Büyük Amentü Şerhi ve Dürr-i Yekta Şerhi

Berekat Yayınevi

Kadızade Ahmed Bin Muhammed Emin Efendi

75,00 TL
57,00 TL
%24 indirim
Kazancınız
:
18,00 TL
Büyük Amentü Şerhi ve Dürr-i Yekta Şerhi Hakkında Bilgiler
Türü: Genel İslam Kitapları
Sayfa Sayısı: 446
ISBN: 9786055126094
Kapak: Ciltli
Kadızade Ahmed Bin Muhammed Emin Efendi
Kadızade Ahmed Bin Muhammed Emin Efendi
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Büyük Amentü Şerhi ve Dürr-i Yekta Şerhi Kısa Özet

  Her hayır kapısının anahtarı Besmele
  Başlıyalım kitaba Yüce Allah ismiyle
  Rahmet kapılarını sen bize aç ya Rabbi.
  Üstümüze merhamet, mağfiret saç ya Rabbi!

  Asırlar boyunca islâm dininin hamisi durumunda olan Osmanlı Türklerinin yetişdirdiği büyük alimlerden biri de, işbu Amentü Şerhi kitabının müellifi Kadızade (Ahmed bin Muhammed Emin) efendidir. Hicri 1133 [1720]. 1197 [1782] yılları arasında yaşamıştır. Birgivi Vasıyyetnamesi'ni şerh etmiş, çok kıymetli bir eser vermiştir. Birgivi şerhi bugünkü dil ile basılmıştır. Amentü Şerhi olan okuyacağınız bu esere de. Feraid-ül fevaid fî beyan-il akâid adını vermiştir, iki kitab da çok kıymetli birer hazinedir Kitablarıokununca, yazarının bilgi derecesi anlaşılabilir, islâm dîni ilim dînidir. İlim olmıyan yerde İslâm da yoktur. Osmanlı Türk lerinin yetişdirdiği büyük alimler, islam aleminde ayrı bir yer, islam alimleri tarihinde özel bir mevki' işgal eder. Sağlığında eserleri Mâveraünnehir ilim meclislerinde okunan Molla Hayalîler. Hasan Çelebiler. Molla Fenariler, Molla Hüsrevler. Ibni Kemaller. Ebû Suüd efendiler. Birgiviler. Taşköprülüler, Abdülganî Nablüsiler, Ibni Abidinler. Halebiler. Tahtavîler. Kadızâdeler ve daha binlerce alimin (rahmetullahi aleyhim ecmaîn) sayılarına ve derin ilimlerine bakmıyan. kuru inad ve düşmanlıktan başka bir şey ifade etmiyen, yeni türedi idhal malı reformcu yazanların: "islam dini, Osmanlı alimleri elinde dondurulmuştur' sözleri, samimi ve ilmi olmadığı gibi. bizi büyük Türk alimlerinden soğutmak gayretindedirler. Eserleri incelenirse, akıllarının bulduğu, hayallerinin doğru dediği şeyleri islamın hükmü ve usûlü olarak bildirmekte oldukları anlaşılıyor. Korkunç bir bid'at ve reform bataklığı kurmakta, itikad ve amel ağaçlarını kurutmaktadırlar. islam dinini küfr ve bid'at saldırılarından, cehlin istilasından korumak için canlarını fedâ etmiş, kanlarını akıtmış, ailelerini dul. çocuklarını yetim bırakmış ve bunları Allah rızâsı için yapmış olan aziz atalarımızın, mübarek ceddimizin torunları! Kahraman ve güzel ahlaklı. imanı dağlardan yüce, cömertliği nisan bulutundan çok. tevazuu deryalardan engin, ilmi okyanuslardan derin âlimlerin ve şehîdlerin evlâdlan! Ceddinizin, atalarınızın kanı damarınızdadır.

