TYT Nedir?
23 Aralık 2021

TYT Nedir?

TYT yani Temel Yeterlilik Testi, adayların üniversiteye girmeye hak kazanabilmek için girmeleri gereken YKS'nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 1. oturumudur. Tüm adaylar için zorunludur. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri Testlerinden oluşmaktadır. TYT puanı ile ön lisans programları tercih edebilmektedir.

TYT Açılımı Nedir?

TYT'nin açılımı Temel Yeterlilik Testidir. 3 oturumlu bir sınav olan YKS'nin ilk oturumudur. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) şeklinde iki sınav yapılmaktaydı. 2018 yılından bu yana uygulanmakta olan TYT, YGS’nin yerini almıştır.

TYT Başvurusu Nasıl Yapılır?

TYT, üniversiteye gitmek isteyen adayların girmesi zorunlu olan sınavdır. Adaylar TYT başvurularını, 1-26 Şubat 2024 tarihleri içinde internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapabilmektedir. Başvurunun tamamlanması için belirtilen süre içinde sınav ücreti ödenmelidir. 2024 TYT sınav ücreti 295,00 TL’dir. TYT'ye başvururken izlenmesi gereken yol aşağıda maddeler halinde anlatılmıştır:

 • Sınava girecek tüm adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapabilecekleri şifrelerini oluşturmuş olmaları gerekmektedir. Şifre işlemi e-Devlet şifresiyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden yapılabilmektedir.
 • Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin internet adresi üzerinden erişmelilerdir.
 • Başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı belirlenmelidir. Sınava başvuru merkezlerinin adreslerine başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin internet adresinden ulaşmak mümkündür. Başvuru internet üzerinden de yapılabilmektedir.
 • Sınava girecek adaylar, kılavuzun 2.4. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu doldurmalıdır.
 • Kılavuzun 2.6. maddesinde yer alan ücret bilgisi doğrultusunda gerekli olan ücret yatırılmalıdır. Sınav ücretinin belirlenen süre içinde yatırılması çok önemlidir. Eğer ücret yatırılmazsa adayların başvuruları tamamlanmamış sayılmakta ve sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinerek başvuru kayıt bilgileri iptal edilmektedir. Adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmemektedir.
 • İşlemlerini Başvuru Merkezinden yapan adaylar Aday Başvuru Formunu, Aday Başvuru Merkezine teslim etmelidir.

TYT'ye Kimler Girebilir?

TYT'ye (Temel Yeterlilik Testi) girebilecekler aşağıda listelenmiştir:

 • Üniversite mezunu adaylar
 • Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş adaylar
 • Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunan adaylar
 • Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlamış olup durumları diğer şartlara uyan adaylar
 • Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan adaylar
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylu adaylar
 • Doğumla Türk vatandaşı olan ve çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olan adaylar
 • Durumları sınav şartlardan herhangi birine uygun olan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilmektedir ve yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmeleri durumunda yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmektedir.

TYT Sınavı Kaç Dakikadır?

TYT, 165 dakikadır. TYT’ye giren adaylar, sınav süresinin ilk 120 dakikası ve sınavın bitmesine son 15 dakika kala salondan çıkamamaktadır. Adayların sınav esnasında herhangi bir nedenle (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları durumunda geri dönmeleri de yasaktır.

TYT'de Hangi Dersler Vardır?

TYT'de; Türkçe, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Temel Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri vardır. Türkçe Testi 40 soru, Sosyal Bilimler Testi 20 soru, Temel Matematik Testi 40 soru, Fen Bilimleri Testi 20 sorudan oluşmaktadır.

TYT'de Ders Konuları Nedir?

TYT’de; Türkçe, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Temel Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden sorular sorulmaktadır. TYT derslerinin konuları aşağıda verilmiştir.

2024 TYT Türkçe konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Ses Bilgisi
 • Sözcükte Yapı
 • Sözcük Türleri
 • Söz Grupları
 • Cümle Ögeleri
 • Cümle Türleri
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf

2024 TYT Matematik konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Temel İşlemler
 • Temel Kavramlar
 • Tek Çift Sayılar
 • Ardışık Sayılar
 • Faktöriyel
 • Sayı Basamakları
 • Bölme - Bölünebilme
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • EBOB-EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran-Orantı
 • 1. Dereceden Denklemler
 • Problemler
 • Mantık
 • Kümeler
 • Veri-İstatistik
 • Fonksiyonlar
 • Permütasyon Kombinasyon
 • Binom Açılımı
 • Olasılık
 • Polinomlar

