sadsad x
asdasd
Orhan Seyfi Orhon'un Hayatı ve Eserleri 29 Nisan 2022

Orhan Seyfi Orhon'un Hayatı ve Eserleri

Orhan Seyfi Orhon (23 Ekim 1890, İstanbul - 22 Ağustos 1972, İstanbul), 20'den fazla eseri bulunan ve şiir, roman, hikaye, antoloji, mizah ve hiciv, fıkra, deneme ve biyografi gibi türlerde eserler kaleme alan Türk şair, hikaye yazarı, gazeteci, yazar, yayımcı ve siyaset adamıdır.

Orhan Seyfi Orhon, eserlerini temiz, duru bir Türkçe ile kaleme almıştır. 20'den fazla şiiri değişik bestekarlar tarafından bestelenmiştir. Beş Hececiler edebi topluluğu şairlerinden birisidir. Biyografisi incelendiğinde başta “Akbaba” mizah dergisi ve “Çınaraltı” fikir ve sanat dergisi olmak üzere birçok dergi çıkardığı görülmektedir. 1909 yılında Tıbbiye Mektebi'ne girse de ameliyatta gördüklerinden rahatsız olduğu için okulu bırakmış ve Hukuk Mektebi'ne kaydolarak 1914 yılında bu okuldan mezun olmuştur. Orhan Seyfi Orhon'un yaşam özeti incelendiğinde yazarlık dışında hem Zonguldak ve İstanbul milletvekilliği yaptığı, hem de çeşitli okullarda öğretmenlik yaptığı görülmektedir.

Orhan Seyfi Orhon Eserleri Nelerdir?

Orhan Seyfi Orhon’un 25 eseri aşağıda listelenmiştir.

 • Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi
 • Çocuk Adam
 • Düğün Gecesi
 • Dün Bugün Yarın
 • Kulaktan Kulağa
 • Abdülhak Hâmid (Biyografi)
 • Mehmed Âkif (Biyografi)
 • Ziya Gökalp (Biyografi)
 • Yahya Kemal (Biyografi)
 • Nazım Hikmet (Biyografi)
 • Maskeler Aşağı
 • Maarif Vekili Hasan Âli Yücel’e Açık Mektup
 • Gençlere Açık Mektup
 • Gönülden Sesler
 • Kervan
 • O Beyaz Bir Kuştu
 • İstanbul’un Fethi
 • İşte Sevdiğim Dünya
 • Şiirler
 • Hayat Bilgisi Şiirleri
 • Kerem ile Aslı
 • Fiskeler
 • Asrî Kerem
 • Hicivler
 • Fırtına ve Kar

Orhan Seyfi Orhon'un İlk Eseri Nedir?

Orhan Seyfi Orhon'un ilk eseri 1919 yılında yayımlanan ve aruzla yazılmış 17 şiirden oluşan  "Fırtına ve Kar" isimli şiir kitabıdır.

Orhan Seyfi Orhon'un Kaç Tane Eseri Vardır?

Orhan Seyfi Orhon’un 20’den fazla eseri vardır.

Orhan Seyfi Orhon Şiirleri

Orhan Seyfi Orhon’un 8 şiir kitabı aşağıda listelenmiştir.

 • Fırtına ve Kar: Şairin ilk şiir kitabıdır ve 1919 yılında yayımlanmıştır. Aruzla yazılmış 17 şiirden oluşmaktadır.
 • Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi: Hece ölçüsü ile kaleme alınmış manzum bir hikayedir.
 • Gönülden Sesler: Orhan Seyfi Orhon'un üçüncü şiir kitabıdır ve 1922 yılında yayımlanmıştır. Eserde yer alan şiirlerde Ziya Gökalp'in etkisi görülmektedir. Şekli, ahengi ve içeriği ile hece şiirinin önemli örneklerinden kabul edilmektedir.
 • Kervan:  Orhan Seyfi Orhon’un dördüncü şiir kitabıdır ve 1935 yılında yayımlanmıştır. Şairin hem eski, hem de yeni şiirlerinin beraber yayımlandığı bir eserdir.
 • O Beyaz Bir Kuştu: Şairin beşinci şiir kitabıdır ve 1941 yılında yayımlanmıştır. Orhan Seyfi Orhon bu kitabında beğendiği şiirlerini toplamıştır.
 • İstanbul’un Fethi: Kitap, İstanbul’un fethinin 500. yılı için yazılmış uzun bir şiirden oluşmaktadır.
 • İşte Sevdiğim Dünya: Orhan Seyfi Orhon'un aruz veznini yeni bir anlayışla kullandığı şiirlerden oluşmaktadır. Eserde yer alan şiirler,  Japonların haiku adlı kısa şiirlerini andırmaktadır.
 • Şiirler: 1970 yılında yayımlanan eser, Orhan Seyfi Orhon'un kendi seçtiği ve farklı devirlerde farklı anlayışlarla kaleme aldığı 131 şiirden oluşmaktadır. Nihad Sami Banarlı tarafından kaleme alınmış bir girişe sahiptir.

