sadsad x
asdasd
Cenap Şahabettin Kimdir? Cenap Şahabettin Hayatı, Başarıları ve Eserleri
09 Ağustos 2021

Cenap Şahabettin Kimdir? Cenap Şahabettin Hayatı, Başarıları ve Eserleri

Cenap Şahabettin Kimdir?

Cenap Şahabettin (d. 21 Mart 1867, Manastır - ö. 12 Şubat 1934, İstanbul), Fransız şiir formu olan “sone” tarzının Türk edebiyatında ilk kez uygulayan, sembolizm ve parnasizmi Türk edebiyatına tanıtan; Batı edebiyatı etkisiyle gelişen Türk şiirine yenilikler sağlayan şair ve yazardır. Servet-i Fünun edebiyatının önde gelen edebiyatçılarından olan Cenap Şahabettin, Askeri Tıbbiye İdadisi mezunudur. Şair, uzmanlığını Paris’te tamamlamış ve cilt doktoru olmuştur. Döneminin edebiyat otoritesi olarak kabul edilen 11 önemli eseri ve Türkiye’deki edebiyat akımlarını yönlendiren makaleleri vardır. Ölümünden sonra 1934 ve 1984 yılında, seçme şiirlerinin yer aldığı iki kitabı yayımlanmıştır. 

Cenap Şahabettin Eserleri Nelerdir?

Cenap Şahabettin’in yaşarken basılmış tek şiir kitabı “Tâmât” adlı eseridir. 1887 yılında yayımlanan şiir kitabının haricinde gezi yazıları bulunmaktadır. Şairin gezi yazılarının derlendiği kitap ya da gazete tefrikası olarak toplam 4 eseri vardır. Bu eserler yıllarına göre aşağıda sıralanmıştır.

          Hac Yolunda (1909)

         Afak-ı Irak (1917)

         Suriye Mektupları (1917)

         Avrupa Mektupları (1919)

Cenap Şahabettin’in  “Hac Yolunda” adlı eseri Türk edebiyatında önem taşıyan bir gezi yazısıdır. Hac Yolunda adlı eser, Türk edebiyatında batılı anlamda yazılan ilk gezi yazısıdır. Cenap Şahabettin’in düzyazılarından oluşan 2 adet eseri bulunmaktadır. Bu eserler aşağıda listelenmiştir.

 • Evrak-ı Eyyam (1915)

         Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh, Tiryaki Sözleri (1918)

Cenap Şahabettin eserleri arasında 3 adet piyesleri bulunmaktadır. Bu piyesler aşağıda listelenmiştir.

 • Yalan
 • Körebe (1917) 
 • Küçükbeyler

Cenap Şahabettin’in inceleme türündeki eserleri aşağıda listelenmiştir.

 • William Shakespeare (1932)
 • Kadı Burhanettin

Cenap Şahabettin’in İlk Eseri Nedir?

Cenap Şahabettin’in ilk şiiri, 1885 yılında henüz öğrenciyken yazdığı, "Gamze-i hazır cevabından cevap ister cevap" ile başlayan gazelidir. Bu şiiri, Saadet gazetesinde yayınlanır. İlk eseri olan Tâmât, 18 şiirini içeren küçük bir kitaptır ve 1886 yılında yayımlanmıştır.

Cenap Şahabettin’in Kaç Tane Eseri Vardır?

Cenap Şahabettin’in yazdığı toplam 9 eseri bulunur. Tefrika edilmiş ya da basılmış ve yayınlanmış eserlerinin, yazı türlerine göre dağılımı şöyledir:

 •  Şiir: 1 ( Cenap Şahabettin, “ Evrak-ı Leyal” adı altında toplayacağını haber verdiği şiirlerini kitap haline aktaramamıştır. “Tamat” gençliğinde yazdığı toplam 17 şiirden oluşan ilk kitabıdır.)
 • Gezi yazısı: 4 
 • Makale: 2
 • Tiyatro:2 +1 (Cenap Şahabbet’in ve Hüseyin Suat birlikte kaleme almıştır.) kendisinin yazdığı + Hüseyin Suat ile birlikte yazdıkları)
 • İnceleme: 2

Cenap Şahabettin Gezi Yazıları

Cenap Şahabettin’in gezi türünde yazıları aşağıda açıklamaları ile birlikte listelenmiştir.

 •  Hac Yolunda: Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret’e yazdığı 6 Şubat 1897 tarihli mektubunda, Hac Yolu yazısının başlangıcını gönderdiğini yazmıştır. Şair, kitabı yazarken bir edebi eser oluşturma amacı taşımadan, Kabe’ye seyahatleri sebebi ile kaleme aldığını iletmiştir. Bu kitap, Cenap Şahabettin’in Cidde’ye görevli olarak giderken izlenimlerini yansıtan 17 mektuptan oluşur. 1897 yılında Servet-i Fünun’da neşredildikten sonra 1909 yılında kitap olarak basılmıştır. Eser, yaşama sevinci, neşe ve sanatçı- doktor kişiliği hakkında bilgiler verir.   

 

 • Afak-ı Irak: 1911 – 1912 yılları başlarında Tasvir-i Efkar Gazetesinde yayımlanan eser, yazarın vapurla Bağdat’a yaptığı seyahatin izlenimlerini içerir. I. Dünya Savaşı arefesinde yapılan bu gezide Cenap Şahabettin, önceki kitabından farklı olarak bölge halkının sömürgeci İngilizler tarafından hor görülmesini ve ezilmesini çarpıcı bir dille anlatmıştır. Cenap Şahabettin bu kitabında, duygularını katmadan kayıtsız anlatımı ile siyasetin sıradan insanlar üzerindeki etkilerini dile getirmiştir.

 

 • Avrupa Mektupları: I. Dünya Savaşı günlerinde Avrupa’yı dolaşan Cenap Şahabettin, izlenimlerini 1917 - 1918 yıllarında, Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlamıştır. Cenap Şahabettin, Avrupa Mektupları adlı eserinde Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya, Almanya ve Avusturya’yı gidiş - dönüş yollarını tasvir etmiştir.

 

 • Suriye Mektupları: Cenap Şahabettin’in Suriye Mektupları adlı eseri, Suriye’ye gidiş ve dönüşünde kaleme aldığı mektuplardan oluşmaktadır. Bu gezi yazıları, Sabah gazetesinde tefrika edilmiştir. Uzun bir süre ardından eser, yeni harflerle tekrar derlenip Cenap Şahabettin’in ölümünden sonra yayımlanmıştır. 

Cenap Şahabettin Tiyatro Oyunları

Cenap Şahabettin, 1908 yılından sonra birçok Servet-i Fünun şairleri gibi tiyatro türüne ilgi duymuştur. Şairin kaleme aldığı tiyatro eserleri aşağıda listelenmiştir.

 •  Körebe: Cenap Şahabettin’in Körebe adlı tiyatro metni Osmanlıca kitap olarak yayımlanmıştır. Körebe adlı küçük komedide Cenap Şahabettin, bir boşanma avukatının evlilik sürecini anlatmış, bu süreçte yaşanılan olaylarda görücü usulü evliliği eleştirmiştir. Körebe, 1917’de oynanmış ve Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti yarışmasında birincilik kazanmıştır. 

 

 • Yalan: Cenap Şahabettin’in Yalan adlı eseri, 31 Mart olayları sırasında subayları öldürdüğü için idam edilen bir erin, köydeki babası Ahmet’in utanç ve ıstırabını anlatmaktadır. Cenap Şahabettin’in el yazısıyla yazılan tek nüsha İstanbul Şehir Tiyatroları Kütüphanesinde bulunmaktadır. 

 

 •  Küçük Beyler

Cenap Şahabettin’in metinleri bulunmayan tiyatro oyunları aşağıda listelenmiştir. 

 •  Cenap Şahabettin’in, Hüseyin Suat Yalçın ile birlikte yazdığı “Derse Devam Edelim” isimli vodvilin bir parçası, 1910 yılında Yeni Gazetede yayımlanmıştır.

 

 • Hüseyin Suat ile birlikte kaleme aldıkları “Zehirli Çiçekler” ve “Medrud Aile” adlı bir oyunun bulunduğuna dair bazı kayıtlar bulunmaktaysa da metinlerine ulaşılamamaktadır. Türk edebiyat kuramcısı ve tarihçisi Mehmet Kaplan’a verilen evrak arasında birkaç sayfalık “Çürük Meyve” adlı oyun taslağına rastlanmıştır.      

 

Cenap Şahabettin Düz Yazıları

Cenap Şahabettin düz yazı türünde eserler vermiştir. Düz yazı türündeki eserleri aşağıda listelenmiştir:

 •  Evrak-ı Eyyam: Cenap Şahabettin’in gazete yazılarından oluşan ve 1915 yılında yayımlanan bu kitabında edebiyat üzerine görüşleri, toplum, kadın ve aşk üzerine hayat felsefesi yer alır.
 • Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh, Tiryaki Sözleri: Cenap Şahabettin’in 1918 yılında, savaş ve barış günlerinde yazılmış makalelerinin bir kısmını topladığı eseridir. Tiryaki Sözler adlı eserde savaş felsefesinden başlanarak Türk askerinin özelliklerini, sakat kalmış gazilere karşı sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi konuları işlenmiştir. Kitabın üçüncü bölümü olan Tiryaki Sözleri onun vecize türü sözlerinden oluşur. Bu tür Türk edebiyatında ilk kez yazılmıştır.

Cenap Şahabettin İncelemeleri

 •  Vilyam Şekspiyer: Cenap Şahabettin, Vilyam Şekspiyer adlı eserinde Shakespeare hakkında düşüncelerini inceleme türünde kaleme almıştır. Ayrıca, eserler üzerine çeşitli değerlendirmeler incelemede içermektedir.
 • Kadı Burhanettin: Cenap Şahabettin, 1922 yılında yayımlanan Kadı Burhaneddin kitabı için bir önsöz yazmıştır.

Cenap Şahabettin Şiirleri

Cenap Şahabettin, öğrencilik yıllarında komşusu olan Şeyh Vasfi ve Muallim Naci’den etkilenerek ilk şiirlerini yazmıştır. Nasuh Efendizade Mustafa Asım Efendi’den ise aruz veznini öğrenmiştir. Şiirlerinin tümünde aruz ölçüsünü kullanmış, serbest müstezadı başarıyla uygulamıştır. Tüm bu başarılarına rağmen, genel olarak  “soneyi yaygınlaştıran sanatçı” olarak bilinmiştir. Cenap Şahabettin’in “Elhân-ı Şitâ” şiiri, üç aruz ölçüsü birden kullanarak yazdığı şiirdir. Bu şiirde, karın yağış hareketini yavaştan hızlıya sonra tekrar yavaşa geçirmiştir. Elhân-ı Şitâ, Türkçe incelemesi aruz vezninin fonetiğinin etkisini gösterir. Cenap Şahabettin, şiirde birden çok aruz ölçüsünün kullanımını Elhan-ı Şita adlı eserinde yaygınlaştırmıştır. Ayrıca sembolizm ve parnasizm akımlarını Türk edebiyatına tanıtıp bu akımların etkisinde başarılı örnekler vermiştir. 

Cenap Şahabettin Kaç Tane Şiir Yazmıştır?

Cenap Şahabettin’in basılmış olan bir şiir kitabı bulunur. Bu kitabın içinde 18 tane şiir yer alır. Tüm şiirleri, ölümünden sonra 1934 yılında “Evrâk-ı Leyâl” adı altında tekrar yayımlanır. En yakın zamanlı yayımlanan kitabı, 1984 yılında yayımlanan “Bütün Şiirleri” kitabıdır. Bilinen 19 şiiri vardır.  

Cenap Şahabettin En İyi Şiiri Hangisidir?

Tamat, Cenap Şahabettin yaşamı boyunca yayımlanan tek şiir kitabıdır. Bu kitap içinde yer alan şiirler haricinde, soneyi Türk edebiyatına tanıştırdığı “Şi‘r-i Nânüvişte” şiiri ve aruz veznini ustalıkla kullandığı Elhân-ı Şitâ en iyi şiiridir. 

Cenap Şahabettin İlk Şiiri Hangisidir?

Cenap Şahabettin’in ilk şiiri gazel nazım biçimiyle yazılmıştır. Bu şiir 1885 yılında, Cenap Şahabettin henüz bir öğrenciyken, Muallim Nacinin yönettiği Saadet gazetesinde yayımlanmıştır. 

Cenap Şahabettin Şiirlerinin Özellikleri Nelerdir?

Cenap Şahabettin’in sembolizm etkisinde yazdığı pek çok şiirinde kapalı anlatım ve duyu aktarımlarına sıklıkla rastlanır. “Beyaz titreyiş, mor uğultu” gibi alışılmamış bağdaştırmalarla kurulu bir şiir anlayışı vardır. Farsça tamlamalarla kurduğu ağır imgeler, saf şiir özelliği gösterir. Cenap Şahabettin'i şiirlerinde parnasizm ve sembolizm etkisi ile oluşturulan manzumeler, alafrangalaştırılmış bir Osmanlı- İran zevkinin akislerini içermektedir. Cenap Şahabettin, şiirlerinde kullandığı " saat-i semenfam, çeng-i müzehbep, nay-i zümürüt " gibi imgeler sanat dünyasında önemli tartışmalar yaratmıştır. Şairin bu tarzda yazdığı en iyi örnek " Yakazat-ı Leyliye" ve " Elhan-ı Şita" şiirleridir. Cenap Şahabettin'in şiirlerinde doğaya kaçma psikozu bulunmaktadır. Şair, Fransız kültüründen etkilenerek şiirde lirik ve romantik bir hava aramaktadır. Fransa'dan aldığı bu duyular biçim olarak da şiire yansımış; aruz, serbest müstezat tarzına geniş bir değer vermiştir.

Cenap Şahabettin Şiirleri Hangi Türdedir?

Cenap Şahabettin şiirlerinin tamamı gazel türündedir. 

Cenap Şahabettin’in Şiir Anlayışı Nedir?

Cenap Şahabettin’in şiir anlayışını ortaya koyduğu ilk yazıları, onun parnas ve sembolist yazarlardan hareketle geliştirdiği şiirini savunma amacı taşır. Birçok şiiri yadırganmış ve hakkında yazılar yazılmıştır. Cenap Şahabettin, müziğe resimden daha çok ağırlık vermiş, şiirlerinin bir çeşit beste olmasını istemiştir. Hem kullandığı vezin hem de kelimelerinin ses benzerlikleriyle sağlamaya çalışmıştır. Şiirinde ahengi sağlayan kafiye ve vezin üzerinde düşünmüş, düşündüklerini yazmıştır. Saf şiir zihniyetine bağlı kalmıştır, yeni akımlar sayesinde Tanzimat şiirinin tekdüzeliğini kırmış ve yeni şiirin öncüsü olmuştur. 

Cenap Şahabettin Şiirlerinde Hangi Ölçüyü Kullanmıştır?

Aruz ölçüsü kullanmıştır. Şiirlerinde hece ölçüsüne yer vermemiştir. 

Cenap Şahabettin Şiirlerinde Hangi Kafiyeyi Kullanmıştır?

Cenap Şahabettin, şiirlerinde, zengin ve tam kafiye kullanmıştır. 

Cenap Şahabettin’in Makaleleri Hangi Gazetelerde Yayımlanmıştır?

Cenap Şahabettin, 1908 yılından itibaren, başta Tanin olmak üzere çeşitli gazetelerde yazmıştır. 1902 - 1910 arasında Kahire’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çıkardığı Şura-yı Ümmet Gazetesinin başyazarlığını yapmıştır. Şair, İstanbul’da 1908 yılında çıkan kısa ömürlü Hürriyet gazetesinin başyazarlığını da üstlenmiş, Gülşen, Şebab, İmdâdü’l-midâd,  Hak ve İctihad gazetelerinde siyasî içerikte yazılar yazmıştır. Mizah dergisi olan Kalem'de "Dahhâk-i Mazlûm" takma adını kullanarak yine siyasi içerikli mizah yazıları kaleme almıştır. Kullandığı diğer takma isimler Şekib Hicri, Hakkı Talip’tir.   

Cenap Şahabettin Hangi Edebiyat Akımından Etkilenmiştir?

Cenap Şahabettin, Eserlerinde sembolizm ve parnasizm akımından etkilenmiştir.

Cenap Şahabettin Hangi Dönem Yazarıdır?

Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) dönemi yazarıdır. Servet-i Fünun dönemi, Recaizade Mahmut Ekremin öğrencisi Tevfik Fikret’i Servet-i Fünun dergisine başyazar olarak seçtiği sene olan 1896’da başlamıştır. Hüseyin Cahit Yalçın’ın 1901’de Fransızcadan çevirdiği, Fransız İhtilali konulu "Edebiyat ve Hukuk” makalesi gerekçe gösterilerek, derginin kapatılmasıyla sona ermiştir. Servet-i Fünun Dönemi, eski – yeni tartışmasının son bulduğu, şiirde batı nazım biçimlerinin kullanılmaya başlanıp gazel, kaside gibi divan nazım biçimlerinin tümüyle terk edildiği, kulak için uyağın yaygınlaştığı dönemdir. Parnasizm ve sembolizm akımlarının tanınıp uygulandığı, şiirde tümüyle bireysel konuların işlendiği bu dönemde Halit Ziya Uşaklıgil etkisiyle romanda da gelişim ve modernleşme sağlanmıştır. Servet-i Fünun dönemi, batı etkisindeki Türk edebiyatı sürecinde hem şiirde hem de düzyazıda batılılaşmanın gerçekleştiği kısa ama etkili bir dönem olmuştur. Gazetecilik ve tiyatro alanında gerileme görülse de eleştiri, gezi yazısı, makale, roman, öykü, şiir alanlarında gelişmeler yaşanmıştır. Servet-i Fünun döneminde eserlerin içeriğinin tümüyle bireysel olması II. Abdülhamit Dönemi’nin baskıcı politikaları nedeniyledir.

Cenap Şahabettin Sanat Anlayışı Nedir?

Cenap Şahabettin, sanat sanat içindir anlayışında olup, tümüyle bireysel sanat anlayışı zihniyetine sahiptir. 

Cenap Şahabettin Kimlerden Etkilenmiştir?

Cenap Şahabettin, Divan şairlerinden Fuzuli, Nedim ve Bakiyi beğendiğini belirten Cenap Şahabettin, on beş, on altı yaşlarında Muallim Naci ile Şeyh Vasfi Efendi’nin etkisinde kalmıştır. Servet-i Fünun  döneminin ortalarında  Abdülhak Hâmid Tarhan ve Recâizâde Mahmud Ekrem’den etkilenmiştir. Çeşitli yazılarında, tıp eğitimi için Paris’e gittiği zaman, yoğun olarak edebiyatla ilgilendiğini ve bu dönemde de Paul Verlaine’den etkilendiğini belirtir. 

Cenap Şahabettin’in Edebiyat İçin Önemi Nedir?

Cenap Şahabettin, Türk edebiyatını birçok yenilik ile tanıştırmıştır. Sembolizm ve parnasizm akımlarının Türk edebiyatındaki ilk örneklerini vermiştir. Serveti Fünun edebiyatının öncülerinden olmuştur. Cenap Şahabettin aynı eser içinde üç ayrı aruz vezni kullanarak fonetiğin şiirde kullanılma tekniklerini geliştirmiştir. Batı edebiyatı etkisiyle gelişen Türk şiirinde, Abdülhak Hâmid’in ardından en büyük yenilikleri gerçekleştirmiştir. Cenap Şahabettin, şiirlerini daha çok "sanat sanat içindir " anlayışı ile meydana getirmiştir. Bu şiirlerde hakim tema aşk, tabiat ve çevre sevgisidir. Cenap Şahabettin'in yazı üslubu ise ağır, anlaşılması zor bir üsluptur. Şaire göre konuşma diliyle eser vermek edebi eser vermemek demektir.

Cenap Şahabettin, anlattığı nesneleri canlandırabilmekte Tevfik Fikret'ten üstündür. Bu durumun en önemli sebebi Cenap Şahabettin'in daha yerli bir dil kullanmasından kaynaklanmıştır. Ayrıca Cenap Şahabettin'in şiirleri Tevfik Fikret'e nazaran daha zayıf, Tevfik Fikret'in şiirleri daha hararetli kalmıştır. Bununla birlikte Cenap Şahabettin yüklü bir nesir lisanıyla, " nesir üstadı " olarak tanınmasına sebep olmuştur.

Cenap Şahabettin’in Siyasi Kişiliği Nasıldır?

Cenap Şahabettin’in politik bir yönü yoktur. Şiirlerinde hiçbir politik ize rastlanmaz, her dönemde iktidarla yakın bir politik çizgi izlemesi bir müddet sonra tepkilere neden olmuştur.  

Cenap Şahabettin ve Servet-i Fünun Edebiyatı

Cenap Şahabettin, Servet-i Fünun edebiyatının en önemli temsilcisidir. Bu dönemin şiir anlayışının oluşmasında temel rolü üstlenmiştir. Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan şiirleri ve yazıları Tevfik Fikret’in şiir anlayışının değişmesini sağlamıştır. Şair, parnasizm ve sembolizm akımlarını tanıtarak bu dönemin şiir anlayışını oluşturmuştur. Sadece şiirleri ile değil gezi yazıları, makale ve denemeleri ile de dönemin ürünlerinin zengin ve çeşitli olmasını sağlamıştır. 

Cenap Şahabettin Nerelidir?

Cenap Şahabettin, Kuzey Makedonya’nın güneybatısında yer alan Manastır’da doğmuştur. 

Cenap Şahabettin’in Babası Kimdir?

Cenap Şahabettin’in babası Binbaşı Osman Şahabettin Bey’dir. Binbaşı Osman Şahabettin Bey, 1877 - 78 yılları arasında, Plevne’de şehit düşmüştür. Cenap Şahabettin, babasını yakından tanıyamamıştır. Ancak eserlerinde babasının izlerine rastlanılmaktadır.

Cenap Şahabettin Çocukluğu Nasıldır?

Babası öldüğünde henüz 6 yaşlarında olan Cenap Şahabettin, annesi İsmet Hanım ile İstanbul’a gelmiştir. Hareketli bir çocuk olan Cenap, okula gitmeye başladıktan sonra çalışkan ve zeki bir öğrenci kimliğine bürünmüştür. Tıbbiye Mektebinde aldığı eğitim sonrasında uzmanlık için Paris’e gitmiştir. Bu sürede Fransız edebiyatını tanıma fırsatı edinmiştir. Aşk hayatı hakkında Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Gençlik ve Edebiyat Hatıraları” başlıklı yazısında, Cenap Şahabettin’in “Don Juan” başlıklı şiirini, kendisinden yaşça çok küçük ve hısım akrabalık yönünden oldukça yakını olan bir genç kıza gönlünü kaptırdığı yazılmıştır. 

Cenap Şahabettin Eğitim Hayatı Nasıldır?

Cenap Şahabettin, Eyüp Sabri Askeri Lisesi ve Gülhane Askeri Rüştiyesinde lise eğitimini almıştır. Askeri Tıbbiye’den 1889 yılında doktor yüzbaşı olarak, birincilikle mezun olmuştur. Zeki ve parlak bir öğrenci olan Cenap Şahabettin, cilt hastalıkları uzmanlığı için Paris’e gönderilmiştir Paris’te bulunduğu 17 Eylül 1889 - 23 Mart 1893 tarihleri arasında uzmanlığını tamamlarken şiir ile ilgilenmiştir.

Cenap Şahabettin, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Arapça ve Farsça olmak üzere 6 dil bilmektedir.  Şiir yazmaya henüz 14 yaşında iken Tıbbiye Mektebine başlayan Cenap Şahabettin'in ilk yazdığı şiir; " Gamze-i hazır cevabından cevap ister cevap" ile başlayan gazelidir. İlk şiirlerinde Muallim Naci ve Şeyh Vasfi tesiri bulunmaktadır. Ancak Şair, zamanla R. Mahmut Ekrem ve A. Hamit Tarhan'ın tesirinde eserler vermiştir.

Cenap Şahabettin Nasıl Bir Yazardır?

Cenap Şahabettin, bir doktor arkadaşına yazdığı mektubunda “Benim her evetime bir hayır karışır” demiştir. Bu karakter yapısı, onu Türk milletinin aydınlarından destek aradığı günlerde uzağa düşürmüş, alaycılıkla yaklaştığı konular, devrin oyunla uğraşılamayacak kadar acı günlerinde onun belki de yanlış anlaşılmasına yol açmıştır. Bu nedenle Cenap Şahabettin, kendinden genç yazarlar tarafından sürekli hırpalanmıştır. 

Cenap Şahabettin Evlendi mi? 

Cenap Şahabettin 3 evlilik yapmıştır. Evlilik yaşamı hakkında detaylı bilgi edinilememektedir. Cenap Şahabettin’in ölümü üzerine Yolların Sesi dergisinin, “Cenap” nüshasında son nefesine kadar yanından ayırmadığı torununun bir resmi bulunur.

Cenap Şahabettin’in Çocukları

Cenap Şahabettin’in, yapmış olduğu üç evlilikten 6 çocuğu dünyaya gelir. Çocuklarının isimleri, Destine, Şadıman, Reşika, Adnan, Şivezat ve Resim’dir.

Cenap Şahabettin Kaç Yaşında Vefat Etti?

Cenap Şahabettin 12 Şubat 1934 yılında, 63 yaşında vefat etmiştir. 

Cenap Şahabettin’in Mezarı Nerededir?

Beyin kanaması sebebiyle vefat eden Cenap Şahabettin’in kabri İstanbul Bakırköy Mezarlığındadır. 

Cenap Şahabettin Hakkındaki Kitaplar

Cenap Şahabettin hakkında yapılan çalışmalar aşağıda listelenmiştir.

         Ahmet Özdemir – Cenap Şahabettin

         Seda Özbek – Cenap Şahabettin’in Bütün Vecizeleri

         Hasan Akay – Cenap Şahabettin

         Seda Özbek – Cenap Şahabettin Bütün Şiirleri

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.