Refik Halit Karay Kimdir?
18 Ağustos 2022

Refik Halit Karay Kimdir?

Refik Halid Karay (15 Mart 1888, İstanbul – 18 Temmuz 1965, İstanbul), Cumhuriyet Dönemi'nde hikâye, roman, oyun, mizah, günlük ve anı türlerinde birçok eser kaleme almış Türk hikâye yazarı, roman yazarı, yazar ve gazetecidir. Hikâyeleriyle Anadolu’ya yönelişin ve Yeni Lisan hareketinin öncülerinden olmuştur.

Refik Halid Karay'ın biyografisi incelendiğinde kültürlü ve zengin bir ailede doğduğu görülmektedir. Okul hayatına Vezneciler’de Şemsü’l-Maarif Mektebi’nde ve Göztepe’deki Taş Mektep'te başlamıştır. Ardından Galatasaray Lisesi’nin yatılı kısmına kaydolan Refik Halid, burada altı yıl eğitim görmüş fakat mezun olmadan ayrılmıştır. Hukuk Mektebi sınavını kazanan, 1908 yılında Hukuk Mektebi'ne başlayan yazar, bu okulu sadece ikinci sınıfa kadar okumuştur.

Refik Halid'in yaşam özetinde yazarlık dışında farklı meslekler de vardır. Hukuk öğrencisi olduğu dönemde Maliye Nezareti Devair-i Merkeziye Kalemi’nde kâtip olarak çalışmıştır. Gazetecilik yapmış, Beyoğlu Belediyesi’nde başkâtiplik görevini yerine getirmiştir. Robert Kolej’de Türkçe öğretmenliği de yapan yazar, 1909 yılında "Son Havadis” gazetesini çıkarmıştır.

Refik Halid Karay, Fecr-i Âtî edebî topluluğunun beyannamesine imza atan yazarlardandır. Fakat sonradan bu topluluktan ayrılmıştır. Yazılarında R.H, Rehak, Aydede, Kirpi, Kirpi-i Nâtüvan, Mübeccel Halid ve Vak’anüvis gibi mahlaslar kullanmıştır. "Kirpi" mahlasıyla yazdığı siyasi mizah yazılarıyla döneminde oldukça fazla ses getiren Refik Halid, birçok kez sürgün edilmiştir. Sürgün döneminde yaşadıkları ve öğrendiklerini eserlerine yansıtmıştır.

Refik Halid’in eserleri günümüzde de okurlar tarafından ilgiyle okunmaya, uzmanların beğenisini kazanmaya devam etmektedir.

Refik Halit Karay Eserleri Nelerdir?

Refik Halit Karay’ın 58 adet eseri aşağıda listelenmiştir:

Refik Halit Karay'ın İlk Eseri Nedir?

Refik Halit Karay'ın ilk eseri, Mübeccel Halid adıyla yazdığı, 1909 yılında Musavver Muhit dergisinde yayımlanan "Ayşe’nin Talii" isimli hikâyesidir.

Refik Halit Karay'ın Kaç Tane Eseri Vardır?

Refik Halit Karay’ın elliden fazla eseri vardır.

Refik Halit Karay Hikayeleri

Refik Halit Karay’ın “Memleket Hikâyeleri” ve “Gurbet Hikâyeleri” isimli iki adet hikâye kitabı vardır. Yazarın 35 adet hikâyesinin adı aşağıda listelenmiştir:

 • Ayşe’nin Talii
 • Hakk-ı Sükût
 • Kuvvete Karşı
 • Cer Hocası
 • Senede Bir
 • Komşu Namusu
 • Şaka
 • Sarı Bal
 • Küs Ömer
 • Ankara ’da Yatır
 • Vehbi Efendi’nin Şüphesi
 • Boz Eşek
 • Koca Öküz
 • Yatık Emine
 • Şeftali Bahçeleri
 • Garip Bir Hediye
 • Bir Taarruz
 • Çıban
 • Hülle
 • Zincir
 • İstanbul
 • Akrep
 • Lavrens
 • Keklik
 • Güneş
 • Dişçi
 • Kaçak
 • Eskici
 • Yara
 • Antikacı
 • Testi
 • Fener
 • Gözyaşı
 • Köpek
 • Garaz

Refik Halit Karay Kaç Tane Hikaye Yazmıştır?