Orhan Seyfi Orhon’un en ünlü 5 şiiri aşağıda verilmiştir.

PERİ KIZI İLE ÇOBAN HİKAYESİ

Çok eski bir zamanda,

Oğuz Han hükümdarmış.

İşitmiştim Tûran'da

Bir peri kızı varmış

Bu nazlı peri kızı,

Bu güzellik yıldızı,

Her gönülde bir sızı

Bırakarak yaşarmış.

Issız dağlarda gezer,

Yokmuş izinden eser,

Bazen göründüğü yer,

Bir sihirli pınarmış.

...

Ulu Hakan Oğuz Han,

Bu kızı merak eder,

Görmek ister yakından.

Çağırtır yanma.. Der

Sevimli kız, güzel kız!

Tek yaratmaz, Tanrımız

Kimseyi tabiatte.

Var bir eşin elbette,

Sen de birine eşsin!

Kız, böyle tek yaşamak

Yaraşır mı - hele bak!

Senin gibi güzele?

Gel, karış artık "El" e;

Neslimiz güzelleşsin!

Kız der ki: Ulu Hakan,

Ben de sevdim bir zaman.

Vaktiyle genç bir çoban

Sevgilimdi, eşimdi;

Yalnızım fakat şimdi.

Dağlarda bahtiyar, şen,

Sevişerek yaşarken

Bir söz onu incitti;

Bana darıldı gitti

Ne kendi geldi geri;

Ne duyuldu haberi…

İşte o günden beri

Hissizim, kayıtsızım;

Tek yaşayan bir kızım.

Hakan - düşünür biraz –

Der: Bu doğru olamaz!

Senin gibi güzel kız,

Daima böyle yalnız,

Dağ başında yaşar mı?

Kız der ki: Çare var mı?

Ben bir eşsiz güneşim,

Gösterin nerde eşim?..

Sevenler beni belki,

Şu geniş göklerdeki

Yıldızlardan daha çok,

Fakat istediğim yok.

İnanın buna siz de;

Bulunmaz, içinizde.

Hakan der ki: Ne zarar,

Bulunmazsa da, arar;

Şüpheden kurtuluruz,

Sen cevap ver, buluruz

İstediğini belki...

Kız der ki: O halde peki!

Kimlerse beni seven,

-Haber verin şimdiden –

Deneyim onları ben

Bir sihirli oyunla.

VEDA

Hani, o bırakıp giderken seni;

Bu öksüz tavrını takmayacaktın?

Alnına koyarken vedâ busemi,

Yüzüme bu türlü bakmayacaktın?

Hani, ey gözlerim bu son vedâda,

Yolunu kaybeden yolcunun dağda,

Birini çağırmak için imdada,

Yaktığı ateşi yakmayacaktın?

Gelse de en acı sözler dilime,

Uçacak sanırdım birkaç kelime...

Bir alev halinde düştün elime,

Hani, ey gözyaşım akmayacaktın?

İSTANBUL'UN FETHİ

- Beş yüzüncü yıl dönümü için -

Gün batmada İstanbul'un üstünde Haliç'ten,

Bin renge bürünmüş yanıyor Marmara içten.

Durgunlaşıp engin, silinirken kırışıklar,

Oklar gibi fışkırmada her yandan ışıklar...

Bir pembe bulut bağrı delinmiş kanamakta,

Yorgun uyuyan tekneler altında uzakta.

Altındır ufuk çizgisi, altındır akisler,

Altın tozu halinde iner her yana sisler...

Durgun sular üstünde kesik vakvakalarla,

Uçmakta gümüş martılar, altın gagalarla.

