sadsad x
asdasd
17,00 TL
12,75 TL
%25 indirim
Otobes Hakkında Bilgiler
Türü: Kürt Edebiyatı
Sayfa Sayısı: 208
ISBN: 9786059082334
Kapak: Ciltsiz
Ciwanmerd Kulek
Ciwanmerd Kulek
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Otobes Kısa Özet

  Çapa nü ya *Otobes*a Ciwanmerd Kulek di nav weşanen Avesta de derket.

  *Dema min ew nivisand, naveki we ye diku min le kiribûli Pişt Behren Dür bü. Li paytexta welateki giravi (dorgeyi) ku ne tene bi behren be ser ü dawi, bi hal ü hewalen xwe ji li derveyi diroke mabü ü ji cihane qetiyabü, çirok ü serpehatiyen tevel bi formen xwe yen tevel tevnek raçandiben. Li ber çirokü meseleya gişti ü serdest a bani a li vi welati evan take-hikayeten xweser çawa dikaribün hebünan, bi destpek ü dawiyen xwe li navendeke geride ü be teqezi bigunciyanan? Di maweyeke ku her roj geleken me bi vi rengi serf dikin de, di ciyeki ku insanen heri düri hev neziğki hev dibin, li ciyeki ku di betemasiye de temasek, di temaseke de jevcudabünek pek dihat ü eveya bi ger dixist de, qehremanen min dihatin ba hev ü her yeki ji türike xwe tiştek derdixist. Otobesa ku her yek ji qonaxeke le siwar dibü-mina ku ji ciyeki dest bi çiroka xwe bike- ü li qonaxeke di dadiket mina ku çiroka wi li ciyek yan demeke ditir biqede- vediguheri gunden hebün, veguhestin ü tenetiya miroven serdema hevçerx, mina cihe honak ü tevna jiyana miroven iro. Her parçeyekedi ve kitebe de mina her paldankek ü her rewiyeki nezîki hev e ü behna hevdu dike, tevi kudi heman deme de ewqasi ji dür i hev e, ji hev diqete. Sercema paldank ü rewiyan çiqas otobes bi xwe bin ü çiqas ji we kemtir yan wedetir bin, çîroken wan ji ewqasi di bin hukm ü rista du vegotinan dene, ku yek a miriyeki ü yek a zarokeki ye ü herdu ji bi mezini ü biçûkatiya xwe reng ji hevdu vedidin. Di dawiya dawi de waqi‘e ne ewqasi dür, belkî ji hemü behrün cîhane nezîktiri Kurdistane ye.

  Ez di ve baweriye de me ku eve çap ü versiyona nü a Otobese, a ku bi retuş ü revizyonen nü hatiye bihezkirin, derengini, dewlemendi ü teveliya ve kitebe careke di ü ji bere xurttir derxe meydane.*

  Avesta, di çarçoveya ji nü ve çapkirina hemü berhemen Ciwanmerd Kulek de, eve berhema ku tekeziyeke dîtir dike li ser navend ü peywende di hunera romane de, bi şanazi peşkeşi xwendevanen Kurdi dike.

Otobes Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.