Refik Halit Karay, otuzdan fazla hikâye yazmıştır. Hikâyeleri iki kitap halinde bir araya getirilmiştir.

Refik Halit Karay En İyi Hikayesi Hangisidir?

Refik Halit Karay’ın en ünlü hikâyesi “Şeftali Bahçeleri”dir.

Refik Halit Karay İlk Hikayesi Hangisidir?

Refik Halit Karay'ın ilk hikayesi, Mübeccel Halid adıyla yazdığı ve 1909 yılında Musavver Muhit dergisinde yayımlanan "Ayşe’nin Talii" isimli eserdir.

Refik Halit Karay Hikayelerinin Özellikleri Nelerdir?

Refik Halit Karay, hikaye yazmaya Fecr-i Ati edebi topluluğu içinde başlamıştır ve Mauppasant tekniğini kullanmıştır. Karay'ın hikayelerinde kullandığı İstanbul Türkçesi okuyucular ve eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanmıştır. Üslubu samimi ve gerçekçi bulunmaktadır. Refik Halit'in hikayeleri, Anadolucu edebiyat ve sade lisan hareketinin ilk ürünlerindendir.

Refik Halit, ilk hikayelerinde İstanbul’un kenar semtlerinde ve Anadolu’da yaşayan insanların sıkıntılarını, eğlence hayatlarını işlemiştir. Sürgün yıllarında kaleme aldığı hikayelerinde ise yurt dışında yaşadıklarından hareketle vatan hasretini anlatmıştır. Karay'ın tasvirleri canlı ve gerçekçidir. Refik Halit’in hikayeciliğini çok beğenen Halide Edib Adıvar, yazarı övmek için şu sözleri söylemiştir: "Yalnızca Türk edebiyatının değil, Rus ve Amerikan edebiyatlarından sonra, hikâyecilikte cihan ölçüsünde ön planda yer işgal edebilecek bir hikâyecimizdir."

Refik Halit Karay Hikayeleri Hangi Türdedir?

Refik Halit Karay’ın hikâyeleri Maupassant tarzında olay öyküleridir.

Refik Halit Karay'ın Hikaye Anlayışı Nedir?

Refik Halit Karay, milli edebiyat anlayışını yansıtan hikâyeler yazmıştır.

Refik Halit Karay Hikayeleri Nerelerde Yayımlanmıştır?

Refik Halit Karay’ın hikâyelerinin yayımlandığı gazete ve dergilerin bir kısmı aşağıda listelenmiştir:

 • Musavver Muhit Mecmuası
 • Türk Yurdu
 • Yeni Mecmua
 • Muhit
 • Resimli Kitap
 • Kalem Dergisi
 • Alem

Refik Halit Karay Romanları

Refik Halit Karay’ın roman türünde 20 adet eseri aşağıda listelenmiştir:

 • İstanbul'un Bir Yüzü: Refik Halit Karay’ın ilk romanıdır. Günümüzde İnkılap Kitabevi tarafından yayımlanmaktadır ve sayfa sayısı 198’dir. Birbirinden bağımsız altı bölümden oluşan romanda İstanbul’un değişen yüzü anlatılmaktadır.
 • Ay Peşinde: İlk baskısı 1922 yılında yapılmıştır. Sayfa sayısı 206'dır. Kitap, Refik Halit'in hiciv ve düşüncelerini yansıtan bir eserdir.
 • Yezidin Kızı: Tan Gazetesi’nde tefrika edilen romanın ilk basım tarihi 1939'dur. Fransa'da yaşayan Hikmet Ali ile Yezidi olan Zeli'nin aşkı anlatılmaktadır. Kitabın sayfa sayısı 160’tır.
 • Çete: Refik Halit Karay’ın yazmaya Halep’te başlayıp İstanbul’da tamamladığı ve 1939 yılında yayımlanan romanıdır. 176 sayfadan oluşmaktadır. Kitapta, Türk çete reisi Kıran ile Rus prensesi Nina'nın aşkı anlatılmaktadır.
 • Sürgün: 230 sayfadan oluşan bir kitaptır. İlk yayım yılı 1941’dir. Refik Halit’in yurt dışında yaşadıklarından yola çıkarak sürgün edilen insanların yaşadıklarını göz önüne serdiği bir romandır.
 • Anahtar: 1947 yılında yazılan bir eserdir. 272 sayfadan oluşmaktadır. Romanda, Kenan'nın karısı Perihan'ın çantasında kendi evlerine ait olmayan bir anahtar bulması sonucunda yaşadıkları anlatılmaktadır. İnsan psikolojisine odaklanan eserin arka planında dönem İstanbul’unun sosyal yaşantısı da verilmiştir.
 • Bu Bizim Hayatımız: Kitabın sayfa sayısı 277’dir. Refik Halit Karay tarafından 1950 yılında yazılmıştır. Üç bölümden oluşan eserde zengin bir ailenin çocuğu olan Mazlum Sami'nin yıllar önce kaybettiği aşkın peşine düşmesi anlatılmaktadır. Okuyuculara geçmişte kalan İstanbul'un konak hayatını hatırlatan bir kitaptır.
 • Nilgün: Romanın ilk baskısı üç cilt halinde sırasıyla 1950, 1950 ve 1952 yıllarında yayımlanmıştır. Kitabın ilk kez tek cilt halinde yayımlandığı yıl ise 1960’tır. Kitabın sayfa sayısı 1029’dur. Nilgün ve Ömer arasındaki aşk ilişkisini anlatan bir eserdir.
 • Yeraltında Dünya Var: Refik Halit’in 2. sürgün döneminde tanıdığı Orta Doğu’yu anlatan bir romandır. 1953 yılında yazılmıştır. Aşk, yalnızlık ve macera temaları ile İstanbul hasretini işleyen bir kitaptır.
 • Dişi Örümcek: İlk yayım tarihi 1953’tür. İnkılap Kitabevi tarafından yayımlanan kitabın sayfa sayısı 381’dir. Kitapta kocası Arabistan’da Türk Konsolosluğu’na atanan Nurperi'nin burada yaşadığı gönül maceraları anlatılmaktadır. Nurperi'nin ve onun cazibesine kapılan kişilerin iç dünyaları işlenmiş, dönemin sosyal hayatı da yansıtılmıştır.
 • Bugünün Saraylısı: Eser ilk önce “Olduğu Gibi” başlığıyla Hürriyet Gazetesi’nde tefrika edilmiştir. 1964 yılında da kitap olarak yayımlanmıştır. 310 sayfadan oluşmaktadır. Refik Halit Karay'ın 1940’lı yılların İstanbul’unu, Düzce'den gelen Ayşen'nin İstanbul'da tanınan yüzlerden biri oluşunu anlattığı eseridir.
 • İki Bin Yılın Sevgilisi: İlk yayım tarihi 1954’tür. İnkılap Kitabevi tarafından yayımlanan kitabın sayfa sayısı 399’dur. Kitapta üç ayrı aşk hikayesi anlatılmakta ve olaylar Fahir ile Güldal'ın aşkında kesişmektedir.
 • İki Cisimli Kadın: Refik Halit’in 1954 yılında yazdığı bir romandır. Sayfa sayısı 270’tir. Bir ruhun aynı zaman diliminde iki farklı ülkede yaşaması anlatan bir kitaptır.
 • Kadınlar Tekkesi: Kitap ilk olarak 1956 yılında 2 cilt, 1964 yılında ise tek cilt olarak yayımlanmıştır. Sayfa sayısı 701’dir. Refik Halit Karay'ın aşk ve âşıklık üzerine düşünmeye sevk eden kitabıdır. Şeyh Baki'nin dergâhında toplanan kadınların hayatları ve Baki'nin Neşide'ye olan aşkı sonrasında hayatında yaşadığı değişimler anlatılmaktadır.
 • Karlı Dağdaki Ateş: İlk yayın tarihi 1956’dır. 198 sayfadan oluşmaktadır. Romanda Binnur isimli genç ve güzel öğretmen ile orta yaşlardaki Yusuf’un aşkı anlatılmaktadır.
 • Dört Yapraklı Yonca: Refik Halit’in 1957 yılında kaleme aldığı romanıdır. İç içe geçmiş iki romandan oluşan bir eserdir. Kitapta dört kız arkadaşın başından geçen olaylar anlatılmaktadır.
 • Sonuncu Kadeh: İlk yayım tarihi 1965’tir. Sayfa sayısı 280’dir. Romanda örneğine az rastlanan bir aşk anlatılmakta ve aşkın tüm yaşamı etkileyen, can acıtan yönü de işlenmektedir.
 • Yerini Seven Fidan: 272 sayfadan oluşan bir kitaptır. Refik Halit Karay’ın aşkı, tutkuyu ve imkansızlığı anlattığı romanıdır.
 • Ekmek Elden Su Gölden: İlk olarak 1985 yılında yayımlanmıştır. İnkılap Kitabevi tarafından yayımlanan hali 231 sayfadan oluşmaktadır. Zengin bir aileye gelin giderse mutlu olacağını sanan Ferhan’ın yaşadığı hayal kırıklıkları anlatılmaktadır.
 • Ayın On Dördü: İlk yayım tarihi 1980’dir. İnkılap Kitabevi tarafından yayımlanan hali 326 sayfadan oluşmaktadır. Macera, gerilim ve aşk içeren roman üç ana kahramana sahiptir. Bir cinayet sonrasında yaşananlar anlatılmaktadır.

