sadsad x
asdasd
40,00 TL
32,40 TL
%19 indirim
Kazancınız
:
7,60 TL
Alışveriş Listeme Ekle
Ekim Devrimi Dosyası Hakkında Bilgiler
Türü: Genel Tarih Kitapları
Sayfa Sayısı: 676
ISBN: 3990000017031
Kapak: Ciltsiz
Vladimir İlyiç Lenin
Vladimir İlyiç Lenin
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Ekim Devrimi Dosyası Kısa Özet

  İÇİNDEKİLER

  9 Çevirenin Notu, Kenan Somer

  BİRİNCİ BÖLÜM

  TEK ÜLKEDE SOSYALİST DEVRİM

  13 Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Konusunda (23 Ağustos 1915)

  17 Proleter Devrimin Asker* Programı (Eylül 1916)

  27 Uzaktan Mektuplar. Mektup 1. İlk Devrimin Birinci Evresi (20 Mart 1917)

  37 Proletaryanın Bugünkü Devrimdeki Görevleri (7 Nisan 1917)

  42 İktidar İkiliği Üzerine (9 Nisan 1917)

  45 Proletaryanın Devrimimizdeki Görevleri (Proletarya Partisi İçin Platform Tasarısı) (10 Nisan 1917)

  45 Yapılmış Olan Devrimin Sınıfsal Niteliği

  46 Yeni Hükümetin Dış Siyaseti

  47 Özgün İktidar İkiliği ve Bunun Sınıfsal Anlamı

  49 Buraya Değin Söylenenlerden Çıkan Taktiğin Özgünlüğü

  51 Devrimci Sonuna-Değincilik ve Bunun Sınıfsal Anlamı

  52 Savaş Nasıl Sona Erdirilebilir

  53 Devrimimizin Yarattığı Yeni Devlet Tipi

  56 Tarımsal ve Ulusal Program

  58 Kapitalist Banka ve Sendikaların Ulusallaştırılması

  59 Sosyalist Enternasyonaldeki Durum

  64 Zimmerwald Enternasyonali Başarısızlığa Uğradı. III. Enternasyonali Kurmak Gerekir

  67 Bilimsel Bakımdan Doğru Olmak ve Proletaryanın Siyasal Bilincini Aydınlatmaya Katkıda Bulunmak İçin Partimizin Adı Ne Olmalı?

  71 Sonsöz (28 Mayıs 1917)

  73 Bunalımın Öğrettikleri (5 Mayıs 1917)

  77 Üç Bunalım (20 Temmuz 1917)

  82 Siyasal Durum (23 Temmuz 1917)

  85 Devrimin Öğrettikleri (Temmuz 1917)

  97 Sonsöz (19 Eylül 1917)

  98 RSDİP Merkez Komitesine (12 Eylül 1917)

  101 Güncel Siyasal Durum Üzerine Karar Tasarısı (16 Eylül 1917)

  107 Bolşevikler İktidarı Almalıdırlar. RSD(B)İP Merkez Komitesine, Petrograd ve Moskova Komitelerine Mektup (25-27 Eylül 1917)

  110 Marksizm ve Ayaklanma. RSD(B)İP Merkez Komitesine Mektup (26-27 Eylül 1917)

  116 Rus Devrimi ve İç Savaş. İç Savaş Umacısıyla Korkutmaya Çalışıyorlar (29 Eylül 1917)

  129 Devrimin Görevleri (9-10 Ekim 1917)

  131 Kapitalistlerle Felaketli Uzlaşma

  131 İktidar Sovyetlere

  132 Halklara Barış

  133 Toprak İşleyenin

  134 Açlığa ve İktisadi Yıkıma Karşı Savaşım

  135 Devrim Düşmanı Toprak Sahipleri ve Kapitalistlere Karşı Savaşım

  136 Devrimin Barışçıl Gelişmesi

  138 Bunalım Olgunlaşmıştır (29 Eylül 1917)

  146 Ortada Görünmeyen Birinin Öğütleri (21 Ekim 1917)

  149 Kuzey Bölge Sovyetleri Kongresine Katılan Bolşevik Yoldaşlara Mektup (8 Ekim 1917)

  155 RSD(B)İP Merkez Komitesinin 10 (23) Ekim 1917 Günlü Oturumu

  155 1. Rapor. Tutanak

  156 2. Karar

  157 RSD(B)İP Merkez Komitesinin 16 (29) Ekim 1917 Günlü Oturumu

  157 1. Rapor. Tutanak

  158 2. Konuşmalar. Tutanak

  159 3. Karar

  161 Bolşevik Parti Üyelerine Mektup (31 Ekim 1917)

  163 RSD(B)İP Merkez Komitesine Mektup (1 Kasım 1917)

  168 Merkez Komite Üyelerine Mektup (6 Kasım 1917)

  170 Rusya Yurttaşlarına (7 Kasım 1917)

  İKİNCİ BÖLÜM

  SOVYET YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ

  173 Devlet ve Devrim. Marksist Devlet Öğretisi ve Proletaryanın Devrimdeki Görevleri (Ağustos-Eylül 1917)

  173 III. Devlet ve Devrim. Paris Komünü Deneyimi (1871). Marx'ın Çözümlemesi

  173 2. Kırılan Devlet Aygıtının Yerini Neyle Doldurmalı?

