Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Üniversite Öğrencilerinin Sportif Aktivitelerde Bulunma Tercihlerinin Bazı Psiko-Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi

50,00 TL
43,50 TL

Üniversiteler, yüksek düzeyde eğitim-öğretim yapan, elit kadrolar yetiştiren, bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan kuruluşlardır. Günümüzde toplumların üstünlükleri bilim ve teknolojide ulaştıkları düzeyle ölçülmektedir. Artık dünyada gücü belirleyen unsur bilgidir. Ancak üniversiteleri sadece bi­limsel ve mesleki yönleriyle ele almak doğru değildir. Bireyin yaşantısının önemli bir parçasını oluşturan, ergenlik gibi kritik bir dönemin ardından başlayan üniversite yıllarında genç, bir yandan yeni bir ortama uyum sağlamaya çalışırken, diğer yandan da yaşamakta oldukları genç yetişkinlik döneminin gelişim görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar.

Bu kadar önemli görevlerinin yanı sıra üniversiteler, sağlıklı bireylerin yetiştirilip, topluma kazandırılacağı yerler olarak da kabul edilmektedir. Bu yüzden üniversitelerde sosyal ve sportif etkinlikler önemli yer tutmaktadır.

Bu çalışmada üniversite gençliğinin spor yapma ve yapma­ma nedenleri incelenmiş, bu amaçla geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve sportif aktivitelerin belirlenmesinde beden algısı ve toplumsal cinsiyet rollerinin önemi üzerinde durulmuştur.

Araştırmamın her aşamasında bilgi, görüş, öneri ve des­tekleriyle beni yönlendiren, tez danışmanım, değerli dostum Yrd. Doç.Dr. Başaran Gençdoğan’a, akademik çalışmaya başlamamda desteklerini her zaman hissettiğim Prof. Dr. Mu­hittin Aşkın hocama, *Spor Yapma ve Yapmama Nedenleri Ölçeği*nin maddelerini oluşturma aşamasındaki yardımların­dan ötürü Yrd. Doç. Dr. Kenan Şebin’e teşekkür ediyorum. Ayrıca desteklerinden dolayı, Prof.Dr. Muhsine Börekçi’ye, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kök’e, Yrd. Doç. Dr. Birol Alver, Yrd. Doç. Dr. Kerim Gündoğdu ve Arş. Gör. Ceyhun Ozan’a te­şekkür ediyorum.