2024 TYT Geometri konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Temel Kavramlar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Özel Üçgenler
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Açı Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler
 • Çemberin Analitiği

2024 TYT Fizik Konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde Bilgisi
 • Dayanıklılık
 • Adezyon - Kohezyon - Yüzey Gerilimi - Kılcallık
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı, Sıcaklık ve Genleşme
 • Hareket ve Kuvvet
 • Dinamik
 • İş, Güç ve Enerji
 • Elektrik
 • Manyetizma
 • Dalgalar
 • Optik

2024 TYT Kimya konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Halleri
 • Doğa ve Kimya
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Asit, Baz ve Tuz
 • Kimya Her Yerde

2024 TYT Biyoloji konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Yaşam Bilimi Biyolojisi
 • Hücre
 • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
 • Hücre Bölünmeleri
 • Kalıtımın Genel İlkeleri
 • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

2024 TYT Tarih konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
 • Yeni Çağ’da Avrupa
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Devleti
 • Yakın Çağ’da Avrupa Tarihi
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi
 • Sermaye ve Emek
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetler
 • İşgallerin Balaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık
 • Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Seve Barış Antlaşması
 • Milli Mücadele Muharebeler Dönemi
 • Lozan Barış Antlaşması
 • Atatürk Dönemi İç Politika
 • Atatürk İlkeleri
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • Atatürk Dönemi Dış Politikası

2024 TYT Coğrafya konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Doğal Sistemler
 • Doğa ve İnsan
 • Tarihsel Süreçte Coğrafya Biliminin Gelişimi
 • Coğrafi Konum
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • İklim Bilgisi
 • Türkiye’nin İklimi
 • Harita Bilgisi
 • Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci
 • Türkiye’nin Görünen Yüzü
 • Doğadaki Üç Unsur: Toprak-Bitki ve Su Varlığı
 • Beşeri Sistemler
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum

2024 TYT Felsefe konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Felsefenin Alanı
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi

2024 TYT Din Kültürü konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Bilgi ve İnanç
 • İslam ve İbadet
 • Hz. Muhammed (S.A.V.)
 • Ahlak ve Değerler
 • Din, Kültür ve Medeniyet
 • Vahiy ve Akıl
 • Dünya ve Ahiret
 • İnançla İlgili Meseleler
 • Yahudilik ve Hristiyanlık
 • İslam ve Bilim
 • Anadolu’da İslam
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Güncel Dini Meseller
 • Hint ve Çin Dinleri

TYT’de tüm bu dersler ve konulardan toplam 120 soru sorulmaktadır. Soruların konu dağılımı yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Geçtiğimiz yıllarda sorulmuş soruların konu dağılımları aşağıda tablo şeklinde belirtilmiştir.

2012 – 2023 Yılları Arası TYT Türkçe Soru Dağılımı Tablosu:

SORU DAĞILIMI

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ses Bilgisi

1

1

1

1

1

3

3

1

-

1

-

1

Dil Bilgisi

6

5

5

2

3

1

1

8

3

2

3

2

Noktalama İşaretleri

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Yazım Kuralları

-

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

Anlatım Bozukluğu

-

1

-

-

2

1

1

-

-

-

-

-

Paragraf

23

20

23

26

22

22

22

22

26

25

26

26

Cümlede Anlamı

7

7

6

6

7

7

7

3

6

3

3

4

Sözcükte Anlamı

2

3

3

3

3

3

3

3

1

5

4

3

2013 – 2023 Yılları Arası TYT Matematik Soru Dağılımı Tablosu:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Temel Kavramlar

2

3

3

1

4

4

4

3

4

2

Sayı Basamakları

1

1

2

1

2

1

2

2

1

2

Bölünebilme Kuralları

1

1

1

1

1

1

2

OBEB-OKEK

-

2

1

2

Rasyonel Sayılar

2

2

3

1

1

1

1

2

1

Basit Eşitsizlikler

3

1

1

1

1

1

1

2

1

Mutlak Değer

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Üslü Sayılar

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

Köklü Sayılar

1

1

1

1

1

1

2

3

1

0

Çarpanlara Ayırma

-

1

1

1

2

1

Oran-Orantı

1

1

1

1

2

2

2

Denklem Çözme

1

2

1

2

1

2

2

3

Problemler

10

13

11

13

12

11

11

13

10

8

10

Kümeler – Kartezyen Çarpım

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

Mantık

1

1

1

1

1

1

1

Fonksiyonlar

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

Polinomlar

-

1

1

Permütasyon-Kombinasyon

1

2

1

1

1

1

1

1

Olasılık

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Veri – İstatistik

1

1

1

1

1

1

1

2013 – 2023 Yılları Arası TYT Geometri Soru Dağılımı Tablosu:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Açılar ve Üçgenler

