365,00 TL
281,05 TL
%23 indirim
Kazancınız
:
83,95 TL
Hüsrev Hatemi Hakkında Bilgiler
Türü: Araştıma ve İnceleme Kitapları
Sayfa Sayısı: 600
ISBN: 9786055222956
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Tipi: 1. Hamur
Basım Tarihi 2021
Yakup Gelir
Yakup Gelir
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Hüsrev Hatemi Kısa Özet

    İnsan yas¸amının önemli faaliyetlerinden biri edebiyattır. Bu anlamda edebiyat sahasında meydana gelen gelis¸im ve degˆis¸imleri, insan duygu ve du¨s¸u¨nce du¨nyasının dıs¸a vurumu olarak go¨rmek gerekir. Edebiyatın bu o¨zelligˆe sahip olus¸u; onun bireye, topluma, c¸evreye ve en o¨nemlisi kis¸inin kendisine do¨nu¨k anlatımlarından kaynaklanmaktadır. Edebiyatı o¨zel kılan digˆer bir kavram, ku¨ltu¨rdu¨r. Edebiyatın ku¨ltu¨rle ic¸ ic¸e olus¸u ve ku¨ltu¨ru¨ zenginles¸tirip sonraki nesillere aktarması, onun belirgin o¨zelliklerinden biridir.

    S¸u¨phesiz edebiyatın o¨zelliklerini bize yansıtan sanatc¸ılardır. Bu anlamda so¨zu¨ edilecek sanatc¸ılardan biri, Hu¨srev Hatemi’dir. 1960’lı yıllardan beri yazdıgˆı du¨s¸u¨nce yazıları ve s¸iirleriyle Tu¨rk edebiyatında yer edinen Hatemi, birc¸ok bakımdan okur ic¸in yol go¨sterici olmus¸tur. S¸iirlerindeki temaların c¸es¸itliligˆi, onların ince bir is¸c¸ilikle is¸lenmesi, gec¸mis¸e ve gelenegˆe dokunan yo¨nu¨; bu anlamda s¸iirini farklı kılmaktadır. S¸iirlerindeki bu o¨zelliklerle beraber onların modern yas¸amla ilintili yo¨nlerinin de altını c¸izmek gerekir. C¸u¨nku¨ onun s¸iiri, bir nevi modern du¨nyada yas¸ayan birey ve toplumun yas¸adıklarının izdu¨s¸u¨mu¨du¨r.

    S¸iirlerinin yanında unutmamamız gereken digˆer bir konu, onun du¨s¸u¨nce yazılarıdır. Birc¸ok kavramın tartıs¸ıldıgˆı bu yazılarda, Tu¨rk-I·slam toplumunun son yu¨zyıllarda gec¸irmis¸ oldugˆu degˆis¸imlerin izlerine rastlanır. Yer yer karamsarlık, umutsuzluk, sert eles¸tiriler so¨z konusu olsa da genel anlamda belli bir fikrin etrafında gelis¸en ve kenetlenen, u¨mitvar ve ayakları yere basan bir tutumla kars¸ılas¸ılır. Bu bagˆlamda onun yazılarında degˆis¸imler yansıtılmakla beraber c¸o¨zu¨mler de u¨retilmektedir. I·leri su¨ru¨len bu c¸o¨zu¨mlerden olsa gerek kendinden emin, so¨ylediklerinin arkasında duran bir s¸ahsiyetle kars¸ılas¸maktayız. Bu c¸erc¸evede Tu¨rk aydınının genelinde mevcut olan bunalım ve Dogˆu-Batı c¸atıs¸ması, onun yazılarında bulunmaz. C¸u¨nku¨ o, yu¨zyıllardır ku¨ltu¨r, gelenek ve gec¸mis¸le s¸ekillenmis¸ bir sesin temsilcisidir.

  • 1. Hamur

Hüsrev Hatemi Hakkında Yorumlar