Dildare Doza Kurdistane - Hikmet Buluttekin Çeko

Nas Ajans Yayınları

Faris Medeni Marsil

50,00 TL
40,50 TL
%19 indirim
Kazancınız
:
9,50 TL
Dildare Doza Kurdistane - Hikmet Buluttekin Çeko Hakkında Bilgiler
Türü: Azınlık ve Etnik Sorun Kitapları
Sayfa Sayısı: 290
ISBN: 9789944221153
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Tipi: 2. Hamur
Basım Tarihi 2015
Faris Medeni Marsil
Faris Medeni Marsil
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Dildare Doza Kurdistane - Hikmet Buluttekin Çeko Kısa Özet

  Bala min kişand ku di derbare Hikmet Buluttekin (Çeko) de tiştek nahe zanin ü hevalen wi ji zede tişt di derheqi wi de nizanin. Wek bi sere derziye bire bikolim, li vir ü li wir min di derheqe wi de agahi berev kir. Le agahi ne ew agahi ne u ter nake meriv di derheqe wi de bibe xwediye zanyariyeke ku ruhiyeta wi zanibe ka çima ew di emrek weba ciwan de terka mekteba xwe ü maltaba xwe kiriye u beşdari tekoşineka weha radikal buye.

  Meriv Dr. Şivan hinek fehm dike, tişten di derheqi wi de hatine nivisandin u gotin de diyar dibe ku ew xwe misyonerek doza Kurdistane hesibandiye. Him hissi him ji rasyonel fikiriye. Him xwestiye heyfa maltaba xwe ku di Dersime de hatine kuştin hiline him ji bi tevayi Kurdistane ji bin nire kolonyalizma Tirkiyeye xelas bike. Kefene xwe li sere xwe peçandiye. Ev fikra rizgariya Kurdistane ruh u mejiye wi dorpeç kiriye u nikaribbuye xwe xelas bike u ji bo ku xwe ji ve doze `rizgar` bike nikaribuye xwe iqna bike.

  Le Çeko li gor Dr. Şivan ciwan e, ev ciwantiya wi u konjuktura we deme tesir le kiriye. Ew Atmaneki ye. Atmaneki wek aşiret, aşireteke sere xwe ji yeke re natewinin, herweha hin hevalen wi dibejin baweriya wi ya bi doze u baweriya wi ya bi Dr. Şivan du fenomenen bingehin in ku beşdari tekoşineka weha radikal buye.

  Li gel baweriya wi bi Dr. Şivan re muşterekiya wan yen din ji hene; herdu ji di dema xwendakariya xwe de jir u zirek bune u di dibistanen dewlete yen leyli de xwendine u mekteben xwe bi dereceyen heri bilind xelas kirine.

  Çeko bi xwe him ji di wan salan de, bi kurdi gelek nivis nivisandiye u gelek nivis wergerandiye kurdi. Di derheqe zwe de tiştek nenivisandiye. Ji xwe we deme di derheqe xwe de nivisandin ne kare şoreşger u welatperwaren bu. Ew şoreşgereki bi nav le be nişan e. Di wan salan de u di wi emri de ew bi kare ji xwe mezintir rabuye; di dema xwe de di nav wan neslen xwe de ciyeki wi ye taybet heye; di civatek normal de u di welateki azad u xwediye dewlet de ew bi her awaye pirali objekta lekolin u nirxandinen taybet e; le ez di çerçeweya ku ew nehe ji bir kirin u keda wi ji bo neslen pişt wi ve bihe zanin de, mam. Ji xwe di nav ciwanen kurdan de yen ku naznave wi "Çeko" ji xwe re hilbijartine u didin jiyandin, hene.

 • 2. Hamur

Dildare Doza Kurdistane - Hikmet Buluttekin Çeko Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.