sadsad x
asdasd
TYT'ye Nasıl Çalışılır? 30 Aralık 2021

TYT'ye Nasıl Çalışılır?

TYT'ye Nasıl Çalışılır?

TYT, açılımı Temel Yeterlilik Testi olan ve lise son sınıf öğrencileri ile lise mezunu olmuş olan kişilerin üniversiteye girmeye hak kazanabilmek için girmeleri gereken YKS'nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 1.oturumudur. İçerisinde mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmek üzerine tasarlanmış sorular bulunan TYT, AYT'ye girmek isteyen tüm adayların girmek zorunda olduğu bir testtir.

TYT'ye giren öğrenciler lise müfredatından sorumludur. 135 dakikadan oluşan sınavda öğrencilere Türkçede 40, Sosyal Bilimlerden 20, Temel Matematikten 40 ve Fen Bilimlerinden 20 soru sorulmaktadır. Toplamda 120 sorunun sorulduğu TYT'de baraj puan 150'dir ve 150 puanı geçmiş olan adaylar, almış oldukları puanlar ile 2 yıllık üniversite tercihinde bulunabilmektedir.

TYT, üniversite sınav sonucunun %40'ını etkilemektedir ve üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler için oldukça önemli bir sınavdır. TYT'ye çalışma şekilleri öğrencilerin kendi yetenek, beceri ve bilgi birikimine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Fakat bütün farklılıklara rağmen tüm öğrencilerin uygulayabileceği ve uyguladığı takdirde başarı elde edeceği çalışma yöntemleri de bulunmaktadır.

TYT’ye girecek olan tüm adayların, TYT’ye çalışırken sınav sistemi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması, zamanı yönetmeyi öğrenmesi ve kendi eksik kaldığı konuları tespit edebilmesi oldukça önemlidir. Bunları yapabilen ve kendi bilgi birikimine, yetenek ve becerilerine uygun bir şekilde ders çalışan adaylar sınavda başarılı olmaktadır.

