sadsad x
asdasd

Felsefenin Başlangıç İlkeleri

Sol Yayınları

Georges Politzer

16,00 TL
12,96 TL
%19 indirim
Kazancınız
:
3,04 TL
Alışveriş Listeme Ekle
Felsefenin Başlangıç İlkeleri Hakkında Bilgiler
Türü: Genel Felsefe Kitapları
Sayfa Sayısı: 208
ISBN: 9789757399377
Kapak: Ciltsiz
Georges Politzer
Georges Politzer
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Felsefenin Başlangıç İlkeleri Kısa Özet

  İÇİNDEKİLER

   

  11 Georges Politzer, Georges Cogniot

  18 Yayınlayanların Önsözü, Guy Besse-Maurice Caveing

   

  FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ

  25 GİRİŞ

  26 I. Felsefe Nedir?

  30 II. Niçin Felsefeyi İncelemeliyiz?

  34 III. Hangi Felsefe İncelenmeli?

  34 a) Bilimsel Bir Felsefe: Diyalektik Materyalizm

  36 b) Devrimci Bir Felsefe: Proletaryanın Felsefesi

  38 IV. Vargı: Teori ve Pratiğin Birliği

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  MARKSİST DİYALEKTİK YÖNTEMİN İNCELENMESİ

  43 BİRİNCİ DERS. – Diyalektik Yöntem

  43 I. Yöntem Nedir?

  44 II. Metafizik Yöntem

  44 a) Nitelikleri

  47 b) Tarihsel Anlamı

  48 III. Diyalektik Yöntem

  48 a) Nitelikleri

  50 b) Tarihsel Oluşumu

  55 IV. Formel Mantık ve Diyalektik Yöntem

   

  57 İKİNCİ DERS. – Diyalektiğin Birinci Çizgisi: Her Şey Birbirine Bağlıdır. (Karşılıklı Etki ve Evrensel Bağlantı Yasası)

  57 I. Bir Örnek

  59 II. Diyalektiğin Birinci Çizgisi

  60 III. Doğada

  64 IV. Toplumda

  68 V. Vargı

   

  70 ÜÇÜNCÜ DERS. – Diyalektiğin İkinci Çizgisi: Her Şey Durum Değiştirir. (Evrensel Değişme ve Kesintisiz Gelişme Yasası)

  70 I. Bir Örnek

  71 II. Diyalektiğin İkinci Çizgisi

  72 III. Doğada

  77 IV. Toplumda

  83 V. Vargı

   

  86 DÖRDÜNCÜ DERS. – Diyalektiğin Üçüncü Çizgisi: Nitel Değişiklik

  86 I. Bir Örnek

  88 II. Diyalektiğin Üçüncü Çizgisi

  90 III. Doğada

  95 IV. Toplumda

  101 V. Vargı

   

  104 BEŞİNCİ DERS. – Diyalektiğin Dördüncü Çizgisi: Karşıtların Savaşımı (I)

  104 I. Karşıtların Savaşımı Her Değişikliğin Devindiricisidir. Bir Örnek

  105 II. Diyalektiğin Dördüncü Çizgisi

  106 III. Çelişkinin Nitelikleri

  106 a) Çelişki İçtedir

  109 b) Çelişki Yenileştiricidir

  112 c) Karşıtların Birliği

   

  117 ALTINCI DERS. – Diyalektiğin Dördüncü Çizgisi: Karşıtların Savaşımı (II)

  117 I. Çelişkinin Evrenselliği

  119 a) Doğada

  122 b) Toplumda

  123 II. Uzlaşmaz Karşıtlık ve Çelişki

  126 III. Karşıtların Savaşımı, Düşüncenin Devindiricisi

   

  131 YEDİNCİ DERS. – Diyalektiğin Dördüncü Çizgisi: Karşıtların Savaşımı (III)

  131 I. Çelişkinin Özgül Niteliği

  137 II. Evrensel ve Özgül Birbirinden Ayrılmazlar

  141 III. Baş Çelişki, İkincil Çelişki

  147 IV. Çelişkinin Başlıca Yönü ve İkincil Yönü

  149 V. Çelişki Üzerine Genel Sonuçlar. Prudonculuğa Karşı Marksizm

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  MARKSİST FELSEFİ MATERYALİZMİN İNCELENMESİ

  157 SEKİZİNCİ DERS. – Materyalist Dünya Anlayışı Nedir?

  158 I. "Materyalizm" Sözcüğünün İki Anlamı

  159 II. Madde ve Ruh

  161 III. Felsefenin Temel Sorunu

  162 IV. "İdealizm" Sözcüğünün İki Anlamı

  164 V. Materyalizm ve İdealizm, Teoride Olduğu Kadar, Pratikte de Birbirlerine Karşıdırlar

  167 VI. Marksist Felsefi Materyalizm Üç Temel Çizgi ile Ayırdedilir.

   

  169 DOKUZUNCU DERS. – Marksist Materyalizmin Birinci Çizgisi: Dünyanın Maddiliği

  169 I. İdealist Tutum

  173 II. Marksist Anlayış

  174 III. Madde ve Hareket

  179 IV. Doğal Zorunluluk

  183 V. Marksizm ve Din

  189 VI. Vargı

   

  191 ONUNCU DERS. – Marksist Materyalizmin İkinci Çizgisi: Madde Bilinçten Öncedir.

  191 I. Yeni İdealist Hile

  198 II. Marksist Anlayış

  199 a) Varlığın Nesnelliği

  203 b) Bilinç, Varlığın Yansısı

  205 III. Düşünce ve Beyin

  209 IV. Bilincin İki Derecesi

  212 V. Vargı

   

  214 ONBİRİNCİ DERS. – Marksist Materyalizmin Üçüncü Çizgisi: Dünya Tanınabilir

  214 I. İdealizmin Son Sığınağı

  222 II. Marksist Anlayış

  223 a) Pratiğin Rolü

  229 b) Marksist Pratik Kavramının Bir Tahrifi

  231 III. Göreli Gerçek ve Mutlak Gerçek

  235 IV. Teori ve Pratiğin Birliği

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  DİYALEKTİK MATERYALİZM VE TOPLUMUN MANEVİ YAŞAMI

  243 ONİKİNCİ DERS. – Toplumun Manevi Yaşamı Maddi Yaşamının Yansısıdır

  243 I. Bir Örnek

  245 II. İdealist "Açıklamalar"

  250 III. Materyalist Diyalektik Tez

  250 a) Toplumun Maddi Yaşamı, Yalnız Tek Tek Bireylerin Bilincinden Değil, Genel Olarak, İnsan Bilincinden ve İradesinden Bağımsız Olarak Varolan Bir Nesnel Gerçektir

  253 b) Toplumun Manevi Yaşamı, Toplumun Nesnel Gerçeğinin Bir Yansısıdır

  258 c) Yeni Toplumsal ve Siyasal Fikirler ve Teoriler Nasıl Ortaya Çıkar?

  259 d) Kalıntılar Sorunu

  260 IV. Vargı

   

  263 ONÜÇÜNCÜ DERS. – Toplumsal Yaşamda Fikirlerin Rolü ve Önemi

  263 I. Bir Örnek

  265 II. Kaba Materyalizmin Yanılgısı

  269 III. Diyalektik Materyalist Tez

  269 a) Fikirlerin Maddi Kökeni Onların Gücünü Oluşturur

  271 b) Eski Fikirler ve Yeni Fikirler

  275 c) Yeni Fikirlerin Örgütlendirici, Harekete Getirici ve Değiştirici Bir Etkisi Vardır

  278 IV. Vargı

   

  282 ONDÖRDÜNCÜ DERS. – Bilimsel Sosyalizmin Şekillenmesi, Önemi ve Rolü

  283 I. Marksizmin Üç Kaynağı

  283 a) Alman Felsefesi

  285 b) İngiliz Ekonomi Politiği

  286 c) Fransız Sosyalizmi

  287 II. Ütopik Sosyalizm

  292 III. Bilimsel Sosyalizm

  292 a) Biçimlenmesi

  293 b) Nitelikleri

  297 IV. Bilimsel Sosyalizmin Rolü

  297 a) Sosyalizmle İşçi Hareketinin Kaynaşması

  298 b) Devrimci Partinin Gerekliliği – "Kendiliğindenlik"in Eleştirisi

  301 V. Vargı

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  TARİHSEL MATERYALİZM

  307 ONBEŞİNCİ DERS. – Üretim: Üretici Güçler ve Üretim İlişkileri

  307 I. Toplumun Maddi Yaşam Koşulları

  309 a) Coğrafi Ortam

  310 b) Nüfus

  311 II. Üretim Tarzı

  312 a) Üretici Güçler

  315 b) Üretim İlişkileri

  319 III. Üretim Araçları Mülkiyeti

  322 IV. Üretim Tarzının Değişmesi, Toplumlar Tarihinin Anahtarı

  325 V. Vargı

   

  328 ONALTINCI DERS. – Üretim İlişkileri ve Üretici Güçlerin Niteliği Arasında Zorunlu Uygunluk Yasası

  329 I. Üretici Güçler, Üretimin En Devingen ve En Devrimci Öğesidirler

  331 II. Üretim İlişkilerinin Üretici Güçler Üzerindeki Karşı-Etkisi

  333 III. Zorunlu Uygunluk Yasası

  336 IV. İnsan Eyleminin Rolü

   

  342 ONYEDİNCİ DERS. – Kapitalizmden Önce Sınıf Savaşımı

  343 I. Toplumun Kökenleri

  345 II. Sınıfların Ortaya Çıkışı

  351 III. Köleci ve Feodal Toplumlar

  355 IV. Burjuvazinin Gelişmesi

   

  362 ONSEKİZİNCİ DERS. – Kapitalist Toplumun Çelişkileri

  362 I. Kapitalist Üretim İlişkileri: Kapitalist Üretim İlişkilerinin Özgül Çelişkisi

  367 II. Kapitalist Toplumda Zorunlu Uygunluk Yasası

  368 a) Kapitalist Üretim İlişkileri ile Üretici Güçlerin Niteliği Arasında Uygunluk

  371 b) Kapitalist Üretim İlişkileri ile Üretici Güçlerin Niteliği Arasında Çatışma

  376 III. Proletaryanın Sınıf Savaşımı Üretim İlişkileri ile Üretici Güçler Arasındaki Çelişkinin Çözümlenmesi Yöntemi

  382 IV. Vargı

   

  384 ONDOKUZUNCU DERS. – Üstyapı

  384 I. Üstyapı Nedir?

  389 II. Üstyapı Temel Tarafından Oluşturulur 392 III. Üstyapı Etkin Bir Güçtür

  396 IV. Üstyapı Üretime Doğrudan Doğruya Bağlı Değildir

  398 V. Vargı

   

  400 YİRMİNCİ DERS. – Sosyalizm

  400 I. Üretim ve Üleşim

  402 II. Sosyalizmin İktisadi Temeli

  408 III. Sosyalizme Geçişin Nesnel Koşulları

  409 IV. Sosyalizmin Temel Yasası

  412 V. Sosyalizme Geçişin ve Sosyalizmin Gelişmesinin Öznel Koşulları

  421 VI. Vargı

   

  424 YİRMİBİRİNCİ DERS. – Sosyalizmden Komünizme

  425 I. Komünist Toplumun İlk Evresi

  429 II. Komünist Toplumun Üst Evresi

  433 III. Sosyalizmde Üretici Güçler ve Üretim İlişkileri

  438 IV. Sosyalizmden Komünizme Geçişin Koşulları

  442 V. Vargı

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  MATERYALİST DEVLET VE ULUS TEORİSİ

  447 YİRMİİKİNCİ DERS. – Devlet

  447 I. Devlet ve "Kamu Yararı"

  450 II. Devlet, Uzlaşmaz Sınıf Karşıtlıklarının Ürünü

  451 a) Devletin Kökeni

  458 b) Devletin Tarihsel Rolü

  465 III. Devletin İçeriği ve Biçimi

  466 a) Devletin Toplumsal İçeriği

  472 b) Devletin Biçimi

  476 IV. Sınıf Savaşımı ve Özgürlük

  476 a) Burjuvazi ve "Özgürlük"

  479 b) Proletarya ve Özgürlükler

   

  491 YİRMİÜÇÜNCÜ DERS. – Ulus (I)

  491 I. Ulus ve Toplumsal Sınıf

  492 II. Bilimsel Ulus Anlayışı

  492 a) Ulus Nedir?

  493 (a) Dil Birliği

  494 (b) Toprak Birliği

  495 (c) İktisadi Yaşam Birliği

  497 (d) Ruhsal Şekillenme ve Kültür Birliği

  498 (e) Tarihsel Olarak Oluşmuş İstikrarlı Bir Birlik

  499 b) Kaçınılacak Bazı Yanlışlar

  502 III. Burjuvazi ve Ulus

  502 a) Burjuva Ulusların Biçimlenmesi

  503 b) Burjuvazi Ulusun Başında

  505 c) Burjuvazinin Ulusa İhanet Etmeye Başlaması

  513 IV. İşçi Sınıfı ve Ulus

  513 a) Proleter Enternasyonalizmi

  517 b) Proleter Yurtseverliği

   

  522 YİRMİRDÖRDÜNCÜ DERS. – Ulus (II)

  524 I. Sömürge Sorunu: Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı

  530 II. Sosyalist Uluslar

  530 a) Ulusal Sorun ve Sosyalist Devrim

  532 b) Sosyalist Ulusların Nitelikleri

  538 III. Ulusların Geleceği

  540 Alsace ve Moselle Üzerine Not

Felsefenin Başlangıç İlkeleri Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.