Orhan Şaik Gökyay Kimdir?
23 Aralık 2022

Orhan Şaik Gökyay Kimdir?

Orhan Şaik Gökyay (16 Temmuz 1902, İnebolu - 2 Aralık 1994); şiirleri, çevirileri ve başta tarih, edebiyat ve folklor olmak üzere birçok konuda araştırma, eleştiri ve incelemeleri olan dil, tarih ve edebiyat araştırmacısı, şair, öğretmendir. 1991 yılında devlet sanatçısı seçilmiştir.

Gökyay'ın biyografisi incelendiğinde çocukluk ve gençlik döneminin savaş yıllarına denk geldiği, Milli Mücadele'nin getirdiği ızdırapları yaşadığı görülmektedir. İlkokulu Kastamonu’da, ortaöğrenimini Aydın'da tamamlamıştır. 1922 yılında Ankara Öğretmen Okulu’ndan mezun olmuştur. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Kastamonu’ya dönerek yarım kalan lise eğitimini tamamlamıştır. Ardından da İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kaydolan şair, 1930 yılında mezun olmuştur.

Orhan Şaik Gökyay, Ankara Muallim Mektebi’ni bitirdikten sonra Giresun'a atanmıştır. Ardından Samsun ve Balıkesir’de öğretmenlik yapmıştır. 1931 yılında Kastamonu’ya lise edebiyat öğretmeni olarak atanmıştır. Malatya, Edirne, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da öğretmenlik yapmıştır. Musiki Muallim Mektebi'nde müdürlük de yapan Gökyay, 1946-1951 yılları arasında Galatasaray Lisesi’nde edebiyat dersleri vermiştir.

Orhan Şaik, 1951-1954 yıllarında İngiltere’de talebe müfettişliği yapmıştır. İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat dersleri vermiş, Londra'da Türk dili ve edebiyatı okutmanlığı yapmıştır.

Orhan Şaik Gökyay'ın yaşam özeti başarılarla doludur. Dede Korkut üzerine yapılan ilk ve kapsamlı araştırmaları yapmıştır. "Bu Vatan Kimin?" şiirini yazmıştır. Birçok ödül almıştır ve sevenleri tarafından "hocaların hocası" unvanıyla anılmaktadır. Kitapları İletişim Yayınevi, Kabalcı Yayınevi ve Yeditepe Yayınevi gibi farklı yayınevleri tarafından yayımlanmıştır.

Orhan Şaik Gökyay Eserleri Nelerdir?

Orhan Şaik Gökyay’ın 13 adet eseri aşağıda listelenmiştir:

Orhan Şaik Gökyay'ın İlk Eseri Nedir?

Orhan Şaik Gökyay’ın ilk eseri 1938 yılında yayımlanan "Dede Korkut"tur.

Orhan Şaik Gökyay'ın Kaç Tane Eseri Vardır?

Orhan Şaik Gökyay, yaşadığı dönemde 20’den fazla kitap yayımlamıştır.

Orhan Şaik Gökyay Şiirleri

Orhan Şaik Gökyay’ın 2 şiir kitabı aşağıda listelenmiştir:

 • Birkaç Şiir - Poems: 1976 yılında yayımlanmıştır.
 • Bu Vatan Kimin? : Şairin tüm şiirlerini içeren kitabıdır.

Orhan Şaik Gökyay’ın ünlü şiirlerinden üçü aşağıda verilmiştir:

BU VATAN KİMİN

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır,

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,

Şahlanıp köpüren ırmaklarından,

Hudutta gaza bayraklarından

Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen,

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine

Göğsünden vurulup tam ercesine,

Bir gül bahçesine girercesine

Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,

Nehirler gazidir, dağlar kahraman,

Her taşı yakut olan bu vatan

Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,

Bu sevgi bir kuru ifade değil,

Sencileyin hasmı rüyada değil,

Topun namlusundan görenlerindir.