Refik Halit Karay Anıları

Refik Halit Karay’ın anı türünde 2 adet eseri aşağıda listelenmiştir:

 • Minelbab İlelmihrab
 • Bir Ömür Boyunca

Refik Halit Karay Günlükleri

Refik Halit Karay’ın günlük türünde 6 adet eseri aşağıda listelenmiştir:

 • Bir İçim Su
 • Bir Avuç Saçma
 • İlk Adım
 • Üç Nesil Üç Hayat
 • Makyajlı Kadın
 • Tanrı'ya Şikâyet

Refik Halit Karay Mizah Yazıları

Refik Halit Karay’ın mizah türünde 6 adet eseri aşağıda listelenmiştir:

 • Sakın Aldanma, İnanma, Kanma
 • Kirpinin Dedikleri
 • Ago Paşa'nın Hatırı
 • Ay Peşinde
 • Tanıdıklarım
 • Guguklu Saat

Refik Halit Karay Oyunları

Refik Halit Karay’ın 2 adet tiyatro eseri aşağıda listelenmiştir:

 • Deli
 • Kanije Müdafaası ve Tiryaki Hasan Paşa

Refik Halit Karay Hangi Dönem Yazarıdır?

Refik Halit Karay, Cumhuriyet Dönemi yazarıdır.

Refik Halit Karay Sanat Anlayışı Nedir?

Refik Halit Karay’a göre sanatın halka karşı sorumlulukları vardır. Kendi edebiyat anlayışını şu sözlerle anlatmıştır: “Biz dili bulduk. Şimdi halkı öğreneceğiz ve adileşmeden kendimizi halkla meşgul edeceğiz. Bize bir Rus edebiyatı lazım. Yani halkın acılarına iştirak eden, ihtiyaçlarını duyan, emellerine şekil veren bir edebiyat.”

Refik Halit Karay Hangi Edebi Akımdan Etkilenmiştir?

Refik Halit Karay, milli edebiyat akımından etkilenmiştir.

Refik Halit Karay Kimlerden Etkilenmiştir?

Refik Halit Karay’ın etkilendiği isimlerin bir kısmı aşağıda listelenmiştir:

Refik Halit Karay Kimleri Etkilemiştir?

Refik Halit Karay, başta hikayeleri olmak üzere romanları, mizah yazıları, anı ve günlükleriyle hem kendi dönemindeki yazarları, hem de kendinden sonraki dönemde yazmaya başlamış isimleri etkilemiştir.

