sadsad x
asdasd

GYS 2019 Adalet Bakanlığı Tamamı Çözümlü Soru Bankası

Data Yayınları - Sınava Hazırlık

Orhan Doğan

74,07 TL
62,96 TL
%15 indirim
Kazancınız
:
11,11 TL
Alışveriş Listeme Ekle
GYS 2019 Adalet Bakanlığı Tamamı Çözümlü Soru Bankası Hakkında Bilgiler
Türü: GYS Kitapları
Sayfa Sayısı: 674
ISBN: 9786057511324
Kapak: Ciltsiz
Orhan Doğan
Orhan Doğan
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • GYS 2019 Adalet Bakanlığı Tamamı Çözümlü Soru Bankası Kısa Özet

  Ünite 1
  Türkçe Dil Bilgisi
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 2
  T.C. 1982 Anayasası
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 3
  Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 4
  Devlet Teşkilatı Ve İdare Hukuku
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 5
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 6
  Halkla İlişkiler
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 7
  Etik Davranış İlkeleri
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 8
  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 9
  Bakanlık Genelgeleri

  ●132 sayılı HİGM Genelgesi-Lojman tahsisi
  ●138/1 sayılı SGB Genelgesi-Kamu zararının takibi ve değerlendirmeye yetkili birimler
  ●149 sayılı SGB Genelgesi- Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi
  ●97 sayılı İMİD Genelgesi- Ödenekler
  ●127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı
  ●128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri
  ●124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları
  ●11 sayılı CİGM Genelgesi-Bakanlıktan görüş talepleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar
  ●16 sayılı CİGM Genelgesi-Kanun yararına bozma taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar
  ●25/1 sayılı CİGM Genelgesi-Resmi yazışmalar
  ●28/1 sayılı CİGM Genelgesi- Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi
  ●161 sayılı CİGM Genelgesi-Şüpheli-sanık karar takip formları ile gıyabî tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin UYAP’ta düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin takibi
  ●104/1 sayılı HİGM Genelgesi-Mahkeme emanet paraları ile icra iflas dairelerince tahsis olunan paraların yatırılacağı bankalar ve icmal cetvelleri
  ●107 sayılı HİGM Genelgesi-Zayi olan dosyaların yenilenmesi
  ●109 sayılı HİGM Genelgesi-İdari yargıda açılan davalara ilişkin dilekçeler
  ●110 sayılı HİGM Genelgesi- Kadastro mahkemelerine ait emanet para hesabı
  ●63/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki konularda uluslararası istinabe taleplerine uygulanacak esaslar (ekler hariç)
  ●69/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Uluslararası ceza istinabe işlemlerinde adli makamlarımızca dikkat edilmesi gereken hususlar (ekler hariç)
  ●69/3 sayılı UHDİGM Genelgesi- Cezai konularda uluslararası tebligat (ekler hariç)
  ●79 sayılı PGM Genelgesi- Resmi yazışma ve tebligat işlemlerinde uyulması gereken esaslar
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 10
  Adalet Komisyonları Ve Yargı Örgütü
  ●Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü)
  ●5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun
  ●2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
  ●2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 11
  Bilgisayar Ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (uyap)
  ●5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
  ●6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi
  ●5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi
  ●Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi
  ●Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 12
  Resmi Yazışma Kuralları
  Testler Ve Çözümleri
   
  Ünite 13
  Tebligat Hukuku
  ●7201 sayılı Tebligat Kanunu
  ●Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
  ●Elektronik Tebligat Yönetmeliği
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 14
  Genel Hukuk Bilgisi
  ●4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri
  ●4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm -
  ●4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. Bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) -
  ●5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı
  ●2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü
  ●6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım
  ●5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. Bölüm
  ●Disiplin Mevzuatı
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 15
  5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle İlgili Mevzuat
  ●5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 4. kısım; 3. kitap, 2. kısım, 1. bölüm, 3. Bölüm; 6. Kitap, 1. Kısım, 2. kısım, 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm; 7. kitap 1. kısım
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 16
  Kalem Mevzuatı Ve Yargı Harçları
  ●492 sayılı Harçlar Kanununun 1. kısmı, 3. kısmı
  ●Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
  ●Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 17
  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
  Testler Ve Çözümleri
  Ünite 18
  5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 19
  Bütçe Ödenekleri Ve Harcama Usulleri
  ●5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  ●Sayılı Kamu İhale Kanun
  ●6245 Sayılı Harcırah Kanunu
  ●5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 ve 103. Maddeleri
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 20
  Adli Sicil Mevzuatı
  ●5352  Sayılı Adli sicil Kanunu
  ●Adli Sicil Yönetmeliği
  Testler Ve Çözümleri

  Ünite 21
  Etkinlikler 661

GYS 2019 Adalet Bakanlığı Tamamı Çözümlü Soru Bankası Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.