AYT Nedir?
24 Aralık 2021

AYT Nedir?

AYT yani Alan Yeterlilik Testleri, üniversitede 4 yıllık fakültelere yerleşmek isteyen 12.sınıf öğrencilerinin veya lise mezunu kişilerin girmesi gereken sınavdır. YKS'nin 2. oturumudur. AYT'ye girmek isteyen adaylar öncelikle TYT'ye girmelidir.

AYT Açılımı Nedir?

AYT'nin açılımı Alan Yeterlilik Testleridir. 3 oturumlu bir sınav olan YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, 12 Ekim 2017 tarihinden bu yana AYT olarak adlandırılmaktadır. YKS’den önce YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) isimli iki sınav yapılmaktaydı. 2018 yılından bu yana uygulanmakta olan AYT, LYS’nin yerini almıştır.

AYT Başvurusu Nasıl Yapılır?

AYT başvuruları, 01.02.2024 - 26.02.2024 tarihleri içinde internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapılabilmektedir. 2024 AYT sınav ücreti 295,00 TL'dir. Başvuruların tamamlanabilmesi için adayların en geç 27 Şubat 2024 tarihine kadar sınav ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. 2024 AYT geç başvuru günleri ise 5-7 Mart'tır. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenmektedir. AYT'ye başvururken izlenmesi gereken yol maddeler halinde aşağıda anlatılmıştır:

 • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yapılmalıdır.
 • Okul bilgileri kontrol edilmelidir.
 • Sınav başvuru bilgileri sisteme kaydedilmelidir.
 • Sınav ücreti yatırılmalıdır.

AYT'ye Kimler Girebilir?

AYT’ye (Alan Yeterlilik Testleri) girebilecekler aşağıda listelenmiştir:

 • Üniversite mezunu olanlar
 • Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş adaylar
 • Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunan adaylar
 • Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlamış olup durumları diğer şartlara uyan adaylar
 • Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olanlar
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylu adaylar
 • Doğumla Türk vatandaşı olan ve çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olan adaylar
 • Durumları sınav şartlardan herhangi birine uygun olan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilmektedir. Yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmeleri durumunda yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmektedir.

AYT Sınavı Kaç Dakikadır?

AYT’de sorulan soruları çözmek için adaylara verilen süre 180 dakikadır. AYT’ye giren adayların sınavın ilk 135 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Adayların sınav esnasında salondan kısa süreli çıkıp geri dönmelerine de izin verilmemektedir.

AYT'de Hangi Dersler Vardır?

AYT’de birçok dersten soru sorulmaktadır. Adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü (puan türlerinin tamamının hesaplanmasını isteyenler bütün soruları çözmelidir.) için gereken testleri çözmelidir. AYT'de adayların karşısına çıkan dersler aşağıda listelenmiştir:

 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilimler-2
 • Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

AYT'de Ders Konuları Nedir?

AYT'de adaylara verilen kitapçık, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşmaktadır. Bu testlerin konuları aşağıda liste şeklinde verilmiştir.

2024 AYT Matematik konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Polinomlar
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Parabol
 • Eşitsizlikler
 • Trigonometri 1
 • Trigonometri 2
 • Logoritma
 • Diziler
 • Fonksiyonlar
 • Limit - Süreklilik
 • Türev 1
 • Türev 2
 • İntegral 1
 • İntegral 2
 • Sayma – Olasılık

2024 AYT Geometri konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Trigonometri / Yönlü Açılar / Trigonometrik Fonksiyonlar
 • Analitik Geometri / Doğrunun Analitik İncelenmesi
 • Çember ve Daire
 • Çemberde Açılar / Çemberde Teğet
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
 • Uzay Geometri / Katı Cisimler
 • Trigonometri / Toplam - Fark ve İki Kat Açı Formülleri / Trigonometrik Denklemler
 • Dönüşümler / Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
 • Analitik Geometri / Çemberin Analitik İncelenmesi

2024 AYT Fizik konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Kuvvet ve Hareket / Vektörler
 • Bağıl Hareket - Newton’un Hareket Yasaları
 • Bir Boyutta Sabit İvmeli ve İki Boyutta Hareket
 • Enerji ve Hareket
 • İtme ve Çizgisel Momentum
 • Tork - Denge ve Denge Şartları
 • Basit Makineler
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alanı
 • Elektriksel Potansiyet
 • Düzgün Elektrik Alan ve Sığalar
 • Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
 • Alternatif Akım - Transformatör
 • Çembersel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Dalgalarda Kırınım - Girişim ve Doppler Olayı
 • Elektromanyetik Dalgalar
 • Atom Fiziği ve Radyoaktivite
 • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
 • Radyoaktivite / Modern Fizik
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