Refik Halit Karay'ın Edebiyat İçin Önemi Nedir?

Refik Halit Karay, Anadolu’ya yönelişin, Yeni Lisan hareketinin öncü isimlerinden olması ve "Kirpi" mahlasıyla yazdığı siyasi mizah yazılarıyla edebiyatımızın en önemli yazarları arasına girmiştir.

Refik Halit Karay'ın Eserleri Nerelerde Yayımlanmıştır?

Refik Halit Karay’ın kitapları günümüzde İnkılap Kitabevi tarafından yayımlanmaktadır. Karay’ın eserlerinin yayımlandığı gazete ve dergiler aşağıda listelenmiştir:

 • Musavver Muhit Dergisi
 • Resimli İstanbul
 • Servet-i Fünûn
 • Tercümân-ı Hakikat Gazetesi
 • Sada-yı Millet Gazetesi
 • Kalem Dergisi
 • Cem Dergisi
 • Şehrah Gazetesi
 • Tercüman-ı Hakikat Gazetesi
 • Türk Yurdu
 • Yeni Mecmua
 • Vakit Gazetesi
 • Tasvir-i Efkar
 • Zaman Gazetesi
 • Sabah Gazetesi
 • Alemdar Gazetesi
 • Peyam-ı Sabah
 • Aydede Dergisi
 • Doğru Yol Gazetesi
 • Tan Gazetesi

Refik Halit Karay'ın Yazarlık Dışındaki Kariyeri

Refik Halit Karay, Hukuk Mektebi öğrencisi iken Maliye Nezareti Devair-i Merkeziye Kalemi’nde kâtip olarak çalışmaya başlamıştır. Memur olarak çalışmayı sevmeyen yazar, 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra görevinden ayrılmıştır. Refik Halit, 1908 yılından sonra Servet-i Fünûn’da gazetecilik yapmaya başlamıştır. 1909 yılında on beş sayı çıkan “Son Havadis” gazetesini çıkarmıştır. Bir süre Beyoğlu Belediyesi’nde başkâtiplik yapan Refik Halit Karay, Robert Kolej’de Türkçe öğretmenliği de yapmıştır.

Refik Halit Karay'ın Siyasi Görüşleri

Refik Halit Karay, İttihat ve Terakki Hükümeti’ni eleştirmiş ve muhalefet tarafında yer almıştır. Bu nedenle de İttihat ve Terakki taraftarlarının tehditleriyle karşılaşmış, çeşitli sürgünlere maruz kalmıştır.

Refik Halit Karay Sözleri

Refik Halit Karay’ın eserlerinden alınan 20 alıntı aşağıda listelenmiştir:

