğu, II Dünya Savaşı’nda Alman Ordusunun kumlara Ayel-et Kürsi okuduğu gibi savları bulunmaktadır.

Üstad Kadir Mısıroğlu Kitapları Hangileridir?

Üstad Kadir Mısıroğlu kitapları külliyatı içerisinde yazara ait kaynak niteliğindeki değerli pek çok eser bulunur. Eserler, tarihi ve yaşanan olayları başka bir gözle anlatmaktadır. Kadir Mısıroğlu'nun kitapları kronolojik olarak veya ayrı ayrı okunabilir. İslami dünya görüşü ile yazdığı eserlerinde Osmanlı padişahlarına da yer vermektedir. Padişahların gerçekleştirdikleri faaliyetler, icraatler, dönem dönem ortaya çıkan zorluklar kitaplarda yer alır.

Külliyat içerisinde yer alan eserler kronolojik sıraya göre şu şekilde sıralanabilir:

 • Amerika'da Zenci Müslümanlık Hareketi
 • Âşıklar Ölmez!..
 • Barbaros Hayreddin Paşa (Tarihî Roman)
 • Doğru Türkçe Rehberi yahud Bin Uydurma Kelimeyi Boykot

Padişahlarla ilgili yazdığı eserler, seri şeklinde yayımlanarak okurların beğenisini kazanmıştır. Dönemlerinde yöntemin şekillerinin ne olduğunu ve padişahlara ait çeşitli faaliyetler şu şekilde listelenebilir:

 • Bir Mazlûm Pâdişah: Sultan Abdülaziz
 • Bir Mazlûm Padişah: Sultan Abdülhamid
 • Bir Mazlûm Padişah: Sultan Vahideddin
 • Cem Sultan’ın Papağanı (Tarihî Roman)

Yazarın şiir ve roman türünde de eserleri bulunur. Bu eserlerinde işlediği tarihi konularla okurların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu eserler şunlardır:

 • Cemre (Şiirler)
 • Düzmece Mustafa (Tarihî Roman)
 • Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri

Geçmiş Günü Elerken isimli aşağıdaki seride büyük ölçüde yazar keyfiyetten bahsetmektedir.

 • Geçmiş Günü Elerken C-I
 • Geçmiş Günü Elerken C-II

Yazarın Hilafete ilişkin araştırmalarından elde ettiği pek çok önemli bilgi bulunur. Bunlar da aşağıdaki kitapta toplanmıştır.

 • Geçmişi ve Geleceği ile Hilâfet

Yazar, İslam davası üzerine pek çok eser vermiş ve aşağıdaki eserleriyle cephedeki askerleri Türk fikir hayatını gözler önüne sermiştir.

 • Gurbet İçinde Gurbet
 • Hayat Felsefesi Yâhud Yaşamak Sanatı
 • Hicret: Aziz vatandan ayrılışın hikâyesi

İslam Dünya görüşü ile ilgili bilgi veren eserler şöyledir;

 • İslam Dünya Görüşü
 • İslâm Yazısına Dair
 • İslâmcı Gençliğin El Kitabı

Yazar mizahi ve eleştirel bir dille romanlar, çocuk kitapları ve tarihi roman, öykü kitapları da yayımlamıştır.

 • İthaflı Fıkralar
 • Kanlı Düğün (Tarihî Roman)
 • Kavuklu İhtilâlci: Şeyh Bedreddin (Tarihî Roman) ,
 • Kırık Kılıç (Tarihî Roman)

Kurtuluş Savaşı’nda verilen mücadeleler, savaşlara ve alınan, alınamayan topraklara dair eleştiriler eserlerinde yer alır. Macar İhtilali üzerine, Lozan ve Musul üzerine pek çok eser kaleme almıştır. “ Lozan Zafer Mi, Hezimet Mi?” isimli aşağıdaki serisiyle de savaşa dair yaşanan olayları ve verilen mücadeleleri İslamcı bakış açısıyla anlatmıştır.

 • Kurtuluş Savaşında Sarıklı Mücâhidler
 • Lozan Zafer mi, Hezimet mi? C-I
 • Lozan Zafer mi, Hezimet mi? C-II
 • Lozan Zafer mi, Hezimet mi? C-III
 • Macar İhtilâli
 • Musul Mes'elesi ve Irak Türkleri
 • Makbul ve Maktul İbrahim Paşa (Tarihî Roman)
 • Malkoçoğlu Kardeşler (Tarihî Roman)
 • Mimar Koca Sinan (Tarihî Roman)
 • Moskof Mezâlimi

İslam Tarihi üzerine yaptığı araştırmalar, Hukuk Fakültesi sonrasında edindiği bilgiler aşağıdaki kitaplarını yazmasında etkili olmuştur.