5

4

4

2

2

3

2

1

1

1

Çokgenler

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Yamuk

1

2

1

1

1

Eşkenar Dörtgen

-

1

1

Deltoid

-

1

Kare

-

1

1

1

1

1

1

Dikdörtgen

1

1

1

2

1

1

1

1

Çember ve Daire

-

2

1

2

1

1

2

1

Analitik Geometri

-

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Katı Cisimler

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2014 – 2023 Yılları Arası TYT Fizik Soru Dağılımı Tablosu:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Fizik Bilimine Giriş

-

-

0

1

0

1

1

1

1

1

Madde ve Özellikleri

1

1

1

0

1

0

2

1

1

1

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

-

0

0

1

0

1

1

0

0

0

Basınç

-

1

1

0

0

0

0

1

1

1

Isı, Sıcaklık ve Genleşme

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Hareket ve Kuvvet

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Dinamik

-

0

0

0

0

0

1

0

1

1

İş, Güç ve Enerji

-

0

0

0

1

0

1

3

1

2

Elektrostatik

-

0

0

0

0

0

1

1

1

1

Elektrik Akımı ve Devreler

2

0

0

1

1

0

1

1

1

1

Elektriksel Enerji ve Güç

-

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Optik

2

1

1

1

2

2

3

1

1

1

Manyetizma

-

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Dalgalar

-

1

1

1

0

0

0

1

1

1

2013 - 2023 Yılları Arası TYT Kimya Soru Dağılımı Tablosu:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Kimya Bilimi

1

1

1

1

2

3

3

3

4

4

Atomun Yapısı

-

1

1

2

2

1

Periyodik Tablo

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Maddenin Halleri

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

1

1

1

1

1

1

1

3

5

1

3

Kimyasal Hesaplamalar

-

1

1

1

2

Kimyanın Temel Kanunları

1

1

1

1

Asit, Baz ve Tuz

1

1

1

1

1

Karışımlar

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Kimya Her Yerde

-

1

1

2

1

1

1

1

2013 - 2023 Yılları Arası TYT Biyoloji Soru Dağılımı Tablosu:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Canlıların Ortak Özellikleri

-

1

1

1

1

Canlıların Temel Bileşenleri

1

1

1

1

1

3

3

1

2

1

Hücre ve Organelleri

1

1

1

1

2

1

2

2

Madde Geçişleri

-

1

2

1

1

1

Canlıların Sınıflandırılması

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Hücre Bölünmeleri ve Üreme

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kalıtım

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

Ekosistem Ekoloji

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Bitkiler Biyolojisi

-

1

1

1

2

1

1

2013 - 2023 TYT Tarih Soru Dağılımı Tablosu:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Tarih ve Zaman

-

1

1

1

1

1

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

İslam Medeniyetinin Doğuşu

-

1

1

1

1

1

1

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Beylikten Devlete Osmanlı

-

1

1

1

2

1

1

1

Dünya Gücü Osmanlı

-

1

1

1

1

1

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

-

1

1

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

1

1

1

1

1

1

2

2

1

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

-

1

1

2

2

2

1

1

Milli Mücadele

2

1

1

1

1

1

2

2

3

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

-

1

1

1

4

3

5

4

4

2016 – 2023 TYT Coğrafya Soru Dağılımı Tablosu:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Doğa ve İnsan

-

1

1

1

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

-

1

Coğrafi Konum

-

1

Harita Bilgisi

-

1

1

1

1

1

Atmosfer ve Sıcaklık

1

1

İklim Bilgisi

1

1

1

1

1

3

2

İç ve Dış Kuvvetler

-

1

1

1

1

1

Nüfus ve Yerleşme

2

1

1

2

1

2

3

Türkiye’nin Yer Şekilleri

-

1

Ekonomik Faaliyetler

-

1

1

Bölgeler

-

1

1

1

2

Uluslararası Ulaşım Hatları

-

1

Doğal Afetler

1

1

1

1

1

1

2013 - 2023 Yılları Arası TYT Felsefe Soru Dağılımı Tablosu:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Felsefenin Alanı