Gök şimdi yeşil, şimdi kızıl, şimdi turuncu,

Camilerin andırmada mermerleri tuncu

Kandır dağılan şimdi günün battığı yerden,

Kandır sızan etrafa alev pencerelerden.

Kandır görünen Fatih'in altın âleminde,

Fethin yine İstanbul o en kanlı deminde:

2

Mevsim mayısın sonları, yaz başlamış artık,

Gittikçe açılmakta, dağılmakta karanlık.

Her şey hareketsiz, ağaran tan yeri sessiz,

Kalmış gibi şehrin sarılan bağrı nefessiz...

Bir korkulu rüyayı yataklarda sayıklar,

Dalgın uyuyanlar beraber uyanıklar...

Bir saltanatın son gününün korkusudur bu!

"Türkler hareketsiz duruyor, bir pusudur bu!"

Kostantin ümitsiz, saray erkânı telaşta

Surlarda Bizans askeri, Jüstinyani başta!

Çarpmakta bugün bir yeni korkuyla yürekler,

Zağnos Paşa bir yanda hücum emrini bekler.

Turhan Bey uzaklarda yakıp yıkmada hâlâ!

Bir yandan o Beylerbeyi korkunç Karaca'yla,

Türk ordusu İstanbul'u sarmış çepeçevre,

Dünya girecektir bu sabah bir yeni devre!

...

GÖNLÜM

Benim gönlüm bir kelebek

Dolaşıyor çiçek çiçek.

Tükenecek ömrü böyle

Çırpınarak, titreyerek

Ne şerefli bir adı var,

Ne bir büyük maksadı var.

Her gün biraz zedelenen

İki ipek kanadı var!

Sabırlıdır, gözü toktur,

Zavallının derdi çoktur.

Yorulunca konacağı

Bir yuvası bile yoktur.

Her şey ona karşı durur:

Güneş yakar, kış dondurur.

Bazı tutar kanadından

Bir fırtına yere vurur.

Benim gönlüm bir kelebek

Dolaşıyor titreyerek.

Zavallının bir baharlık

Ömrü böyle tükenecek!

DİYORLAR

Ölürsem yazıktır sana kanmadan

Kollarım boynunda halkalanmadan,

Bir günüm geçmiyor seni anmadan,

Derdine katlandım hiç usanmadan...

Diyorlar: kül olmaz ateş yanmadan

Denizler durulmaz dalgalanmadan!

Saadet benziyor boş bir seraba,

Düşüyor her seven gönül azaba,

Gelmiyor çekilen dertler hesaba,

Diyorum: sebep ne bu ızdıraba?

Diyorlar: kül olmaz ateş yanmadan

Denizler durulmaz dalgalanmadan!

Orhan Seyfi Orhon Kaç Tane Şiir Yazmıştır?

Orhan Seyfi Orhon’un 100’den fazla şiiri vardır.

Orhan Seyfi Orhon En İyi Şiiri Hangisidir?

Orhan Seyfi Orhon’un en ünlü şiiri “Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi”dir. Peri Kızı ve Çoban Hikayesi, hece ölçüsü ile kaleme alınmış, milli efsaneye dönüştürülen bir masalın manzum hikayesidir.

Orhan Seyfi Orhon İlk Şiiri Hangisidir?

Orhan Seyfi Orhon’un adının duyulmasını sağlayan ilk şiiri “Fırtına ve Kar”dır.

Orhan Seyfi Orhon Şiirlerinin Özellikleri Nelerdir?

Orhan Seyfi Orhon'un şiire ilgisi Beylerbeyi Rüşdiyesi’nde başlamıştır. Edebiyat hocası Celâl Sahir Erozan da bu ilgisini artırmıştır. Arkadaşları Halil Nihat Boztepe ve M. Enver’in etkisiyle divan edebiyatı şairlerini tanışmıştır. Orhan Seyfi Orhon, şiir yazmaya başladığı ilk dönemde Nayîler isimli grubun içinde yer almış, aruz ölçüsü kullanmış ve Abdülhak Hamit Tarhan, Tevfik Fikret gibi isimlerden etkilenmiştir. Ziya Gökalp’i tanıdıktan sonra etkisinde kalmış ve eserlerinde hece ölçüsü ile konuşma dilini kullanmaya başlamıştır. Milli Edebiyat akımından etkilenmiş, Şairler Derneği’nin kuruluşunda yer almıştır. Şiirlerinde aşk, kadın, yalnızlık, vatan sevgisi, tarih, değişik tabiat durumları ve hüzün gibi temalardan yararlanan Orhan Seyfi Orhon, Türk edebiyat tarihinde “Hecenin Beş Şairi”nden biri olarak anılmaktadır. "Türk şiir dilini eski dilden arındıran şairlerimizin başında gelmektedir." (Ali İhsan Kolcu)

Orhan Seyfi Orhon Şiirleri Hangi Türdedir?