TYT'ye Çalışırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

TYT’ye (Temel Yeterlilik Testi) çalışırken dikkat edilmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • TYT’ye girecek her adayın yapması gereken ilk şey hedef belirlemektir. Bir hedef belirlemek ve bu hedefin hayalini kurmak, sınava giren adaylara ders çalışma konusunda motivasyon sağlamaktadır. Belirli bir hedef doğrultusunda çalışmak, hedefsiz bir şekilde ders çalışmaktan daha kolaydır. Tüm çabanın sonunda ulaşılacak olan yeri bilmek ve bu yere dair hayaller kurmak TYT’ye giren adayların sınava çalışmalarını kolaylaştırmaktadır.
 • TYT’ye girecek her aday sınav sistemi hakkında bilgi edinmelidir. Sınav sistemini bilmek adayın sınava çalışırken izleyeceği yolu belirlemesinde yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda sınav sistemi hakkında yeterli düzeyde bilgi edinen adaylar belirsizlik hissini daha az yaşayacak ve kaygı seviyesi daha düşük olacaktır.
 • TYT’ye giren adayların sınavda sorumlu oldukları konuların başlıklarını öğrenip, bu konu başlıklarından hangisine ne kadar çalışmaları gerektiğini planlamaları gerekmektedir. Her aday kendi bilgi birikimini göz önünde bulundurarak sorumlu olduğu konulara belirli bir süre belirleyerek çalışırsa sınav öncesinde eksik olunan konu kalmamaktadır. TYT’ye giren adayların gerçekçi bir çalışma programına bağlı kalarak ders çalışması hem zaman yönetimi hem de çalışılan konuların verimli olması bakımından oldukça önemlidir.
 • Herkesin çalışma şekli farklıdır. Kimi aday okuyarak, kimi aday birisine anlatarak, kimi sessiz bir ortamda tek başına, kimi de müzik dinleyerek daha iyi ders çalışmaktadır. TYT’ye hazırlanan her aday kendi ders çalışma yöntemini belirlemeli ve en çok hangi çalışma şeklinden verim alıyorsa o şekilde çalışmalıdır.
 • TYT’ye çalışırken planlı ve kişinin kendine uygun bir yöntemle çalışması gerektiği gibi mola verirken de düzenli olmak önemlidir. Çok uzun saatler ara vermeden çalışmak hem konsantrasyon sağlamayı zorlaştırmakta hem de sınava girecek olan adayları yormaktır. Her ders çalışmada düzenli ve kısa molalar vermek önemlidir. Molaların fazla uzun tutulması da ders çalışmaya geri dönmeyi zorlaştırmaktadır. Belirli aralıklarla kısa süreli molalar vermek, ders çalışmayı daha verimli hale getirmektedir.
 •  TYT’ye girecek olan aday hem çalışma planını hem de çalışma yöntemini belirledikten sonra bu planı devam ettirmek için kendini zorlamalıdır. Yeterli süre boyunca her gün yapılan davranışlar alışkanlık haline gelmektedir. Her gün planlı bir şekilde ders çalışmak da bir süre sonra alışkanlık haline gelecektir.
 • TYT’ye giren adayların dönem dönem kendilerini ödüllendirmeleri yararlı olmaktadır. Aday konu çalıştıktan veya yeterli miktarda soru çözdükten sona keyif aldığı bir işle uğraşması, mutlu olacağı şeyler yapması motivasyonunu artırma konusunda destek olacaktır.
 • TYT’ye çalışıyorken daha çok verim alabilmek için iyi bir uyku düzenine sahip olmak oldukça önemlidir. Düzenli saatlerde uyuyup uyanan kişiler ders çalışırken daha çok verim almaktadır.
 • TYT’ye hazırlanan adayların fiziksel aktiviteler yapıyor olması da oldukça önemlidir. Uzun süre hareketsiz kalmak hem çeşitli sağlık sorunlarına hem de konsantrasyon sağlanmasının güçleşmesine neden olmaktadır. Fiziksel aktivite yapan adayların stres seviyesi azalmakta ve kendilerini daha dinç hissetmektedir.
 • TYT’ye hazırlanırken adayların stres ve kaygıyla tek başına mücadele edemediği dönemler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda adaylar ailesinden, arkadaşlarından, öğretmenlerinden ya da profesyonel danışmanlık veren kişilerden yardım almalıdır.
 • TYT’ye çalışıyorken kaliteli sorular çözüyor olmak oldukça önemidir. Kaliteli sorular çözebilmek için buna uygun kaynaklar seçilmelidir. Sınava girecek olan adayın hem konu anlatım, hem test, hem de deneme kitapları alırken bilen birine danışması yararlı olmaktadır. Bol ve kaliteli soru çözümü oldukça önemlidir.
 • TYT’nin gerçekleşmesine 2-3 ay kaldığında bol bol deneme çözmek de başarı oranını yükseltmektedir.

TYT Türkçeye Nasıl Çalışılır?

TYT Türkçe, sınavdan iyi bir sonuç almak isteyen tüm adaylar için oldukça önemlidir. TYT Türkçe içerisinde sözcük anlamı, söz yorumu, deyim ve atasözü, cümle anlamı, cümle yorumu, paragrafta anlatım teknikleri, paragrafta konu-ana düşünce, paragrafta yapı, paragrafta yardımcı düşünce, ses bilgisi, noktalama işaretleri, sözcüğün yapısı, sözcük türleri, fiiller, sözcük grupları, cümlenin ögeleri, cümle türleri, anlatım bozukluğu gibi birçok konuyu barındıran 40 sorudan oluştuğu için planlı bir şekilde çalışılması gereken bir derstir.

TYT Türkçeye çalışmaya başlamanın doğru zamanı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Fakat çalışmaya erken başlayan adaylar daha rahat bir şekilde hazırlanabilmektedir.

TYT Türkçeye çalışmaya başlamadan önce plan oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu planda bilinmeyen veya az bilinen konulara daha çok zaman ayırılmalıdır. TYT Türkçe konuları birbirlerinin devamı niteliğindedir. Konuları anlayarak ilerlenmek, bir sonraki konunun daha kolay anlanabilmesini sağlamaktadır.