2024 AYT Kimya konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Modern Atom Teorisi
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Tepkimelerde Denge
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Organik Bileşikler
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

2024 AYT Biyoloji konuları aşağıda listelenmiştir:

 • İnsan Fizyolojisi
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Dolaşım Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Üriner Sistem
 • Üriner Sistem ve Embriyonik Gelişim
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
 • Genden Proteine / Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi / Genetik Şifre ve Protein Sentezi
 • Canlılarda Enerji Dönüşümleri - Canlılık ve Enerji / Fotosentez / Kemosentez / Hücresel Solunum
 • Bitki Biyolojisi / Bitkilerin Yapısı / Bitkilerde Madde Taşınması / Bitkilerde Eşeyli Üreme
 • Canlılar ve Çevre

2024 AYT Edebiyat konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Türk Dili Edebiyatına Giriş
 • Hikayenin Tanımı ve Unsurları
 • Cumhuriyet Dönemi Hece - Aruz - Serbest Şiir
 • Şiirin Biçimi ve Özellikleri
 • Cumhuriyet Dönemi Şiir
 • Masal / Fabl
 • Romanda Yapı - Teknik Roman Türleri
 • Cumhuriyet Dönemi Roman
 • Tiyatro / Tiyatroda Yapı Teknik ve Türleri
 • Cumhuriyet Dönemi Tiyatro
 • Biyografi / Otobiyografi / Cumhuriyet Dönemi Biyografi / Divan Edebiyatı Tezkire
 • Mektup Özellikleri / E-posta / Cumhuriyet, Tanzimat ve Divan Edebiyatında Mektup Ör Günlük / Blog / Cumhuriyet Dönemi Günlük Örneği
 • Edebiyat ve Diğer Bilimler Arasındaki İlişki
 • Halk Hikayesi - Dede Korkut - Mesnevi
 • Tanzimat - Milli Edebiyat Dönemi Hikaye
 • İslamiyet Öncesi Geçiş Dönemi Türk Şiiri
 • Halk Edebiyatı Şiir / Divan Edebiyatı Şiir
 • Destan / Efsane
 • Tanzimat, Serveti-i Fünun, Milli Edebiyat Dönemi Türk Romanı
 • Dünya Edebiyatı Roman
 • Geleneksel Türk Tiyatrosu / Modern Türk Tiyatrosu
 • Anı / Servet-i Fünun - Cumhuriyet Dönemi Anı
 • Haber Metni / Gezi Yazısı / Divan Edebiyatı - Cumhuriyet Dönemi Gezi Yazısınekleri
 • Edebiyat - Toplum İlişkisi
 • Cumhuriyet Dönemi Hikaye
 • Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
 • Saf Şiir Anlayışı - Türk Dünyası Edebiyatı Şiir
 • Makale - Sohbet ve Fıkra
 • Cumhuriyet Dönemi Fıkra ve Sohbet
 • Cumhuriyet Dönemi Hikaye
 • Cumhuriyet Dönemi Tiyatro
 • Eleştiri
 • Cumhuriyet Dönemi ve Cumhuriyet Öncesi Eleştiri
 • Mülakat ve Röportaj
 • Cumhuriyet Öncesi Dönem Mülakat
 • Cumhuriyet Dönemi Mülakat ve Röportaj
 • Edebiyat - Felsefe- Psikoloji - Psikiyatri İlişkisi
 • 1960 Sonrası Hikaye - Küçürek (Minimal) Hikaye
 • Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir
 • Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Şiir
 • Milli Edebiyat Dönemi Şiir
 • Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
 • Cumhuriyet Dönemi ve Türk Edebiyatında Roman
 • 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
 • Dünya Edebiyatı 20. Yüzyıl Roman
 • 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu Metinleri
 • Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi Deneme
 • Söylev (Nutuk)
 • Edebi Sanatlar

2024 AYT Coğrafya konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Doğal Sistemler
 • Beşeri Sistemler
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

2024 AYT Tarih konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • 2. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • 2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

