sadsad x
asdasd
75,00
39,00
%48 indirim
Dinler ve Mezhepler Tarihi Hakkında Bilgiler
Türü: Tasavvuf - Mezhep - Tarikat Kitapları
Sayfa Sayısı: 484
ISBN: 9786055272890
Boyut: 16 x 0
Kapak: Ciltsiz
Muhammed eş-Şehristani
Muhammed eş-Şehristani
Devamı
Kampanya

Dinler ve Mezhepler Tarihi Hakkında Yorumlar

  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Dinler ve Mezhepler Tarihi Kısa Özet

    Ebü'l-Feth Muhammed B. Abdülkerim B. Ahmed Şehristani, İslam dünyasının önemli düşünürlerinden biridir. En önemli eseri el-Milel ve'n-Nihal adlı eseridir. Şehristani eserin girişinde, insanların din ve millet (mezhep) sahibi olduklarını belirtir. Din sahiplerinden maksat, Mecüsiler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlardır. Re'y ve heva sahipleri ise dehri filozoflar, Sabiiler, yıldızlara ve putlara tapanlar, Brahmanlar gibi gruplardır.

    Müellif, kitabi dinlere mensup olanları Müslümanlar, Ehli Kitap ve kitap benzerine sahip olanlar şeklinde üç gruba ayırmıştır. İslam'ı ana hatlarıyla aktardıktan sonra Yahudi ve Hıristiyan mezheplerini ele almış, Mecusileri de bu kısımda değerlendirmiştir. İslam mezheplerini incelerken Mutezile, Cebriyye, Sıfatiyye, Hariciler, Mürcie, Şia ve Galiyye'yi ele alıp bu zümreleri alt kollarıyla beraber ortaya koymuştur. Eserin geri kalan kısmında ise, Felasife başlığı altında Yunan ve İslam filozoflarından bahsedilmekte, Cahiliye dönemi Arap inançları, adet ve gelenekleri ele alınmakta, Hint dinleri ve filozoflarına yer verilerek eser bitirilmektedir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.