Orhan Seyfi Orhon, şiirlerinde belli bir türe bağlı kalmamıştır. Çağdaş türkü formundaki şiirleri, manileri ve manzum hikayeleri ile adını duyurmuştur.

Orhan Seyfi Orhon'un Şiir Anlayışı Nedir?

Orhan Seyfi Orhon, ”şiir sanatında ferdi ve milli manada bir mizacın varlığına inanmıştır.” (Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı: 246)  Türk edebiyatında “Beş Hececiler” olarak adlandırılan edebi hareketin içinde anılan şairlerdendir. Orhan Seyfi Orhon ile birlikte Beş Hececiler gurubuna dahil olduğu kabul edilen 4 şair aşağıda listelenmiştir.

Orhan Seyfi Orhon Şiirlerinde Hangi Ölçüyü Kullanmıştır?

Orhan Seyfi Orhon, şiirlerinde hem aruz ölçüsünü, hem de hece ölçüsünü kullanmıştır. İlk kez adının duyulmasını sağlayan şiiri “Fırtına ve Kar”da aruzun değişik kalıplarını kullanmıştır. Ziya Gökalp’in etkisiyle de hece ölçüsüne yönelen Orhan Seyfi Orhon’un hece ölçüsü kullanarak kaleme aldığı ilk eseri “Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi”dir. Bu manzum hikaye hem Türkçenin, hem de hece vezninin zaferi gibi görülmüştür. Şairliği süresince hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmaya devam etmiştir.

Orhan Seyfi Orhon Şiirlerinde Hangi Kafiyeyi Kullanmıştır?

Orhan Seyfi Orhon, şiirinde tek bir kafiyeye bağlı kalmamıştır.

Orhan Seyfi Orhon Şiirleri Nerelerde Yayımlanmıştır?

Orhan Seyfi Orhon’un şiirlerinin yayımlandığı dergilerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Kehkeşan Dergisi
 • Hıyâbân Dergisi
 • Şehbâl Dergisi
 • Safahat-ı Şi‘r ü Fikr Dergisi
 • Türk Yurdu Dergisi
 • Yeni Mecmua
 • Türk Kadını Dergisi
 • Şair Dergisi
 • Büyük Mecmua
 • Servet-i Fünûn
 • Ümit ve Yarın Dergisi

Orhan Seyfi Orhon Hikaye ve Romanları

Orhan Seyfi Orhon’un 2 adet hikaye ve romanı aşağıda listelenmiştir.

 • Kerem ile Aslı: Halkın okuma ihtiyacını karşılamak amacıyla yazılmış, meşhur halk hikâyesi Kerem ile Aslı'nın Orhan Seyfi Orhon tarafından toplanıp düzenlenmesi ile oluşturulmuş orijinal halidir.
 • Çocuk Adam: 1941 yılında yayımlanan eser, Orhan Seyfi Orhon'un roman türündeki tek eseridir. Yazarın hayatından bilgiler içeren bir kitaptır.

Orhan Seyfi Orhon En Önemli Romanı Hangisidir?

Orhan Seyfi Orhon’un roman türünde kaleme aldığı tek eser "Çocuk Adam"dır.

Orhan Seyfi Orhon Mizah ve Hiciv Kitapları

Orhan Seyfi Orhon’un 4 adet mizah ve hiciv kitabı aşağıda listelenmiştir.

 • Fiskeler: Orhan Seyfi Orhon'un Fiske takma adı ile kaleme aldığı 30 mizahi yazısından oluşan eserdir.
 • Asrî Kerem: 1938 yılında yayımlanmıştır. Orhan Seyfi Orhon’un Kerem ile Aslı hikayesini modernize ettiği mizahi destan metnidir.
 • Hicivler: 1951 yılında yayımlanmıştır ve İsmet İnönü’ye yönelik siyasi taşlamalar içermektedir.
 • Düğün Gecesi: 1957 yılında yayımlanmıştır ve 39 mizahi hikayeden oluşmaktadır.

Orhan Seyfi Orhon Deneme ve Fıkraları

Orhan Seyfi Orhon’un 2 adet deneme ve fıkra eseri aşağıda listelenmiştir.

 • Dün Bugün Yarın: 1943 yılında yayımlanan eser, Orhan Seyfi Orhon'un tarih, kültür, sanat, dil ve edebiyat konularındaki düşüncelerini içeren 39 yazısından oluşmaktadır.
 • Kulaktan Kulağa: 1943 yılında yayımlanan eser, Orhan Seyfi Orhon'un gazetelerde günlük konular hakkında kaleme aldığı 39 fıkradan oluşmaktadır.

Orhan Seyfi Orhon Biyografiler

Orhan Seyfi Orhon’un 5 adet biyografisi aşağıda listelenmiştir.

 • Abdülhak Hâmid
 • Mehmed Âkif
 • Ziya Gökalp
 • Yahya Kemal
 • Nazım Hikmet

Orhan Seyfi Orhon Antolojiler

Orhan Seyfi Orhon’un antoloji türünde tek eseri çocuklar için yazılmış şiirlerden oluşan üç ciltlik "Hayat Bilgisi Şiirleri"dir.

Orhan Seyfi Orhon Siyasi Mücadele Eserleri

Orhan Seyfi Orhon’un 3 adet siyasi mücadele eseri aşağıda listelenmiştir.

 • Maskeler Aşağı: İlk defa 1943 yılında yayımlanmış.
 • Maarif Vekili Hasan Âli Yücel’e Açık Mektup: İlk kez 1943 yılında yayımlanmıştır.
 • Gençlere Açık Mektup: İlk defa 1951 yılında yayımlanmıştır.

Orhan Seyfi Orhon Hangi Dönem Yazarıdır?

Orhan Seyfi Orhon, Cumhuriyet dönemi yazarıdır.

Orhan Seyfi Orhon Sanat Anlayışı Nedir?

Orhan Seyfi Orhon hakkında değerlendirmede bulunan İnci Enginün, yazar için “Orhan Seyfi Orhon, genellikle alaycı bir tavırla dünyaya bakar ve bir kısım şiirlerine ‘fantezi ile oyun’ hakimdir… Orhan Seyfi Orhon, Milli edebiyat akımına katıldıktan sonra aşık tarzının şekillerini başarıyla kullanır. Dilinin saflığı ve ahengi dolayısıyla dikkati çeker ve edebiyat eserinin sadece dil açısından değerlendirildiği yıllarda büyük ilgi toplar.” yazmıştır.

Orhan Seyfi Orhon Hangi Edebi Akımdan Etkilenmiştir?

Orhan Seyfi Orhon, Milli Edebiyat Akımından etkilenmiştir.

Orhan Seyfi Orhon Kimlerden Etkilenmiştir?

Orhan Seyfi Orhon’un etkilendiği isimlerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

Orhan Seyfi Orhon Kimleri Etkilemiştir?

Orhan Seyfi Orhon, hem eser verdiği dönemde, hem de daha sonraki dönemlerde birçok yazarı ve şairi etkilemiştir.

Orhan Seyfi Orhon'un Edebiyat İçin Önemi Nedir?

Orhan Seyfi Orhon, Türk basınına önemli katkıları, Türk şiir dilini eski dilden arındıran başarılı şairlerden olması, manzum hikaye şeklindeki eserleri ve hece şiirinin önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen "Gönülden Sesler" isimli şiir kitabı ile edebiyatımızda önemli bir yere sahip olmuştur.

Orhan Seyfi Orhon'un Eserleri Nerelerde Yayımlanmıştır?

Orhan Seyfi Orhon’un eserlerinin yayımlandığı gazete ve dergiler aşağıda listelenmiştir.

 • Hıyâbân Dergisi
 • Türk Yurdu
 • Yeni Mecmua
 • Büyük Mecmua
 • Akbaba
 • Papağan
 • Güneş
 • Yeni Kalem
 • Karagöz
 • Ayda Bir
 • Her Ay
 • Çınaraltı
 • Yeni Çağ
 • Milliyet
 • Tasvir
 • Ulus
 • Cumhuriyet
 • Zafer Gazetesi
 • Havadis Gazetesi
 • Son Havadis Gazetesi

Orhan Seyfi Orhon'un Yazarlık Dışındaki Kariyeri

Orhan Seyfi Orhon, yazarlık dışında siyasete girmiş, öğretmenlik ve yayımcılık yapmıştır. Gazetecilik çalışmalarına Hukuk Mektebinde okuduğu dönemde başlayan Orhan Seyfi Orhon, 1910 yılında arkadaşlarıyla beraber Hıyâbân isimli dergiyi çıkarmıştır. 1914 yılında Meclis’te memurluk yapmaya başlamış ve 1918 yılında bu görevinden ayrılmıştır. Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin ve Ahmet Ağaoğlu gibi isimlerin yer aldığı ve Enver Paşa’nın isteğiyle kurulan Çanakkale Edebî Heyeti’nde yer almıştır.  1922 yılında Yusuf Ziya Ortaç ile beraber "Akbaba" dergisini kurmuştur. Bu dergi Türkçü düşüncenin önemli mecralarından biri haline gelmiştir. Akbaba dışında Papağan, Güneş, Ayda Bir, Her Ay, Çınaraltı, Yeni Kalem, Karagöz ve Yeni Çağ gibi gazete ve dergiler de yayımlamıştır. Orhan Seyfi Orhon'un öğretmenlik yaptığı okullardan bazıları şunlardır: Erenköy Kız, İstanbul Erkek ve İtalyan Lisesi, Hap Akademisi.

Orhan Seyfi Orhon'un Siyasi Görüşleri

Orhan Seyfi Orhon, "Türkçülük fikrine bağlı demokrat ruhlu bir kültür milliyetçisidir." ( Ali Donbay)

Orhan Seyfi Orhon'un Siyasi Hayatı

Orhan Seyfi Orhon, 1946 yılında siyasete atılmıştır. 1946-1950 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi 8. dönem Zonguldak milletvekilliği yapmış, 1965 yılında da Adalet Partisi 13. dönem İstanbul milletvekili olmuştur. Orhan Seyfi Orhon, en yaşlı vekil sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi geçici başkanlık görevinde de bulunmuştur. 1969 yılında tekrar aday olmuş fakat kazanamamıştır.

Orhan Seyfi Orhon Sözleri

Orhan Seyfi Orhon’un eserlerinden alınmış 20 alıntı aşağıda listelenmiştir.

 • "Anladım ki: Sevda, gençlik, şeref, şan/ Asılsızmış şu yalancı dünyada/ Hasretinle yâd ellerde dolaşan/ Hızr'ı bulsa yine ermez murada"
 • "Bir gün olup kucağına ulaşsam/ Gözlerimden döksem sevinç yaşını/ Sancağının gölgesinde dolaşsam/ Öpsem, öpsem toprağını, taşını!"
 • "Bir hırçın çocuğum, değişmez huyum/ Seneler geçse de ben yine buyum!"
 • "Aşk, o bir masalmış, yalanmış meğer/ Seven bir kalp için sığınacak yer/ Yalnız o kucakmış, yalnız o dizmiş/ İnsanlar ne kadar merhametsizmiş."
 • "Hilkatin sırrını düşünen eşek/ Çiftliğin yegane feylesofudur."
 • "Kâh oldum bir aşkın nazlı çocuğu/ Bir hicran elinde kâh unutuldum/ O sevda denilen mavi boncuğu/ Birinde kaybettim, birinde buldum"
 • "Bu ordu seddini aşan bir seldir/ Yine bir neferi bine bedeldir/ Önünden kaçılmaz bir kara yeldir!"
 • "Ey büyük kumandan, millî kahraman/ Senin öz mülkündür artık bu vatan"
 • "Yine leylâklar açan yollarda/ Dolaşır sevgililer kollarda/ Girilirken yine neşeyle yaza/ Bak, Kalender'de uzaktan Boğaz'a/ Onu en hâkim olan yerden gör!"
 • "Sarsıyor dalları bazı bir rüzgâr/ Sararmış yapraklar kopup düşüyor/ Yine uykusuzum sabaha kadar/ Baharı bekleyen ruhum üşüyor."
 • "O, beyaz bir kuştu ak kanatlıydı/ Yel gibi dağları aşan atlıydı/ Hayâldi, hayâlden bile tatlıydı/ Ne ışık bıraktı, ne iz bıraktı!"
 • "Muhakkak bilirken ben de bir hiçim/ Yok olmak fikrini almıyor içim/ Veriyor hayata başka bir biçim/ Alıyor bugünkü şahsiyetimi."
 • "Uzaktan gülersin, gülümserim ben/ Bakışır geçeriz, bir şey demeden/ Bilmem ki bu garip gülümsemeden/ Ben ne kastederim, sen ne anlarsın?"
 • "İkilik yok, birlik var/ Yalnız bunda dirlik var/ Yalnız bundadır felâh/ Lâilâhe illâ'llâh!"
 • "Atamız elma çaldı cennetten/ Biz, o hırsızların çocuklarıyız!"
 • "Sen gül dalında gonca/ Ben dağ yolunda yonca/ Sen açılıp gülersin/ Ben sararıp solunca!"
 • "İnsan, hiçbir zaman bir kişi değildir. Birbirinden büsbütün ayrı birçok şahıslardan mürekkep bir âlemdir."
 • "Seninle ben çiftim/ Benimle sen yalnız!"
 • “Hakiki Türkçü olmanın bir neticesi de samimi dindar ve Müslüman olmaktır.”

Orhan Seyfi Orhon Nerelidir?

Orhon Seyfi Orhon, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babasının ve annesinin nereli olduğu hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Orhan Seyfi Orhon'un Babası Kimdir?

Orhan Seyfi Orhon'un babası Miralay Emin Bey'dir.

Orhan Seyfi Orhon Çocukluğu Nasıldır?

Orhan Seyfi Orhon, 1890 yılında İstanbul Çengelköy’de Miralay Mehmed Emin Bey ve Nimet Hanım’ın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çocukluk dönemi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

 

Orhan Seyfi Orhon Eğitim Hayatı Nasıldır?

Orhan Seyfi Orhon, eğitim hayatına Çengelköy Havuzbaşı Mektebinde başlamıştır ve bu okulu 1902 yılında bitirmiştir. Beylerbeyi Rüştiyesine devam etmiş ve bu okuldan da 1905 yılında mezun olmuştur. 1909 yılında da Mercan İdadisinden mezun olan Orhan Seyfi Orhon, Tıbbiye Mektebi'ne kaydolmuş fakat tamamlayamamıştır. 1914 yılında Hukuk Mektebi'nden mezun olmuştur.

Orhan Seyfi Orhon’un edebiyata ilgisi öğrencilik yıllarında başlamış ve edebiyat öğretmeninin teşvikiyle artmıştır. Gazetecilik çalışmalarına da Hukuk Mektebinde okuduğu dönemde başlamıştır.

Orhan Seyfi Orhon Edebi Kişiliği Nasıldır?

Orhan Seyfi Orhon şiir, roman, öykü, antoloji, deneme ve fıkra gibi birçok farklı türde eser kaleme alan, edebiyata aruz kullanarak yazdığı şiirler ile başlayıp ardından hece ölçüsüne geçen, Milli Edebiyat akımından etkilenen, “Akbaba” ve “Çınaraltı” gibi Türk yayım hayatında önemli yere sahip dergileri çıkaran, edebiyat tarihimizin verimli ve önemli yazarlarından birisidir.

Orhan Seyfi Orhon Evlendi Mi?

Orhan Seyfi Orhon, Müfide Hanım ile evlenmiştir. Evliliği hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Orhan Seyfi Orhon'un Çocukları

Orhan Seyfi Orhon'un Müfide Hanım ile olan evliliğinden Sevinç Şeyhun adında bir kızı olmuştur. Hem Sevinç Şeyhun hakkında, hem de şairin başka çocuğunun olup olmadığı hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Orhan Seyfi Orhon Kaç Yaşında Vefat Etti?

Orhan Seyfi Orhon, 1972 yılında kalp krizi nedeniyle vefat ettiğinde 81 yaşındadır.

Orhan Seyfi Orhon Mezarı Nerededir?

Orhan Seyfi Orhon, İstanbul’da bulunan Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Orhan Seyfi Orhon Hakkındaki Kitaplar

Orhan Seyfi Orhan hakkında bilgi edinilebilecek kaynaklar aşağıda listelenmiştir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.