2024 AYT Felsefe konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Felsefeyi Tanıma
 • Felsefeyle Düşünme
 • Felsefenin Temel Kavramları ve Problemleri
 • Felsefi Okuma ve Yazma
 • MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
 • MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi
 • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
 • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
 • 20. Yüzyıl Felsefesi

2024 AYT Din Kültürü konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Dünya ve Ahiret
 • Kur’an’a Göre Hz. Muhammed
 • Kur’an’da Bazı Kavramlar
 • İnançla İlgili Meseleler
 • Yahudilik ve Hristiyanlık
 • İslam ve Bilim
 • Anadolu’da İslam
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Güncel Dini Meseleler
 • Hint ve Çin Dinleri

AYT’de tüm bu dersler ve konulardan toplamda 160 soru sorulmaktadır. Sorulan konuların soru dağılımı yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Sorulmuş soruların konu dağılımları aşağıda tablo şeklinde belirtilmiştir.

2017 - 2023 yılları arası AYT Matematik soru dağılımı tablosu aşağıda verilmiştir:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Temel Kavramlar

4

2

3

2

2

1

3

Sayı Basamakları

-

3

1

Bölme ve Bölünebilme

1

1

1

EBOB – EKOK

-

1

1

1

Rasyonel Sayılar

-

1

Basit Eşitsizlikler

1

1

1

1

2

Mutlak Değer

1

1

1

1

Üslü Sayılar

1

1

1

1

Köklü Sayılar

-

2

Çarpanlara Ayırma

-

1

1

Oran Orantı

-

Kümeler ve Kartezyen Çarpım

1

1

1

2

1

2

Mantık

1

1

1

1

4

1

Fonksiyonlar

2

2

2

2

2

2

2

Polinomlar

2

1

1

2

2

1

3

2. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

2

2

1

1

1

1

Parabol

1

1

1

1

1

Permütasyon- Kombinasyon- Olasılık- Binom

3

3

2

3

2

2

2

Trigonometri

5

4

5

4

3

3

2

Karmaşık Sayılar

-

2

1

1

2

Logaritma

3

2

1

3

3

2

3

Diziler

2

1

1

2

1

1

2

Limit

-

2

2

2

2

2

Türev

-

4

3

4

4

5

İntegral

-

4

4

4

4

5

2017 - 2023 yılları arası AYT Geometri soru dağılımı tablosu aşağıda verilmiştir:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Doğruda ve Üçgende Açı

2

1

1

1

2

Özel Üçgenler

-

2

2

2

Açıortay – Kenarortay

-

Üçgende Alan Benzerlik

1

3

Açı Kenar Bağıntıları

-

1

Çokgenler

-

1

2

1

Özel Dörtgenler

1

1

4

Çember ve Daire

2

2

3

2

2

1

3

Noktanın Analitiği

1

1

2

1

Doğrunun Analitiği

-

1

2

1

1

2

2

Dönüşüm Geometrisi

-

1

1

1

1

Katı Cisimler

1

2

1

1

1

1

2

Çemberin Analitiği

-

1

1

1

1

2020 - 2023 yılları arası AYT Fizik soru dağılımı tablosu aşağıda verilmiştir:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

Vektörler

1

1

Bağıl Hareket

1

1

Newton’un Hareket Yasaları

1

1

1

Atışlar

-

1

1

İş, Güç ve Enerji

1

1

1

İtme ve Momentum

1

1

1

Kuvvet, Tork ve Denge

-

1

1

Kütle Merkezi

Basit Makineler

-

1

Elektrik Alan ve Potansiyel

1

2

1

Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet

1

1

1

İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler

2

1

1

2

Çembersel Hareket

1

1

1

2

Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum

1

1

1

Kütle Çekim ve Kepler Yasaları

1

1

Basit Harmonik Hareket

1

1

1

1

Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar

1

1

1

1

Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği

-

1

Radyoaktivite

-

1

Özel Görelilik

-

1

Kara Cisim Işıması

Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı

-

1

1

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

-

1

1

2017 - 2023 yılları arası AYT Kimya soru dağılımı tablosu aşağıda verilmiştir:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Kimya Bilimi