  176 3. Parlamentarizmin Ortadan Kaldırılması

  181 4. Ulusun Birliğinin Örgütlenmesi

  184 5. Asalak Devletin Ortadan Kaldırılması

  185 IV. Devam. Engels'in Tamamlayıcı Açıklamaları

  185 5. Marx'ın İç Savaş Yapıtına 1891'de Yazılan Önsöz

  188 VI. Marksizmin Oportünistler Tarafından Alçaltılması

  188 2. Kautsky'nin Oportünistlerle Polemiği

  191 Devrimin Temel Sorunlarından Biri (27 Eylül 1917)

  198 Bolşevikler İktidarı Koruyabilecekler mi? (Eylül 1917)

  234 Sovyetler İktidarına Düşen Görevler Üzerine 25 Ekim (7 Kasım) 1917'de Petrograd İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyetine Sunulan Rapor. Basın Özeti

  236 İşçi Denetimi Üzerine Yönetmelik Tasarısı (8-9 Kasım 1917)

  238 Halka Çağrı (19 Kasım 1917)

  240 Köylülerin Sorularına Yanıt (5 Kasım 1917)

  242 Yüksek Memurların Aylıkları Konusunda. Halk Komiserleri Konseyi Karar Tasarısı (1 Aralık 1917)

  243 Seçilenleri Görevden Geri Alma Hakkı Üzerine Kararname Tasarısı (2 Aralık 1917)

  245 Petrograd İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti İşçi Kesiminin 4 (17) Aralık 1917 Oturumunda Petrograd İşçilerinin İktisadi Durumu ve İşçi Sınıfının Görevleri Üzerine Sunulan Rapor. Basın Özeti

  247 Olumlu Yarışmayı Nasıl Örgütlemeli? (6-9 Ocak 1918)

  255 Emekçi ve Sömürülen Halkın Hakları Bildirisi (16 Ocak 1918)

  258 Halk Komiserleri Konseyinin Etkinliği Üzerine 11 (24) Ocak 1918'de Rusya İşçi Asker ve Köylü Temsilcileri Sovyetleri Üçüncü Kongresinde Sunulan Rapor

  262 Programın Gözden Geçirilmesi ve Parti Adının Değiştirilmesi Üzerine 8 Mart 1918'de RK(B)P VII. Kongresinde Sunulan Rapor

  265 Program Tasarısı Taslağı (8 Mart 1918)

  265 Sovyetler İktidarı Üzerine On Tez

  265 Sovyetler İktidarının Sağlamlaştırma ve Yayılması

  268 "Sovyetler İktidarının İvedi Görevleri" Makalesinin İlk Taslağı (23-28 Mart 1918)

  268 Bölüm IX

  272 Sovyetler İktidarının İvedi Görevleri (13-26 Nisan 1918)

  272 Rusya Sovyetler Cumhuriyetinin Uluslararası Durumu ve Sosyalist Devrimin Temel Görevleri

  273 Halk Sayım ve Denetimi İçin Savaşımın Önemi

  276 Sovyet Örgütlenmesinin Gelişmesi

  279 Sovyetler İktidarının İvedi Görevleri Üzerine Altı Tez (29 Nisan-3 Mayıs 1918)

  282 26 Mayıs 1918'de Rusya Ulusal İktisat Konseyleri I. Kongresinde Yapılan Konuşma

  289 "Ulusallaştırılan İşletmelerin Yönetim Yönetmeliği" Tasarısına İlişkin Açıklamalar (2 Haziran 1918)

  290 Amerikan İşçilerine Mektup (20 Ağustos 1918)

  293 6 Kasım 1918'de İşçi Köylü Kazak ve Kızılordu Asker Temsilcileri Sovyetleri Rusya IV. Olağanüstü Kongresinde Devrimin Yıldönümü Üzerine Yapılan Konuşma

  298 Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky (10 Kasım 1918)