Şair "Bu Vatan Kimin?" şiirini, Bursa'da öğretmenlik yaptığı 1937 yılında gördüğü bir Türk bayrağının rüzgârsız bir havada kendini bırakıvermiş halinden etkilenerek kaleme almıştır. Şiirin konusu vatandır. Türk milletinin milli ve manevi özellikleri vurgulanmıştır. Yaşadığımız toprakları vatan yapan şeyin milletimizin yapmış olduğu fedakârlıklar olduğunun altı çizilmiştir. Duygu ve düşünceleri ön plana çıkaran bir eserdir. Nazım şekli koşmadır. 11'li hece ölçüsü ile yazılmıştır.

GURBET

Beni koyup giden cefacı dilber,

Koyduğun yerlerde duramıyorum;

Beni de alsaydın ne olur beraber,

Derdimi kimseye veremiyorum.

Çıksam şu dağların yücelerine,

Eş olsam gurbetin gecelerine,

İmrenir dururum nicelerine

Bir ben mi murada eremiyorum?

Akşam olur, kuşlar konar dallara,

Susamış yıldızlar iner göllere,

Güzeller dizilir ince yollara,

İçlerinde seni göremiyorum...

Bir akar su görsem melil olurum,

Ben bu dertten hasta olmam, ölürüm;

Seni kaybettiğim yerde bulurum,

Durduğun yerlere varamıyorum...

Bu gül yaprağı mı, dudak değil mi?

Ne diye kıvrılmış, yazık değil mi?

Sana giden yollar uzak değil mi?

Korkumdan bir türlü soramıyorum...

Bağrımda koç gibi dağlar yatışır,

Görünmez dallarda kuşlar ötüşür,

Bir yerim var benim, yanar tutuşur,

Bir yerim kanıyor saramıyorum...

“Gurbet” şiiri, Gökyay’ın kendi iç dünyasına yönelerek kaleme aldığı eserlerindendir. Dörtlükler halinde yazılmıştır. 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

SİTEM

Ay geçti, yıl döndü unuttu beni

Üstüne adımı yazdığım ağaç

Açtın dertlerimi kanattın beni

Altında türküler düzdüğüm ağaç

Sendeki yemişler böyle değildi.

Dört bir yana haber saldığım kuşlar

Yarı yolda unuttular haberi,

Kırık kanatlarla döndüler geri

Artlarından bakıp kaldığım kuşlar,

Benim bildiğim kuşlar böyle değildi.

Dilimce öterdi kuşlar dallarda

Lugatta geçmezdi senin sözlerin

Su gibi akardı adın dillerde

Dediğini anlardım bütün gözlerin,

Gözlerde bakışlar böyle değildi.

Soran olmaz bizi yardan ağyardan

Ne çare nâmımız çoktan yitmiştir

Yol üstü çeşmeler bakar kenardan

Bizi bilen sular akıp gitmiştir,

Mermerde nakışlar böyle değildi.

Meyveden kırılan dallar nasılsa

Arzular içimde öyle kurudu

Bir dalda bin türlü meyve verirdi

Takvimde bahardı, ne gün bakılsa,

Hülâsa bu işler böyle değildi.

“Sitem” şiiri, şairin kendi iç dünyasına yönelerek yazdığı eserlerindendir. Beş dizelik bentlerden oluşmaktadır.

Orhan Şaik Gökyay Kaç Tane Şiir Yazmıştır?

Orhan Şaik Gökyay’ın 150’ye yakın şiiri vardır.

Orhan Şaik Gökyay En İyi Şiiri Hangisidir?

Orhan Şaik Gökyay’ın en ünlü şiiri “Bu Vatan Kimin?”dir. Şiir, hem yazıldığı dönemde hem de sonrasında beğeni toplamış bir eserdir. Gökyay, şiirinin ne kadar sevildiğini özetleyen bir anısını şu şekilde anlatmıştır: "Bir Cumhuriyet Bayramı'nda, Özel Türkmen Lisesinin her yıl kutlamayı âdet edindiği kültür haftasına katılmak üzere, okul müdürü talebem Kudret Ünal'ın misafiri olarak Mersin'de bulunuyordum. Galatasaray Lisesinden talebem olan Çetin Birmek Bey'de Mersin'de Vali idi. Geçit resmini izlemek üzere beni şeref tribününe davet etti ve 'Vatan Kimin?' şiirimi okumamı rica etti. Ben şiiri büyük bir heyecan içinde okudum. Geçit resmi sona ermişti, yolda yürürken tanımadığım bir zat yolumu kesti ve bana dedi ki: 'Okuduğun bu şiir, Allah'ın vahyi olmadan yazılamaz."

Orhan Şaik Gökyay İlk Şiiri Hangisidir?

Orhan Şaik Gökyay’ın ilk şiiri 1922 yılında Kastamonu'da çıkan "Açıksöz" gazetesinde yayımlanan "Annemin Mezarında”dır. Şiir "Ne kadar ağladım uyandım da / Gece rüyama girdin anne gine" dizeleriyle başlamaktadır. Şair bu şiiri kardeşi Kenan'a ithaf etmiştir.

Orhan Şaik Gökyay Şiirlerinin Özellikleri Nelerdir?

Orhan Şaik Gökyay, edebiyat dünyasına yazdığı şiirlerle adım atmıştır. Halkın diline ve söyleyişine uygun eserler kaleme almıştır. Şiirlerinde en sık kullandığı temalar şunlardır: vatan, vatan sevgisi, cumhuriyet, cumhuriyetin değerlerine bağlılık, tabiat, kahramanlık, tarih bilinci, dünyanın geçiciliği, yalnızlık.

Gökyay, en çok hamasi şiirleri ile tanınsa da kendi içine yöneldiği duygusal şiirleri de vardır. "Yas", "Gurbet", "Yalnızlığın Tarifi" gibi şiirlerinde duyguları ön plana çıkarmıştır. "Bayburt Türküsü", "Soylama” ve "Çağrı" gibi şiirlerini ise aşık tarzında kaleme almıştır.

Orhan Şaik Gökyay Şiirleri Hangi Türdedir?

Orhan Şaik Gökyay, daha çok hamasi şiirleri ile tanınmaktadır. Bu şiirlerinin yanı sıra lirik şiirleri de vardır.

Orhan Şaik Gökyay'ın Şiir Anlayışı Nedir?

Orhan Şaik Gökyay, şiirlerinin gücünü halk geleneğinden almıştır.

Orhan Şaik Gökyay Şiirlerinde Hangi Ölçüyü Kullanmıştır?

Orhan Şaik Gökyay, ilk şiirlerinde aruz veznini kullanmıştır. Sonrasında ise hece ölçüsüne yönelmiştir.

Orhan Şaik Gökyay Şiirlerinde Hangi Kafiyeyi Kullanmıştır?

Orhan Şaik Gökyay, şiirlerinde tek bir kafiye çeşidine bağlı kalmadan birçok kafiye çeşidini kullanmıştır.

Orhan Şaik Gökyay Şiirleri Nerelerde Yayımlanmıştır?

Orhan Şaik Gökyay'ın şiir kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Kültür Bakanlığı Yayınları ve Yeditepe Yayınevi gibi farklı yayınevleri tarafından yayımlanmıştır. Orhan Şaik Gökyay'ın şiirlerini yayımladığı çeşitli dergi ve gazeteler ise aşağıda listelenmiştir:

 • Işık
 • Ülkü
 • Oluş
 • Çığır
 • Çağrı
 • Doğu
 • Hisar
 • Yarın
 • Orhun
 • Yücel
 • Çevren
 • Gösteri
 • Folklor
 • Belleten
 • Çağlayan
 • Türk Dili
 • Gergedan
 • Kaynaklar
 • Türk Yurdu
 • Milli Kültür
 • Türk Folkloru
 • İzmir'e Doğru
 • Atsız Mecmua
 • Tarih ve Toplum
 • Açıksöz Gazetesi
 • Musiki Mecmuası
 • Türkiyat Mecmuası
 • Galatasaray Dergisi
 • Osmanlı Araştırmaları
 • Tarih Enstitüsü Dergisi
 • Etnografya Araştırmaları
 • Güzel Sanatlar Mecmuası
 • Türk Folklor Araştırmaları
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi

Orhan Şaik Gökyay Hangi Dönem Yazarıdır?

Orhan Şaik Gökyay, Cumhuriyet Dönemi yazarıdır.

Orhan Şaik Gökyay Sanat Anlayışı Nedir?

Orhan Şaik Gökyay, “sanat toplum içindir” anlayışına sahip edebiyatçılardandır.

Orhan Şaik Gökyay Hangi Edebi Akımdan Etkilenmiştir?

Orhan Şaik Gökyay, halk şiiri geleneğinden etkilenmiştir.

Orhan Şaik Gökyay Kimlerden Etkilenmiştir?

Orhan Şaik Gökyay, babası Mehmed Cevdet Efendi ve hocası Mehmet Fuat Köprülü’den etkilenmiştir.

Orhan Şaik Gökyay Kimleri Etkilemiştir?

Orhan Şaik Gökyay, edebi eserleri ve bilimsel çalışmaları ile Türk tarih, folklor ve edebiyatına hizmette bulunan birçok bilim insanının yetişmesine katkıda bulunmuş, birçok okuru ve yazarı etkilemiştir.

Orhan Şaik Gökyay'ın Edebiyat İçin Önemi Nedir?

Orhan Şaik Gökyay, Kâtib Çelebi ve Mercimek Ahmet çalışmaları, Dede Korkut üzerine yapılan ilk ve kapsamlı araştırmaları ve şiirleri ile edebiyatımızda önemli bir yere sahip olmuştur.

Orhan Şaik Gökyay'ın Eserleri Nerelerde Yayımlanmıştır?

Orhan Şaik Gökyay'ın kitapları İletişim Yayınevi, Kabalcı Yayınevi ve Yeditepe Yayınevi gibi farklı yayınevleri tarafından yayımlanmıştır. Orhan Şaik Gökyay'ın eserlerinin yayımladığı çeşitli dergi ve gazeteler aşağıda listelenmiştir:

 • Işık
 • Ülkü
 • Oluş
 • Çığır
 • Çağrı
 • Doğu
 • Hisar
 • Yarın
 • Orhun
 • Yücel
 • Çevren
 • Gösteri
 • Folklor
 • Belleten
 • Çağlayan
 • Türk Dili
 • Gergedan
 • Kaynaklar
 • Türk Yurdu
 • Milli Kültür
 • Türk Folkloru
 • İzmir'e Doğru
 • Atsız Mecmua
 • Tarih ve Toplum
 • Açıksöz Gazetesi
 • Musiki Mecmuası
 • Türkiyat Mecmuası
 • Galatasaray Dergisi
 • Osmanlı Araştırmaları
 • Tarih Enstitüsü Dergisi
 • Etnografya Araştırmaları
 • Güzel Sanatlar Mecmuası
 • Türk Folklor Araştırmaları
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi

Orhan Şaik Gökyay'ın Yazarlık Dışındaki Kariyeri

Orhan Şaik Gökyay, henüz ortaokul yıllarında Kastamonu Özel İdaresi'nde kâtip olarak çalışmaya başlamıştır. Ankara Muallim Mektebi’ni bitirdikten sonra Giresun'a atanmıştır. 1923 yılında Samsun, 1924 yılında Balıkesir’de ilkokul öğretmenliği yapmıştır. Balıkesir'de öğretmenlik yaptığı dönemde "Çağlayan" isimli edebiyat dergisini çıkarmıştır.

Orhan Şaik, İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdikten sonra 1931 yılında Kastamonu’ya lise edebiyat öğretmeni olarak atanmıştır. Kastamonu'nun ardından sırasıyla Malatya, Edirne, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da öğretmenlik yapmıştır. Bursa'da öğretmenlik yaptığı dönemde "Bu Vatan Kimin?" isimli ünlü şiirini yazmıştır. 1941 yılında Musiki Muallim Mektebi'nde müdürlük görevine getirilmiştir. 1946-1951 yılları arasında Galatasaray Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yapmıştır.

Orhan Şaik Gökyay, 1951-1954 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş kadrosuyla İngiltere’de talebe müfettişliği yapmıştır. Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1959 yılında davet alarak tekrar Londra'ya giden Gökyay, School of Oriental and African Studies’de Türk dili ve edebiyatı okutmanı olarak çalışmıştır. 1962 yılında Eğitim Enstitüsü’ndeki öğretmenliğine geri dönen şair, 13 Temmuz 1967 tarihinde emekliye olmuştur.

Orhan Şaik, emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmiştir. Eğitim Enstitüsü’nde, Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinde ders vermiştir.

Orhan Şaik Gökyay'ın Siyasi Görüşleri

Orhan Şaik Gökyay, ulusçu bir yazardır. 1944 yılında Irkçılık-Turancılık davası nedeniyle yargılanmış ve on aydan uzun süre tutuklu kalmıştır.

Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülü

Orhan Şaik Gökyay'ın anısını yaşatmak isteyen eşi Ferhunde Gökyay ve öğrencisi Kudret Ünal, 2001 yılında "Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülü"nü kurmuştur.

Orhan Şaik Gökyay Sözleri

Orhan Şaik Gökyay’ın eserlerinden, sözlerinden alınmış 20 alıntı aşağıda listelenmiştir:

 • Âşıkım, başımda savrulup esen / Cünûn ikliminin bir hevâsıdır / Kalbimden yarattım sevdalımı ben / O, aşk cennetinin ilk Havvâ'sıdır.
 • Kara haber; tipi eser, savrulur / Bir yanardağ gibi içim kavrulur / Vatanın kaderi bende yoğrulur / Yas olup, yaş olup gözden döküldü.
 • Hey ne şirindir bu dünya / Nice yiğit yıkar, kendi yenilmez / Binmeyi gör bir kez bu huysuz taya / Alır gider seni, geri dönülmez
 • Yollara düşmüşüm, elsiz, ayaksız / Türküler düzmüşüm, sözsüz, duraksız / Sesini almışım, sazımı kırmışım / Telden uçtu gider ünüm, ünüm, ünüm!
 • Şahlanup şu dağların köpüren sularından / Tutuşan gönüllere ses verdik zaman zaman / Çalkanır içimizde ufka çarpan bir umman / İlham olur çağıldar şarkımızda bu vatan...
 • Başımda bir kara bulut, kara duman / Yelim yaman, yolum yaman, halım yaman
 • Kuşlarım ötüşür, dallar benimdir / Susmuşken söyleyen diller benimdir / Ellerin aldığı iller benimdir / Savaşa barışlar etmede eşlik / Sayende..
 • Biz edebiyatta zevk-i selimi miyar addedenlerdeniz. Güzel olduktan sonra nazarımızda en eski veya yeni tarzda olmasının ehemmiyeti yoktur. Elverir ki millî zevki terennüm etsin!
 • İçimde paslanmış bir hayal vardır / Kirpiği ıslanmış bir hayal vardır / Omzuma yaslanmış bir hayal vardır / Gönlümdeki nehrin akşam olunca.
 • Ölüm akla gelmez insan sevince / Sonunu düşünmez inceden ince / Ne gündüzüm gündüz ne gecem gece / Seni bekliyorum, o gün bugündür...
 • Bir hoş yelken gibidir muhayyilem sahilde / Alır gider dalgalar, eser doldurur rüzgâr / Sonra görünmez olur oturduğum kayalar / Masal gibi yaşarım zaman-ı evailde.
 • Cümbüşler kurulmuş bir yaban yerde /Türküler söylenir, saz benim değil / Bir çömlek düzülür, Sevr'de / Kara nakışlı / Yazılar üstünde karadan kara / Dil benim değil, söz benim değil.
 • Arzumla çıkmadım, beni dağlarda gezdiren / Bitmez tükenmez aşkımın engin melâlidir / Bir başka zevk bulmadayım inzivada ben / Gurbet sularla gönlümüzün hasbihalidir.
 • Açıkça söyleyeyim; herkesi sevmiyorum. Yalnız kendimizi, yâni Türk milletini seviyorum. Çünkü bana tarih öğretti ki Türk'ün kendisinden başka seveni olmaz.
 • Bir dilin sözcükleri donmuş, taş kesilmiş, mumyalanmış ölü varlıklar değildir; dil de büyüyen, genişleyen, günün gereklerine durmadan yeşeren; durmadan değişik, yeni yemişler veren ulu bir ağaçtır. Düşen yaprakları ve yeniden açan yaprakları vardır.
 • Meraklı ve bir şiiri anlamak isteyen okuyucunun kendi gözlemleri ve çağrışımlarıyla beslenmedikçe şiir bize anlamsız görünür. Bir dağın yüksekliğini metre ile ölçmek başkadır, tırmanarak onu adım adım tanımak başkadır. Bütün ırmaklar haritalarda gördüğümüz mavi çizgilerden mi ibarettir? Başkasına bir şey söylemeyen Sakarya, bizim için bütün bir İstiklal Savaşı'nın zengin kahramanlık hatıralarıyla akar gelir. Bizim için o, coğrafyanın anlattığından bambaşkadır.
 • Diz çöküp yaslı kabrinin başına / Sana yıllarca ağlasam yeri var / Sanma, dünyaya bağlayan biri var / Benzedim ben de bir mezar taşına
 • Serhadlerde açtığın bayraklar bizim için / Öpüp kokladığımız şen gaza gülleridir / Savaş, baba mirası, atalar hüneridir / Bastığımız her toprak şan saklar bizim için
 • Sevgilim hep yanıp yakılan benim / Her kuşun ardına takılan benim / Gözyaşları olup dökülen benim / Hasret şimşek çakar gurbet illerde.
 • Söylemek gerekmez ki, bir yazıyı anlamak için sözlük en son akla gelen kılavuzdur. Şunun için ki, hele şiir söz konusu olunca, bizim en büyük yardımcımız şairin kurduğu hayal dünyasında ona eşlik edebilmek gücümüze bağlıdır. Yoksa "sözlük" dediğimiz sözcükler mezarlığından bize yarar nesne bulamayız.

Orhan Şaik Gökyay Nerelidir?

Orhan Şaik Gökyay Kastamonu'da doğmuştur, baba tarafından Bulgaristan göçmenidir.

Orhan Şaik Gökyay'ın Babası Kimdir?

Orhan Şaik Gökyay'ın babası Mehmed Cevdet Efendi'dir. Mehmed Bey, 1876 yılında ailesiyle birlikte Filibe’nin Çırpan ilçesine bağlı Uysal köyünden Türkiye'ye göç etmiştir. Öğretmenlik yapmıştır. Vatansever birisidir. Orhan Şaik Gökyay, babası Mehmed Cevdet Efendi hakkında şunları yazmıştır: "Vatan sevgisi duygusunu içimde ilk uyandıran rahmetli babam olmuştur. Bir gün, ben daha beş yaşında bir çocuk iken babam elimden tutmuş, çarşıdan eve geliyorduk. O tarihte, Kastamonu'da, memlekette olanı biteni yazan ve Havadis adı ile satılan el kadar bir gazete çıkardı. Babam o günkü Havadis'i aldı, şöyle bir göz attı ve 'Yazık, Selanik de elden gitti!' dedi. O zaman bu kaybın ne kadar büyük olduğunu babamın üzüntüsünün derecesinden anlamıştım. Vatan sevgisinin bendeki ilk tohumu babamın bu sözüdür."

Orhan Şaik Gökyay Çocukluğu Nasıldır?

Orhan Şaik Gökyay, 16 Temmuz 1902'de İnebolu’da doğmuştur. Nüfus kaydında adı Hüseyin Vehbi Şaik Gökyay'dır. Babası Mehmed Cevdet Efendi, annesi Şefika Hanım’dır. Dört kardeşi vardır.

Orhan Şaik Gökyay'ın çocukluğu Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, İzmir'in İşgali ve İstiklal Savaşı'nın başladığı zorlu günlerde geçmiştir. Eğitimli bir ailede büyüyen şair, şiir zevkini de vatan sevgisini de ilk ailesinden öğrenmiştir. Gökyay, çocukluk dönemini şu sözlerle anlatmıştır: "Çocukluğum bir inanç ve şiir dünyasında geçmiştir. Evimizde daima elimizin altında bulunan kitaplardan biri Ahmediye, öteki de Muhammediye adlı iki manzum eserdi. Bunlar hemen hemen her Müslüman evinde bulunan kitaplardandı. Eski kitaplardan üçüncüsü de Vesiletü'n-Necat yani Mevlid-i Şerif ’ti. Kur'an-ı Kerim ise ailece hiçbirimizin elinden düşmezdi."

Orhan Şaik Gökyay Eğitim Hayatı Nasıldır?

Orhan Şaik Gökyay, İlkokulu Kastamonu’da tamamlamıştır. Kastamonu İdadisinde öğrenciliği döneminde Türkçe derslerine babası Mehmed Cevdet Efendi, edebiyat derslerine İsmail Habib Sevük girmiştir. Şairin şiire olan ilgisi ilkokul yıllarında kendini göstermiş, çoğunluğu aruzla kaleme alınmış şiirleri Açıksöz gazetesinde yayımlanmıştır. Gökyay, ortaöğrenimine de Kastamonu’da başlamış, Aydın Sultanisi’nde devam etmiştir. Maddi nedenlerden dolayı bir süre ara verdiği eğitimine 1921 Ankara Öğretmen Okulu’nda devam etmiştir. 1922 yılında mezun olmuştur.

Orhan Şaik Gökyay, Ankara Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yapmıştır. Ardından Kastamonu’ya dönmüş, yarım kalan lise eğitimini tamamlamış ve İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kaydolmuştur. Eğitimini 1930 yılında tamamlamıştır.

Orhan Şaik Gökyay Edebi Kişiliği Nasıldır?

Orhan Şaik Gökyay, edebiyat hayatına şiir ile adım atan ve sonrasında başta tarih, edebiyat ve folklor olmak üzere birçok konuda araştırma, eleştiri ve inceleme yazmış üretken bir şair, yazar ve araştırmacıdır. Ansiklopedi maddeleri hazırlamış ve çeviriler de yapmıştır.

Orhan Şaik Gökyay Evlendi Mi?

Orhan Şaik Gökyay 1934 yılında Ferhunde Hanım ile evlenmiştir. Şair, Ferhunde Hanım ile üniversite yıllarında tanışmıştır.

Orhan Şaik Gökyay'ın Çocukları

Orhan Şaik Gökyay'ın çocuğu yoktur.

Orhan Şaik Gökyay Kaç Yaşında Vefat Etti?

Orhan Şaik Gökyay, 1994 yılında vefat ettiğinde 92 yaşındadır.

Orhan Şaik Gökyay Mezarı Nerededir?

Orhan Şaik Gökyay, Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Orhan Şaik Gökyay Büstü

Orhan Şaik Gökyay'ın vefatının ardından doğum yeri olan İnebolu’da ismi bir sokağa verilmiş ve büstü yerleştirilmiştir.

Orhan Şaik Gökyay Hakkındaki Kitaplar

Orhan Şaik Gökyay hakkında bilgi içeren kitaplardan beşi aşağıda listelenmiştir:

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.