-

4

Atom ve Yapısı

-

1

1

Periyodik Sistem

-

1

1

1

Kimyasal Hesaplamalar

-

1

1

2

Modern Atom Teorisi

1

1

2

Gazlar

2

1

1

1

1

1

2

Sıvı Çözeltiler

2

2

2

2

1

1

3

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

1

1

1

1

1

1

3

Kimyasal Tepkimelerde Hız

1

1

1

1

1

1

Kimyasal Tepkimelerde Denge

2

1

1

1

1

Asit-Baz Dengesi

-

1

1

2

1

1

Çözünürlük Dengesi

-

1

1

Kimya ve Elektrik

3

2

2

3

2

2

3

Organik Kimya

1

3

3

1

3

4

6

2020 - 2023 yılları arası AYT Biyoloji soru dağılımı tablosu aşağıda verilmiştir:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

Sinir Sistemi

1

Endokrin Sistem

2

1

1

Duyu Organları

-

1

1

Destek ve Hareket Sistemi

-

1

1

Sindirim Sistemi

1

1

Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi

1

1

1

1

Solunum Sistemi

1

1

1

1

Üriner Sistem

1

1

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

-

1

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

2

2

2

2

Nükleik Asitler

-

1

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

1

2

2

2

Canlılık ve Enerji

-

1

Fotosentez ve Kemosentez

1

1

1

1

Hücresel Solunum

1

1

1

Bitki Biyolojisi

-

2

2

Canlılar ve Çevre

1

1

2016 - 2022 yılları arası AYT Edebiyat soru dağılımı tablosu aşağıda verilmiştir:

SORU DAĞILIMI

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Anlam Bilgisi

6

3

6

4

4

20

20

Dil Bilgisi

4

5

Metinlerin Sınıflandırılması

2

Şiir Bilgisi

3

2

3

3

3

3

2

Edebi Sanatlar

2

2

1

1

1

2

1

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi

1

1

1

1

1

1

Halk Edebiyatı

1

2

2

2

1

3

3

Divan Edebiyatı

4

6

4

3

5

4

4

Tanzimat Edebiyatı

1

2

1

2

3

1

3

Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı

1

1

2

1

1

3

2

Milli Edebiyat

1

1

1

1

1

3

1

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

3

3

2

5

4

11

11

Edebiyat Akımları

1

1

1

1

1

1

1

2017 - 2023 yılları arası AYT Coğrafya soru dağılımı tablosu aşağıda verilmiştir:

SORU DAĞILIMI

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

İklim ve Yer Şekilleri

-

2

1

1

5

Coğrafi Konum

-

2

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

-

1

Harita Bilgisi

-

1

1

İç ve Dış Kuvvetler

-

1

Ekosistem

4

4

3

3

3

3

Nüfus Politikaları

-

2

1

1

4

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

1

1

1

4

3

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar

2

2

1

1

1

1

Göç ve Şehirleşme

1

1

1

1

Türkiye Ekonomisi

2

2

3

1

2

4

5

Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri

1

1

1

1

1

Küresel Ticaret

1

1

1

1

İlk Uygarlıklar

-

1

2

Küresel ve Bölgesel Örgütler

-

1

1

2

Ülkeler Arası Etkileşimler

-

1

1

1

Bölgeler ve Ülkeler

4

4

2

2

1

1

8

Çevre ve Toplum

1

1

3

3

1

6

2016 - 2022 yılları arası AYT Tarih soru dağılımı tablosu aşağıda verilmiştir:

SORU DAĞILIMI

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Tarih ve Zaman

1

1

1

1

1

2

İnsanlığın İlk Dönemleri

1

1

1

1

1

3

Orta Çağ’da Dünya

1

2

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

2

1

2

2

3

3

2

İslam Medeniyetinin Doğuşu

1

1

2

1

1

2

2

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

1

3

1

1

1

3

1

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

1

1

1

3

Beylikten Devlete Osmanlı

3

1

1

2

4

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

1

1

Dünya Gücü Osmanlı

1

1

2

13

3

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

1

1

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti

1

1

1

2

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

1

2

2

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

1

1

4

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri

1

Sermaye ve Emek

1

1

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

1

2

4

3

1

1

İnkılap Tarihi Tüm Konular

1

5

Milli Mücadele

5

4

4

3

1

4

4

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

1

3

2

2

2

1

2

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

1

2. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya

2

1

4

21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

1

Soğuk Savaş Dönemi

5

Yumuşama Dönemi

1

Küreselleşen Dünya

1

2019 - 2022 yılları arası AYT Felsefe soru dağılımı tablosu aşağıda verilmiştir:

SORU DAĞILIMI

2022

2021

2020

2019

Felsefe ve Bilim

Bilgi Felsefesi

1

1

2

Varlık Felsefesi

2

1

Ahlak Felsefesi

1

1

Din Felsefesi

1

20. Yüzyıl Felsefesi

1

1

Mantığa Giriş

1

1

2

1

Klasik Mantık

1

1

1

2

Mantık ve Dil

1

1

Psikoloji Bilimini Tanıyalım

3

1

Psikolojinin Temel Süreçleri

1

1

1

Öğrenme Bellek Düşünme

1

1

1

Ruh Sağlığının Temelleri

1

1

Sosyolojiye Giriş

1

1

1

Birey ve Toplum

2

1

Toplumsal Yapı

1

Toplumsal Değişme ve Gelişme

1

1

Toplum ve Kültür

1

1

Toplumsal Kurumlar

1

2019 - 2022 yılları arası AYT Din Kültürü soru dağılımı tablosu aşağıda verilmiştir:

SORU DAĞILIMI

2022

2021

2020

2019

Allah, İnsan İlişkisi

1

Dünya ve Ahiret

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed

1

1

Kur’an’da Bazı Kavramlar

1

1

2

Kur’an’dan Mesajlar

1

1

1

İnançla İlgili Meseleler

1

1

1

Yahudilik ve Hristiyanlık

1

İslam ve Bilim

3

1

2

1

Anadolu’da İslam

1

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler

1

2

Güncel Dini Meseleler

Hint ve Çin Dinleri

1

AYT Puanı Nasıl Hesaplanır?

AYT puanı, her aday için en fazla üç farklı türde hesaplanmaktadır. Hesaplanan üç puan türü ise: SAY (sayısal), EA (eşit ağırlık) ve SÖZ (sözel) puanıdır. AYT puanının hesaplanabilmesi için adaylar sayısal puan türünde Matematik Testi veya Fen Bilimleri Testi; eşit ağırlık puan türünde Matematik Testi veya Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi; sözel puan türünde Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 Testi veya Sosyal Bilimler-2 Testinden en az 0,5 ham puan almalıdır.

ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgiye göre "SAY, SÖZ, EA, DİL puanları A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek oluşturulmaktadır".

AYT'de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?

AYT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

AYT Baraj Puanı Kaçtır?

AYT için baraj puanı yoktur. SAY, SÖZ ve EA puan türleri ile öğrenci alan bölümleri seçebilmek için adayın ilgili puan türünde puanının hesaplanmış olması yeterlidir.

AYT Puanı Hesaplanabilmesi için Kaç Net Yapılmalıdır?

AYT puanının hesaplanabilmesi için sınava giren adayın ilgili testlerden en azından birinden 0,5 ham puan almış olması gerekmektedir.

AYT Puan Türleri Nedir?

AYT’de sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere 3 farklı puan türü bulunmaktadır. Bu puan türlerinin yüzdelik ağırlıkları aşağıda listelenmiştir.

Sayısal puanının test ağırlıkları:

 • Matematik: %30
 • Fizik: %10
 • Kimya: %10
 • Biyoloji: %10

Sözel puanının test ağırlıkları:

 • Türk Dili ve Edebiyatı: %18
 • Tarih-1: %7
 • Coğrafya-1 %5
 • Tarih-2: %8
 • Coğrafya-2: %8
 • Felsefe Grubu: %9
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: %5

Eşit ağırlık puanının test ağırlık ağırlığı:

 • Matematik: %30
 • Türk Dili ve Edebiyatı: %18
 • Tarih-1: %7
 • Coğrafya-1 %5

AYT Puanı ile Hangi Bölümlere Gidilebilir?

AYT puanı ile üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine girilebilmektedir. AYT’de sayısal, sözel, eşit ağırlık şeklinde 3 farklı puan türü bulunmaktadır. Öğrenciler kendi alanlarından girdikleri sınav sonucu ile birçok bölüme girebilmektedir. AYT puanı ile girilebilecek bölümler aşağıda listelenmiştir.