2

1

2

1

1

1

1

2

Bilgi Felsefesi

2

2

1

1

2

2

2

1

2

1

Bilim Felsefesi

-

1

1

1

1

Varlık Felsefesi

-

1

1

1

1

1

3

1

1

1

Ahlak Felsefesi

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Siyaset Felsefesi

-

1

1

1

1

1

1

Din Felsefesi

-

1

1

1

1

1

1

Sanat Felsefesi

-

1

1

1

1

1

2018 - 2023 Yılları Arası TYT Din Kültürü Soru Dağılımı Tablosu:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Bilgi ve İnanç

1

1

1

1

2

1

İbadetler

1

1

1

1

1

Ahlak ve Değerler

1

1

1

1

1

1

Hz. Muhammed

-

1

1

1

Vahiy ve Akıl

1

1

1

2

1

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

-

Din, Kültür ve Medeniyet

1

1

1

TYT Ders Ağırlıkları Nedir?

TYT'de sorumlu olunan derslerin sınav üzerindeki ağırlıkları farklılık göstermektedir. TYT'de adayların karşısına çıkan Türkçe, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri testlerinin yüzde bakımından katsayıları aşağıda listelenmiştir:

 • Türkçe: %33
 • Matematik: %33
 • Fen Bilimleri:%17
 • Sosyal Bilimler: %17

TYT Puanı Nasıl Hesaplanır?

TYT'de testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Her test için ayrı standart puanı hesaplanmaktadır. TYT'de puan hesaplanırken izlenen yol sırası ile aşağıda listelenmiştir:

 • TYT'ye girmiş olan tüm adayların, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenmektedir. Verilen doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan ortaya çıkarılmaktadır.
 • Sınava girmiş olan ve lise son sınıfta okumaya devam eden tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması hesaplanmaktadır.
 • Hesaplanmış olan ortalama ve standart sapma kullanılarak sınava girmiş olan tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanmaktadır.
 • TYT'den sonra eğer ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular varsa bu sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması ile puanlama yapılmaktadır.
 • TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek oluşturulacaktır.

TYT'de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?

TYT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. ÖSYM tarafından yapılan birçok sınavda 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü bilinmektedir. TYT’ye giren adayların testlerden aldığı ham puan doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak oluşturulmaktadır.

TYT Baraj Puanı Kaçtır?

TYT puanının hesaplanmasında 150/180 baraj puanı yoktur. TYT sonucuna göre öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT puanının hesaplanmış olması yeterlidir.

TYT Puanı Hesaplanabilmesi için Kaç Net Yapılmalıdır?

TYT puanının hesaplanabilmesi için sınava giren adayların, Türkçe veya Matematik testlerinin herhangi birisinden 0.5 net yapmaları gerekmektedir. TYT'ye giren adaylar Türkçe ve matematikten hiç net yapamazlarsa diğer derslerden netleri olsa dahi puanları hesaplanmamaktadır.

TYT Puanı ile Hangi Bölümlere Gidilebilir?

TYT puanı hesaplanan adaylar TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına gidebilmektedir. TYT ile girilebilen bu bölümler 2 yıllık bir eğitim sistemine sahiptir. 4 yıllık bölümlere TYT puanı ile giriş yapılamamaktadır. TYT puanı ile gidilebilecek bölümlerin bir kısmı aşağıda listelenmiştir:

 • Dış Ticaret: Dış Ticaret bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde dış ticaret konusunda çalışabilmektedir.
 • Uçak Teknolojisi: Uçak Teknolojisi programının amacı hızla gelişen havacılık sektörünün teknik eleman ihtiyacını karşılamaktır.
 • Çocuk Gelişimi: Çocuk Gelişimi programını tamamlayan öğrenciler çocuk gelişimi alanında kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir.
 • Optisyenlik: Optisyenlik programından mezun olan öğrenciler "optisyen" unvanı almaktadır. Gözlük yapan ve satan işletmelerde çalışmaktadır.
 • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programından mezun olan öğrenciler "Kabin Hizmetleri Meslek Elemanı" unvanı almaktadır.
 • Elektrik: Elektrik okuyan öğrenciler elektrik enerjisi kullanarak faaliyet yapan tüm sektörlerde, ayrıca enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışabilir.
 • Lojistik: 2 yıllık lojistik programını tamamlayan adaylar işletmelerin tedarik zinciri dahilindeki bütün yönetim ve sevk faaliyetlerini gerçekleştirebilecek donanıma sahip olmaktadır.
 • Reklamcılık: 2 yıllık Reklamcılık bölümünde öğrencilere reklamın ne olduğunu, ne işe yaradığını, çeşitli medya ortamlarında nasıl işlendiğini ve nasıl yaratıldığı öğretilmektedir.
 • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: Fotoğrafçılık ve Kameramanlık programının amacı fotoğrafçılık ve kameramanlık hizmetlerini gerçekleştirecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.
 • Moda Tasarımı: Moda tasarımı eğitimi alan öğrenciler malzemeyi ve üretim tekniklerini öğrenmektedir. Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne tasarımlar üretebilmektedir.
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım: Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda halkla ilişkiler elemanı olarak çalışabilmektedir.
 • Grafik Tasarımı: Grafik programında öğrencilere sanatsal yaratıcılığa, grafik tasarımın görsel diline yönelik bir eğitim verilmektedir ve teknik beceri kazandırılmaktadır.
 • Maliye: 2 yıllık maliye programını tamamlayan öğrenciler çağımıza uygun mali bilgiler edinmektedir ve mali olayları, bunların etki ve sonuçlarını yorumlayabilme donanımına sahip olmaktadır.
 • Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programının mezunları "Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Teknikeri" unvanı almaktadır.
 • Anestezi: 2 yıllık anestezi programını tamamlayan adaylar "Anestezi Teknikeri" olarak mezun olmaktadır. Anestezi teknikerleri cerrahi işlem öncesinde, esnasında ve sonrasında anestezi uzmanına yardım etmektedir.
 • Turist Rehberliği: Turist rehberliği bölümünün amacı en az bir yabancı dili çok iyi bilen, ülkemizi yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtacak bilgi ve donanıma sahip profesyonel turist rehberleri yetiştirmektir.
 • İlk ve Acil Yardım: İlk ve Acil Yardım Programı mezunları "Acil Yardım Teknikeri" unvanı almaktadır. Hastalık veya kaza esnasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini verebilmektedir.
 • Medya ve İletişim: Ön lisans düzeyinde bir programdır. Mezunları radyo ve televizyon kurumlarında, gazetelerde ve haber ajanslarında, internet medyasında, kurumların/kuruluşların ilgili birimlerinde çalışabilmektedir.
 • Makine: Makine programını tamamlayan adaylar makinelerin ve makine parçalarının tasarımı, imalat süreçlerinin yönetilmesi, imalatın gerçekleştirilmesi, bakımı ve onarımı konularında çalışma bilgi ve becerisine sahip olmaktadır.
 • Adalet: Adalet Programından mezun olan adaylar hukuk hizmetleri sektöründe özellikle Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatını oluşturan çeşitli birimlerde, adliyelerde ve diğer yargı mercilerinde çalışabilme yetkisine sahip olmaktadır.
 • Biyokimya: Biyokimya canlıların canlılık olaylarını, yaşamı boyunca devam eden kimyasal süreçlerini inceleyen bilim dalıdır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler biyokimya teknikeri olarak biyokimya bağlantılı birçok sektörde çalışabilmektedir.
 • Ağız ve Diş Sağlığı: Ağız ve Diş Sağlığı programını bitiren adaylar diş hekimi muayenehanelerinde, diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlamaktadır. Hasta kabulünde, tedavisinde ve kayıtlarında sorumluluk almaktadır.
 • Geleneksel El Sanatları: Geleneksel El Sanatları Programından mezun olan öğrenciler farklı sanat disiplinlerinin tarihsel süreci hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Farklı sanat ürünlerinin bakım ve onarım çalışmalarını yapabilmektedir. Eserleri aslına uygun olarak çoğaltabilmektedir.
 • Deniz Ulaştırma ve İşletme: Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı mezunları gemilerde zabit olma yeterliliği kazanmaktadır. Deniz ulaştırma, gemi işletme, liman ve lojistik gibi sektörlerinde ara teknik eleman, ara kademe yöneticisi, idari teknik personel olarak çalışabilmektedir.
 • Aşçılık: 2 yıllık aşçılık eğitimini tamamlayan öğrenciler hem Türk mutfağı hem de dünya mutfakları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaktadır. Yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelerin mutfak bölümlerinde gerekli işleri organize edebilir, bireysel ve mutfak gruplarıyla çalışma becerisine sahip olur.
 • Bilgisayar Programcılığı: Bilgisayar Programcılığı mezunları özel kuruluşlarda veya kamu kurumlarında bilgisayar programcılığı, bilgisayar eğitmenliği, yazılım uzmanlığı, sistem destek elemanı, uygulama programcılığı, ağ sorumlusu, web tasarımcılığı, internet programcılığı gibi işlerde çalışabilmektedir.
 • Odyometri: Odyometri programını bitiren adaylar Sağlık Teknikeri (Odyometri Teknikeri/ Odyometrist) unvanı almaktadır. Odyometri Teknikeri çeşitli sağlık kurum/ kuruluşlarında, hastanelerinin Odyoloji ve Kulak Burun Boğaz Kliniklerinde, işitme cihazı merkezlerinde, iş sağlığı ve güvenliği merkezlerinde çalışabilmektedir.
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı mezunları Sağlık Teknikeri (Radyoloji) unvanı almaktadır. Hastanelerde, görüntüleme merkezlerinde veya muayenelerde çalışabilmektedir. Hastaların doktorun belirttiği şekilde filmlerini çekebilirler, ışın tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlayabilirler ve uygulayabilirler.
 • Bankacılık ve Sigortacılık: Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri bankacılık sektörü ile sigortacılık sektöründe ve finans piyasalarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara yönelik mesleki temel bilgilerle donatmayı amaçlamaktadır. Öğrencilere bankacılık ve sigortacılık konusunda hukuki ve teknik bilgiler vermektedir. Mezunları banka ve sigorta hizmetlerini yürütebilmektedir.
 • Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik: Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programının amacı İngilizceyi etkili bir şekilde kullanabilen, çeviri yeteneğine sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir. Mezunları hem kamu kurumlarında hem de yayınevlerinde, dergilerde, gazetelerde, film stüdyolarında, uluslararası kuruluşlarda, hukuk ve çevirmenlik bürolarında, ithalat-ihracat sektöründe ve turizm sektöründe çalışabilmektedir. Yeminli çevirmenlik yapabilmektedir.