 • Muhtasar İslam Tarihi I
 • Muhtasar İslam Tarihi II
 • Muhtasar İslam Tarihi III
 • Osmanoğulları'nın Dramı - 50 Gurbet Yılı -

Yazar, Osmanlı Tarihi üzerine yazarken mizahi eserleri de eksik bırakmamış; çocuklara yönelik şu masalları da yazmıştır.

 • Of Lala (Masal)
 • Osmanlı Tarihi I
 • Osmanlı Tarihi II
 • Perili Köşk (Masal)
 • Piri Reis

Geçmişten bugüne kadar meydana gelen pek çok mesela ve yaşanan zulümler, kitaplarının konusu olmuştur. Aşağıdaki eserlerinde pek çok meseleye ve tahrif hareketine karşı derin bilgilerine yer verir.

 • Sokollu Mehmed Paşa (Tarihî Roman)
 • Tarihten Günümüze Ermeni Meselesi ve Zulümler
 • Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri C-I
 • Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri C-II
 • Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri C-III
 • Trabzon Meb'usu Şehid-i Muazzez Ali Şükrü Bey

Tarihi romanlarında, Hilafetten ve Osmanlı padişahlarından bahseder. Ünlü romancı ve şairler adına aşağıdaki eserleri vererek onların ölümsüzleştirilmesine destek olmuştur.

 • Uzunca Sevindik (Tarihî Roman)
 • Üç Hilâfetçi Şahsiyet
 • Üstad Necip Fâzıl'a Dâir
 • Veli Bayezid’in Bedduası (Tarihi Roman)
 • Yunan Mezâlimi - Türk’ün Siyah Kitabı
 • Zağanos Paşa (Târihî Roman)
 • Zoraki Âsi - Şehzâde Bâyezid - (Tarihî Roman)
 • Altı Oku İslâmî İmanın Altı Şartı Yerine Konulmak Üzere İcad Edilmiş Olan:

Yazar, dergilerde yayımladığı yazılardan dolayı hakkında açılan davalar sonucunda siyasete girmiştir. Siyasete girdikten sonra da yazmaya devam etmiş ve Türkiye’den bir dönem ayrılmakla beraber geri döndükten sonra da çeşitli vakıflarda sohbetlere devam etmiştir. Sohbetlerinde siyaset, din, edebiyat ve gündem konularına yer vermiştir. Gündemi, edebiyatı ve dini bir arada sunan eserleri şunlardır;

 • CHP'nin Günah Galerisinden Sayfalar
 • Asrın İhâneti: Paralel Yapı veya F. Gülen'in Günah Galerisinden Sayfalar
 • Özlü Sözler "Akıllı Adamlar İçin"
 • Kırk Görgü Şahidinden Naklen Benden Tarihe Haberler

Listelenen Kadir Mısıroğlu külliyatı, okurların derin tarih bilgisi kazanması amacıyla yayımlanır. Kadir Mısıroğlu külliyatı 56 kitap içermektedir. Yazara ait pek çok eser, okurlarını bilgilendirmek ve onlara İslami bakış açısı katmak amacı taşır.

Kadir Mısıroğlu Kitap Önerileri Nelerdir?

Kadir Mısıroğlu kitap önerileri incelenerek tarih kitapları ve konuları hakkında bilgi edinilebilir. Yazarın hukuk, siyaset, tarih, din bilgisi eserlerine ışık tutmaktadır. Döneminde kimi zaman eleştirilen kimi zaman çok beğenilen yazıları, insanların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Ramazan Sohbetleri programına katılarak Beyaz TV’de dini soruları cevaplamaya başlamıştır. Cumartesi Sohbetleri isimli sohbetleri de gerçekleştirerek insanların dikkatini dini konulara çekmiştir. İnsanlara dini bilgiler vermek, bilinmeyenleri aktarmak amacıyla pek çok çabada bulunmuştur. Tüm bu bilgilerin yanı sıra yazarın Cemre adında bir şiir kitabı da bulunmaktadır. Bu kitapta dini öğeler etrafında şekillenmektedir. Aynı zamanda gençlere öğütler niteliğindedir. Yazar hayatını kaybettikten sonra da külliyatı okunmaya ve programları izlenmeye devam etmektedir.

Daha fazla bilgi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.