Sayısal puanı ile girilebilen bölümlerden bazıları:

 • Fizik
 • Ebelik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Eczacılık
 • Matematik
 • Biyokimya
 • Hemşirelik
 • Veterinerlik
 • Adli Bilimler
 • Tıp Fakültesi
 • Diş Hekimliği
 • Çeşitli Mimarlıklar
 • Yazılım Geliştirme
 • Fizik Öğretmenliği
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Biyoloji Öğretmenliği
 • Çeşitli Mühendislikler
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • Matematik Öğretmenliği
 • Mühendislik Programları
 • Astronomi ve Uzay Bilimleri
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hayvancılık Üretimi ve Teknolojileri
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Sözel puanı ile girilebilecek bölümlerden bazıları:

 • Tarih
 • İlahiyat
 • İletişim
 • Coğrafya
 • El Sanatları
 • Gazetecilik
 • Sümeroloji
 • İslami İlimler
 • Basın ve Yayın
 • Türkçe Öğretmenliği
 • Sinema ve Televizyon
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Arkeoloji ve Sanat Tarihi
 • Medya ve Görsel Sanatlar
 • Özel Eğitim Öğretmenliği
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Yeni Medya ve Gazetecilik
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Radyo, Televizyon ve Sinema
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Eşit ağırlık puanı ile girilebilecek bölümlerden bazıları:

 • İktisat
 • İşletme
 • Maliye
 • Psikoloji
 • Arkeoloji
 • Ekonomi
 • Sosyoloji
 • Muhasebe
 • Müzecilik
 • Pazarlama
 • Bankacılık
 • Girişimcilik
 • Sosyal Hizmet
 • Çocuk Gelişimi
 • Kamu Yönetimi
 • Grafik Tasarımı
 • Hukuk Fakültesi
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Ekonomi ve Finans
 • Antrenörlük Eğitimi
 • Politika ve Ekonomi
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası İşletmecilik
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO)

2024 AYT Sınavı Ne Zaman?

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 9 Haziran 2024 (Pazar) tarihinde saat 10.15'te gerçekleşecektir.

2024 AYT Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sınav sonucu 17.07.2024 tarihinde açıklanacaktır.

AYT'ye Nasıl Çalışılır?

AYT’ye çalışma şekli öğrencinin yetenek ve donanımına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tüm öğrencilerin sınava çalışmaya başlamadan önce yapması gereken ilk şey sınav sistemi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaktır. Sınav hakkında bilgi sahibi olduktan sonra ise uygulanabilir bir çalışma programı yapılmalıdır.

AYT'ye çalışmanın en önemli adımı bol bol soru ve deneme çözmektir. AYT konularını bitiren adaylar, her gün en az 1 deneme çözmelidir. Soru çözümü ve denemeler için müfredata uygun, yeni nesil hazırlık kitapları tercih edilmelidir.

AYT’ye çalışırken kullanılabilecek 10 adet çeşitli hazırlık kitabı ve deneme önerisi aşağıda listelenmiştir:

AYT ve TYT Arasındaki Farklar Nedir?

AYT ve TYT arasındaki farklar aşağıda listelenmiştir:

 • TYT YKS’nin 1. oturumu, AYT ise 2. oturumudur.
 • AYT'de 180 dakika süre verilmektedir. TYT'de ise 165 dakika süre verilmektedir.
 • AYT’de toplam 160 soru sorulmaktadır. TYT’de ise toplam 120 soru sorulmaktadır.
 • TYT üniversiteye gitmek isteyen tüm öğrenciler için girilmesi zorunlu bir sınavdır. AYT ise zorunlu değildir.
 • TYT’de başarıyı belirleyen en önemli dersler Türkçe ve matematiktir. AYT’de ise adaylar kendi bölümlerine dâhil olan soruları çözmekle yükümlüdür.
 • TYT’den alınan puan ile sadece 2 yıllık eğitim veriler bölümler tercih edilebilirken AYT puanı ile 4 yıl eğitim veren bölümler de tercih edilebilmektedir.
 • AYT (Alan Yeterlilik Testi) öğrencilerin kendi alanlarında sahip oldukları başarıları ölçerken TYT (Temel Yeterlilik Testi), öğrencilerin sahip oldukları temel yeterlilikleri ölçmektedir
 • AYT'de 40 matematik, 40 Türkçe, 40 fen bilimleri ve 40 sosyal bilimler sorusu sorulmaktadır. TYT'de ise 40 matematik, 40 Türkçe, 20 fen bilimleri ve 20 sosyal bilimler sorusu sorulmaktadır.

AYT Sınavına Girmek Zorunlu mu?

AYT Sınavına girmek zorunlu değildir. AYT, üniversitede 4 yıllık bölümlere gitmek isteyen öğrencilerin girmesi gereken sınavdır. AYT’ye girmeyen öğrenciler, TYT puanları ile sadece 2 yıllık bölümlere girebilmektedir.