TYT Türkçeye düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışan adayların öğrendikleri konuları bol bol test çözerek kalıcı hale getirmesi gerekmektedir. TYT Türkçe için paragraf soruları oldukça önemlidir. Bol bol paragraf sorusu çözmek ve kitap okumak TYT Türkçede başarılı olmayı sağlamaktadır. TYT Türkçe çalışırken dil bilgisi konularında da bol bol soru çözmek ve ezber yapmak gerekmektedir. Aynı zamanda TYT çıkmış soruların çözülmesi de adaylar için oldukça yararlı olmaktadır.

TYT Türkçeye çalışırken doğru kaynaklar seçilmelidir. Seçilecek kaynaklar alanında uzman kişilerin önerileri doğrultusunda belirlenmelidir. Çözülen sorular sonrasında doğru ve yanlışlar kontrol edilmeli, anlaşılmayan konular varsa tekrar gözden geçirilmeli ve yapılamayan sorular öğretmenlere sorulmalıdır. Eksik olunan noktalarda uzman kişilerden yardım almak oldukça yarar sağlamaktadır.

TYT Türkçeye çalışırken teknolojiden yararlanmak da adaylara oldukça fazla yarar sağlamaktadır. Çeşitli platformlardan konu anlatımları dinlemek, ders çalışan başka kişilerin videolarını izleyerek motive olmak ve kendisi gibi sınava hazırlanan adaylarla konuşmak öğrencilerin motivasyonunu artırmaktadır. Tüm bunların yanında yeni nesil hazırlık kitaplarının soru çözüm ve konu anlatım videolarını izlemek, indirilip kullanılabilen uygulamaları varsa onları indirip kullanmak faydalı olmaktadır.

TYT Türkçeye Hangi Kaynaklardan Çalışılmalıdır?

TYT Türkçeye çalışırken kullanılabilecek 10 kaynak aşağıda listelenmiştir.

TYT Matematik Nasıl Çalışılır?

TYT Matematik, sınavdan iyi bir sonuç almak isteyen tüm adaylar için oldukça önemlidir. TYT Matematik içerisinde Temel Kavramlar, Sayı Basamakları, Bölme ve Bölünebilme, EBOB – EKOK, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Çarpanlara Ayırma, Oran Orantı, Denklem Çözme ve Problemler gibi birçok konuyu barındırmakta ve toplam 40 sorudan oluştuğu için planlı bir çalışılma gerektirmektedir.

TYT Matematik çalışmaya başlamanın doğru zamanı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Fakat çalışmaya erken başlayan adaylar daha az stresle daha rahat bir şekilde hazırlanabilmektedir.

TYT Matematik için çalışma planı oluştururken bilinmeyen veya az bilinen konulara ağırlık verilmelidir. TYT Matematik konularının ilki temel kavramlardır ve konular birbirlerinin devamı niteliğindedir. Konuları anlayarak devam etmek, bir sonraki konunun daha hızlı anlaşılmasını sağlamaktadır.

TYT Matematik çalışmalarında adayların teknolojiden yararlanması da oldukça önemlidir. Çeşitli platformlardan konu anlatımları dinlemek, ders çalışan başka kişilerin videolarını izleyerek motive olmak ve kendisi gibi sınava hazırlanan adaylarla konuşmak öğrencilerin motivasyonunu artırmaktadır.

TYT Matematik düzenli ve disiplinli bir şekilde bol bol test çözerek çalışılması gereken bir derstir. Konular sık sık test çözülerek tekrarlanmalı ve unutulmaması sağlanmalıdır. Asıl sınavdan önce deneme çözmek de oldukça yararlıdır. Birden fazla kaynaktan soru çözmek görülen soru çeşitliliğini artıracağı için sınav başarısını da artırmaktadır.

TYT Matematik çalışırken kullanılacak kaynaklar alanında uzman kişilerin tavsiyesi doğrultusunda seçilmelidir. Çalışma yaparken kaliteli sorular çözmek önemlidir. Çözülemeyen soruların öğretmenlere sorulması ve gerekirse konu tekrarı yapılması gerekmektedir. Alanında uzman kişilerden yardım almak öğrenciler için oldukça faydalıdır.

TYT Matematik Hangi Kaynaklardan Çalışılmalıdır?

TYT Matematiğe çalışırken kullanılabilecek 10 kaynak aşağıda listelenmiştir.

