Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Vahyin Rehberliğinde En'am Suresi Tefsiri

90,00 TL
60,30 TL

En`âm Suresi başından sonuna kadar, islam akidesinin temellerini işleyen bir akide müfredatıdır. Sure, Islam`ın inanç esaslarını iki yönüyle ele almasıyla dikkat çekicidir. işlediği tüm meselelerde Kelime-i Tevhid`in nefy ve ispat metodunu kullanmıştır. Önce yanlış] ele alıp onu reddetmiş (La), sonra tevhid inancını ortaya koyarak inşa etmiştir (illallah).

Surenin bir diğer özelliği; cahiliye inanç ve geleneklerini detaylı bir şekilde ele alması, cahiliye toplumuna ışık tutması ve cahiliyeyi var eden sebepleri ifşa etmesidir. Rahatlıkla diyebiliriz ki; En`âm Suresi, cahiliyenin röntgenini çeken ve en ince ayrıntısına kadar cahiliyeyi ele veren bir suredir.

En`âm Suresi üzerinden cahiliyeyi ve suçlu günahkarları (mücrim) tanıyan bir mümin; hangi kılığa girerse girsin, hangi maskeyle zuhur ederse etsin... cahiliyeyi tanımakta zorlanmaz. Zira sure; cahiliyenin bir zaman dilimi değil, bir zihniyet olduğunu en güzel şekilde ortaya koymuştur.

En`âm Suresi`nin bir diğer okuyana kazandırdığı dava ve mücadele şuurudur. Yüce Allah`ın, Islami mücadelenin esaslarını işlediği surelerin başında En`âm Suresi gelmektedir.

Tevhid davasının bilinçli düşmanları kimlerdir? Dava düşmanlarının dava erlerine yönelik kurduğu tuzaklar nelerdir? Hak ile batıl arasındaki husumetin mahiyeti nedir? Yüce Allah`ın davanın düşmanlarına karşı değişmez kanunu/sünnetullahı nedir? En`âm Suresi, bu ve benzeri dava erinin ihtiyaç duyduğu birçok soruya doyurucu cevaplar vermiştir.

Surenin bir diğer özelliği; ayetlerin arasına serpiştirilmiş kulluk/ubudiyet kaideleridir. Allah`a (co kulluk yaparken ihtiyaç duyduğumuz incelikli bilgiler, sure içinde dolaylı olarak ele alınmış ve ayetlerin ikincil anlamı olarak dikkatimize sunulmuştur.

Surenin bir diğer özelliği; okuyan mümine Kur`ân`ın, diyalog, davet ve tartışma üslubunu kazandırmasıdır. Gerek sure içinde yer alan Ibrahim (as) kıssası, gerek de yüce Allah`ın cahiliye ehline yönelttiği itirazlar; aklı, kalbi ve duyguları doyuran etkili hüccetlerle doludur. Surenin ifadesiyle "Huccetullahi`l Baliğa" pratik örnekler üzerinden mümine öğretilmekte; hüccetini etkili, açık ve anlaşılır kılmasının yolları talim edilmektedir.