  Çok kıymetli emanet taşıyorsunuz. Onlar şehid oldu. Siz yaşıyorsunuz. Onlara uymakla, ilim, ahlak, hürmet ve Allah için muhabbet ile onlara benzemekle ruhlarını şad. sizi düşünen gönüllerini rahat ettiriniz. Sizin için ölenleri hor görmeyiniz. Kendinize geliniz. İdhal malı ahlak, edeb edinmeyiniz, islam ahlakı ve millî töreleriniz sizin için yeterlidir. Dînimizin bilgilerini, islâm âlimlerinin. Allahü tealanın evliya ve seçkin kullarının kitâblanndan okumamız, öğrenmemiz lazımdır. Her gazete ve din perdesi altında yazılan kitâbdan din öğrenilmez. Din kitabı alıp okumak için önce. yazarının kim olduğunu, ya'ni dinimiz ve dînimizdeki alimler arasındaki yerini bilmek gerekiyor. Hele bu zamanda piyasada binlerce kitâb bulunurken, bu husus bir zaruret oluyor. Eskiden dîni korumak ve yaymak için vatanlarından uzaklaşan, canlarını veren şehîdlerin. âlimlerin torunları, bugün para için din kitabı yazar veya tercüme eder, ya'nî islâm dînine hizmeti para ile yaparsa, bu konu daha çok önem kazanır. Yazıklar olsun! Dînî hiçbir sorumluluk duymadan. Allahdan ve Resulünden utanmadan doğru -yanlış sayısız din kitabı çıkarılıyor! Halbuki din kitabı yazmak için korkmak, titremek ve Peygamber vazifesine iştirak etmiş olmanın düşüncesiyle büyük bir görev ve sorumluluk altına girdiğini kabul etmek lazımdır. Bir taraftan şükretmek, bir taraftan iyi niyyet yapabilmek için yalvarmak, ağlamak lâzımdır. Bunun için de, ilmi ve edebi çok, ahlâkı güzel, muttekî. sorumluluk duygusu ve Allah korkusu fazla olan Allah adamlarının, gerçek âlimlerin kitâblarını okumaktan başka çâre yoktur. Doğru sözler arasına, birkaç yanlış ma'na ilave edip. Böylece maksatlarına kavuşan din ve îmân hırsızları, âlim taslakları, pervasız reformcular ve istismarcıların kitâblarını değil, bu dîn-i mübîni bize ulaştıran ve bunu korumak için, kanlarını, canlarını, rahatlarını seve seve feda eden yüksek atalarımızın, azîz ceddimizin yazdıkları ilmihâl kitâblarını okumalıyız.Bu kıymetli kitabın bugünkü türkçeye çevrilmesini, bu günâhı çok, ilmi ve aklı az kuluna nasîb ettiği için Allahü tealaya sayısız hamdü senalar olsun! Çeviri esnasında kitabın ifadesine hiç dokunulmamış, ancak sadeleştirme yapılmıştır. Bu bakımdan halkımızın anlıyacağı ve çok istifade edecekleri bir kitâbdır. Hele sonsuz seadeti elde etmeğe vesile olan Ehl-i Sünnet vel-cemaat itikadını. imanın altı şartını en sağlam delillere dayanarak, bir meselede çeşitli rivayet ve haberleri alarak. Cennet ve Cehennemi uzun uzun. Âyet ve hadîslerle göz önüne sererek, birinden kaçmağı, diğerine kavuşmağı teşvik ederek bildirdiği için. kıymeti siz okuyucuların takdirine bırakılıp, bu kıymetli bilgilerle başbaşa kalınız diyorum, iman denizine dalınız. En kıymetli eşsiz inciler alınız. Sonsuz seâdet ve devlete kavuşup. Cennette nimet ve ihsan içinde, sonsuz yaşayınız

  - A. Faruk Meyan (Süleyman Kuku)

Büyük Amentü Şerhi ve Dürr-i Yekta Şerhi Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.