 • Aşk aşılmaz bir ırmak, basılmaz bir yangın, varılmaz bir memlekettir.
 • Konuşabilmek için lazım gelen zekaya sahip olmamak veya sükut etmek lazım geldiğini anlayacak idrakte bulunmamak ne büyük bir sefalettir.
 • Her günü birbirine benzeyen hayatın ne kıymeti var?
 • Müzik sesin, şiir sözün renkleşmesidir. Fikir renkleşmeden güzel sanat olamaz.
 • Dünyada ölüm vardır, hastalık, dert, parasızlık vardır. Fakat bunların arasında kısa veya uzun fasılalar, hava açışları da vardır. Bu fasılalarda olsun hayattan zevk almalıyız; mademki yaşıyoruz, iktidarımız nispetinde ömrün hoş taraflarından da neşe derlemeliyiz
 • Mekteplerde her şeyi talim ederler, mesela kelebeğin nasıl koza ördüğünden, maden kömürünün nasıl vücuda geldiğine kadar… Fakat hayat için daha ehemmiyetli olan bir mesele ders programlarına dahil değildir: Konuşmak usûlü!
 • Sırma saçlılar kel çıktı, badem gözlüler kör. Parada gözüm yoktur diyenler Karun'a döndü. Harun bildiklerimiz Haccac'ı geçti. Artık kuru lafa aldanma, sahte işe inanma, şuna, buna kanma... Dost görünürler ciğerini yakarlar, "haydi yürü" deyip öne katarlar, sonra birer birer savuşup seni ateşe atarlar.
 • Bir gazete, sayfalarının çokluğundan dolayı satılmamalıdır. Dolmalık lahana almıyoruz. Gazeteler, yazıları okuma zevkimizi okşadığı, lazım olanı, ne az, ne çok, verdiği için satılmalı ve rağbet görmelidir.
 • Küçük hesapların yer aldığı aşk küçük bir aşktır.
 • İnsan başkalarını aldatma idmanını önce kendinde yapar.
 • Bir çiçekle bahar olmaz, derler. Aşk baharı tek çiçekle olur.
 • Sen sadece sevilmeyi seviyorsun. Tek taraflı aşk, tek kürekli kayık gibidir; bulunduğun yerde dönüp durursun, engine açılamazsın.
 • İnsanlar, yalnız kendi mutluluklarını iyice duymak için, başkalarının felaketinin arar, ve bencilliklerinin böyle bazı çeşitlerine erdem adı vererek mesela “ahlak” sayarlar. Halbuki, bunun aslı, başkasının felaketinden duyulan vahşi zevk, kendisini ondan mutlu görmek için hazırlanmış garip bir delildir.
 • Seven gönül sevdiğinde kusur ve günah kabul etmez; sevgili daima itimada lâyıktır. Marivaux'nun bir sözünü hatırlıyorum; aşk en fazla şüphe edilmesi gereken şeye bile insanı inandırır.
 • Bir romana dalıp kendimden geçmeyi ne kadar istiyorum. O benim için ne emsalsiz bir dinlenme seyahati, bir teneffüs olurdu... Bilhassa bütün realitelerle boğulduğum çok fena sene içinde!
 • Yaş ne olursa olsun gurbet insana çocuk hisliliği ve içliliği verir.
 • Keder kendi hususi, mahrem malımızdır, ırzımızdır; onu başkalarına çıkarmamalıyız. Neşemiz ise umuma aittir, herkes görebilir. Belki neşenin fazlası da başkaları için çekilmez bir şeydir; fakat bir kere de gamın fazlasıyla kıyas edelim: Neşesinden çılgına dönüp şakır şakır oynayan birini herhalde kederinden deli olup saçını başını yolan birine tercih ederiz.
 • Birçok güzellikler karşısında olduğu gibi yağmur seyretmesini bilmeyen, yağmur keyfini süremeyen insanlar vardır. Bir yaz yağmuru fikrimce her işi, her eğlenceyi bırakarak hayran hayran, en ince noktalarına kadar temaşa edilecek bir tabiat feerisidir.
 • Ağaca aşırı muhabbet beslenen diyarlarda ahlâk güzelliği de gelişiyor, şahidiyiz.
 • Çay ihtimamla pişmezse, ağır ağır, rahat rahat içilmezse hiç bir kıymeti kalmaz. Çay, bol elbiseler içinde, rahat minderlerde, gayet lâübalî bir tarzda içilmek şartile dünyanın en lezzetli içkisidir, fakat suyu berrak, rengi âteşîn, fincanı billûr, şekeri az, rayihası hafif olmalıdır.

Refik Halit Karay Nerelidir?

Refik Halit Karay, baba tarafından Bolulu, anne tarafından Kırımlıdır.

Refik Halit Karay'ın Babası Kimdir?

Refik Halit Karay’ın babası Mehmed Halid’dir. Mehmed Bey, Mevlevi tarikatının tanınmış kişilerindendir. Mehmet Âkif Ersoy ile anne tarafından akrabadır. Maliye Başveznedarı ve Bank-i Osmânî-yi Şâhâne nâzırı olarak çalışmıştır.

Refik Halit Karay Çocukluğu Nasıldır?

Refik Halit Karay, kültürlü, zengin ve bürokrat bir aile içinde 1888 yılında İstanbul’un Beylerbeyi semtinde dünyaya gelmiştir. Babası Mehmed Halit Bey, annesi Nefise Ruhsar Hanım'dır. Hakkı Halid, Niyazi ve Münire isimlerinde üç kardeşi vardır.