2024 TYT Sınavı Ne Zaman?

2024 TYT (Temel Yeterlilik Testi) Tarihi ve Saati: 8 Haziran 2024 (Cumartesi) saat 10.15

2024 TYT Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 TYT sonucu 17 Temmuz 2024 (Çarşamba) açıklanacaktır.

TYT'ye Nasıl Çalışılır?

TYT'ye nasıl çalışılır? Sorusunun cevabı sınava girecek kişinin yetenek ve donanımına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Adayların sınava çalışmaya başlamadan önce yapması gereken ilk şey sınav sistemi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaktır. Sınav hakkında bilgi sahibi olduktan sonra ise zamanı yönetebilmek için çalışma planı oluşturulmalıdır.

TYT'ye çalışmanın en önemli adımı bol bol soru ve deneme çözmektir. TYT konu çalışmasını bitiren adaylar her gün en az 1 deneme çözmelidir. Adaylar çözdükleri denemeler sayesinde hız kazanacak ve sınav anında zamanı daha iyi kontrol edeceklerdir.

2024 TYT için kullanılabilecek hazırlık kitaplarından 12 tanesi aşağıda maddeler halinde listelenmiştir:

TYT ve AYT Arasındaki Fark Nedir?

TYT ve AYT arasındaki farklar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir:

 • TYT YKS’nin 1. oturumu, AYT ise 2. oturumudur.
 • TYT’de toplam 120 soru sorulmakta, AYT’de ise toplam 160 soru sorulmaktadır.
 • TYT'de 165 dakika süre verilmektedir. AYT'de ise 180 dakika süre verilmektedir.
 • Üniversite sınav sonucuna AYT puanının %60'ı, TYT puanının ise %40'ı etki etmektedir.
 • TYT, üniversiteye gitmek isteyen tüm adayların girmesi zorunlu bir sınavdır. AYT ise zorunlu değildir.
 • TYT’den alınan puan ile sadece 2 yıllık eğitim veriler bölümler tercih edilebilirken AYT puanı ile 4 yıl eğitim veren bölümler de tercih edilebilmektedir.
 • TYT’de başarıyı belirleyen en önemli dersler Türkçe ve matematiktir. AYT’de ise adaylar, kendi bölümlerine dâhil olan soruları çözmekle yükümlüdür.
 • TYT (Temel Yeterlilik Testi), öğrencilerin sahip oldukları temel yeterlilikleri ölçerken AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise öğrencilerin kendi alanlarında sahip oldukları başarıları ölçmektedir.
 • TYT'de 40 matematik, 40 Türkçe, 20 fen bilimleri ve 20 sosyal bilimler sorusu sorulmaktadır. AYT'de ise 40 matematik, 40 Türkçe, 40 fen bilimleri ve 40 sosyal bilimler sorusu sorulmaktadır.