TYT Sosyal Bilimlere Nasıl Çalışılır?

TYT Sosyal Bilimler sınav sonucunu etkileyen ve üniversite hayali kuran birçok öğrenci için oldukça önemli olan bir derstir. İçerisinde coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih ve felsefe derslerinden sorular barındırmaktadır. Soruların konuları ise şunlardır: Tarih Bilimine Giriş, Uygarlığın Doğuşu ve İlk, Uygarlıklar, İlk Türk Devletleri, Türk İslam Devletleri, Avrupa Tarihi 1, Beylikten Devlete, Dünya Gücü Osmanlı, Arayış Yılları, 18.Yüzyılda Değişim ve Diplomasi, En Uzun Yüzyıl, Osmanlı Kültür ve Uygarlığı, Avrupa Tarihi, 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti, Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi, 1.TBMM Dönemi ve Gelişmeleri, Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi, I.TBMM Dönemi ve Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi İç Politika, Atatürk İlkeleri, Atatürk İnkılapları, Atatürk Dönemi Dış Politikası; Doğa ve İnsan, Dünya’nın Şekli, Coğrafi Konum, Harita Bilgisi, Dünya’nın Hareketleri, Atmosfer ve Sıcaklık, Basınç ve Rüzgârlar, Nemlilik ve Yağış, İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü, Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü, İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler, Türkiye’nin Yer Şekilleri, Su Kaynakları ve Türkiye’nin Su Varlığı, Toprak ve Türkiye’de Toprak Türleri, Beşeri Yapı, Nüfus ve Göç, Türkiye’de Nüfus, Yerleşme ve Göç, Ekonomik Faaliyetler, Bölge Kavramı ve Bölge Türleri,  Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya,  İnsan ve Çevre, Doğal Afetler ve Toplum; Felsefenin Alanı, Bilgi Felsefesi, Varlık Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Sanat Felsefesi, Din Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Bilim Felsefesi; Kuran-ı Kerim’in Anlaşılması ve Yorumu,  Kuran-ı Kerim ve Akıl, Zekât, İbadet, Hz.Muhammed'in (SAV) Hayatı, İslam Düşüncesinde Yorumlar ve İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklardır.

TYT Sosyal Bilimlerde adaylara toplamda 20 soru sorulmaktadır. Bu 20 sorunun 5’i felsefe, 5’i tarih, 5’i coğrafya ve 5’i de din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden gelmektedir.

TYT Sosyal Bilimler çalışmaya başlamanın doğru zamanı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Fakat çalışmaya erken başlayan adaylar daha az stresle daha rahat bir şekilde hazırlanabilmektedir.

TYT Sosyal Bilimler çalışırken doğru kaynaklar seçilmelidir. Seçilecek kaynaklar alanında uzman kişilerin önerileri doğrultusunda belirlenmelidir. Çözülen sorular sonrasında doğru ve yanlışlar kontrol edilmeli, anlaşılmayan konular varsa tekrar gözden geçirilmeli ve yapılamayan sorular hakkında öğretmenlere danışılmalıdır. Eksik olunan noktalarda uzman kişilerden yardım almak her zaman olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

TYT Sosyal Bilimler çalışırken teknolojiden yararlanmak da adaylara oldukça fazla yarar sağlamaktadır. Çeşitli platformlardan konu anlatımları dinlemek, ders çalışan başka kişilerin videolarını izleyerek motive olmak ve kendisi gibi sınava hazırlanan adaylarla konuşmak öğrencilerin motivasyonunu artırmaktadır.

TYT Sosyal Bilimler çalışırken en önemli noktalardan biri de konuları ezber yapmadan anlayarak ilerlemektir. Konular öğrenilirken iyi bir temel atılmalı ve sonrasında bol bol soru çözülerek öğrenilen konuların unutulmasının önüne geçilmelidir. Sınava 2-3 ay kaldığında da deneme çözümüne önem vermek başarı oranını artıracaktır.

TYT Sosyal Bilimlere Hangi Kaynaklardan Çalışılmalıdır?

TYT Sosyal Bilimlere çalışırken kullanılabilecek 10 kaynak aşağıda listelenmiştir.

TYT Fen Bilimlerine Nasıl Çalışılır?

TYT Fen Bilimleri, 6 biyoloji, 7 fizik ve 7 kimya olmak üzere toplam 20 sorusundan oluşmaktadır. TYT Fen Bilimleri Konuları ise şunlardır: Fizik Bilimine Giriş, Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Denge, Tork, Ağırlık Merkezi, Basit Makineler, Madde ve Özellikleri, Sıvıların Kaldırma Kuvveti, Basınç, Isı ve Sıcaklık, Genleşme, Doğrusal Hareket, Bağıl Hareket,  Dinamik, İş Enerji,  Elektrik ve Manyetizma,  Elektriksel Yük ve Yüklenme,  Elektriksel Kuvvet ve Alan,  Lambaların Parlaklığı,  Akımın Isı ve Kimyasal Etkisi,  Mıknatıs ve Manyetik Alan, Optik, Gölge Olayları, Işığın Yansıması, Işığın Kırılması ve Renk, Mercekler,  Aydınlanma, Dalgalar; Kimya Bilimi, Atom ve Yapısı, Periyodik Sistem, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Kimyanın Temel Kanunları, Maddenin Halleri, Asitler,Bazlar ve Tuzlar,  Karışımlar, Endüstride ve Canlılarda Enerji, Kimya Her Yerde; Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler, Organik Bileşikler, Hücre, Madde Geçişleri, DNA-RNA, Protein Sentezi, Enzimler, Canlıların Sınıflandırılması, Ekoloji, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli-Eşeysiz Üreme, İnsanda Üreme ve Gelişme, Kalıtım Biyoteknoloji ve Genmühendisliğidir.

TYT Fen Bilimlerine çalışmaya başlamanın doğru zamanı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Fakat çalışmaya erken başlayan adaylar daha az stresle daha rahat bir şekilde hazırlanabilmektedir.

TYT Fen Bilimleri, sınav sonucunda belirleyici olan derslerden oluşmaktadır. Bu neden üniversiteye gitme hayali kuran tüm öğrencilerin çalışması gereken konular içermektedir. TYT Fen Bilimlerine çalışırken planlı olmak ve disiplinli bir şekilde çalışmak başarıyı beraberinde getirmektedir.

TYT Fen Bilimleri çalışırken az bilinen veya hiç bilinmeyen konulara ağırlık vermek gerekmektedir. Konuların iyi anlaşılması oldukça önemlidir. Konulara çalışırken sonradan geri dönülüp bakıldığında konunun hatırlanmasını sağlayacak notlar tutmak yararlı olmaktadır. Çalışılan konuların internet üzerinden çeşitli platformlardan izlenecek videolar ile daha iyi öğrenilmesi mümkündür. Teknolojinin yararlı yönlerinden faydalanmak öğrencilerin işini kolaylaştırmaktadır.

TYT Fen Bilimleri konuları çalıştıktan sonra çözülen sorular sayesinde bilgilerin unutulması engellenmektedir. Alanında uzman kişilerin önerdiği kaynaklardan bol bol soru çözülmelidir. Birden fazla kaynaktan soru çözmek farklı soru stilleri görmeyi sağlayacaktır. Çözülen soruların kontrolü yapılmalı yapılan yanlışlara göre gerekirse tekrar konuya geri dönüp çalışılmalı ya da tutulan notlar okunmalıdır. Çözülemeyen sorular için öğretmenlerden yardım almak oldukça önemlidir. Uzman kişilerin yardımı ile konular daha hızlı ve daha doğru bir şekilde anlaşılabilmektedir.

TYT Fen Bilimlerine çalışırken daha çok verim alabilmek için iyi bir uyku düzenine sahip olmak oldukça önemlidir. Düzenli saatlerde uyuyup uyanan adaylar ders çalışırken daha çok verim almakta ve daha kısa sürede daha çok konu anlayabilmektedir.

TYT Fen Bilimlerine çalışırken saatlerce ders çalışmak konsantrasyon sağlamayı zorlaştırmakta ve verim almayı azaltmaktadır. Çalışma sonrasında adayların fiziksel aktiviteler yapması oldukça önemlidir. Uzun süre hareketsiz kalmak çeşitli sağlık sorunlarına da neden olmaktadır. Fiziksel aktivite yapan adayların stres seviyesi azalmakta ve kendilerini daha dinç hissetmektedir. Bu da daha iyi ders çalışmalarına yardımcı olmaktadır.

TYT Fen Bilimlerine Hangi Kaynaklardan Çalışılmalıdır?

TYT Fen Bilimlerineçalışırken kullanılabilecek 10 kaynak aşağıda listelenmiştir.

TYT'ye Kaç Ay Çalışılmalıdır?

TYT’ye çalışma süresi kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Eğitim hayatı boyunca düzenli bir şekilde ders çalışan birinin daha kısa sürede çalışmasını tamamlayacağı gibi, öğrencilik hayatı boyunca fazla ders çalışmamış olan kişilerin çalışma süresi daha uzun olmaktadır.

TYT konuları günde 4-5 saatlik bir çalışma sonucunda ortalama 2-3 ayda bitirilebilmektedir. Fakat konuları bitirmek çalışma süresinin sonuna gelindiği anlamına gelmemektedir. Konular bittikten sonra bol bol soru çözülmesi ve çalışılan konuların pekiştirilmesi gerekmektedir.

TYT'ye Çalışılmaya Kaçıncı Sınıfta Başlanmalıdır?

TYT’ye çalışmaya son sınıftan önce başlanmalıdır. TYT’de çalışılacak konuların çok olması ve öğrencilerin son senede hem okul dersleri hem de sınav konularına çalışması zor olduğu için 12. sınıftan önce TYT’ye çalışmaya başlamak yararlıdır.

TYT'ye Hazırlanırken Günde Kaç Soru Çözülmelidir?

TYT’ye hazırlanan adayların günlük çözmesi gereken soru sayısı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Genellikle günde ortalama 100-200 arasında soru çözülmesi ve soru çözerken eksik olunan konuların üstüne gidilmesi gerekmektedir. Sürekli iyi olunan konular hakkında soru çözmek, eksik kalınan konuların fark edilememesine neden olmaktadır. Aynı zamanda birden fazla kaynaktan soru çözülmesi de yararlıdır. Her ders için günlük çözülebilecek soru sayısı aşağıda listelenmiştir.

 • Türkçe için günde 70 soru çözülmelidir.
 • Matematik için 70 soru çözülmektedir.
 • Sosyal bilimler için 30 soru çözülmelidir.
 • Fen bilimleri için 30 soru çözülmelidir.

Yukarıda verilen soru sayısından daha fazla soru çözülmesi de yararlı olmaktadır. Adayların bol bol soru çözmesi ve farklı kaynaklardan farklı soru çeşitleri çözmesi faydalıdır.

TYT Öğrencisi Kitap Okumalı mıdır?

TYT’de adaylara birçok paragraf sorusu sorulmaktadır. Türkçe bölümünde yer alan soruların büyük bir çoğunluğu paragraf sorularından oluşmaktadır. Paragraf sorularını hızlı ve doğru bir biçimde çözebilmek için sınava giren adayların okuduklarını anlama noktasında iyi olmaları gerekmektedir. Okuduğunu hızlı ve doğru anlamak isteyen herkese bol bol kitap okuması önerilmektedir. Kitap okuyan kişiler daha hızlı okumakta ve okuduklarını daha kısa sürede anlamaktadır. Okuduğunu anlayabilme sadece Türkçe dersinde de değil diğer derslerde de yarar sağlamaktadır. Kitap okumak TYT’de yer alan tüm derslerdeki başarı oranını yükseltmektedir. Kitap okumanın faydaları aşağıda listelenmiştir.

 • Dikkat süresini uzatmaktadır.
 • Yorumlama becerisini artırmaktadır.
 • Stres seviyesini azaltmaktadır.
 • Daha düzenli olmayı sağlamaktadır.
 • Okuduğunu anlama becerisini geliştirmektedir.
 • Daha hızlı okumaya yardımcı olmaktadır.
 • Paragraf sorularını daha kısa sürede çözmeye yardımcı olmaktadır.

TYT öğrencilerinin okuyabileceği üç kitap aşağıda listelenmiştir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.