Nasandina Kevneşopen Ezdiyatiye

Peri Yayınları

Kemal Tolan

90,00 TL
68,40 TL
%24 indirim
Kazancınız
:
21,60 TL
Nasandina Kevneşopen Ezdiyatiye Hakkında Bilgiler
Türü: Kürt Edebiyatı
Sayfa Sayısı: 415
ISBN: 3990000003332
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Tipi: 2. Hamur
Basım Tarihi 2006
Kemal Tolan
Kemal Tolan
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Nasandina Kevneşopen Ezdiyatiye Kısa Özet

  Kemal Tolan, di sala 1955 de li gunde Şimze ye ku girdayı navça Beşeri-Batmane ye, ji dayik u bave xwe ye Ezdı re buye. Perwedeya xwe ya seretayı li gunde Şimze, ya navın li navçeya Bişeri ye. Ji ber ku di wexte perwerdeya dibistana navın de neheqiya nenasına Ezdıyatıye le dibe, ew nikare di herema wilayeta serte de here Lıse (Gymnasium)e bixwıne. Ew ji ber zilm u zora dını direve diçe li Weranşehıre perwerdeya Lise (Gymnasium)e diqedın e.

  Paş perwerda lıseye di sala 1976 an de diçe Almaniya ye bajere Celle. Dema ku hatiye Celle, hinge piraniya karkeren Ezdıyan yen ku beri wı ku hatine Almanıyaye haj ji pirsgireken civata xwe tunebun e. Kemal Tolan bi çend hevalen xwe re rewşa civaka xwe bi aost u nasen re dide nasandin u di sala 1976 de "Komeleya karkeren ji Tirkiye hatine" li bajare Celle didine damezirandin. Di sala 1981 an de li bajare Oldenburg e de dest bi kare wergerıya zimane Kurdı, Tirki u almanı dike. Kemal Tolan, yek ji endamen redaksiyona Kovara "Denge Ezidıyan" kevn e u damezeren "Komela Çande dine Ezıdı" ya ku di sala 1994 de li bajare Oldenburge hatiye damezirandin e.

  Mamoste Kemal Tolan ji sala 1995 an vir ve weke dozent u dırektore kursa ferbuna zimane Almanı, derse dide ber xeriben ku li kampa bajare Oldenburg e dimınin. Ewi Diploma xwe ya ji bo perwerda "Methodik u Dıdaktıke" zimane Almanı ji Goethe Instıtuta München`e girtiye. Ji ber kar u tecruba dersen dayı kasset u kitebeke bi nave "Bi xera dialoga ferbuna zimane almanı hesantir dibe" bi zimane almanı weşandine.

  Dozente Kurd, di destpeka sala 1997 de qurseke ferbuna axaftin, xwandin u nivısandina bi Kurdı li bijare Oldenburge vekıriye. Di sala 2000 de li gorıya derfeten xwe pirtukeke "Hebun u Tunebuna Ezdiyan Tev Romanen Zindı ne" bi zimane Kurdı (kurmancı) u jı bo weşanen "Denge Ezıdıyan" li Çapxana "Druckzentrum der Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg" berhevkiriye.

  Mamoste u nivıskare Ezdi, heta neha ji bo ku Ezdi jı karibin xwe bi rexistin bikin ( yanı jı jıyana xwe ye nu fehm bikin, dahin u standinen xwe yen bi nivşen nu re zedebikin, karibin dınhebandina Ezdiyan zeximbikin u bbidine naskirin, qewl, duha u zargoten xwe tomarkin, kultura netewi (bi taybetı jı xwendin, nivısandin u axaftina bi zimane zikmakı) biparrezin u bi revebiren li Lalişa nuranı (Meclisa ruhanıyen Ezdıyan) u bi hemu ilimdar, dırokzane nas-xerıben dosten Ezdiyatıye re xurttir bikin u hwd.) gelek gotar u lekolınen nivısandine u ev tevjı di gelek malper, rojname u kovaren Kurd u Ezdıyan de hatine belakirin.

  Kemal Tolan zewiciye u bave se kur u du keçan e. Ew hajı peywendıyen xwe li der u dora xwe de, di nava hinek rexistin u dezhegen Alman u bıyanıyan de berdewam dike u bi taybet jı li ser peşxistin u naskirina dırok u kevneşopen Ezdıyatıye dinivızine.

 • 2. Hamur

Nasandina Kevneşopen Ezdiyatiye Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.