Refik Halit, Osmanlı’daki yaşam tarzını annesinden dinleyerek büyümüş bir çocuktur. Yazar olduktan sonra annesinden dinlediği bu hikayelerden yararlanmıştır. Yazarın çocukluk döneminin yazları Erenköy’de, kışları Şehzadebaşı ve Bayezid'de geçmiştir. Zengin, kültürlü ve eğitime önem veren ailesi sayesinde dönemin önemli isimlerini tanıyarak ve iyi bir eğitim alarak büyümüştür.

Refik Halit Karay Eğitim Hayatı Nasıldır?

Refik Halit Karay’ın eğitim hayatının ilk öğretmeni dayısı İhsan Bey’dir. Okumayı ondan öğrenmiştir. Kış aylarında Vezneciler’de Şemsü’l-Maarif Mektebi’ne giden yazar, yaz aylarında Göztepe’deki Taş Mektep'e devam etmiştir. On iki yaşına geldiğinde Galatasaray Lisesi’nin yatılı kısmına kaydolan Refik Halit, bu okulda altı yıl eğitim görmüştür. Fakat okulda yaşadığı bir tartışma ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle mezun olmadan okuldan ayrılmıştır. Galatasaray Lisesi'nden ayrıldıktan sonra Hukuk Mektebi sınavını kazanan Refik Halit Karay, burada aldığı dersleri beğenmemiştir. 1908 yılında Hukuk Mektebi ikinci sınıfındayken okulu bırakmıştır.

Refik Halit Karay Edebi Kişiliği Nasıldır?

Refik Halit Karay, Cumhuriyet Dönemi’nde hikâye, roman, tiyatro, günlük, mizah ve anı türlerinde birçok eser kaleme almış öncü bir yazardır. Yazarlık hayatına henüz on bir, on iki yaşlarındayken yazdığı çiçek, böcek kafiyeli; bahar temalı manzumeleri ile başlamıştır. Fakat şairlik serüveni kısa sürmüş ve hemen düzyazıya yönelmiştir. Yazarın, düzyazılarındaki tasvir gücü ve üslubu çok beğenilmektedir. Edebiyatta Anadolu’ya yönelişin ve Yeni Lisan hareketinin öncü isimlerinden olmuştur. Maupassant tarzında hikâyeler yazmış, hikayeciliği ile ön plana çıkmıştır. Refik Halit’in "Kirpi" mahlasıyla yazdığı mizah yazıları türünün önde gelen eserlerinden kabul edilmektedir. Romanlarında ise toplumumuzda yaşanan sosyal değişimin insanlar üzerinde bıraktığı etkiyi, ezilen insanları ve savaş konularını işlemiştir.

Refik Halit Karay Evlendi Mi?

Refik Halit Karay, ilk evliliğini Celal Paşa’nın kızı Nazıma Hanım’la yapmıştır. İkinci evliliğini ise Mahir Said Bey’in kızı Nihal Hanım'la yapmıştır.

Refik Halit Karay'ın Çocukları

Refik Halid Karay’ın üç çocuğu olmuştur. İlk iki çocuğu Nazıma Hanım’la olan evliliğinden dünyaya gelen Elhan ve Ender’dir. Elhan, henüz on aylıkken vefat etmiştir. İkinci eşi Nihal Hanım’dan 1933 yılında dünyaya gelen çocuğunun adı ise Ömer Uğur'dur.

Refik Halit Karay Kaç Yaşında Vefat Etti?

Refik Halit Karay, 1965 yılında Şişli Sıhhat Yurdu’nda geçirdiği bağırsak kanseri ameliyatı sonrasında vefat ettiğinde 77 yaşındadır.

Refik Halit Karay Mezarı Nerededir?

Refik Halit Karay’ın mezarı Zincirlikuyu Asrî Mezarlığı’ndadır.

Refik Halit Karay Hakkındaki Kitaplar

Refik Halit Karay hakkında bilgi içeren kitapların bir kısmı aşağıda listelenmiştir: