Demirtaş Ceyhun Kimdir?
11 Kasım 2022

Demirtaş Ceyhun Kimdir?

Demirtaş Ceyhun (1934, Adana - 29 Temmuz 2009, İstanbul); Cumhuriyet Dönemi’nde roman, öykü, çocuk kitabı, araştırma, inceleme, deneme, gezi yazısı ve anı türlerinde toplam 30'dan fazla eser yazmış Türk hikaye yazarı, romancı, yazar, araştırmacı ve mimardır.

Demirtaş Ceyhun'un biyografisi incelendiğinde eğitim hayatına Adana'da başladığı görülmektedir. İlkokulu Birinci İnönü İlkokulu ve Adana İnkılap İlkokulu'nda okumuş, ortaokulu Adana Tepebağ Ortaokulu'nda tamamlamıştır. Liseyi de Adana Erkek Lisesi’nde tamamlayan yazar, üniversite için İstanbul'a gitmiştir. Babasının isteğiyle İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'ne kaydolmuştur. 1959 yılında mezun olmuştur.

Ceyhun, mezun olduktan sonra Adana Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışmaya başlamıştır. İstanbul, İzmit, Ankara gibi illerde mimarlık yapmıştır. Çeşitli gazetelerde ve Türkiye Yazarlar Sendikası'nda çalışmıştır. Sadece kendi kitaplarını yayımladığı Sis Çanı Yayınları'nı kurmuştur.

Demirtaş Ceyhun, ilk eserlerinde daha çok bireyin iç dünyasına odaklanmıştır. Fakat zamanla bu durum değişmiş ve toplumsal konuları işleyen kitaplar yazmıştır. Açık bir dili ve akıcı, canlı bir anlatımı vardır. Günümüzde toplumcu gerçekçi kimliğiyle tanınmaktadır.

Demirtaş Ceyhun’un yaşam özeti başarılarla doludur. Eserleri farklı dillere çevrilmiştir. TRT Roman Başarı Ödülü, TDK Hikâye Ödülü ve Sait Faik Hikâye Ödülü gibi ödüller almıştır. Kitapları; Ok Yayınları, Bilgi Yayınevi, Çağdaş Yayınları, Cumhuriyet Kitapları, Cem Yayınevi, Broy Yayınevi, Asi Kitap, Sia Kitap ve Sis Çanı Yayınları gibi birçok yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Demirtaş Ceyhun Eserleri Nelerdir?

Demirtaş Ceyhun’un 39 eseri aşağıda listelenmiştir:

Demirtaş Ceyhun'un İlk Eseri Nedir?

Demirtaş Ceyhun’un ilk öykü kitabı 1961 yılında Adana'da yayımlanan "Tanrıgillerden Biri"dir.

Demirtaş Ceyhun'un Kaç Tane Eseri Vardır?

Demirtaş Ceyhun’un 30’dan fazla eseri vardır.

Demirtaş Ceyhun Romanları

Demirtaş Ceyhun’un roman türünde 3 eseri aşağıda listelenmiştir:

 • Asya: İlk kez 1970 yılında Ok Yayınları tarafından yayımlanmıştır ve yazarın ilk romanıdır. Kitapta, Şeyh Sait ayaklanması esnasında küçük bir çocuk olan Kürt kökenli Abuzer'in hayatı anlatılmaktadır. Abuzer'i hayata bağlayan kişi kızı Asya'dır. Kitabın adı buradan gelmektedir. Yazar, Abuzer üzerinden toplumsal konular üzerine odaklanmış, Cumhuriyet Türkiye'sinin gerçekçi bir panoramasını çizmiştir.
 • Yağmur Sıcağı: Eserin ilk baskısı 1976 yılında Cem Yayınları tarafından yapılmıştır. Kitapta, 12 Mart 1971 darbesi, köyden kente göç, insanların değişim karşısında yaşadığı sıkıntılar ve şehir yaşamının yarattığı huzursuzluk gibi birçok toplumsal sorun üzerinde durulmuştur.
 • Cadı Fırtınası: Eserin ilk baskısı 1982 yılında Yazko Yayınları tarafından yapılmıştır. Demirtaş Ceyhun bu kitabında baba-oğul çatışmasını ele almış, köyden kente doğru göçlerin beraberinde getirdiği sorunlar ve sanayileşmeyle birlikte toplumsal yozlaşmayı işlemiştir.

Demirtaş Ceyhun En Önemli Romanı Hangisidir?

Demirtaş Ceyhun’un en ünlü romanı Asya’dır. Yazar bu eseriyle 1970 yılında TRT Roman Ödülü'nü kazanmıştır.

Demirtaş Ceyhun Hikayeleri

Demirtaş Ceyhun’un 6 hikaye kitabı aşağıda listelenmiştir:

 • Tanrıgillerden Biri: İlk kez 1961 yılında Ataç Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Kitap; Düşüncesizler, Sessizlik ve Bir Tanrı Vardı isimli üç hikayeden oluşmaktadır. Üç hikayede de aynı kişinin -Yavuz- yaşamı konu edilmiştir. Kitapta cinsel sorunlar ve ruhsal durumlar işlenmiştir.
 • Sansaryan Hanı: İlk baskısı 1967 yılında yapılmıştır. Kitap; Sansaryan Hanı, Babanın Saçları, Turna Kuşu Katlamak, Leyla, Piyangomanlar başlıklı beş hikayeden oluşmaktadır. Bu hikayelerde yoksulluk, savaş, aile ilişkileri gibi toplumsal konular ele alınmıştır.
 • Çamasan: İlk baskısı 1972 yılında Sinan Yayınları tarafından yapılmıştır. Kitap, 1973 yılında Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı’na layık görülmüştür. Kitapta yer alan öyküler: Sultan Kurban, Çamasan, Çamur, Namlu Ağam, Velesbit, Gebe, Bin Yıllık Öykü (Kara Yazı Cevriyem). Bu hikayelerde yoksulluk ve göç gibi toplumsal konular işlenmiştir.
 • Apartman: İlk kez 1974 yılında Bilgi Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Apartman, Kuranşa Ana, Kuşlar ve İnsancıklar adlı dört hikayeden oluşmaktadır. Esere 1975 yılında TDK Hikâye Ödülü verilmiştir.
 • Babam ve Oğlum: İlk kez 1985 yılında Cem Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Demirtaş Ceyhun'un olgunluk dönemi eserlerindendir.
 • Ayı İzi (ilk basımı Eylül Öyküleri adıyla): İlk kez 1987 yılında Cem Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Kitap, 12 Eylül 1980 askeri darbe ve sonrasında yaşanan olayları anlatan, çağının tanıklığını yapan hikayelerden oluşmaktadır.

Demirtaş Ceyhun İncelemeleri

Demirtaş Ceyhun’un inceleme türünde 13 eseri aşağıda listelenmiştir:

 • Haçlı Emperyalizm
 • Yağma Edilen Türkiye
 • Bir Yeni Dev - Çağımızın Trajiği
 • Babıali'nin Şu Son Kırk Yılı
 • Ah Şu Biz Karabıyıklı Türkler
 • Ah Şu Biz Göçebeler
 • Türk Edebiyatındaki Anadolu
 • Kod Adı: Ulu Hakan 1
 • Ah Şu Osmanlılar Kod Adı: Ulu Hakan-2
 • Aydınlarımız ve Laisizm
 • Soğuk Savaş Yazıları
 • Modernizm, Postmodernizm ve Türban
 • Anayasa Yasa mıdır?

Demirtaş Ceyhun Hangi Dönem Yazarıdır?

Demirtaş Ceyhun, Cumhuriyet Dönemi yazarıdır.

Demirtaş Ceyhun Sanat Anlayışı Nedir?

Demirtaş Ceyhun, toplumcu bir yazardır ve sanat toplum içindir anlayışına sahiptir.

Demirtaş Ceyhun Hangi Edebi Akımdan Etkilenmiştir?

Demirtaş Ceyhun, toplumcu gerçekçilikten etkilenmiştir. Toplumcu gerçekçilik ilk kez 1934 yılında Sovyet Rusya'da ortaya çıkmıştır. Kaynağı Marksist felsefedir. Bilimselliğe dayanan bir gerçeklik anlayışı vardır. Toplumu bir bilim adamı gibi inceleyen toplumcu yazarlar, gördüklerini eserlerinin temel malzemesi yapmıştır. Gerçeği tüm yönleriyle yansıtmaya çalışmıştır. Bunu yaparken estetik değerlere önem vermiş, edebiyatın yaratma gücünü kullanmıştır.

Toplumcu gerçekçilik anlayışını benimseyen Türk yazarlar ilk olarak Anadolu’ya yönelmiştir. Anadolu köylerini ve köylülerin yaşadığı sorunları ele almışlardır. Ezen-ezilen çatışmasını işlemişlerdir. Yazarlar zamanla kasabaya ve şehre yönelmiştir. İşçi-işveren ve halk- eşraf çatışmasını işlemeye başlamışlardır. Almanya’ya giden Türk işçilerin yaşadığı zorlukları anlatmışlardır. Toplumcu gerçekçi yazarlar özellikle 12 Mart muhtırasından sonra aydınların yaşadığı sıkıntıları işlemeye başlamıştır. Aydınlara yapılan haksız suçlamalar, işkenceler ve sürgünleri anlatan eserler yazmışlardır.

Toplumcu gerçekçi Türk yazarların birkaçı bazı eserleri de verilerek aşağıda listelenmiştir:

Demirtaş Ceyhun Kimlerden Etkilenmiştir?

Demirtaş Ceyhun’un etkilendiği isimlerin bazıları aşağıda listelenmiştir:

Demirtaş Ceyhun Kimleri Etkilemiştir?

Demirtaş Ceyhun, kitapları ve yazılarıyla birçok yazarı ve okuru etkilemiştir.

Demirtaş Ceyhun'un Edebiyat İçin Önemi Nedir?

Demirtaş Ceyhun, daha çok toplumcu gerçekçi kimliğiyle ön plana çıkmış ve toplumsal konuları dile getirdiği eserleriyle edebiyatımızda önemli bir yere sahip olmuştur.

Demirtaş Ceyhun'un Eserleri Nerelerde Yayımlanmıştır?

Demirtaş Ceyhun'un eserleri Barış Kitaplığı Yayınları, Sinan Yayınları, Cem Yayınevi, Ok Yayınları, Asi Kitap, Cumhuriyet Kitapları, Broy Yayınları, Yazko Yayınları, Sia Kitapve Sis Çanı Yayınları gibi birçok yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Yazarın eserlerinin yayımlandığı gazete ve dergiler aşağıda listelenmiştir:

 • Bugün Gazetesi
 • Günlük Gazetesi
 • Milliyet Gazetesi
 • Cumhuriyet Gazetesi
 • Politika Gazetesi
 • Yeni Ufuklar Dergisi
 • Yücel Dergisi
 • Mavi Dergisi
 • Seçilmiş Hikâyeler Dergisi
 • Pazar Postası Gazetesi
 • Yelken Dergisi

Demirtaş Ceyhun'un Yazarlık Dışındaki Kariyeri

Demirtaş Ceyhun, üniversiteden mezun olduktan sonra Adana Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışmaya başlamıştır. Ardından İstanbul Mimarlar Odası Genel Sekreterliği'ni yapmış ve İzmit, Ankara gibi illerde mimarlık yapmıştır. İstanbul Harbiye'de bir kitabevi açmış ve yönetmiştir. Demirtaş Ceyhun, çeşitli gazetelerde, Türkiye Yazarlar Sendikası'nda da çalışmıştır. Sis Çanı Yayınları'nı kurmuş ve sadece kendi kitaplarını yayımlamıştır.

Demirtaş Ceyhun'un Siyasi Görüşleri

Demirtaş Ceyhun, sol görüşlü bir yazardır. Vatan Partisi (İşçi Partisi) üyesidir. Görüşlerini açıkça dile getirmekten ve yazmaktan çekinmemiştir.

Demirtaş Ceyhun Sözleri

Demirtaş Ceyhun’un eserlerinden alınan 20 alıntı aşağıda listelenmiştir:

 • Sokağa çıkıyorum, bakıyorum herkes kendi kendine konuşup duruyor. Milletin dudakları kıpır kıpır. Kimsenin kimseye güveni kalmamış demek, en yakın bildiğine bile derdini açamıyor da, kendi kendine söylenip duruyor.
 • Doğa da, insan kadar acımasız. Yaparken, yaratırken alabildiğine nazlı, ama yıkarken üstüne yok doğrusu...
 • Galiba insanoğlu bütün yaşamı boyunca hep yalnız. Kendi içinde yaşıyor.
 • İnsanın bilinç derinlikleri de, tıpkı bir dev sarnıç gibi, tıpkı bir masal mağarası gibi, hem uçsuz bucaksız, sonsuz, karanlık ve karmaşık, hem de o denli gizemli miymiş ne?
 • Kişinin bilinçlenmesi dediğimiz şey, çevresindeki soruları görür olması mıdır, kendi kendine sorular sormayı öğrenmesi midir acaba?
 • Acaba farkında mıdırlar ki, sabahları otlardaki çiğ serinliğinin? Çiğlerin, şebnemlerin sabahları ellerine ayaklarına bulaşan coşkusunu acaba hiç duymuşlar mıdır? Sanmam. Duymak da bir bilinç işi çünkü. Hani, ot içinde yaşamak, ot kokusunu duymak demek olmasa gerek.
 • Mutluluğun güzelliğini, acaba gene o mutluluğun giderek alışkanlığa dönüşmesi mi yok ediyor ki?
 • Sanırım biz insanların evrende en çok tanıyamadığımız şey, gene biz insanlar.
 • Bana sorarsanız, her nedendir bilemem insanlar duyguyu genellikle erdemle karıştırırlar. Sanki ancak erdemli insanlar duygulu olurlarmış, yahut duygululuk erdemlilik tezahürüymüş gibi bir kanı vardır herkeste.
 • Bugün devlet diye adlandırdığımız şeyin temelinde sınıflaşma vardır. Yani kuruluşunda, sınıflaşma vardır. Devleti zorunlu kılan şey, toplumların sınıflara ayrılması olmuştur. Köleci toplumlarda devlet, köle sahiplerinin devletidir. Orta çağda, feodal soyluların devletidir. Günümüzde ise burjuvazinin devletidir. Yani sonuçta devlet, bir sınıfın diğer sınıfı baskı altında tutmasının organizasyonudur.
 • Özlemle Çukurova'nın sıcağını düşünmeye başladı. Şimdi Çukurova'da olsa... İsterse cehennem gibi yansın Çukurova. Sıcak gibi var mı? Soğukta yaşamak zengin işi.
 • Çünkü unutmamak gerekir, insanlığın hala en aciz kaldığı konu insanın kendisi.
 • Demek insan bunca yıl sonra da verdiği bir karardan pişman olabiliyor. Zaman, pişmanlık konusunda pek de etkili değilmiş meğer...
 • Otların yapraklarındaki çiğler, şebnemler yalnızca su olmasa gerek. Nice yıl var ki, görmedim. Nasıldı? Otların özünden bir şeyler vardır onlarda mutlaka. Şu taş yığınına bak bir de. Uygarlık bu mu? Allah kahretsin, böyle modernleşmeyi. Hani, insanlar kendi elleriyle gömüyorlar kendilerini, elleriyle yaptıkları bir mezara.
 • Ölüm de, ölenler için değil, geriye kalanlar içinmiş... Çocuklar içinmiş... Bir sevgiye, bir sevecenliğe yeniden kavuşamamak... Bir gönül burukluğu, bir yalnızlık... Umarsız kalmak gibi...
 • Ölmekten falan korktuğumu sanma sakın. İçimden tartıştığım; ölmek mi, yoksa yenilmek mi? Yenilemektense, ölmek bir kurtuluşmuş gibi geliyor bazen.
 • Biz aydınların eksikliği de bu galiba. Halkı cahil sanırız. Bir şeyden anlamaz salak, zavallı, hödük sanırız. Ama onun o yaratıcı sezgisi yok mu? Karşımızda susması, aslında bizlere güvenememesinden.
 • Bilesin... Yeryüzünde gerçek olan tek şey sevgidir. Mülkün de temeli sevgi... Adaletin de temeli sevgi... Gücün de temeli sevgi...
 • Nasıl denir bilmem ki, öylesine karmaşıklaştı ki dünya yüzyılımızda, artık insanın, çevresindeki her olgunun bilincine varması, varabilmesi öyle kolay kolay mümkün olamıyor bence. Dolayısıyla da, ister istemez bilinçaltına itiliyor bir dolu şey. Yani ilk çağdaki insanla, bugünün insanı arasında, bilinçaltı doluluğu bakımından öylesine büyük bir fark var ki. Bugünün insanı, kontrol altına alamadığı, hatta bilemediği bilinçaltı dürtülerinin bir çeşit esiri.

Demirtaş Ceyhun Aldığı Ödüller

Demirtaş Ceyhun’un aldığı ödüller aşağıda listelenmiştir:

 • 1970 yılında "Asya" romanıyla TRT Roman Başarı Ödülü
 • 1973 yılında "Çamasan" adlı öykü kitabıyla Sait Faik Hikâye Ödülü
 • 1975 yılında "Apartman" adlı öykü kitabıyla TDK Hikâye Ödülü
 • 20006 yılında Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü

Demirtaş Ceyhun Nerelidir?

Demirtaş Ceyhun, Adana’da dünyaya gelmiştir.

Demirtaş Ceyhun'un Babası Kimdir?

Demirtaş Ceyhun'un babası Adana Belediyesi’nde çalışmış bir memur olan Mustafa Bey'dir. Mustafa Bey’in babası Çanakkale’de şehit olmuştur. Annesi de erken yaşta vefat edince küçük yaşta yetim kalmıştır. Ortaokulu Adana’da okumuş ve askerlik yaptıktan sonra da memur olarak Adana’ya atanmıştır.

Demirtaş Ceyhun Çocukluğu Nasıldır?

Demirtaş Ceyhun, 17 Aralık 1934 yılında Adana'da doğmuştur. Bir kardeşi vardır. Babası memurdur. Annesi ise hiç okula gitmemiştir. Yazarın çocukluk yıllarına dair detaylı bilgi yoktur.

Demirtaş Ceyhun Eğitim Hayatı Nasıldır?

Demirtaş Ceyhun eğitim hayatına Adana Birinci İnönü İlkokulu'nda başlamış, Adana İnkılap İlkokulu'nda tamamlamıştır. Ortaokulu Adana Tepebağ Ortaokulu'nda, liseyi de Adana Erkek Lisesi’nde tamamlamıştır. Yazar lise yıllarında edebiyatla ilgilenmiş, gazetelere yazılarını göndermiştir. İlk öyküsü lise birinci sınıftayken Adana’da çıkan Bugün gazetesinde yayımlanmıştır. Lisenin ardından İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'ne kaydolmuştur. Demirtaş Ceyhun’u mimarlık okumaya babası yönlendirmiştir ve yazar bu yıllarda Adana Belediyesi’nden burs almıştır. 1959 yılında mezun olmuştur.

Demirtaş Ceyhun Edebi Kişiliği Nasıldır?

Demirtaş Ceyhun, Cumhuriyet Dönemi’nde roman, öykü, çocuk kitabı, araştırma, inceleme, deneme, gezi yazısı ve anı türlerinde birçok eser yazmış çok yönlü bir edebiyatçıdır. Yazı hayatına Mavicilerden etkilenerek girmiştir. İlk eserlerinde daha çok bireyin iç dünyasına odaklanmıştır. Zamanla bu durum değişmiş, toplumsal olayları işleyen eserler yazmaya başlamıştır. Yazarın eserlerinde işlediği konular şunlardır: köyden kente göç ve bu göçün beraberinde gelen sorunlar, şehirde yaşan insanın bunalımı, yaşam mücadelesi, aile ilişkileri, yoksulluk, işsizlik, sınıf çatışması, aydınların problemleri, çarpık kentleşme olgusu.

Demirtaş Ceyhun, eserlerinde herkesin anlayabileceği, açık bir dil kullanmıştır. Anlatımı akıcı ve canlı bulunan bir edebiyatçıdır. Sorgulayıcı, eleştirel biri olan Ceyhun, ele aldığı konuları gerçekçi bir bakış açısıyla yazmıştır. Behçet Necatiğil, yazarı şu sözlerle anlatmıştır: "İlk hikayeleri Yeni Ufuklar dergisinde çıkan (1955) Demirtaş Ceyhun, sanatının ilk döneminde işlediği konulara bakış açısı, cinsel sorunları ve ruhsal durumları çözümleyiş yenilikleriyle dikkati çekti, sonra çağdaş içeriği ağır basan, toplumsal gerçeklerin kökenlerine yöneldi."

Demirtaş Ceyhun Evlendi Mi?

Demirtaş Ceyhun, üniversitede tanıştığı ve kendisi gibi mimar olan Günöz Hanım ile 1959 yılında evlenmiştir.

Demirtaş Ceyhun'un Çocukları

Demirtaş Ceyhun’un Günöz Hanım ile olan evliliğinden Ozan adında bir oğlu ve Asya adında bir kızı vardır.

Ozan Ceyhun, 10 Ekim 1960'da Adana'da doğmuştur. İstanbul'da büyümüştür. Boğaziçi Lisesi'nden mezun olmuş ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur.

Ozan Bey, 1986 yılında Alman Yeşiller Partisi'ne üye olmuştur. 1992 - 2000 Hessen Eyaleti Gross Gerau İl Genel Meclisi üyesi, 1998- 2004 Avrupa Parlamentosu milletvekili görevlerini üstlenmiştir. Siyasi yaşamına günümüzde Viyana Büyükelçisi olarak devam etmektedir. Azize Sıkdağ ile evlidir ve iki çocukları vardır.

Demirtaş Ceyhun Kaç Yaşında Vefat Etti?

Demirtaş Ceyhun, 2009 yılında zatürre nedeniyle vefat ettiğinde 75 yaşındadır.

Demirtaş Ceyhun Mezarı Nerededir?

Demirtaş Ceyhun’un mezarı Aşiyan Mezarlığı'ndadır.

Demirtaş Ceyhun Hakkındaki Kitaplar

Demirtaş Ceyhun hakkında bilgi içeren 3 kitap aşağıda listelenmiştir:

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.