  298 Burjuva Demokrasi ve Proleter Demokrasi

  301 Sovyet Kurumlarının Yönetimi Üzerine Yönetmelik Tasarısı (12 Aralık 1918)

  305 Büyük Sorunları Açıklamaya Yarayan Küçük Tablo309 Burjuva Demokrasi ve Proletarya Diktatörlüğü Üzerine 4 Mart 1919'da Komünist Enternasyonal I. Kongresinde Sunulan Tezler

  312 RKP Program Tasarısının Taslağı (23 Şubat 1919)

  312 Rusya'da Proletarya Diktatörlüğünün Temel Görevleri

  316 19 Mart 1919'da RK(B)P VIII. Kongresinde Parti Programı Üzerine Sunulan Rapor

  320 Sovyetler İktidarı Nedir? (Plağa Alınan Konuşma) (Mart 1919)

  322 Macar İşçilerine Selam (27 Mayıs 1919)

  326 Sovyetler İktidarının İki Yılı. Ekim Devriminin İkinci Yıldönümü Dolayısıyla 7 Kasım 1919'da Rusya Merkez Yürütme Komitesi, Moskova İşçi ve Kızılordu Temsilcileri Sovyeti, Rusya Sendikalar Merkez Konseyi ve Fabrika Komiteleri Ortak Toplantısında Yapılan Konuşma

  329 Kurucu Meclis Seçimleri ve Proletarya Diktatörlüğü (16 Aralık 1919)

  332 Sol Komünizm – Bir Çocukluk Hastalığı (Nisan-Mayıs 1920)

  335 Komünist Enternasyonal II. Kongresinin Temel Görevleri Üzerine Tezler (Haziran-Temmuz 1920)

  337 Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Komisyonunun 26 Temmuz 1920'de Komünist Enternasyonal II. Kongresine Sunulan Raporu

  340 Tek İktisadi Plan (21 Şubat 1921)

  348 Ayni Vergi (Yeni Siyasetin Kapsamı ve Koşulları) (Mayıs 1921)

  355 Yeni İktisat Siyaseti Koşullarında Sendikaların İşlev ve Görevleri Üzerine Tezler Taslağı (30 Aralık 1921 - 4 Ocak 1922)

  355 6. Sendikalar ve İşletmelerin Yönetimi

  356 7. Proleter Devletin İktisat ve Devlet Organlarında Sendikaların İşlev ve Katılımı

  357 8. Her Türlü Sendikal Çalışmanın Temel Koşulu Olarak Yığınlarla İlişki

  359 Az Olsun Öz Olsun (2 Mart 1923)

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  SOVYET EKONOMİSİNİN ÖRGÜTLENME SORUNLARI

  375 Yaklaşan Felaket ve Önlemenin Yolları (10-14 Eylül 1917)

  375 Açlık Yaklaşıyor

  377 Hükümetin Tam Etkisizliği

  379 Denetim Önlemleri Herkesin Bildiği ve Gerçekleştirilmesi Kolay Olan Önlemlerdir

  380 Bankaların Ulusallaştırılması

  385 Patron Sendikalarının Ulusallaştırılması

  388 Ticari Gizliliğin Kaldırılması

  391 Karteller Halinde Zorunlu Kümelendirme

  394 Tüketimin Düzenlenmesi

  397 Demokratik Örgütlerin Etkinliğinin Hükümetçe Baltalanması

  401 Mali Batkı ve Önlemenin Yolları

  403 Sosyalizme Gitmekten Korkulursa Öncülük Edilebilir mi?

  406 Savaş ve İktisadi Yıkıma Karşı Savaşım

  409 Devrimci Demokrasi ve Devrimci Proletarya

  412 Devlet ve Devrim. Marksist Devlet Öğretisi ve Proletaryanın Devrimdeki Görevleri (Ağustos-Eylül 1917)

  412 V. Devletin Sönmesinin Ekonomik Temelleri

  412 2. Kapitalizmden Komünizme Geçiş

  416 3. Komünist Toplumun Birinci Evresi

  419 4. Komünist Toplumun Üst Evresi

  426 Toprak Üzerine Rusya Sovyetleri İkinci Kongresine Rapor. 26 Ekim (8 Kasım) 1917

  427 Toprak Kararnamesi

  431 Bankaların Ulusallaştırılması ve Bu İşin İçerdiği Önlemler Üzerine Kararname Tasarısı (Aralık 1917)

  434 RK(B)P VIII. Kongresine Savaş ve Barış Üzerine Rapordan Parça. 7 Mart 1918

  437 Sovyetler İktidarının İvedi Görevleri (Mart-Nisan 1918)

  437 Rusya Sovyetler Cumhuriyetinin Uluslararası Durumu ve Sosyalist Devrimin Temel Görevleri

  440 Günün Genel Belgisi

  442 Burjuvaziye Karşı Savaşımın Yeni Bir Evresi

  449 Halk Sayım ve Denetimi İçin Savaşımın Önemi

  452 Emek Üretkenliğinin Yükselmesi

  454 Olumlu Yarışmanın Örgütlenmesi

  457 "Uyumlu Örgütlenme" ve Diktatörlük

  465 Sovyet Örgütlenmesinin Gelişmesi

  464 Sonuç

  470 Bir Bilimsel ve Teknik Çalışmalar Planı Taslağı (Nisan 1918)

  472 "Sol" Çocukluk ve Küçük-Burjuva Düşünceler Üzerine (9-11 Mayıs 1918)

  488 Rusya Sovyetleri Maliye Şubeleri Temsilcileri Kongresine Sunulan Rapor (19 Mayıs 1918)

  489 Mali Merkeziyetçilik

  489 Gelir ve Emlak Vergisi

  490 Zorunlu Çalışma Hizmeti

  491 Yeni Para

  493 Gazetelerimizin Niteliği Üzerine (20 Eylül 1918)

  496 İşçi, Kazak, Köylü ve Kızılordu Asker Temsilcileri Sovyetlerinin Rusya Olağanüstü VI. Kongresinde Devrimin Yıldönümü Üzerine Yapılan Konuşmanın Özeti. 6 Kasım 1918

  501 Moskova Merkez İşçi Kooperatifi Sözcülerinin Toplantısında Yapılan Konuşma. 26 Kasım 1918

  506 Rusya Tarım Bölgeleri, Yoksul Köylü Komiteleri ve Komünleri I. Kongresinde Yapılan Konuşma. 11 Aralık 1918

  516 RK(B)P Program Tasarısı

  516 11. Programın İktisadi Bölümüne İlişkin Konular

  519 12. Programın Tarım Sorunu Üzerindeki Maddesi

  521 Büyük Girişkenlik. Cephe Gerisindeki İşçilerin Kahramanlığı. "Komünist Cumartesiler" Konusunda (28 Haziran 1919)

  542 Proletarya Diktatörlüğü Döneminde İktisat ve Siyaset (30 Ekim 1919)

  551 Tarım Komünleri ve Tarım Artelleri I. Kongresinde Yapılan Konuşma. 4 Aralık 1919

  560 Rusya Merkez Yürütme Komitesi ile Halk Komiserleri Konseyinin Merkez Yürütme Komitesi VII. Yasama Yılı Birinci Oturumunda Sunulan Etkinlik Raporundan Parça. 2 Şubat 1920

  567 Moskova İşçi ve Kızılordu Temsilcileri Sovyetinde Yapılan Konuşmadan Parça. 6 Mart 1920

  570 Çok Eski Bir Düzenin Yıkılmasından Yeni Düzenin Kurulmasına (8 Nisan 1920)

  573 Moskova-Kazan Demiryolu Hattındaki İlk "Komünist Cumartesi"den Tüm Rusya'daki 1 Mayıs "Komünist Cumartesi"ne (2 Mayıs 1920)

  576 Dış ve İç Durumumuz ve Partinin Görevleri (1920)

  580 RK(B)P X. Kongresinde Zoralımların Yerine Ayni Verginin Geçirilmesi Üzerine Sunulan Rapordan Parça. 15 Mart 1921

  590 Ekim Devriminin Dördüncü Yıldönümü İçin (14 Ekim 1921)

  593 Altının Bugünkü ve Sosyalizmin Tam Zaferinden Sonraki İşlevi Üzerine (5 Kasım 1921)

  601 Yeni İktisat Siyaseti Koşullarında Sendikaların İşlev ve Görevleri. Rusya Komünist (Bolşevik) Parti Merkez Komitesinin Kararları (30 Aralık 1921-4 Ocak 1922)

  601 6. Sendikalar ve İşletmelerin Yönetimi

  602 7. Sendikaların İşlevi ve Proleter Devletin İktisadi ve Yönetsel Organlarına Katılımı

  603 8. Her Türlü Sendikal Etkinliğin Baş Koşulu Olarak Yığınlarla Bağlantı

  605 Rus Devriminin Beş Yılı ve Dünya Devriminin Görünümleri. Komünist Enternasyonal IV. Kongresine Sunulan Rapor. 13 Kasım 1922

  618 Kooperatifçilik Üzerine (4-6 Ocak 1923)

  625 İşçi ve Köylü Denetleme Kurulunu Yeniden Nasıl Örgütlemeli? (23 Ocak 1923)

  630 Açıklayıcı Notlar

  666 Adlar Dizin

Ekim Devrimi Dosyası Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.