sadsad x
asdasd
218,00 TL
172,22 TL
%21 indirim
Kazancınız
:
45,78 TL
Keşf-El-Zunun (2 Cilt Takım) Hakkında Bilgiler
Türü: Tarih Araştırma - İnceleme Kitapları
Sayfa Sayısı: 1972
ISBN: 9789751629258
Kapak: Ciltli
Kilisli Rıfat Bilge
Kilisli Rıfat Bilge
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Keşf-El-Zunun (2 Cilt Takım) Kısa Özet

  Semppozyum Konu Başlıkları

  Sempozyum konu kapsamlı olarak Sultan Abdülaziz'in tahta çıkış ve iniş tarihleri arası olan 1861 - 1876 arasındaki olay ve olgular seçilmiştir. Sultan Abdülmecit 'in hemen ardından tahta çıkan Sultan Abdülaziz dönemi daha öncede değinildiği üzere kendince özel ve daha fazla irdelenmeye muhtaç bir konudur. Sultan Abdülaziz dönemi ıslahatları, gerek yönetimsel ve gerekse düşünsel modernleşmesi hala yeterince derinlemesine ele alınmış konular değildir. Bu proje ile beraber alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların bu alanda katkıları beklenecektir. Proje sonrası oluşturulacak yazılı metaryelde ise sempozyumdaki sunum ve bildiriler basılarak araştırmacıların dikkatine ve ilgisine sunulacaktır. Sempozyum dahilinde belirlenen konu başlıkları aşağıda yazıldığı gibidir.

  Sultan Abdüzaziz ve Kişiliği

  • Sultan Abdülaziz'in Kişiliği
  • Sultan Abdülaziz'in Ailesi
  • Sultan Abdülaziz'in Spora karşı ilgisi
  • Sultan Abdülaziz'in Sanata karşı ilgisi
  • Sultan Abdülaziz'in Islahat ve Yenileşmeye bakışı

  Sultan Abdülaziz'in Dönemi İsyanları

  • Karadağ İsyanı
  • Hersek İsyanı
  • Eflak ve Buğdan Olayları
  • Sırbistan Olayları
  • Girit İsyanı
  • Bulgar İsyanı
  • Selanik Nümayişi
  • Balkan Coğrafyasında Genel Durum

  Sultan Abdülaziz Döneminde İari Alanda Yapılan Etkiler

  • Sultan Abdülaziz Döneminde Memleket idaresi
  • Viayet Nizamnamesi ve Tuna Vilayeti
  • Şurayı Devlet ve Divan-ı Ahkam-ı Adliye

  Sultan Abdülaziz Dönemi Sadrazamları

  • Mehmet Fuad Paşa
  • Mehmet Rüştü Paşa
  • Mehmet Emin Ali paşa
  • Mahmut Nedim Paşa
  • Mitaht Paşa
  • Şirvanizade Rüştü Paşa
  • Hüseyin Avni Paşa

  Sultan Abdülaziz Döneminde Ordu

  • Ordu'nun Yeniden Düzenlenmesi
  • Erkan-ı Harbiye genişletilmesi
  • Kapı Kethüdalıklarının Korunması
  • Yeni Kışlaların Tesisi
  • Yabancı Uzman Getirilmesi
  • Askeri Eğitim
  • Sanayi Alayları
  • Orduya yeni teçhizatlar kazandırılması
  • Nizamiye alayları
  • Hassa alaylarının kurulması
  • İngiliz Hobert Paşa'nın Mekteb-i Bahriye' ye tayini
  • Bahriye Nezaretinin Kuruluşu

  Askeri Rüştiye MEkteplerinin Açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin Açıklaması

  Sultan Abdülaziz'in Döneminde Eğitim

  • Maarif- i Umumiyye Nizamnamesi ile İlk ve Orta Tedrisatın Düzenlenmesi
  • Mekteb-i Mahreç Aklam'ın kurulması
  • Darülfünun'un Kurulması
  • Darülmuallim ve Darülmallimatın kurulması
  • Mekatib-i Sibyan-ı Müslime komisyonunun kurulması
  • Okuıallaşma Oranındaki Değişim
  • Galatasaray Sultanisinin kurulması
  • Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye
  • Islahhanelerin kurulması
  • Cemiyeti Tedrssiye -i İslamiye
  • Robert Koleji ve Misyoner Okullarının kurulması

  Sultan Abdülaziz Dönemi Basın ve Yayın Hayatı: Dergi Gazeteler Hukuk

  • Divan-ı Ahkam Adliye ve Şuray-ı Devlet
  • Nizamiye Mahkemeleri
  • Ağır ceza mahkemeleri ve İcra memurları
  • Yabancılara Mülk Edinme Hakkı ve Tevsi-i İntikal Kanunu
  • Mecelle Cemiyeti ve Mecelle -i Ahkam-ı adliye Bayındırılık
  • Demiryolu Politikası ve Demiryolunun Durumu
  • Karayolu Politikası ve Karayollarının Durumu
  • Telgraf Politikası ve Telgrafın Durumu
  • Demiryolları İdaresi
  • Seyr-i Sefain İdaresi

  Sultan Abdülaziz Dönemi Düşünce

  • Yeni Osmanlılar Cemiyeti ve Siyasi Fikirleri
  • Yeni Osmanlı ve Sultan Abdülaziz
  • Sultan Abdülaziz Döneminde milliyetçi Düşünme
  • Sultan AbdülazizDönemi Balkanlarda Milliyetçi Hareketler
  • Namık Kemal
  • Şinasi
  • Ali suavi
  • Prens Sabahattin ve Adem-i Merkeziyetçilik
  • Sultan Abdülaziz Basında Mualefet
  • Sultan AbdülazizDönemi Yayın Hayatı
  • Sultan Abdülaziz Yurt Dışı Seyahatleri
  • Paris Seyahati
  • Viyana Seyahati
  • Londra Seyahati
  • Sultan Abdülaziz Yurt Dışı Seyahatlerinin Yurtiçindeki ve Yurtdışındaki Basında Yankıları

  Sultan Abdülaziz Dönemi Dış Politika

  • Balkanlarda Rus Politikası
  • ABD ile münasebetler
  • Sultan Abdülaziz Seyahatlerinin Dış ilişkilere Yansıması
  • Sultan Abdülaziz Dönemi Avrupa Politikasının Osmanlı Devleti'ne Yansımaları
  • Sultan Abdülaziz Dönemi gündelik Sosyal Hayat
  • Sultan Abdülaziz Dönemi Sosyal Hayat
  • Sultan Abdülaziz Dönemi Osmanlı Eğlence Kültürü
  • Sultan Abdülaziz Dönemi Sosyla Faaliyet Alanları
  • Sultan Abdülaziz Dönemi Mali Durum
  • Kaimelerin Kaldırılması
  • Bank-ı Osman-i Şahanenin Kurulması
  • Islah-ı sanayi Komisyonunun Kaldırılması
  • Hazineyi Celile-i Maliyenin Kurulması
  • Sultan Abdülaziz Genel olarak mali durum
  • Sultan Abdülaziz Dönemi Borçları
  • Sultan Abdülaziz Dönemi Sanayi
  • Üretim Şekli ve Sanayi
  • Fabrikalaşma Durumu
  • Üretimin ve Fabrikalaşmanın Sektörlere göre Dağılımı
  • Sanayide İşgücü Niteliği
  • Sanayide Sektörler
  • El Tezgahları ve Loncaların Durumu

Keşf-El-Zunun (2 Cilt Takım) Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.